lauantai 10. lokakuuta 2009

L'économie russe depuis 1990


Teoksessa L'économie russe depuis 1990 (Ouvertures économiques), jonka toimittivat Sophie Boutillier, Irina Peaucelle, Dimitri Uzunidis (vuonna 2008), analysoitiin taloudellisten ja poliittisten muutosten yhteyksiä sosiaalisiin muutoksiin Venäjällä. Venäjän talouden voimakas muutos vuodesta 1991 alkaen vaikutti myös venäläisten arkeen. Mitä taloudellisia ja sosialisia seurauksia oli näillä muutoksilla?

Em. teos on artikkelikokoelma. Artikkelit tarkastelevat muutosta monesta eri näkökulmasta. Eräänä tarkastelevana kysymyksenä on mys Suomessa esiintyvä ”ryssäviha” – Venäjää ja venäläisiä vastaan koettu vihamielisyys . On erittäin aiheellista, että tämä piirre nostetaan kansainvälisen tutkimuksen ja ihmettelyn kohteeksi. Sitä asiaahan pohdin jo pian esitelmässäni, Moskovassa julkaistavassa laajemmassa venäjänkielisessä artikkelissa ja tuossa yhteydessä vapaissa keskusteluissani. Muutama vuosi sitten kirjoitettu eräs kirjoitukseni on mainitusta aiheesta tullut huomatuksi arvostetussa ranskalaisessa tutkimuksessa siihen kirjoittaneen suomalaisen tutkijan tähden.

Haaga-Helian ammattikorkeakoulussa toimiva ranskankielen vastuuopettaja Marjaana Mäkelä kirjoitti artikkelin Les migrations russes en Finlande (s. 245-258). Artikkelissa viitataan myös kirjoitukseeni vuodelta 2006, mutta muistelen kirjoittaneeni siitä saman artikkelin ensimmäistä kertaa jo huhtikuussa 2004: ”Miksi Suomessa vihataan?”, joka perustui itse asiassa TV1 -ohjelmaan 18.4.2004. Joskus (ainakin tuolla kertaa) tulee jopa jotain hyvää Suomen televisiosta. Vaimoni kehui tänään myös, että Suomen televisiosta tulee jopa hyviä venäläisiä ohjelmia. Joka tapauksessa kirjoitin tuolloin artikkelissani Ykkösdokumentin asiantuntijahaastattelusta: ”Ykkösdokumentissa 18.4.2004 esiintyneiden asiantuntijoiden lähes yksimielinen käsitys oli, että suomalaisten keskuudessa vallitsevat vihamieliset tunteet venäläisiä kohtaan ovat merkittävältä osaltaan perusteettomia ja asiattomia”. Tuossa ohjelmassa vain Martti Siirala selitti – kummallisilla psykologisilla teorioillaan – omaa vihaansa hyväksyen. Artikkelissani olin erityisen mieltynyt siihen, miten professori Matti Klinge kuvaili vihan syytä. Hänen mielestään viha perustuu pinnalliseen tietämykseen, huonoon lukeneisuuteen. Klinge valitti, että yhä edelleen media poimii venäläisiä koskevaa informaatiota englanninkielisistä lehdistä, jotka ovat kuitenkin sisällöltään hyvin propagandistisia.

Suosittelen luettavaksi ja pohdittavaksi tämän tuoreen tutkimuksen, jonka ovat toimittaneet siis Sophie Boutillier, Irina Peaucelle ja Dimitri Uzunidis.

Senja Ruttonen kirjoitti 2008 AMK-opinnäytetyönsä matkailusta Jyväskylän ammattikorkeakouluun. Olin päässyt mukaan opinnäytetyöhön. Opinnäytetyöntekijä viittasi artikkeliini, jossa korostin, että venäläinen matkailija ei ole samalla tavalla riippuvainen matkatoimistoista kuin muiden maiden matkailijat. Siksi venäläiseen matkustajaan on luotava suhde muulla tavalla ja jo tämän aiempien matkakertojen aikana. Suosittelen luettavaksi matkailualan tutkimuksen: https://oa.doria.fi/bitstream/handle/10024/39152/jamk_1214388198_3.pdf?sequence=1

Onneksi joku edes muistaa minut! Muuten jo saattaisin luulla, ettei minua ole olemassa. Ja jos olisinkin olemassa ilman noita viittauksia, kaikenlaisten nettiherjojen tähden kutistuisin ihan yhtä pieneksi ja näkymättömäksi kuin siinä yhdessä sadussa. Ehkä minä kestän sittenkin elämää tällaisen voittokulun ansiosta. (Ps. tosikoille tiedoksi, sillä heitä on ilmeisen runsaasti yhä nettimaailmassa: tämä edellinen loppukappale oli ”piruilua” niitä vastaan, jotka uskovat jotakin voittaneensa parjauskampanjansa avulla!)