maanantai 22. kesäkuuta 2009

Vapaa-ajattelijat nauttivat helvetillisesti


Kuvassa dosentti Johan Bäckman ja imaami Abdullah Tammi puhuvat bussikuskien uskon loukkaamattomuuden ja kunnioituksen puolesta.

Vapaa-ajattelijat nauttivat helvetillisesti, mutta uskovaiset nauttivat jumalallisesti ja taivaallisesti.

Tänään Vapaa-ajattelijat tahtoivat pitää tiedotustilaisuuden jumalattoman kampanjansa tähden, jota toteutetaan Helsingin Concorde-yhtiön busseissa. Tämä kampanja tarkoittaa heidän teettämiä mainosjuhlisteita, joissa kyseenalaistetaan Jumalan olemassaolo ja kehotetaan tuolla perusteella nauttimaan elämästä. Ongelmalliseksi tämä kampanja tulee siinä, että se ei ole pro-kampanja vaan anti-kampanja, jonka sijaiskärsijöiksi joutuvat vähintään bussikuskit, jotka eivät tahdo myöntyä ateistisen ohjelman kuskeiksi. Nautittavuuden puolesta puhuminen ei ole sinänsä paha, mutta siinä on kääntöpuolena nyt pyrkimys kiistää ihmistä itseään suurempi vastuullisuus, jota kristillisessä uskossa ja islamissa kutsutaan syyllisyydeksi. Tuloksena on omalakinen evoluution tuotos, joka sopimuksen varaisesti tappaa tai suojelee tätä evoluution tuotosta (ml. ihminen) tällä maapallolla.

Vastamielenosoituksessa Helsingin rautatieaseman edustalla Aleksis Kiven patsaan lähettyvillä korostin, että vapaa-ajattelijaa ei ole, vaan hänellä on ”jumalansa”, epäjumala niin kuin minä ja imaami Abdullah Tammi saatoimme yksimielisesti todistaa. Dosentti Johan Bäckman toi hyvin selvästi esille kampanjan loukkaavuuden: hyvin suurien vaikeuksien jälkeen Suomeen tulleet maahanmuuttajat ja pakolaiset etsivät ammattia, heiltä on viety lähes kaikki, mutta he saavat henkensä turvaksi kuitenkin bussikuskin tehtävän. Nyt nämä bussikuskit pakotetaan ajamaan linja-autoa, jonka kyljissä on suoraa häväistystä heidän uskoaan vastaan. Mielestäni tuolla tavalla "Vapaa-ajattelijat" tietoisesti ärsyttävät ristiriitoja suomalaiseen yhteiskuntaan: kampanja on myös muukalaisvastainen, koska se kohdistuu nimenomaan busseihin, joita useat muslimit ajavat. Tuollaista vastakkainasettelua ja yhteiskuntarauhan rikkomista emme tarvitsisi. Emme tarvitse uskon sotia, vaan vakaata ja todellista uskomista! Useat bussikuskit ovat muslimeja eikä ole lainkaan ihme, että nämä vihastuvat Vapaa-ajattelijoiden jumalattomasta kampanjasta.

Vapaa-ajattelijalla on epäjumala


Mielestäni "vapaa-ajattelijaa" ei ole olemassa, vaan heillä on epäjumalansa, eräillä – ei toki kaikilla – jopa hämmästyttäviä liitoksia fasistiseen ideologiaan! Vapaa-ajattelijaa ei ole, vaan tuo liike syntyy negaatiossa, reaktiona kirkolle ja kristinuskon olemassaololle. Niin kuin totesin televisiohaastattelussa, minua ihmetyttää "Vapaa-ajattelijoiden" kuvaukset kristinuskosta ja toiminnasta negaatiossa, kieltämisenä: ”Mielestäni he elävät omaa traumaansa kampanjassaan”.

Missä on nyt uskovaiset?

Kyse on sen verran vakavasta kampanjasta, joka tuli Iso-Britanniasta Suomeen, että asiaan tulisi kiinnittää enemmän poliittista ja uskonnollista huomiota Suomessakin. Sen vuoksi ihmettelin jo torilla, ettei Suomen Raamattuopiston rehtorin Timo Junkkaalan ohessa paikalla ollut muita luterilaisia pappeja. Onko todella niin, että papit koristautuvat sunnuntain liturgiaa varten itsensä juhlavaatteisiin ja seuraavat vain kirkkokalenteria, mutta eivät tiedä tai välitä siitä, mitä tapahtuu kaupungin liikennevälineissä ja rautatientorilla? Minä olin siis liperit heiluen paikalla, mutta korostin voimakkaasti ja toistuvasti, ettei Jumalaa päätetä olevaksi tai olemattomaksi kansanäänestyksellä tai meidän väittelyjen avulla. Uskovien on kuitenkin uskaltauduttava kohtaamaan ihmiset, jotka esittävät väitteitä Jumalasta tai häntä vastaan.

Vapaa-ajattelijat onnettomuuden päivän tähden


Raamatun ja uskonpuhdistajan Martti Lutherin näkökulmasta katsoen toki sanon myös, että Vapaa-ajattelijoiden toiminta on helvetillinen PR-kampanja, joka saa myös senkaltaisen tuomionsa. Salomon Sananlaskujen (16:4) kirja muistuttaa hyvästä syystä, että ”Kaiken Jumala on tehnyt itsensä tähden, niinpä jumalattomankin onnettomuuden päivän varalle”. Vapaa-ajattelijoiden kampanja on PR-kampanjaan onnettomuuden päivän jouduttamiseksi.

Jumala tuomitsee "vapaa-ajattelijat"

Vapaa-ajattelijoiden ansaan ei ole syytä langeta, sillä nämä eivät tahdo ottaa vain Jumalaa pois, vaan myös syyllisyyden. Tähän ei pidä vastata, ettei syyllisyyttä ole, vaan on vain kivaa uskovien elämää. Syyllisyys on. Myös tuomio on. Jumalan tuomio koskee myös vapaa-ajattelijaa.

Martti Luther kirjoittaa Huonepostillassa ajattelutavasta, jossa jumalaton lohduttaa itseään ilman Jumalaa: ”Se taas, joka on jumalaton, elää synnissä ja omatunto huonona, mutta kuitenkin luottaa lupauksiin, joilla Jumala hurskaita lohduttaa, varmaan rakentaa hiekalle”. Vapaa-ajattelijoiden yritys kiistää syyllisyys ja syntisyys jumalattomuuskampanjan avulla on juuri ”hiekalle rakentamista”. Tästä keskustelin myös Vapaa-ajattelijan kanssa. Mielestäni on aivan hyvä ja oikein, jos omatunto kolkuttaa, syyllisyys ei ole sinänsä paha asia, jos se johtaa Jeesuksen luo, mutta vaarallista on ottaa syyllisyys pois itsepetoksen avulla, jolloin lohduksi tulee epäjumala, jumalattoman sokea usko omaan jumalattomaan ”jumaluuteensa”.

Rikkaan jumalattoman helvetti

Vapaa-ajattelijalla on iänkaikkinen osansa, kun hän elää mielestään moraalisesti kelvollista elämää, nauttien ihmisyydestä ilman Jumalaa ja ilman syyllisyystuskaa. Hänen osansa on yhdessä rikkaan jumalattoman kanssa helvetissä. Ihminen, joka luopuu Jumalasta, löytää ”jumalansa” itsestään, haluistaan, pyrkimyksistään ja muista epäjumalista. Hänen iänkaikkinen osansa on kerrottu: Jeesus kertoi sen vertauksessa rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta.

Martti Luther selitti Huonepostilla-teoksen sivulla 490 rikkaan miehen ja Lasaruksen tapausta hyvin nasevasti. Jeesus kertoi tuon vertauksen.

"Oli rikas mies. Hänen vaatteensa olivat purppuraa ja hienointa pellavaa, ja päivästä päivään hänen elämänsä oli pelkkää ylellisyyttä ja juhlaa. 20. Mutta hänen porttinsa pielessä virui köyhä Lasarus, täynnä paiseita. 21. Köyhä olisi nälkäänsä halunnut syödä niitä ruokapaloja, joita rikkaan pöydältä putoili. Koiratkin tulivat siihen ja nuolivat hänen paiseitaan. 22. "Sitten köyhä kuoli, ja enkelit veivät hänet Abrahamin huomaan. Rikaskin kuoli, ja hänet haudattiin. 23. Kun hän tuonelan tuskissa kohotti katseensa, hän näki kaukana Abrahamin ja Lasaruksen hänen rintaansa vasten. 24. Silloin hän huusi: 'Isä Abraham, armahda minua! Lähetä Lasarus tänne, että hän kastaisi sormenpäänsä veteen ja vilvoittaisi kieltäni. Näissä liekeissä on kauhea olla.' 25. Mutta Abraham sanoi: 'Muista, poikani, että sinä sait eläessäsi hyvän osan, Lasarus huonon. Nyt hän saa täällä vaivoihinsa lohdun, mutta sinä saat kärsiä tuskaa. 26. Sitä paitsi meidän välillämme on syvä, ylipääsemätön kuilu, niin ettei täältä kukaan voi tulla teidän luoksenne, vaikka tahtoisikin, eikä sieltä pääse kukaan kuilun yli meidän puolellemme.' 27. Rikas mies sanoi: 'Isä, minä pyydän, lähetä hänet sitten vanhempieni taloon. 28. Minulla on viisi veljeä - hänen pitäisi varoittaa heitä, etteivät hekin joutuisi tähän kärsimyksen paikkaan.' 29. Abraham vastasi: 'Heillä on Mooses ja profeetat. Kuulkoot heitä.' 30. 'Ei, isä Abraham', mies sanoi, 'mutta jos joku kuolleiden joukosta menisi heidän luokseen, he kääntyisivät.' 31. Mutta Abraham sanoi: 'Jos he eivät kuuntele Moosesta ja profeettoja, ei heitä saada uskomaan, vaikka joku nousisi kuolleista.'"

Sekä rikkaan miehen että Lasaruksen Herra asetti koko maailman esikuvaksi. Ensiksi hän puhuu rikkaasta miehestä, joka eli täällä lyhyen ajan ilossa herkullisesti, mutta sen jälkeen joutui kadotukseen ja iankaikkiseen vaivaan; sitten hän puhuu Lasaruksesta, joka eli täällä vähän aikaa viheliäisenä ja kurjana, mutta sitten tuli iankaikkisesti rikkaaksi ja autuaaksi. Tästä esikuvasta kukin ottakoon ojennuksen myös Vapaa-ajattelijoiden jumalattoman kampanjan aikana, jotta emme joutuisi iankaikkisesti hukkaan.

”Älkäämmekä unhottako kurjan Lasaruksen esikuvaa! Hän oli köyhä, kurja ihminen, mutta lujasti luottaessaan lupaukseen Kristuksesta ja tulevaisesta elämästä ja ollessaan Jumalalle nöyrästi kuuliainen, hän sai kärsimyksistään runsaan korvauksen, vähän ajan vaivoista iankaikkisen, sanomattoman ilon ja lohdutuksen. Tämä on köyhän Lasaruksen esikuva. Siitä jokaisen kristityn tulee ottaa vaari ja ammentaa murheissa ollessaan lohdutusta.” (Martti Luther, Huoneopostilla)

”Toisena esikuvana on rikas mies. Hänelle täällä maan päällä kävi hyvin ja aina mielen mukaan, mutta tulevassa elämässä hänen täytyi joutua iankaikkiseen puutteeseen ja kadotukseen. Meidänkin on uskottava, että Herramme Kristus sanoo totuuden puhuessansa tuomiosta ja kadotuksesta: rikas mies todellakin on helvetin tulessa, kauheita, sanoin selittämättömiä tuskia. - - - Ja mikä aiheuttaa sen, että tuo kurja joutuu iankaikkiseen vaivaan ja tuskaan! Sen aiheena ei voi olla yksin se, että hän oli rikas ja omisti paljon rahaa, että hän hyvin pukeutui, söi ja joi; nehän ovat Jumalan säätämiä lahjoja. Jumala suo meille kernaasti rahaa ja tavaraa, syötävää ja juotavaa, iloa ja kauniita vaatteita ja muuta sellaista, kunhan vain noudatetaan kohtuutta eikä eletä ylellisyydessä. Mutta kaikki aiheutui siitä, että rikas mies omistaessaan rahaa ja tavaraa, vaatettaessaan itseänsä kalliilla vaatteilla ja eläessään herkullisesti ei ajatellut tulevaa elämää, kohtaloaan toisessa elämässä, jos hän tänään taikka huomenna eriää täältä. Kaikki hänen pyrintönsä tarkoittivat vain saada täällä kylläisyyttä ja hyviä päiviä, ikäänkuin hän ei mitään muuta tarvitsisikaan. Juuri siitä Kristus varoittaa meitä Evankeliumissa: emme saa raskauttaa sydäntämme päihtymyksellä, juoppoudella ja elatuksen murheilla». Tämä oli se toinen syy, joka rikkaan miehen vajotti kadotukseen. Sen seurauksena näet oli se, että Jumalan sana ei päässyt hänen sydämeensä vaikuttamaan. Hän ei ottanut vaarin Jumalan lupauksista eikä uhkauksista, pääasia oli, että hänellä itsellään vain täällä ei ollut mitään puutetta. Vapahtajasta ja lohdutuksesta rikas mies ei huolinut, vaan piti itseänsä hurskaana. Varmaan hän maailman silmissä olikin hurskas ihminen, ainakaan Evankeliumissa ei häntä syytetä avionrikkojaksi, ryöväriksi jne.” (Luther, Huonepostilla s. 491-492

Katso videoita päivän tapahtumasta:
http://www.youtube.com/watch?v=P19_0tHQD_s
http://www.youtube.com/watch?v=vg88x_7Gz3M

Ks. myös http://johan.blogit.uusisuomi.fi/2009/06/22/rautatientorin-mielenosoitus-vapaa-ajattelijat-potkivat-pakoon/