lauantai 17. lokakuuta 2009

Tarja Halosen ulkopoliittisia taitoja kiitetään Venäjällä

Olen joskus moittinut tasavallan presidentti Tarja Halosen lausuntoja erillissodasta ja liian pehmeää suhtautumista Viron tilanteeseen, mutta siitä huolimatta on nähtävä, että Halonen on tehnyt myös tiukkoja arvioita Viron nationalistisesta kuohunnasta. En myöskään pidä Halosen seksuaalieettisestä ”avarakatseisuudesta”. Pääministeri Vladimir Putinin Suomi-vierailun jälkeen eduskunnassa käytiin kovaa keskustelua Suomen ja Venäjän ulkopoliittisen ilmapiirin mahdollisista muutoksista. Tällöin jäi liian vähälle huomiolle, että itse tasavallan presidentti Halonen on hoitanut viranhoitonsa tyylikkäästi, kun ottaa huomioon miten venäläisvihamielinen väestö ja millainen revanssihenkinen poliittinen kenttä voisi olla Suomessa ilman Halosen taidokasta johtamista! Hän saa myös hyvin suorasanaista kiitosta Venäjältä. Harvoin on nähty niin avointa ihailua Suomen presidenttiä kohtaan kuin minkä Tarja Halonen on toimillaan ansainnut.

Vadim Truhachev (Вадим Трухачев) on kirjoittanut äskettäin hyvin aiheellisesti pari poikkeuksellisen kunnioittavaa artikkelia Suomen tasavallan presidentti Tarja Halosesta Pravda-lehteen. Tänään ilmestyi uusin kirjoitus. Hän viittaa Suomen ja Venäjän ulkopoliittiseen kanssakäymiseen myös siinä, että Halonen on tavannut vuoden 2009 aikana kolme kertaa Vladimir Putinin ja Dmitri Medvedevin.
Такое внимание к Финляндии означает, что она стала для нас стратегическим партнёром. Факт для небольшой страны – удивительный. Но если присмотреться к биографии Тарьи Халонен, то становится ясно: этой женщине не раз приходилось делать невозможное".
”Tällainen huomio Suomeen tarkoittaa, että Suomi on tullut strategiseksi kumppaniksi. Tämä on hämmästyttävä fakta, kun kyseessä on pieni maa. Mutta kun tarkastelee Tarja Halosen elämänkertaa, käy selväksi, että tämä nainen on useaan otteeseen tehnyt mahdottomat mahdollisiksi”.

Toimittaja kuvaa seikkaperäisesti Tarja Halosen elämäntarinaa. Yhä uudestaan artikkelissa muistetaan, että Halonen on kyennyt itsenäisiin ja rohkeisiin valintoihin elämänsä aikana. Samanaikaisesti kun Martti Ahtisaari –edellinen presidentti – toimi Kosovossa Venäjän tavoitteita vastaan, Halonen rakensi kuitenkin Suomea Venäjän strategiseksi kumppaniksi. Kun monet Keski- ja Itä-Euroopan maat liittyivät Natoon, Halonen vastusti tuollaista kehitystä. Pravda-lehti toteaa suorasukaisesti, että Halosen kanta oli avain onnistuneiden suhteiden kehitttämiseen Venäjän kanssa (И такая её позиция стала залогом для успешного развития сотрудничества с Россией). Suomen kokemuksista yhteistyöstä Venäjän kanssa voisi olla hyötyä myös EU:ssa, kun tämä rakentaa suhteita Venäjään. Suomelle on tarjolla taloudellista painoarvoa suurempi merkitys EU:n kehittämisessä, koska tasavallan presidentti Tarja Halonen on kyennyt rakentavaan strategiseen kumppanuuteen Venäjän kanssa.

Pravda-lehti nostaa erityisesti esille Nord Stream –kaasuputken ja Venäjän neuvottelut WTO-sopimuksesta. ”Etelä-Ossetian sodan jälkeen Halonen oli yksi harvoista Euroopan johtajista, joka pidättäytyi kritisoimasta Venäjää. Hän vastusti voimakkaasti pakotteiden määräämistä maatamme vastaan, vaikka sellaista ajatusta oli Baltian maissa, Puolassa, Englannissa, naapurimaassa Ruotsissa ja Suomessakin. Halosen mukaan on mahdotonta toteuttaa pakotteita, koska ’ne johtaisivat noidankehään, josta ei ole ulospääsyä’. Pitkälti hänen ansiostaan Venäjä ja EU ovat välttäneet vakavat yhteenotot” (После войны в Южной Осетии Халонен оказалась одним из немногих лидеров в Европе, воздержавшихся от критики России. Она категорически возражала против введения в отношении нашей страны санкций, с такой идеей выступили страны Прибалтики, Польша, Англия и соседняя с Финляндией Швеция. По мнению Халонен, нельзя идти путём санкций, так как "это ведёт в порочный круг, из которого нет выхода". Во многом благодаря ей Россия и Евросоюз избежали серьёзной конфронтации).

Pravda tietää, että presidentti on saanut paljon kritiikkiä näiden suhteidensa tähden. Häneltä on kysytty, miksi Venäjä ei kohta hyökkää Suomeen, jos Venäjällä on jo sota Kaukasuksella. Eikö Halosen pitäisi etsiä pelastusta Natosta? ”Halonen uskaltaa kuitenkin mennä vastavirtaan jälleen kerran elämässään, puhua suhteiden puolesta eikä hyväksy venäläisvastaisia stereotypioita”.

”Kyky kulkea vastoin virtaa on politiikon voimavara. Ja Tarja Halonen on toistaiseksi kyennyt. Siksi hän on onnistunut tulla Suomen ensimmäiseksi naispresidentiksi ja rakentaa lähes esimerkilliset suhteet Venäjään” (Способность идти против течения – ценное качество для политика. И Тарья Халонен это многократно доказывала. Потому-то ей и удалось стать первой женщиной-президентом Финляндии и построить практически образцовые отношения с Россией).

Toisessa Suomea koskevassa artikkelissa samainen toimittaja asetti jälleen Suomen esimerkiksi Baltian valtioille ja Puolalle. Siinä hän haastatteli Juri Derjabinia (Юри Дерябин), joka määritteli upeasti Suomen ”rikkaaksi kansakunnaksi, jolla ei ole tarve todistaa itseään ´menneisyyden varjojen’ avulla”. Derjabin kertoo kokemuksestaan Suomessa vuonna 1994, kun suurlähettiläs avasi muistomerkin Puna-armeijan sotilaille. ”Tämä muistomerkki on edelleen olemassa eikä kukaan nosta kättänsä sitä poistaakseen toisin kuin Virossa Pronssisoturia vastaan”. Derjabin yhtyi toimittajan kysymykseen, että Suomella olisi jopa paljon opetettavaa kielellisten vähemmistöjen kohtelussa. Derjabin viittasi Suomen ruotsinkielisten asemaan. Olen samaa mieltä Derjabinin ja toimittaja Truhachevin kanssa siitä, että pikkuveljemme Pohjanlahden eteläpuolella voisivat ottaa mallia näiden isoveljestä ja erityisesti sen presidentistä!

Minun on helppo yhtyä Pravdan näkemyksiin, kun arvioi Halosen merkitystä Suomen ulkopolitiikan ansioita. Pravda-lehden kirjoitus oli mielenkiintoista lukea tänään, koska olin kirjoittanut hyvin samansuuntaisesti vaikkakin erittäin lyhyesti Halosen merkittävyydestä Suomen Venäjä-suhteille. Tuo kirjoitukseni oli venäjänkielinen analyysini, joka meni Moskovaan. Onneksi en ole ihan orpo ja outo ihminen, kun teen näitä päätelmiäni, vaan joku muukin arvioi samalla tavalla!