maanantai 24. elokuuta 2009

Muistopäivä

Työhuoneeni seinällä on Venäjän kaunis lippu. Sen vieressä kirjoitan kaikki puheeni ja kirjoitukseni. Venäjän lipun päivää juhlittiin viime lauantaina. Minulle naapurimaan lippu ilmaisee vaimoni ja poikani kansallisuutta, jota on luonnollista kunnioittaa. Lisäksi koen Venäjän lipun rakkaaksi Suomen lipun ohessa, koska kristittynä "rakastan lähimmäistäni". Hyvät naapurisuhteet ovat luonnollinen ja välttämätön asia. Valitettavasti naapurin vihaaminen on tullut muoti-ilmiöksi sekä Baltiassa että Suomessa joidenkin nationalistien keskuudessa.

29-30.9.1938 kirjoitettiin Münchenissä Toisen maailmansodan kannalta hirvittävä sopimus. Britannian, Ranskan, Saksan ja Italian päämiehet Yhdysvaltojen myötävaikutuksella kirjoittivat sopimuksen, jossa sovittiin Tšekkoslovakian siirto Saksan valtaan. Englanti ja Saksa solmivat hyökkäämättömyysopimuksen Münchenin kokouksessa jo vähän aiemmin elokuussa 1938, Ranska ja Saksa solmivat joulukuussa 1938. Neuvostoliittoa ei kutsuttu näihin sopimusneuvotteluihin. Hitlerin Saksa oli tunnetusti hyvin ankarasti kommunisteja ja Neuvostoliittoa vastaan. Saksa liitti Liettuan Memeliän Saksan Itä-Preussiin 22. maaliskuuta 1939. Lopulta Saksan miehitettyä Tšekkoslovakian Neuvostoliitto yritti jo huhtikuussa 1939 solmia Litvinovin koollekutsumana Britannian ja Ranskan kanssa kolmikantaista sotilaallista yleissopimusta keskinäisestä avunannosta. Britannian hallitus vastasi 8. toukokuuta 1939 kielteisesti. 3. toukokuuta 1939 Litvinov oli saanut potkut ja hänen tilalleen tuli Vjatšeslav Molotov.

Fasistit Tallinnassa ja Helsingissä...

Venäjän kommunistisen puolueen puheenjohtaja Gennadi A. Zjuganov (Г.А.Зюганов) kertoi äskettäin osuvasti ”Neuvostoliiton ja Saksan välisestä hyökkäämättömyyssopimuksesta” puolueensa lehdistötiedotteessa (2009-08-22 22:48 Пресс-служба ЦК КПРФ). Zjuganov korostaa, että Hitlerin sotakoneisto sai vain lisää rohkaisua lännestä Neuvostoliiton vastaisuuteen, joten Neuvostoliitto tarvitsi ”ilman muuta muutaman vuoden hengähdystaukoa, jotta voi vahvistaa puolustusta” (нашей стране как воздух нужны были еще несколько лет мирной передышки для решения неотложных задач укрепления обороноспособности). Zjuganovin mukaan ”poliittisessa päätöksenteossa on kyse kyvystä strategiseen ennakointiin” (Решения в политике – это способность к стратегическому предвидению.). ”Jos Suuri isänmaallinen sota olisi alkanut Viron rajoilta, jossa tänään vaikuttavat paikalliset SS-ryhmien seuraajat, fasistit olisivat olleet Leningradista vain 140 km:n päässä. Stalin voitti sopimuksella tilaa ja aikaa, mikä oli yksi tae suureen voittoon vuonna 1945. Politiikassa viisaus on suuri asia” (Если бы Великая Отечественная война началась с эстонской границы, где сегодня задают тон местные последователи эсэсовцев, то до Ленинграда фашистам оставалось пройти всего 140 километров. Мудрость политика – это великая вещь).

Zjuganov myös muistuttaa, että varsinainen ”muistopäivä” («днем памяти») pitäisi olla 29-30. syyskuuta, jolloin laadittiin ja allekirjoitettiin Münchenin sopimus 1938. Toisen maailmansodan puhkeamisessa suuri vastuu kuuluu tämän sopimuksen allekirjoittaneille valtioille: Englanti, Saksa, Ranska, Italia sekä Unkaria ja Puola, jotka osallistuivat suoraan Tšekkoslovakian jakamiseen (Вполне резонно объявить о равной ответственности за начало Второй мировой войны как те страны, лидеры которых эти соглашения подписали – Англию, Германию, Францию, Италию, а равно – Венгрию и Польшу, принявшие непосредственное участие в разделе Чехословакии). Lisäksi Zjuganov huomauttaa, että Espanjassa, Portugalissa, Italiassa, Romaniassa, Unkarissa, Slovakiassa ja Bulgariassa oli Hitlerille ystävällinen fasistinen hallinto. Vähän myöhemmin myös suuri osa Eurooppaa Ranskasta Norjaan luovutettiin Saksan valtaan. Puoluejohtaja kysyykin, mitä nämä kaikki valtiot – Saksan valtapiirin omat valtiot - ja muut valtiot olivat, jotta saisivat muka moraalisen erityisoikeuden moittia nyt Venäjää Stalinin silloisesta sopimuksesta Saksan kanssa?

Historiantutkijoille on luonnollisesti ollut selvää, että Neuvostoliiton Molotovin/Stalinin ja Saksan Ribbentropin/Hitlerin sopimus syntyi kriittisessä kansainvälisessä tilanteessa, jossa Neuvostoliiton johto koki Euroopassa fasismin kasvavan aggression sekä Aasiassa Japanin militarismin uhkan. Tällöin tavoitteeksi syntyi vetäytyä lähestyvästä sodasta. Neuvostoliiton poliittinen ja sotilaallinen vähälukuinen johto laski itsekkäästi valtiollisen turvallisuuden nimissä ennen Molotov-Ribbentrop -sopimusta, että fasistisessa tai muutoin vain nationalistisessa innostuksessaan tunnetusti uhmakkaat Baltian valtiot ja Suomi olisivat vakava turvallisuusuhka Neuvostoliitolle. Siksi nämä pikkuvaltiot olisi turvallisinta siirtää Neuvostoliiton etupiiriin sen sijaan että nämä pian tarjoaisivat Hitler-Saksan voittamattomille, nopeasti eteneville sotajoukoille kotisijan. Baltian alueella tuo siirto tapahtuikin helposti. Stalinin ja Hitlerin sopimusta edellä oli syntynyt lukuisia muita valtiosopimuksia, joille tämä sopimus oli eräs jatke – toki käänne leniniläiseen ideologiaan. Zjuganov on epäileväinen ja vaatii niin sanotusta ”salaisesta lisäpöytäkirjasta” eri alojen asiantuntijoiden selvitystä.Salainen lisäpöytäkirja?

Neuvostoliiton kansanedustajain kongressi Mihail Sergejevitš Gorbatšovin (Михаил Сергеевич Горбачёв) johdolla lausui 24.12.1989 (24.12.1989 N 979-1), ettei alkuperäistä pöytäkirjaa ole löydetty mistään hallituksen omista tai ulkomaisista arkistoista. Kuitenkin grafologisten, leksikaalisten ja muiden teknisten tarkastelujen valossa he otaksuvat pöytäkirjan olemassaolon. Neuvostoliiton kansanedustajain kongressi tuomitsi kuitenkin ns. salaisen lisäpöytäkirjan sillä perusteella, ettei se noudata kansainvälistä oikeutta. Lisäksi kongressi totesi, ettei sopimus muutoinkaan ole enää voimassa, koska Saksa hyökkäsi Neuvostoliittoon 22. kesäkuuta 1941. Kongressi totesi, että pöytäkirja 23. elokuuta 1939 ja muut salaiset pöytäkirjat Saksan kanssa 1939-1941 poikkeavat päätöksentekomenettelyn ja sisällön tähden leninismin periaatteista Neuvostoliiton ulkopolitiikassa. Nuo toimet olivat ”ristiriidassa kolmansien maiden itsemääräämisoikeuden ja riippumattomuuden kanssa”. Kongressi tuomitsi jyrkkäsanaisesti, että ”allekirjoittaminen oli henkilökohtaisen vallan mukainen toimi, mutta ei Neuvostoliiton kansan tahto: Neuvostoliiton kansa ei ole vastuussa tehdystä salaliitosta”. Mainitulla perusteella Neuvostoliiton kansanedustajain kongressi tuomitsi salaisen lisäpöytäkirjan allekirjoituksen ja muut salaiset sopimukset Saksan kanssa. ”Kongressi tunnustaa salaiset pöytäkirjat oikeudellisesti kestämättömiksi ja pätemättömiksi niiden allekirjoitushetkestä alkaen”.

Venäjällä on Neuvostoliiton seuraajana luonnollisesti tutkittu Molotov-Ribbentropin sopimuksen syntyä ja merkitystä ankarammin kuin missään muualla. Lisäpöytäkirja on korkeimmalla mahdollisella taholla tuomittu. Salaisen sopimuksen rehellinen tuomitseminen ja tutkiminen ovat kuitenkin aivan eri asiat kuin revanssistinen vihapolitiikka, jota Euroopassa on viritelty Venäjää vastaan. Enemmän kuin ketään muuta juuri Neuvostoliittoa ja neuvostosotilaita saadaan myös kiittää fasismin tuhoutumisesta Euroopassa Toisessa maailmansodassa. Tämän vuoksi onkin surullista, että Baltian maista alkanut uusi hullutus on levinnyt ympäri Eurooppaa, jossa 23. elokuuta 1939 nostetaan historian moni-ilmeisestä kriittisestä kulusta irtireväistyksi irralliseksi myytiksi, jolloin se on poliittisen vastakkainasettelun työväline. Tallinnassa ja Helsingissä olisi paljon parempaa ja aina ajankohtaista opittavaa sopimuksen syntyhistoriasta: jos epäluuloa, revanssihenkeä ja vihamielisyyttä ei olisi suojeltu 30-luvulla sen enempää Tallinnassa kuin Helsingissä, ei suurvallalla olisi ollut laittomaan sopimukseen johtanutta pelkoa pikkuvaltioiden joutumisesta vihamieliseen etupiirin ja tämän asejoukkojen valtaan. 30-luvun Suomi ja Baltian maat olisivat tarvinneet YYA-sopimuksen viisautta ja henkeä, mutta valitettavasti tuo viisaus ja henki keksittiin vasta kovien kokemusten kautta. YYA-sopimuksen henki löydettiin Suomessa kansalliseksi voimavaraksi sotaveteraanien veren ja kärsimyksen hinnalla Paasikiven ja Kekkosen viisaan politiikan kaitsemana, joten tuota henkeä ei pitäisi nyt häväistä, jotta isänmaamme kohtaloissa kärsineet ja kuolleet suomalaiset eivät tulisi myös häväistyksi - mahdollisesti jonkinlaisen uuden nopeasti etenevän historiallisen dementian tähden.


СЪЕЗД НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР


Постановление снд ссср от 24.12.1989 n 979-1 о политической и правовой оценке советско-германского договора о ненападении от 1939 года
СЪЕЗД НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 декабря 1989 г. N 979-1
О ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ПРАВОВОЙ ОЦЕНКЕ
СОВЕТСКО - ГЕРМАНСКОГО ДОГОВОРА О НЕНАПАДЕНИИ
ОТ 1939 ГОДА

1. Съезд народных депутатов СССР принимает к сведению выводы Комиссии по политической и правовой оценке советско - германского договора о ненападении от 23 августа 1939 года.

2. Съезд народных депутатов СССР соглашается с мнением Комиссии, что договор с Германией о ненападении заключался в критической международной ситуации, в условиях нарастания опасности агрессии фашизма в Европе и японского милитаризма в Азии и имел одной из целей - отвести от СССР угрозу надвигавшейся войны. В конечном счете эта цель не была достигнута, а просчеты, связанные с наличием обязательств Германии перед СССР, усугубили последствия вероломной нацистской агрессии. В это время страна стояла перед трудным выбором.

Обязательства по договору вступали в силу немедленно после его подписания, хотя сам договор подлежал утверждению Верховным Советом СССР. Постановление о ратификации было принято в Москве 31 августа, а обмен ратификационными грамотами состоялся 24 сентября 1939 года.

3. Съезд считает, что содержание этого договора не расходилось с нормами международного права и договорной практикой государств, принятыми для подобного рода урегулирований. Однако как при заключении договора, так и в процессе его ратификации скрывался тот факт, что одновременно с договором был подписан "секретный дополнительный протокол", которым размежевывались "сферы интересов" договаривавшихся сторон от Балтийского до Черного моря, от Финляндии до Бессарабии.

Подлинники протокола не обнаружены ни в советских, ни в зарубежных архивах. Однако графологическая, фототехническая и лексическая экспертизы копий, карт и других документов, соответствие последующих событий содержанию протокола подтверждают факт его подписания и существования.


4. Съезд народных депутатов СССР настоящим подтверждает, что договор о ненападении от 23 августа 1939 года, а также заключенный 28 сентября того же года договор о дружбе и границе между СССР и Германией, равно как и другие советско - германские договоренности, - в соответствии с нормами международного права - утратили силу в момент нападения Германии на СССР, то есть 22 июня 1941 года.

5. Съезд констатирует, что протокол от 23 августа 1939 года и другие секретные протоколы, подписанные с Германией в 1939 - 1941 годах, как по методу их составления, так и по содержанию являлись отходом от ленинских принципов советской внешней политики. Предпринятые в них разграничение "сфер интересов" СССР и Германии и другие действия находились с юридической точки зрения в противоречии с суверенитетом и независимостью ряда третьих стран.

Съезд отмечает, что в тот период отношения СССР с Латвией, Литвой и Эстонией регулировались системой договоров. Согласно мирным договорам 1920 года и договорам о ненападении, заключенным в 1926 - 1933 годах, их участники обязывались взаимно уважать при всех обстоятельствах суверенитет и территориальную целостность и неприкосновенность друг друга. Сходные обязательства Советский Союз имел перед Польшей и Финляндией.

6. Съезд констатирует, что переговоры с Германией по секретным протоколам велись Сталиным и Молотовым втайне от советского народа, ЦК ВКП(б) и всей партии, Верховного Совета и Правительства СССР, эти протоколы были изъяты из процедур ратификации. Таким образом, решение об их подписании было по существу и по форме актом личной власти и никак не отражало волю советского народа, который не несет ответственности за этот сговор.

7. Съезд народных депутатов СССР осуждает факт подписания "секретного дополнительного протокола" от 23 августа 1939 года и других секретных договоренностей с Германией. Съезд признает секретные протоколы юридически несостоятельными и недействительными с момента их подписания.
Протоколы не создавали новой правовой базы для взаимоотношений Советского Союза с третьими странами, но были использованы Сталиным и его окружением для предъявления ультиматумов и силового давления на другие государства в нарушение взятых перед ними правовых обязательств.

8. Съезд народных депутатов СССР исходит из того, что осознание сложного и противоречивого прошлого есть часть процесса перестройки, призванной обеспечить каждому народу Советского Союза возможности свободного и равноправного развития в условиях целостного, взаимозависимого мира и расширяющегося взаимопонимания.
Председатель
Верховного Совета СССР
М.ГОРБАЧЕВ