torstai 23. heinäkuuta 2009

Viron miehitys vai ”miehitysmyytti”

En ole Viron tai Suomen historian tutkija, vaikka Raamatun historian ja psykohistorian tutkijana voin tehdä myös joitakin reunahuomautuksia kirjoittajien ja historiantutkijoiden sekä propagandistien argumentaatioon ja motiiveihin. Lisäksi kristittynä ihmisenä minua hallitsee aina huoli siitä, miten rakkautta ja kunnioitusta osataan tai ei osata ilmaista elettäviä ihmisiä kohtaan. En tee siis luonnollisestikaan uraauurtavaa historiantutkimusta, vaan vain muutaman reunahuomautuksen Virosta käytyyn keskusteluun ja keskustelijoiden motivaatiotekijöihin.

Viron ”miehitys” ei ole vasta tämän uudemman ajan ulkovirolainen näkemys, vaan siitä kirjoitettiin avoimesti myös YYA-Suomessa 1970- ja 1980- luvuilla niin kuin näkyy silloisista tietosanakirjoista, joissa toki Zetterbergillä oli tärkeä osuutensa tekstin syntyyn. Zetterberg ei suinkaan esittänyt, että Neuvostoliitto olisi tuonut pelkkää pahaa, vaan hän kirjoitti hyvin ylistäen – jopa kohtuuttoman voimakkaasti – Viron taloudellisestä kehityksestä Neuvostoliiton ansiosta. Tänään Petri Krohn on laittanut Suomen antifasistisen komitean sivuille aihetta käsittelevän kirjoituksen. Minulla on erilaisia sävyjä ja korostuseroja siihen, mitä Petri Krohn - muutoin ansiokkaasti- kirjoittaa Suomen antifasistisen komitean nettisivuilla artikkelissa ”Sosialistisen Viron synty ja pistinteoria” (http://antifasistit.blogspot.com/2009/07/sosialistisen-viron-synty-ja.html). Millaisesta ”miehityksestä” voin puhua ja millaisesta sanoudun irti?

Eurooppalaisen historiakomission ilmaisut Viron miehityksestä ovat sen suuntaisia, että voin niihin liittyä pääpiirteissä: ks. Этап I – Оккупация Эстонии Советским Союзом 1940-1941. Mainitussa teksissä on sekä tässä johtopäätöskappaleessa että aiemmin myös dokumentoitu tapahtumien kulkua. Näistä tapahtumista pitäisi ottaa vastuuta, jos Viron miehityksestä tahdotaan esimerkiksi Suomessa riittävän rehdisti keskustella.


Oliko Viron vallankumous demokraattinen kansantahdon ilmaus?


Jos Neuvostoliiton ja Stalinin panos Virossa tapahtuneeseen vallankumoukseen halutaan ignoroida, silloin tulee vaikeasti selitettäväksi, miksi 16.6.40 Neuvostoliitto jätti Virolle nootin, vaikka Virossa oli jo siinä vaiheessa tuhansia neuvostoliittolaisia sotilaita. Neuvostoliitto vaati nootissa itselleen myötämielisen hallituksen muodostamista ja seuraavana päivänä uusia venäläisiä sotajoukkoja alkoi siirtyä Viroon. Turtola on käsitellyt kaunistelemattomasti mainittua noottia ja kutsunut sen syytä "tekaistuksi" sivulta 255 alkaen teoksessaan "Kenraali Johan Laidoner ja Viron tasavallan tuho 1939-1940" (Otava, 2008). Samassa yhteydessä hän kutsuu syntyvää tilannetta "miehitykseksi". Nootti on iso ja järisyttävä dokumentti, joka murskaa tyhjänpäiväiseksi sellaiset fantasiat, joiden mukaan Neuvostoliitolla ei olisi ollut osaa eikä arpaa Virossa tapahtuneeseen hallituksen vaihdokseen, vallankumoukseen ja itsenäisen valtion päättymiseen ja liittymiseen Neuvostoliiton osaksi.

Edelleen korostan, että en pidä tarpeellisena Neuvostoliiton vaikutuksen ignorointia jo pian seuraavista vaaleista, Zetterberg on aivan oikein korostanut tätä puolta: 14-15.7.1940 vastoin vaalilain vaatimaa vähimmäisaikaa pidettiin vaalit, jossa kommunistien hallitsemien vaalikomiteoiden hylättyä lähes kaikki ei-kommunistiset listat kommunistit saivat virallisten tilastojen mukaan yli 90 % annetuista äänistä. Uusi parlamentti julisti Viron neuvostotasavallaksi ja anoi maan liittymistä Neuvostoliittoon. Virossa oman maan pienilukuinen kommunistijoukko ja korruptoitunut poliittinen muu johto päätti käyttää Neuvostoliiton sotilaiden läsnäoloa oman etunsa ajamiseen vastoin demokraattista järjestystä ja tuottaa "vallankumouksen". Kyse oli poliittisesta vallankaappauksesta, mutta kansojen suuren enemmistön mielipidettä ei siinä kysytty, vaan tulos järjestettiin tarpeen mukaiseksi epäreiluissa vaaleissa. Jos Viron vallankumouksen väitettäisiin tapahtuneen rehdisti, silloin kirjoittajien pitäisi keskustella monipuolisesti näiden vaalikomiteoiden kokoonpanosta ja toimintatavoista sekä komiteat valinneiden kommunistien oikeutuksesta työhönsä. Sellaista keskustelua en ole nähnyt.

”Vallankumous” ei ollut demokraattinen, reilu prosessi, jonka nimissä voitaisiin nyt antaa suosionosoituksia neuvostoliittolaisten ystäville silloisessa Virossa; ks. esim. Аресты 1940-1941-х годов (http://www.okupatsioon.ee/rus/1940/ylev/ylev-__1059__-2.html). Habermanin pidätys, August Tuulsin ja vaimon ”itsemurha” 23.6.1940, ja muut pidätetyt joutuivat syytteisiin kielteisistä kommenteista Neuvostoliittoa vastaan. 1940-41 tuomittiin Virossa kuolemaan ainakin 300 ihmistä. Tallinnassa suoritettiin näitä teloituksia 23.6.1940. Tehtävää johtivat A. Brenner ja Sergei Kingisepp. Vuonna 1940 Virossa pidätettiin noin 1000, ja vuonna 1941 noin 6000 ihmistä. Valtaosa heistä todettiin syyllisiksi ja lähetettiin Neuvostoliiton vankileireille, jossa suurin osa heistä kuoli tai teloitettiin. Jos muka tahdotaan puolustaa Viron vallankumousta omalakisena ulkovalloista riippumattoman ilmiönä, jossa maan oma työläistö otti vallan käsiinsä riistäjiltä, silloin pitäisi selittää enemmän näitä teloituksia ja karkoituksia Viron alueen ulkopuolelle.

Miten on mahdollista, että Timoshenko puhuu itse "miehitetyistä alueista", jos miehitystä ei tapahtunut Neuvostoliitonkaan näkökulmasta tai intressien mukaisesti? 17.8.40 Venäjän puolustusministeri Semen Konstantinovich Timoshenko (Семен Константинович Тимошенко ; Tymoshenko) kuvaili Viroa alueena: ”Pidän tarpeellisena aloittaa miehitetyillä alueilla seuraavat toimenpiteet Baltian sotatantereen kaikkein nopeimman valmistelun takaamiseksi”. Timoshenkon roolin näivettyminen hämmentää Virosta käydyssä keskustelussa, kun diletanttina arvioin tilannetta siitä näkökulmasta, että suurvallan sotajoukot ovat kuitenkin asettuneet pieneen Viroon. Onko todella aitoa demokratiaa sen jälkeen?

Timoshenko antoi ohjelmaksi alueen ”neuvostoliittolaistamisen” mahdollisimman nopeasti ja alueen aseistariisunnan muista kuin neuvostoliittolaisista aseista. Neuvostoliiton Semen Timoshenko määräsi myös 17. elokuuta 1940 muodostettavaksi paikallisen puna-armeijan eli Viron, Latvian ja Liettuan asevoimat, joka koostuisi 15142 henkilöstä. Armeijan tehtävänä olisi toteuttaa ”huonojen osien” («неблагонадежных элементов») puhdistukset ja muutoinkin tukea puna-armeijaa; ks. Timoshenkon värikkäästä biografiasta kaunistelematta Yövartijat-sivulta (http://www.dozor.ee/?p=newsView&iNews=1767) tai http://www.inosmi.ru/stories/05/07/29/3449/242115.html. Tuskin sormet tulevat pestyä puhtaaksi verenpunasta sillä, että nämä puhdistukset kerrotaan tapahtuneeksi nyt Viron neuvostotasavallassa. Sitäkään en hengenmiehenä ymmärrä, miksi Timoshenko puhuu tällaisia, jos miehitystä ei muka tapahtunut?
Viro joutui Stalinin hirmuvallan alaiseksi


Lisäksi sopii ottaa huomioon, että Virossa majailevien neuvostoliittolaisten sotajoukkojen tuli osoittaa kunnioitusta Stalinille, jonka hirmutekoja Nikita Sergejevitš Hruštšov selitti raportissaan 25.2.1956 hyvin osuvasti ja avoimesti. Hän kirjoitti, että ”kaikilla on yhä hyvin muistissa”, mitä vaurioita aiheutti vallan ja kultin keskittyminen yhden henkilön käsiin (В связи с тем, что не все еще представляют себе, к чему на практике приводил культ личности, какой огромный ущерб был причинен нарушением принципа коллективного руководства в партии и сосредоточением необъятной, неограниченной власти в руках одного лица, Центральный Комитет партии считает необходимым доложить XX съезду Коммунистической партии Советского Союза материалы по этому вопросу). Hän kirjoitti Stalinin vaatineen täydellistä alamaisuussuhdetta, jolloin vastustamisen yrittämisestä seurasi fyysinen ja moraalinen tuho. Hruštšovin mukaan ”Stalinin hirmuvallan uhreina” oli monia rehellisiä kommunismiin omistautuneita puolueen ihmisiä ja työläisiä (”Это особенно проявилось в период после XVII съезда партии, когда жертвами деспотизма Сталина оказались многие честные, преданные делу коммунизма, выдающиеся деятели партии и рядовы работники партии"). Hän kirjoitti myös, että Stalin otti käyttöön nimityksen "враг народа", mikä tarjosi mahdollisuuden sorto- ja vihatoimiin kaikkia niitä vastaan, jotka ”eivät olleet samaa mieltä kuin Stalin”. ”Yhden henkilön mielivaltaisuutta kannustetaan ja muiden ihmisten mielivaltaisuus sallitaan. Massapidätykset sekä tuhansien ja tuhansien ihmisten karkoitukset, tuomiot ilman oikeudenkäyntiä tai normaalia tutkintaa aiheuttivat epävarmuutta kansalaisten keskuudessa, pelkoa ja jopa kauhua” (Произвол одного лица поощрял и допускал произвол других лиц. Массовые аресты и ссылки тысяч и тысяч людей, казни без суда и нормального следствия порождали неуверенность в людях, вызывали страх и даже озлобление).

Kun Virosta "miehitettynä" keskustellaan ja väitellään, ihmettelen alaa tuntemattomana diletanttina ja hengenmiehenä, jos Stalinin pahaksi tunnettu persoonallisuus häivytetään keskusteluista kokonaan sivuun, vaikka jo heti hänen kuolemansa jälkeinen sukupolvi teki tiukasti tiliä Stalinia vastaan.Venäläinen hyvin kiistelty kirjoittaja Viktor Suvorov (Виктор Суворов) on kuvaillut Suomen ja Baltian maiden erilaista kohtaloa sanoilla: "Taistelut päättyivät Suomessa 13. maaliskuuta 1940, kun taas kesällä kolme Baltian maata, Viro, Liettua ja Latvia, myöntyivät Stalinille ilman taisteluja ja tulivat Neuvostoliiton ’tasavalloiksi’ (Боевые действия в Финляндии завершились 13 марта 1940 года, а уже летом три государства Балтии: Эстония, Литва и Латвия сдались Сталину без боя и превратились в "республики" Советского Союза). Jo kesäkussa 1040 Viro, Liettua ja Latvia olivat luovuttaneet ilman vastarintaa ja elokuun alussa ”Neuvostoliiton tasavaltojen perheeseen lisättiin kolme uutta jäsentä” ("семья советских республик пополнилась тремя новыми членами"). Näihin ilmauksiin voin yhtyä.

Poliittisen korruption avulla Neuvostoliiton miehittämäksi

Näillä perusteella sanoudun irti sellaisesta Viron miehitysmyytin vastustamisesta, jossa
(a) Viron kommunisteja ja kommunisteja ylipäätänsä pidetään viattomina vallankumoustapahtuman kulussa;
(b) jossa vallankumouksen – tarkemmin sanoen vallankaappauksen – sanotaan ilmaisevan kansan demokraattisesti ilmaistua tahtoa;
(c) jossa Stalinin hirmuvallan lonkeroita vähätellään Virossa tai Neuvostoliitossa tai muualla, ja
(d) jossa Viron valtion itsenäinen olemassaolo nykyään kiistettäisiin.

En kuitenkaan hyväksy ”miehitysmyyttiä” sellaisessa tarkoituksessa, että
(a) kaikki Neuvostoliiton aikainen kehitys demonisoidaan ja kiistetään; ja että
(b) virolaisten oma osallisuus epäreiluun valtapeliin kiistetään (tämän seikan Krohn ja Hietanen ovat tuoneet selvästi esille; erityisesti Matti Turtola on korostanut ansiokkaasti sellaista näkemystä liian yksipuolisena näkemyksenä, jossa Neuvostoliitto olisi miehittänyt asevoimin Viron virolaisten tahdosta piittaamatta; ks. erityisesti teos "Kenraali Johan Laidoner ja Viron tasavallan tuho 1939-1940" (Otava, 2008); ja että
(c) nykyään Virossa asuvien venäläisten (passillisten ja passittomien) elämänkohtaloa stigmatisoidaan ns. miehitysargumentin avulla. Historiaa raiskataan tuolloin valheelliseksi, yksipuoliseksi ja moraalisesti ala-arvoisesti nykyoloissa tapahtuvan sorron ja diskriminaation apologiaksi.

Erkki Tuomioja on määritellyt Viron miehitysmyytin ideologisen sisällön seuraavasti:
Baltian maiden itseymmärrys ensimmäisen itsenäisyyskautensa historiasta perustuu kanonisoituun totuuteen suurvaltojen pelinappuloiksi joutuneista pikkuvaltiosta, joiden moitteettomasti toimineet johtajat tekivät parhaansa kansakuntansa itsenäisyyden turvaamiseksi” (http://www.tuomioja.org/index.php?mainAction=showPage&id=46&category=3).

Erityisesti Matti Turtola on käsitellyt Viron miehityksen kulkua tervehenkisesti, koska hän on kyennyt samanaikaisesti argumentoimaan Viron poliittisen johdon tietoisesta linjavalinnasta, jossa kansalta ei kysytty melipidettä (http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/arkistot/kotimaa/2008/03/624889). Viron poliittinen vähälukuinen, itsevaltainen johto miehitti siis sopimusten ja häikäilemättömän polittisen pelin avulla itse Viron neuvostojoukkojen tuella, yhdessä Neuvostoliiton kanssa.

Konstanin Päts sai korruptuneita salassa maksettuja palkkioita toimistaan ”konsulttina” Neuvostoliiton omistamalle öljysyndikaatille. Hän antoi pirulle pikkusormen, mutta piru vei Pätsiltä koko viran. Viro ”neuvostoliittolaistettiin” pienilukuisten virolaisten poliittisten johtajien vallanhimoa tyydyttäen ja korruptiorahoilla. Mielestäni miehityksestä saa puhua, jos siitä puhutaan oikein, mutta sopivinta olisi puhua neuvostoliittolaistamisprosessista, mutta missään tapauksessa ei saa unohtaa virolaisen johdon omaa korruptoitunutta tahtoa tapahtumien kulkuun. Vuodesta 1934 vuoteen 1940 Virossa toimi autoritaarinen hallinto. Toukokuussa 1938 Päts julisti yleisen armahduksen, jonka perusteella vapautettiin vankilasta ainakin 183 poliittista vankia, joista suurin osa (104) oli kommunisteja.

Magnus Ilmjärv (Silent Submission. Formation of Foreign Policy of Estonia, Latvia and Lithuania, Period from mid-1920-s to Annexation in 1940. Acta Universitatis Stockholmiensis, Tallinna 2004) on katsonut miehityksen syntyneen kahdenvälisin sopimuksin; ks. myös hänen artikkeliaan Baltian valtioiden muuttuneesta yhteistyöstä ja suhteesta Neuvostoliittoon: http://www.lfpr.lt/uploads/File/1998-2/Ilmjarv.pdf. Ensinnäkin on huomattava, että Ilmjärv ei kiistä miehitystä, vaan painottaa myös virolaisten omaa osallisuutta sen syntymiseen. Ilmjärv käytää tutkimuksessaan yhtä aikaa sekä läntisten että neuvostoliittolaisia ja baltialaisten arkistojen lähteitä, sen sijaan että perustaisi näkemyksensä yksipuolisesti Virosta maailmalle lähteneiden ihmisten enemmän ta vähemmän tendenssimäisiin tarinoihin ja ”muistelmiin”. Tuollaisia esimerkkejähän on tarjottu myös suomalaisessa televisiossa todisteeksi Viron tapahtumien kulusta. Niin kuin Erkki Tuomioja kirjoittaa osuvasti siitä, että tämä väitöskirja on julkaistu tukholmalaisessa sarjassa: ”Tekijä [Ilmjärv] on virolainen ja väitöskirja on painettu Tallinnassa, sen on kustantanut ruotsalainen kustantamo, se ilmestyy Tukholman yliopiston julkaisusarjassa ja se tarkastetaan Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa, joka väitöstilaisuuden järjesti. Väitöskirjan tärkeimmät lähteet ovat venäläisissä arkistoissa. Syy tähän moninaisuuteen ei ole yksinomaan historiatieteen avoin kansainvälisyys, vaan enemmänkin ahdas nationalismi, joka tekee Ilmjärven kaltaisen kriittisen tutkijan työn Virossa vaikeaksi” (http://www.tuomioja.org/index.php?mainAction=showPage&id=46&category=3).

Olen samaa mieltä Erkki Tuomiojan kanssa Viron ”miehitysmyytin” poliittisesta arkaluontoisuudesta Viron nykytilanteessa niin kuin olen Tuomiojan kanssa samaa mieltä lukuisista muistakin asioista. Toisaalla koiraleuat ovat yrittäneet osoittaa Ilmjärven korruptoituneiksi näkemyksiensä ja yhteydensä Jaan Tõnissoniin tähden. Virossa tekee kipeää katsoa lähihistoriaa rehellisesti. Siinä tilanteessa syntyvät myytit ”hyvistä” ja ”pahoista”, jolloin myytin avulla oma sielu kirkastetaan ja naapurin sielu saatanallistetaan.