keskiviikko 22. heinäkuuta 2009

Venäjällä aloitetaan kouluissa uskonnonopetus

Venäjän Federaatio tahtoo kansalaisilleen vastuullisen maailmankuvan. Venäjällä on tehty historiallinen päätös ja päätetty aloittaa kouluissa uskonnonopetus. Tämä on melkoinen täyskäännös Neuvostoliiton perinteeseen. Ehkä suomalaiset ”vapaa-ajattelijatkin”, jotka leikkivät ateismiaan idealistisissa kuvitelmissaan muistamatta ateismiin liittyvää suurta empiiristä kokeilua, menisivät Venäjälle oppiin siitä, miten virallinen ateismi epäonnistui ja jätti ihmiset hämmennyksiin. Venäjän Federaation presidentti ja hallitus ovat nyt tunnustaneet, että Neuvostoliiton romahduksen ja virallisen ateismin epäonnistumisen jälkeen nuoret venäläiset ovat eläneet moraalisessa hämmennyksessä ja myrskyisässä epävarmuudessa. Venäjällä aloitetaan kouluissa uskonnon tunnit!

Medvedev kertoi uskontokasvatuksen olevan ”merkittävä kysymys, joka muovaa maailmankuvaa, yksilön arvojärjestelmää, asenteita yhteiskuntaan, antaa säännöille eettisen sisällön, ja mikä tärkeintä, muodostaa Venäjän federaation kansalaisen identiteetin”. Venäjällä on yli 100 miljoonaa ortodoksia, joista arvelujen mukaan ehkä vain murto-osa ovat aktiivisia kirkon jäseniä. Ortodoksien ja muslimien suuren lukumäärän tähden on myös hyvin puolustettavissa, että uskonnonopetus aloitetaan kouluissa. Venäjän ortodoksisen kirkon patriarkka Kirill onkin vaatinut ortodoksisia luokkia kouluihin. Mielestäni argumenttien joukkoon voisi liittää äärimmäiset uskonnolliset lahkot ja uskonnollisväritteinen terrorismi, joiden tähden uskontoa ei voi sivuuttaa epäoleellisena asiana ja jättää kansalaisia ilman riittäviä valmiuksia kohdata uskonnon haasteet ja mahdollisuudet.


Kuvassa 6 vuotta vanhan pojan tulkinta Jeesuksen kuolemasta

Pahin kommunismin vastainen rikos oli – niin kuin Neuvostoliitossa syntyneet ja eläneet venäläiset voivat yhä elävästi kertoa - uskoa Jumalaan. Nuorten piti tehdä valinta: Uskotko Jumalaan vai Komsomoliin? Jos nuoret pioneerit, kesäleiriläiset, katsahtivat edes sisään vanhaan kirkkoon, mikäli sellaista ei ollut jo tuhottu ja muutettu mutteritehtaaksi, tästä syntyi valtavat kuulustelut. Sellainen paha nuori sai rangaistuksen. Hänet lähetettiin pois leiriltä. Sitä vastoin julisteet ja iskulauseet opettivat Leninin ikuisuutta: Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить, ”Lenin eli, Lenin elää, Lenin tulee elämään”. Вперёд, к победе коммунизма! Voitto kommunismille!.

Venäjän federaation presidentti Dmitri A. Medvedev ilmoitti eilen tiistaina 21.7.2009, että Federaation hallitus aloittaa kansallisen uskontokasvatuksen ohjelman kouluissa. Vanhemmat voivat valita lapsiansa varten tunnustuksellisen uskonto-opetuksen ortodoksisen, islamilaisen, juutalaisen tai buddhalaisen uskonnon mukaan tai yleiskatsauksen kaikkiin uskontoihin tai maallisen etiikan.

Uskonto-opetuksen tuleminen kouluihin on provokatiivinen muutos Venäjällä, koska vasta muutama vuosikymmenen sitten kommunistinen Neuvostoliitto julisti uskonnon kuolemaa ja ateistista propagandaa! Ortodoksinen kirkko on vahvistanut myös asemiaan Neuvostoliiton romahduksen jälkeen. Kaupungin musiikkikoulut laulattavat ja opettelevat aivan häpeilemättä ja ongelmitta kristillisiä lauluja. Joillakin alueilla Venäjää on jo aloitettu omatoimisesti uskonnonopetus, mikä on nostattanut vastarintaa Venäjän Perustuslain tähden. Medvedevin mukaan kansallinen uskonto-opetuksen ohjelma toteutetaan alkuaan 18 eri alueella. Ohjelma koskee 12 000 koulua.

Presidentin mukaan uskonnonopetuksessa ei saa ketään pakottaa tai painostaa. Sellaiset menettelyt ovat tuomittavia. Vuoteen 2012 mennessä opetus laajenee 18 alueesta valtakunnalliseksi. Medvedev korosti Perustuslain 14 artiklan sääntöä, jonka mukaan uskonnolliset yhteisöt ovat erillisiä valtiosta ja uskonnosta riippumatta ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Lisäksi hän viittasi Perustuslain 28 artiklaan, jonka mukaan ihmisillä on omantunnonvapaus ja uskonnonvapaus uskoa tai olla uskomatta. Nämä seikat antavat puitteet uskonnon opetukselle kouluissa.

Tunnustukselliset uskontotunnit ovat mahdollisia Venäjän neljälle suurelle perinteiselle uskonnolle, kun taas vähemmistöryhmittymät, kuten roomalaiskatoliset ja protestantit, jätetään tunnustuksellisen uskonto-opetuksen ulkopuolelle. Toki näilläkin on oikeus osallistua esimerkiksi ortodoksisen kirkon mukaisille tunnustuksellisille tunneille, tai valita yleiskatsaus kaikkiin uskontoihin tai maallisen etiikan tunnit.