maanantai 21. syyskuuta 2009

Henn Põlluaas, Veikko Saksi ja revansistiset nationalistitProKarelian pääsihteeri Veikko Saksi liikkuu merkillisten nationalistien parissa, mainittakoon sellaiset liikkeet kuin Tartu Rahu Põlistamise Selts (Tarton rauhan Põlistamise Seura), Viron kansallinen liike (Eesti Rahvusliku Liikumise) ja Setukaisten kongressi (Setu Kongressi), jotka ovat jyrkkyydessään ajautuneet jopa konflikteihin sikäläisten viranomaisten kanssa. Setukaiset elivät Viron kaakkoiskulmassa Viron ja Venäjän rajavyöhykkeellä, joskus heistä puhutaan historian lähteissä Pihkovan virolaisina. Seukaisten kongressi (Paul Hagu, Seutukaisten identiteetin ongelma, 1994) on vaatinut, että kansainvälisesti ainoa tunnustettava raja olisi Tarton rauhansopimuksen määräämä raja. Viron hallituksen olisi heidän mukaansa käytettävä ”kaikkia diplomaattisia keinoja ja vahvaa kansainvälistä tukea”, jotta saataisiin takaisin ”Venäjän miehittämä alue”, vaikka tosiasiassa Venäjä ei ole miehittänyt yhtään mitään. Virolaisia muita revanssistisia yhteistyötahoja ja nationalistiystäviä ovat mm. Eesti Vabadusvõitlejate Liit, Eesti Vigastatud Sõjameeste Ühing, Eesti Õigusjärgsete Omanike Liit, Endiste Poliitvangide Liit, Endiste Õpilasvabadusvõitlejate Liit, Soome Sõjaveteranide Eesti Ühing, Kindral Johan Laidoneri Selts, Eesti Memento Liit, Eesti Kristlik Rahvapartei, Isamaa ja Res Publica Liit, Põllumeeste Kogu, Eesti Reservohvitseride Kogu ja Soomepoiste Pärimusühing. Hiukan myöhemmin valmistuu syvemmät ja kattavemmat henkilökuvat myös muista ”ystävistä” ja yhteistyötahoista, joita ProKarelia ja Veikko Saksi suosivat, mutta tällä kertaa katsotaan herraa nimeltä Henn Põlluaas. Itse asiassa Põlluaas on yhteistyötaho useisiin edellä mainituista ”liikkeistä”, joten nimilistan perusteella saattaa saada vaikutelman suuremmastakin kansalaiskokouksesta, kun yksi mies on kaikkialla.

Muistutettakoon vielä, että Veikko Saksi asuu ja työskentelee toimitusjohtajana Virossa Tallinnassa yrityksessä nimeltä Karelian Agency OÜ (Registration code 10956018 Rahukohtu 1-2 EE-10130 TALLINN. Tuo yritys kehittelee lasten puisia leikkikaluja. Toiminnalla tuetaan ProKarelian toimintaa. Veikko Saksia on varsin vaikea tavoittaa Suomesta, paitsi ehkä The Soviet Story -propagandaelokuvafestivaaleilla ja vastaavissa revansistisissa tilaisuuksissa. Muistan hyvin syksyllä 2008, kun Saksi soitti minulle, koska olin ollut Inkerin kirkossa kirkkoherran vihkimistilaisuudessa: tällöin paljastui, ettei Veikkoa onnistu Suomesta tavata juuri koskaan. Ilmeisemmin nämä Viron nationalistiset suhteet antavat myös ratkaisevan panoksen siihen eetokseen, jolla Saksi määrittää Venäjää pahaksi.

Yksi on siis ylitse muiden ProKarelian virolaisten ystävien joukossa: Henn Põlluaas (http://www.kareliaklubi.com/KareliaKlubiLehti/011/028.pdf ja http://www.kareliaklubi.com/KareliaKlubiLehti/015/024.pdf ja http://www.youtube.com/watch?v=mIkE2k9j0CI). Hän toimii puheenjohtajana Tarton rauhan seurassa (Tartu Rahu Põlistamise Selts). Saksi on mm. tukenut avoimesti esitystä, jonka esitti Eesti Rahvuslik Liikumine (Viron Kansallinen Liike), jossa myös Henn Põlluaas toimii johtajana: ”On esittänyt hallitukselle kysymyksen, miten Virossa elävien ulkomaalaisten sallitaan kohdistaa Viroon ja virolaisiin vihamielisiä hyökkäyksiä, eikä käytetä esim. lakien suomia mahdollisuuksia asumislupien eväämiseen”. Näillä suomalaisilla, jotka asuvat tai liikkuvat Virossa ”vihamielisesti”. Saksi ja Põlluaas viitannevat Leena Hietaseen ja Johan Bäckmaniin mainitsematta tässä yhteydessä heidän nimiään.

Henn Põlluaas toimii myös Virossa Viron Kansallisen Heräämisen puolueen (Eesti Rahvuslik Liikumine, valittu puheenjohtajaksi syyskuussa 2007) ja Eesti Demokraatlik Rahvuslike Jõudude Koostöökodan puheenjohtajana; ks. henkilötietoja: http://perustapaus.blogit.fi/2009/02/page/2/. Syyskuussa 2007 vahvistetun ERL:n ohjelman mukaan ”Viro on ainoa paikka maailmassa, jossa virolaisilla on alkuperäisväestönä erityinen etuoikeus ja velvollisuus luoda edellytykset oman kansallisuuden, kielen ja kulttuurin kestävälle kehitykselle ja kansalliselle turvallisuudelle” (Martin Helme). Puolueohjelma ilmaisee kauniin sanakääntein puolustuksen venäläisvastaiselle syrjinnälle. Henn Põlluaas korosti ERL:n puheenjohtajaksi valinnan yhteydessä, että Virolla ovat ainoat mahdollisuudet joko rakentaa tiukasti oma kansallinen linja päättäen Viron omasta hyvästä, tai eurooppalainen monikulttuurisuus tai kommunistinen korruptio. Hän on toistuvasti hyökännyt niitä pyrkimyksiä vastaan, joissa on tavoiteltu monikulttuurista suvaitsevaisuutta. Usein hän puolustelee näkemystään sillä, että vain aidosti ja puhtaasti virolainen kulttuuri olisi kiinnostava. (Maaleht 11.10.2007). Epäselväksi jäi miten kauas takaisin menneisyyteen hän tahtoisi virolaisten rappeutuvan pois 1900-luvulla tapahtuneesta sivilisaation kehityksestä, jotta virolaisuus olisi aidointa ja puhtainta. Tiedämme, että Pronssikaudella (noin 1500–500 eaa.) on merkkejä Viron alueelta päällikkövaltaisen yhteiskunnan muodostumisesta. Ehkäpä siinä on ihanne Viron tämän hetken nationalisteille?

Henn Põlluaas on syntynyt 16.2.1960. Hän asuu Tallinnassa, perheellinen mies, sai koulutuksensa Tallinnassa pedagogisessa instituutissa opettajaksi, mutta on toiminut mm. yrittäjänä; ks. henkilötietoja: http://www.epl.ee/?lk_id=1022&kid=2178. Hän on toiminut myös Saue kaupunginvaltuustossa. Tuo nationalistinen pikkupuolue ERL perustettiin 2006, jotta se kokoaisi Viron kansallismieliset henkilöt ajamaan alkuperäisväestön oikeuksia ja etuja (”koondamaks rahvuslikult meelestatud inimesi ning kaitsmaks põlisrahvuse huve ja õigusi”; Mirjam Mäekivi, Postimees.ee; 17.09.2007). Põlluaas viittasi äskettäin kriittisesti Viron poliittiseen johtoon, joka on hänen mielestään liian lempeä ja hyvätahtoinen maassa asuvia venäläisiä kohtaan, vaikka Venäjä on valtiona vihamielinen Viroa vastaan! Erityisesti hän viittasi siihen, että ”KAPO vuosikirja kertoo jo pitkään Venäjän vuosi vuodelta kasvavasta sekaantumista Viron sisäisiin asioihin, vaaliprosesseihin ja johtamiseen”. Niin hän kysyykin päinvastoin, koska pelkää venäläisvallan kasvavan Virossa, ”voimmeko enää puhua Viron kansan omistakansalaisoikeuksista, itsemääräämisoikeudesta omasta maalla tai itsenäisesti ja riippumattomasti Virosta”! Henn Põlluaas vaatii kuvailemaansa tilanteeseen ratkaisua, jossa ”muiden sivistyneiden maiden tavoin Riigikogun vaaleissa” eivät enää epädemokraattiset voimat saisi osallistusoikeustta, kunnallisvaaleissa olisi vain kansalaisilla äänioikeus ja presidentti tulisi kansan valittavaksi. Põlluaas on tässä kohtaa ilmeisen huonosti Saksin informoiva, sillä Suomessa on kunnallisvaaleissa äänioikeus kaikilla yli 18 vuotta täyttäneillä, joilla on kotipaikka Suomessa, joten myös maahanmuuttajilla on äänioikeus vaikka heillä ei olisi Suomen kansalaisuutta. Jo pelkästään ERL:n sivustot ovat vastenmielistä katsottavaa sotaisten symbolien vuoksi.

Henn Põlluaas on korostanut voimakkaasti Nord Stream –kaasuputkea turvallisuuspoliittisena ongelmana. Hän kuuluu myös Suomessa Suomen-poikien perinneyhdistykseen ry virolaisen Suomen-poikien perinneyhdistyksen (Soomepoiste Pärimusühing) jäsenenä, mainitun yhdistyksen puheenjohtaja on Mati Blumfeldt (Toompea 8, 10142 Tallinn). Suomen-poikien perinneyhdistys vaalii Suomen puolustusvoimissa vuosina 1939-1944 vapaaehtoisina palvelleiden virolaisten yhteisiä perinteitä ja siirtää perinnettä tuleville sukupolville sekä ylläpitää ihanteita, jotka johtivat Suomen-poikien Suomeen tuloon. Virolaiset Suomi-pojat eli JR 200:n miehet aloittivat elokuusta 1944 alkaen aseelliset toimet Virossa Neuvostoliittoa vastaan.


17.1. 2007 Põlluaas otti kantaa Suomen turvallisuuspoliittisiin ratkaisuihin ja moitti tiukasti ”suomettuneisuudeksi” Tarja Halosen ja Mauno Koiviston haluttomuutta liittoutua sotilaalisesti Naton kanssa. Põlluaas uskoo, että Suomi tarvitsisi sotilaallista turvaa vaarallista Venäjää vastaan. Eipä ihme tällaisten kavereiden ja hengenheimolaisten tähden, että Veikko Saksi on toistuvasti ollut ikäväsanainen moitteissaan presidentti Tarja Halosta, pääministeri Matti Vanhasta tai esim. Paavo Lipposta vastaan. ProKarelia ei luonnollisestikaan edusta Suomen ulkopoliittista linjaa suhteessa naapurivaltioihin, vaan se on nationalistinen, revansistinen yhteisö, joka ei pidä Pariisin rauhansopimusta enää kunniassa ja arvossa, vaan pyrkii toimillaan johdonmukaisesti mainitun sopimuksen mitätöintiin. Siksi Pariisin rauhansopimuksen sopijaosapuolet tulisi muistuttaa Suomea paremmasta valvonnasta Pariisin rauhansopimuksen noudattamiseksi ProKarelian tapauksessa. Siksi ProKarelian puolesta Veikko Saksi on nimenomaisesti hyvin väärä henkilö kantelemaan siitä, että tekisin pahaa Suomen ja Venäjän välisille suhteille, kun pelkästään kerron avoimesti hänen omat toimet, sanat ja revanssistiset yhteistyötahot.


Korkeimman oikeuden perustuslain tarkistusjaostossa oli Virossa 8.9.2005 käsiteltävänä tapaus 3-4-1-12-05, koska Maiko Markus, Enn Oja and Henn Põlluaas olivat esittäneet vetoomuksen Viron tasavallan ja Venäjän federaation välisen rajasopimuksen uudelleen tarkastelua varten, sillä nämä henkilöt olivat katsoneet, että Tarton rauha määrittäisi voimassaolevat lait. Vetoomus kuitenkin hylättiin. Henn Põlluaas on Veikko Saksin läheinen ystävä ja aatetoveri, joka on saanut julkaistua lukuisia aatteellisia kirjoituksiaan ProKarelian sivustoilla.
On tietenkin häpeällistä, että tuollainen revanssistinen porukka sai viettää pikkujoulujaan kristillisellä opistolla Helsingin Laajasalossa 2.12.2008 ja totta kai Saksi ja Põlluaas sekä Susiluoto liki poski poskessa ja käsi kädessä keskenään.