torstai 17. syyskuuta 2009

Lehdistötiedote: Tutkinta-asiamiehen selvitys kirkkoherra Molarista tuomiokapitulille valmistui 15.9.2009

Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin tutkinta-asiamies Back valmisti eiliseen tuomiokapitulin istuntoon selvityksen kirkkoherra Juha Molarin mahdollisesta sopimattomasta käytöksestä kirkkoherrana (asianro 2009-00205, kirjenro 215/2009). Espoon tuomiokapituli pyytää kirkkoherran lausuntoa 9.10.2009 mennessä. Kirkkoherra Molari pitää tärkeänä oikeusperiaatteena läpinäkyvyyttä ja julkisuutta, minkä tähden hän julkaisee myös itsensä kannalta vastenmielisen selvityksen kokonaisuudessaan (ks. alla).

Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin tutkinta alkoi, kun ProKarelian aktivisti Kari Silvennoinen 22.4.2009 ja ProKarelian päätoimittaja Veikko Saksi 23.4.2009 kantelivat kirkkoherra Molaria vastaan. Tätä ennen olivat myös Helena Hyöty ja Matti Metsälampi lähettäneet tuomiokapituliin kirkkoherraa vastustavat parjauskirjeet, joilla ei ole kuitenkaan kantelun muotoa ja asemaa.

Kirkkoherra Juha Molarin mukaan erikoinen selvitys osoittaa laatijan puutteellista sivistystä ja asenteellisuutta, kun selvitysmies asettuu puolustamaan ProKarelian toimia ja moittimaan kirkkoherraa liiallisista suhteista Venäjään. Selvitysmies liittyy käsitykseen, jonka mukaan kirkkoherra puhuisi saarnoissa liikaa Venäjästä. Esimerkiksi hän antaa kolme vuotta vanhan joulusaarnan, jossa silloinen Malmin seurakunnan seurakuntapastori viittasi toistuvasti Fjodor Dostojevskiin. Molarin kaikki saarnat ovat luettavissa internetistä hänen kotisivuiltaan. Keskustelun alainen saarna on tässä: http://personal.inet.fi/atk/molari/saarnat4.htm#joulu. Lisäksi tutkinta-asiamies herättää epäilyksen siitä, olisiko kirkkoherralla sittenkin tuntemattomia tuloja Venäjältä. Lopulta hän hämmästyttävästi korostaa selvityksessään sitäkin puolta, että kirkkoherra aikoo jatkossakin käydä ”usein Venäjällä”.

Selvityksestä on havaittavissa useita asiavirheitä, jotka selvitetään lähitulevaisuudessa. Tällaisia virheitä ovat mm. vapaapäiviin liittyvät keskustelut: Molari ei ole siirtänyt vapapäiviä menetettyjen tilalle, vaan on menettänyt mainitut vapaapäivänsä, sitä vastoin hän on seurannut lääninrovastille annettua suunnitelmaa, johon on kuulunut jo etukäteen tiettyjen vapaapäivien siirto sitä varten, että kirkkoherra saattoi toimia vapaansa aikana Ylläksellä tunturipappina, koska Ylläksellä tarvittiin loppiaisena venäjänkielistä pappia. Molari ei ole myöskään käyttänyt seurakunnan internet-yhteyttä harrastuksiinsa, vaan hänellä on tietokone ja henkilökohtaiset nettiyhteydet kotona, puhelimessa ja muualla. Myös muita asiavirheitä esiintyy. Myös Back siteeraa varsin erheellisesti hänelle antaamani vastausta kysymykseen, miksi puhun niin paljon venäläisistä. Tosiasiassa vastasin näin: "Puhun venäläisistä, koska perhetaustani tähden tunnen venäläiset maahanmuuttajat, joka on suurin maahanmuuttajaryhmä Suomessa, mutta pitää muistaa, että olin Malmin seurakunnassa toteuttamassa ensimmäistä maahanmuuttajaleiriä jo vuosikymmen sitten. Silloin leiriläiset olivat pääsääntöisesti muslimeja eri puolilta maailmaa, kurdeja, somaleita jne". Korostin myös, että näkemys minusta vain Venäjän ja venäläisten puolestapuhujana johtuu tarkastelijan liian kapeasta näköalasta tämän hetken vääristyneen julkisuuden tähden, sillä toimin myös muiden maahanmuuttajaryhmien yhteydessä, olen niistä myös kirjoittanut. Selvityksestä on selvitysmies jostakin syystä jättänyt myös pois dosentti Johan Bäckmanin kirjeen tai mahdollisesti kaksi asian johdosta. Korostan, että tämä tuomiokapitulin selvitys on nyt KOKONAISUUDESSAAN tässä blogissa: liitteitä ei ole lähetetty minulle kapitulista. Siksi Veikko Saksin spekulaatio, että olisin jättänyt pois liitteet, joissa olisi olennainen asia, ei kohdistu ainakaan oikeaan osoitteeseen, kun hän moittii minua.

Tuomiokapitulille annettua ja kirkkoherralle lähetetty selvitystä ei ole postissa saapuvien lähetetietojen perusteella julistettu salaiseksi, joten kirkkoherra Molari julkaisee kokonaisuudessaan tutkinta-asiamiehen selvityksen. Virallisen vastineensa Molari valmistaa määräajassa tuomiokapitulille ja toimittaa sen julkisuuteen sekä suomen että venäjän kielillä. Venäjällä on kirkkoherra Molaria vastaan nostetut kantelut ja tutkinta nostattaneet suuren mediakohun: noin puolisataa median edustajaa on kirjoittanut aiheesta, Venäjän suurin sanomalehti on kirjoittanut kahdesta, historian väärentämistä vastustava säätiö ”Historian muisti” on kertonut jne; ks. venäläiset medialeikkeet: http://juhamolari.blogspot.com/2009/09/suomalainen-media-suojelee.html

Lisätietoja:
kirkkoherra Juha Molari, GSM 044 322 2661
vs. lakimiesasessori Ulla-Maija Halme, puh. 09 8050 8839

Ps. kirkkoherra on toiminut lupauksensa mukaisesti sen jälkeen kun sai skannattua tuomiokapitulin asiapaperit: selvitys kelpasi kirkkoherralle perseensä pyyhkimiseen.