maanantai 28. syyskuuta 2009

Onko poliittiset oikeudet yhdenvertaiset kaikille viranhaltijoille kirkossa?

Olen hyvin tietoinen, vaikka jos Espoon tuomiokapitulille muodostuisi tutkinta-asiamiehen kömpelön selvityksen tähden sekava mielikuva yhdenvertaisuuslain ja perustuslain sitovuudesta, että Eduskunnan oikeusasiamies valvoo myös julkista tehtävää hoitavan kirkon laillisuutta yhdenvertaisuuslain johdosta.

Tutkinta-asiamies Jorma Back (Kok.) kirjoittaa selvityksen johtopäätöksissä, että ”Hän [Juha Molari] tulee esiintymän julkisuudessa ja teksteissään poliittisesti sitoutumattomana mutta ottaen äärimmäisen selkeästi myös kantaa Venäjän ja venäläisten puolesta niin Suomessa kuin Baltiassakin. Kommenteillaan hän tulee sivuamaan Suomen valtiojohdon tapaa hoitaa maamme ulkosuhteita”. Myös muissa kohdissa hän arvostelee sitä, että osallistun yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Otan myöhemmin kantaa kysymyksiin siitä, miten kantelijat Veikko Saksi ja Kari Silvennoinen, joita Back selvästi ihannoi ja suojelee, ovat ottaneet jopa aggressiivisesti kantaa Suomen valtiojohtoa vastaan (mm. Tarja Halosta, Matti Vanhasta ja Paavo Lipposta vastaan) ja edistäen monella eri tavalla vihamielistä diskriminaatiota erityisesti venäläisiä vastaan.

Back ei selvityksessään lainkaan tiedosta yhdenvertaisuutta, kun arvioi minun julkista keskusteluani verrattuna Suomen papiston ja kirkollisten muiden viranhaltijoiden osallistumiseen poliittisesta keskustelusta. Blogissani olen kuitenkin selväsanaisesti kirjannut jo otsikossa huomautuksen: "blogissa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia eivätkä välttämättä (valitettavasti) edusta Suomen ev.lut. kirkon kantaa.”

Suomen eduskuntavaalien pappisehdokkaita on ollut perinteisesti lukuisia vuosikymmenien aikana. Heidän poliittinen profiilinsa on ollut lähinnä Kokoomus, kunnes profiili sai punaväriä viime sotien jälkeen. Jokainen muistaa yhä Kari Suomalaisen pilapiirroshahmon Kokoomus-puolueelle, liperipukuisen papin, mikä pilapiirros ei siis syntynyt ihan tyhjänpäiväisen assosiaation avulla. Evankelisluterilaisen kirkon pappi asetettiin ehdolle eduskuntavaaleissa vuosina 1919–1966 jopa 528 kertaa. Kokoomus asetti yli puolet kaikista pappisehdokkaista.

Evankelisluterilaisen kirkon viranhaltijoissa on yhä edelleen iso joukko pappeja ja muita viranhaltijoita, jotka ovat ottaneet osaa eduskunta- ja kunnallisvaaleihin ja muuhun puoluetoimintaa aivan viime vuosiin saakka. Miten tuomiokapituli huolehtii, että perustuslaillisen yhdenvertaisuuden mukaisesti valvonta- ja kurintoimenpiteet toteutuvat myös näiden viranhaltijoiden suhteen, jos minun katsotaan jopa poliittisesti sitoutumattomana ottavan kantaa poliittisiin kysymyksiin liian leimallisesti ja kirkkolain vastaisesti ”sopimattomalla tavalla” viranhaltijalle? Jotkut alla mainittavista viranhaltijoista kuuluvat myös Espoon tuomiokapitulin ja hiippakunnan alaisuuteen. On selvää, että kapituli joutuisi rikosoikeudelliseen vastuuseen syrjinnästä, jos se aikoo rajoittaa kansalaisvapauksiani ja asettaa minut eriarvoiseen asemaan muiden kirkollisten viranhaltijoiden tähden sillä perusteella, että näkemykseni Venäjästä ovat ehkä keskimääräistä luottavaisemmat.

Vaaleihin osallistuneita ja puoluetoimintaan osallistuneita pastoreita ovat olleet viime aikoina mm. Jouni Lehikoinen, Ville Auvinen, Mika Ebeling, Pia Harmokivi, Kurt Hellstrand, Mika Ilvesmäki, Jukka Immeli Riitta Jaakkola, Kimmo Jaatila, Heikki Järvi, Tapani Kaitainen, Matti Kallioinen, Anne Kauppinen, Vesa Kiertokari, Hannu Kähärä, Kaija Laalo-Lipponen, Hellevi Malinen, Veikko Malk, Pekka Murtolahti, Anne Peltomaa, Vesa Pöyhtäri, Teemu Salminen, Ismo Seivästö, Jorma Susi, Pauli Tuohioja, Ilkka Wiio, Kari Penttinen, Seppo Aaltonen, Hannu Hartala, Simo Koivunen, Risto Krogerus, Eevakaarina Launis, Petra Pohjanraito, Anneli Rantalaiho, Olli Valtonen, Harri Matti Vähäjylkkä, Mikko Wirtanen, Maritta Tynkkynen, Nina Suomalainen, Marjatta Kaartinen, Matti Nyberg, Jyrki Koivikko, Jari Jaskari, Hans-Christian Daniel, Kari Nikulainen, Veli-Matti Hynninen, Tapio Lampinen, Ismo Nieminen, Leevi Piispa, Heikki Keränen, Markku Tulander, Lasse Vahtola, Matti Pikkarainen, Paavo Moilanen, Pirkko Arola, Riihimäki, Jorma Harju, Katri Rinne, Markku Suokonautio, Seppo Antero Särkiniemi, Torsti Äärelä, Tapani Kaitainen, Antero Keinänen, Seppo Särkioja, Aila Isotalo, Miika Ahola, Sari Arponen, Marjaana Härkönen, Unto Lampinen, Terho Pursiainen, Risto Utriainen, Lars Nisula, Karl af Hällström.

Kirkollisiin viranhaltijoihin kuuluvat myös kanttorit, jotka ovat asettuneet ehdokkaiksi poliittisten puolueiden listoille vaaleihin: Eero Heino, Riitta Helenius, Pertti Lehtonen, Tuija Niemistö, Jan-Erik Nyholm, Pauli Pietiläinen, Tapio Rekola, Sonja Smedjebacka, Irina Kaukinen, Olli Salomäenpää, Risto Vähäsarja, Juha-Pekka Kähkönen, Laura Aho.

Diakonit, jotka ovat osallistuneet vaaleihin poliittisissa puolueissa: Pirkko Aulen, Juha Auvinen, Raija Eeva, Pia Erake, Anneli Jokimies, Terhi Hakala, Riitta Hakulinen, Jari Huhtasalo, Jorma Kakkonen, Ulla Karppila, Reijo Kettunen, Johanna Kinnunen, Kitti Kumpulainen, Aila Laaksonen, Irmeli Lehikoinen, Riitta Luume, Benita Nyman Marko Pasma, Sari Pölönen, Tiina Räsänen, Reijo Siivonen, Katriina Tenhonen, Piia Valonen, Anne Valtonen, Aini Vepsäläinen, Tarja Vesikallio, Tuulikki Vuorinen, Merja Åkerman, Irja Kousa, Seija Muurinen, Sari Niinistö, Terttu Pohjalainen, Ulla Valtonen, Satu Louejoki, Päivi Liu, Carita Sjöholm, Tuija Töyräs-Lindroos, Eija Grahn, Kirsi Kalliotähti-Palm, Anna-Stina Tulokas, Ritva Viitala, Anneli Jokimies, Sakari Lahti

Nuorisotyöntekijät, jotka ovat ottaneet osaa poliittiseen toimintaan: Marjut Haapasaari, Sirpa Hotari, Jorma Jussila, Tuulevi Juvonen, Veli Markku Järvinen, Merja Kinnunen, Raimo Kivistö, Taisto Lipponen, Arja Männistö, Jaakko Ovaska, David Pettersson, Kaarina Peuraniemi, Esko Repo, Markku Saarinen, Pia Saarinen, Mika Tenetz, Juha-Pekka Tulijoki, Kari Tupala, Jari Tuukkanen, Kari Tynkkynen, Helena Valkeinen, Kari Vapaakallio, Ulla Widenoja, Sonja Wiik, Ilpo Ylikoski, Mikko Airas, Joni Heikkilä, Ahti Hynynen, Kari Tapani Mononen, Pekka Wilska, Antero Rönkä, Heikki Alanen, Markku Ihander, Henrik Ketola, Jyrki Kiukkonen, Laura Kolehmainen, Klaus Myllymäki, Maritta Kopsala, Jari Oksanen (en tarkistanut, ovatko kaikki mainituista nuorisotyönohjaajista kirkollisessa virassa, sillä jotkut voivat olla myös kunnallisia nuorisotyönohjaajia).