maanantai 27. lokakuuta 2008

Väittelyluvan myöntäminen

Olen odotellut, miten on väittelyluvan kanssa. Internetissä surffailu tuotti kuitenkin tänä iltana vastauksen sen jälkeen, kun joidenkin puolueiden vaalijuhlat ja toisten matalat tunnelmat tuli katsottua.
Tässä on ote Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksen 13.10.2008 pöytäkirjasta (olo on siis kuin vaalivoittajalla):

X X X X X X

TM Juha Molarin väitöskirjakäsikirjoituksen esitarkastus: väittelyluvan myöntäminen

TM Juha Molari on jättänyt teologiselle tiedekunnalle esitarkastusta varten väitöskirjakäsikirjoituksensa "Q-evankeliumi ja psykohistoria". Tiedekuntaneuvosto valitsi 16.6.2008 professori Kari Syreenin (Åbo Akademi) ja dosentti Pekka Lundin käsikirjoituksen esitarkastajiksi. Lausunnot ovat liitteinä 1 ja 2. Jatkotutkintoon sisältyvien jatko-opintojen (60 opintopistettä) tulee olla suoritettuina ennen väittelyluvan myöntämistä. Tekijä on suorittanut vaadittavat jatko-opinnot. Professori Ismo Dunderberg ehdottaa vastaväittäjiksi dosentti, TT Pekka Lundia ja dosentti, TT Petri Luomasta. Arvosanatoimikuntaan kuuluvat kustos, vastaväittäjä(t) sekä tiedekuntaneuvoston nimeämä tiedekunnan edustaja, jonka tulee olla tiedekunnan professori tai erityisistä syistä dosentti, joka on perehtynyt väitöskirjan aiheeseen. Tiedekunnan edustaja ei saa olla työn ohjaaja. Ehdotuksen tiedekunnan edustajasta tekee laitoksen johtaja. Mikäli laitoksen johtaja on väitöskirjan ohjaaja tai muuten jäävi, ehdotuksen tekee varajohtaja tai professori, joka ei ole ohjannut väitöskirjaa. Mikäli he ovat jäävejä, ehdotuksen tiedekunnan edustajasta tekee dekaani. TM Juha Molarin väitöskirjatyön ohjaajana on toiminut professori Risto Uro. Eksegetiikan laitoksen varajohtaja, lehtori, dosentti Jarmo Kiilunen ehdottaa tiedekunnan edustajaksi arvosanatoimikuntaan professori (mvs.) Lassi Pruukia. Väitöskirjan tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajien lausunnoista (yliopistoasetus 115/1998, 18 §) ja tilaisuus esittää tiedekuntaneuvostolle huomautuksensa vastaväittäjän valinnasta (opintosuoritusten arvostelua ja kuulusteluja sekä opintosuoritusten tutkintolautakuntaa koskeva johtosääntö, 30 §). Tekijä on saanut lausunnot ja ilmoittanut, että hän ei jätä vastinetta. Hänellä ei ole myöskään huomautettavaa vastaväittäjien valinnasta.

Esitys: Myönnetään väittelylupa esitarkastajien lausuntojen perusteella. Pyydetään dosentti Pekka Lund ja dosentti Petri Luomanen vastaväittäjiksi ja määrätään professori Ismo Dunderberg kustokseksi väitöstilaisuuteen. Nimetään arvosanatoimikunta, johon kuuluvat professori Ismo Dunderberg, dosentti Petri Luomanen, dosentti Pekka Lund ja professori (mvs.) Lassi Pruuki. Lisäksi todetaan, että professori Risto Urolla työn ohjaajana on arvosanatoimikunnassa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta, eikä hän osallistu
arvosanaehdotuksen laatimiseen.

Päätös: Esityksen mukaan.

Tämä on ote teologisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksesta 13.10.2008: http://www.helsinki.fi/teol/tdk/pdf/tdkn/2008/ptk1108_131008.pdf

Ps. älä unohda Jaakko Ryhäsen ja Pertti Eerolan konsertti Pyhän Marian kirkossa (Pohja) lauantaina 8.11. klo 18. http://www.pohjansuomalainenseurakunta.auttaa.fi/48 ja http://juhamolari.suntuubi.com/?cat=8&y=2008&m=10&d=25