maanantai 22. kesäkuuta 2009

Jussi K. Niemelä, Vapaa-ajattelijoiden tosi kuva?
Muslimiveljien kanssa en kokenut tänään ongelmaa mielenosoituksessa, koska minulle kristittynä nämä veljet ovat myös lähimmäisiä. Myöskään paikalla olleiden ortodoksien kanssa en kokenut ongelmaa. Sitä vastoin "Vapaa-ajattelijoiden" joukko Jussi K. Niemelän, käsiin tatuoitujen natsisymbolien, miniatyyrikokoisten rautaristien, töhrimän miehen, johdolla oli vähintäänkin kyseenalainen joukko, jos pitää puhua "vapaudesta". Jopa itse Halla-ahon kerrotaan sanoutuneen irti Niemelän islam- ja maahanmuuttokriittisistä näkemyksistä. Katsotaan nyt, mitä hänestä vielä tulee ilmi, sillä olen aloittanut perusteellisen selvityksen uskonnottoman "uskomuksista". Olen sanonut - ja niin sanoin torillakin -, ettei "vapaa-ajattelijaa" ole, vaan vapaa-ajattelijalla on omat epäjumalansa ja sidoksensa. Tämähän on totta myös hermeneutiikan näkökulmasta ja kognitiotieteen pohdiskelujen jälkeen, kun kysytään, miten ihminen muodostaa arvonsa, päämääränsä ja uskomuksensa/epäuskomuksensa. Hän ei ole vapaa, jos vaikka kuvittelee vapauttansa. Tähän ei tarvitse lukea edes Heideggeria tai Lacania, vaan riittää ihan yksinkertaisempikin oppimäärä, että tajuaa vapaa-ajattelijan ongelmallisuuden. Väitöskirjassani olen käsitellyt tiiviisti, mutta varsin kattavasti - monen auktoriteetin avulla - poststrukturalismin ym. yhteyksiä ateismiin tai agnostismiin länsimaisessa kulttuurikeskustelussa 1800-luvulta 2000-luvulle.

Vapaa-ajattelija siis uskottelee, ettei pyhää ole. Jos tuo lähtökohta hyväksytään hänelle, silloin vapaa-ajattelijalla ei ole siis pyhää eli "jumalaa", jota voisi loukata. Muslimien ja kristittyjen uskontokampanjat eivät loukkaat vapaa-ajattelijan "pyhää", koska vapaa-ajattelijalla ei ole tuota pyhää. Jos se sitä vastoin luokkaa vapaa-ajattelijaa, silloin vapaa-ajattelijallakin on "jumala", toki epäjumalaksi tai negaatioksi vääntyneenä: hän ei ole päässyt niin sanoakseni yli Jumala-kysymyksestä. Sitä vastoin muslimille ja kristitylle on pyhä, sitä on tuskin kiistäminen. Tämän vuoksi tuollainen anti-kampanja on suoranainen hyökkäys uskonnollisia tunteita vastaan. Ks. http://juhamolari.blogspot.com/2009/06/vapaa-ajattelijat-nauttivat.html. Varmasti keskustelu ei tähän pääty - enkä minäkään vaikene tämän pienen kirjoitukseni jälkeen. Nyt olemme virkani - myös teologisen tutkimustyöni - ydinalueella.

Minä en ole sinänsä herkkä uskonnollisille solvauksille, mutta ajattelen tällä kertaa muslimilähimmäisiä, bussikuskeja ja muita herkempiä ihmisiä (ml. niitä vanhoja mummoja, joista on keskusteltu tässä ketjussa). Tämä lähimmäinen ei ole sellainen kovanahkainen kuin meikäläinen. Somalimuslimit ovat joutuneet jättämään kotinsa kovien kokemusten jälkeen, ovat eläneet osattomana ja toivottomana mahdollisesti vuosikaudet, sitten he saavat jotakin työtä perheensä elättämiseksi, vaikka kotona ovat saattaneet olla hyvin oppineita miehiä. Nyt he ajavat bussia ja vaivalloisesti selviävät kuukauden kuluista. Jo muutoin identiteetti on kovilla, kun heidät on siirretty eteläisistä oloista tänne Pohjolaan, mutta nyt heidän työpaikalleen viedään mainoslaput, ettei Jumalaa ilmeisesti ole. Voin ihmisenä hyvin ymmärtää, että sellainen kampanja sopii Jussi K. Niemelän ohjelmaan. Se tuntuisi sopivan liiankin hyvin sen kanssa, jos ja kun "natsisymbolinen" mies herjaa muslimeja ja maahanmuuttajia. Tutkitaan! Uskonnosta riippumatta en pidä tätä kampanjaa nyt kohtuullisena näitä bussikuskeja ja busseilla matkustavia vanhoja mummoja kohtaan. Emmekö voisi olla edes hieman hienotunteisia? Eikö uskonnottomalla ole pyhän tajua, jos vaikka itse ei tuntisi pyhyyttä? Tämän hienotunteisuuden ymmärtämisessä ei tarvitse olla imaamin pukuun kaunistunut Abdullah Tammi tai liperipukua kantava Juha Molari eikä hienotunteisuuden ymmärtäminen ole mitenkään demokratian hylkäämistä, vaan pikemmin ihmisarvon loukkaamattomuuden tajuamisesta. Demokratiaa ei synny siellä, missä lähimmäistä ei kunnioiteta; missä lähimmäistä ei kunnioiteta, siellä syntyy sosiaalidarwinismin järkyttävimmät ylilyönnit - tai jopa natsistista rotuoppia, jota on joskus toki demokratian avulla yritetty saattaa valtaan.

6 kommenttia:

Panu kirjoitti...

Niin no, taitaahan se vähän potuttaa sinua, kun joku sanoo että Jumalaa ei ole olemassa. Sinun Jumalasi on käsittääkseni Venäjä ja Putin, ja Venäjä ja Putin ovat mitä ilmeisimmin olemassa. Niin että onhan se sitten sinun näkökulmastasi faktuaalisesti väärä väite, että Jumalaa ei olisi olemassa.

Panu kirjoitti...

Kaimasi Halla-ahoko sinut muuten on kiihottanut Niemelän kimppuun?

Juha Molari kirjoitti...

Niemelä on käynyt busseilla kulkevien uskovien mummojen ja pappojen sekä nuoremman uskovan väen kimppuun ja erityisellä tavalla valinnut kohteeksi muslimibussikuskit, joka lienee tuskin sattumaa, kun tietää miten hän tahtoisi saattaa muslimit pois Suomesta. Niemelä antiorganisaation johtajana ja antikampanjan primuksena on mielenkiintoinen tapaus, joten hänestä kootaan tällä hetkellä perusteellisempaa selvitystä, joka pian julkaistaan (ei tänään).

Minut pistää liikkeelle ennen kaikkea sääli näitä ihmisiä kohtaan, yhtä hyvin kristittyjä kuin muslimeja kohtaan. Mielestäni Jumala ei tarvitse puolestapuhujia, mutta sitä vastoin (1) tämän antikampanjan vetohahmo on sen verran erikoinen ylioppilas, että hänen osallisuutta kannattaa pohtia, jotta esimerkin avulla tulisi ymmärretyksi paremmin itse kunkin "jumalat" ja "epäjumalat" sekä muut sidonnaisuudet. (2) Erikoista oli se, että Niemelä ei uskaltanut antautua torilla mihinkään vuorovaikutukseen uskovien kanssa, vaan pötki pakoon. Tahtoisin nyt erityisesti, ettei uskovatkaan häpeä uskoa Jumalaan, vaan käyvät keskusteluun ihmisten kanssa. Apostoli Paavali kirjoitti hyvän kehotuksen (ja tuomion): "Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima, itsekullekin uskovalle pelastukseksi - - Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niin kuin kirjoitettu on: 'Vanhurskas on elävä uskosta'. Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa, sen tähden että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan, sillä Jumala on sen heille ilmoittanut - -" (Room. 1:17-19).

Panu kirjoitti...

Niemelä on käynyt busseilla kulkevien uskovien mummojen ja pappojen sekä nuoremman uskovan väen kimppuun ja erityisellä tavalla valinnut kohteeksi muslimibussikuskit, joka lienee tuskin sattumaa, kun tietää miten hän tahtoisi saattaa muslimit pois Suomesta.

Pidä varasi. Voit joutua todistamaan tuollaisen väitteen oikeudessa. Onko sinulla kerättynä talteen aitoja Niemelän lausuntoja, joissa hän "tahtoisi saattaa muslimit pois Suomesta"?

Minut pistää liikkeelle ennen kaikkea sääli näitä ihmisiä kohtaan, yhtä hyvin kristittyjä kuin muslimeja kohtaan.

Luuletko sinä ihan oikeasti että kukaan enää luottaa vilpittömyyteesi? Olet opettanut poikasikin olemaan vahvemman puolella heikompaa vastaan ("tietysti Venäjän puolella, koska Venäjä voittaa"), ja sinulla on vielä otsaa kutsua tätä heikon halveksintaa "antifasismiksi". Moraalinen vararikkosi ei voisi olla täydellisempi.

Myyryläinen kirjoitti...

Molari kirjoitaa: "Muslimien ja kristittyjen uskontokampanjat eivät loukkaat vapaa-ajattelijan "pyhää", koska vapaa-ajattelijalla ei ole tuota pyhää. Jos se sitä vastoin luokkaa vapaa-ajattelijaa, silloin vapaa-ajattelijallakin on "jumala", toki epäjumalaksi tai negaatioksi vääntyneenä"

Tässä Molari ensin katsoo oikeudekseen määritellä miten toista ihmistä voi loukata. Se on hänen mielestään mahdollista vain loukkaamalla hänen "pyhäänsä". Ja toisaalta hän katsoo, että "pyhä" voi olla vain jumala. Eli Molari todistaa jumalan olemassaoloa nyt niin, että jumala on vain jotakin mitä ihminen pitää pyhänä. Näissä molemmissa asioissa Molari osoittaa suunnatonta fasismia ja totalitarismia.

Molarin mielestä esimerkiksi ihmisen pilkkaaminen hänen ominaisuuksiensa takiakin on hänen "pyhänsä" loukkaamista. Ja jos siitä loukkaantuu niin silloin tuo "pyhä" on joko "oikea" tai "epä-" jumala. Tästähän seuraa loogisesti, että jos loukkaannut toisen sanomasta niin pidät sitä jumalana tai epäjumalana riippuen siitä hyväksyykö Molari sen jumalaksi vai ei.

Otetaanpa esimerkki: Jos joku haukkuu toista vasenkätisyydestä niin jos kohde pitää asiaa loukkaavana niin vasen käsi on jumala tai epä- jos Molari ei sitä jumalana pidä. Tästä voi kehitellä lisää esimerkkejä ihan tavallisista arkipäivän tilanmteista lähtien.

Olisikohan Molarin syytä tarkistaa mitä loukkaaminen on ja kenellä on oikeus määritellä toisten puolesta mistä kukin loukkaantuu. Sillä olisikohan niin, että ihminen voi pitää asioita tärkeinä ja loukkaantumisen arvoisina ilmankin kuin pitämällä niitä "pyhinä" tai jumalina joita sitten jotkut pitävät oikeutenaan nimitellä epäjumaliksi. Molari saisi myös pohtia onko hänen ajatusmallinsa mukaan joidenkin toisten jumalina pitämien asioiden nimitteleminen epäjumaliksi, jumalanpilkkaa.

Voitaisi myös pohdiskella mitä sana "pyhä" tarkoittaa. Tarkoittaako se, niinkuin Molari ja monet kristityt näyttävät tulkitsevan, jumalaa tai jumalallista. Vai tarkoittaako se myös jotain muuta, esimerkiksi arvokkaan pidettyä, tärkeää. Tässä taas haiskahtaa, että Molari ja muut kristityt omivat sanoja ja niiden merkityksiä omiin tarkoituksiinsa ja tulevat sotkemaan muuten selviä asioita. On tietysti ihan sama millaista diskurssia he itse sisäisesti käyttävät riiteissään. Mutta keskustelussa ulkopuolisen maailman kanssa olisi hyvä käyttää täsmällisempiä ilmaisuja joissa yksi osapuoli ei varaa sanojen merkityksiä vain omiin tarkoituksiinsa.

Juha Molari kirjoitti...

Myyryläisen olisi oikein hyvä todellakin selvittää pyhä-sanan sisältöä, kun nyt Myyyryläinen yrittää (huonolla vasenkätisyys-analogialla, joka tuskin analogiaksi riittää?!) puolustaa ateistisen "pyhän" olemassaoloa.