tiistai 10. marraskuuta 2009

Тайние замыслы духвнаго капитула

Юридический уполномоченный Парламента Финляндии изучает виновновны ли духовный капитул и их судебный юрист в дискриминации, т.к. они завели дело на лютеранского настоятеля и рассматривают пригоден ли он продолжать свою работу священника, потому что они считают, что его отношение к России слишком положительно и не критично.

Духовный капитул Эспоо дал свой безвкусный ответ юридическому уполномоченному и объявил свой ответ секретным. В этом ответе нечестно и неправильно интерпритируют события.

Настоятель Юха Молари получил это информацию сегодня.

Suomen eduskunnan oikeusasiamies tutkii Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin menettelyä (asia 2009-00393), onko tuomiokapituli ja tutkinta-asiamies syyllistyneet lain vastaiseen diskriminaatioon, kun se käsittelee kirkkoherra Juha Molarin sopivuutta sillä perusteella, onko hänen suhteensä Venäjään “liian läheinen” ja “liian kritiikitön”. Kirkkoherraa syytetään Venäjän ihannoinnista, niin kuin Turun Sanomat osuvasti kirjoitti 26.9.2009.

Espoon Tuomiokapituli antoi tympeän vastauksensa oikeusasiamiehelle 27.10.2009 ja tahtoo julistaa oman vastauksensa salaiseksi. Vastaus on merkillisen epärehellinen ja vääristelevä. Salaisuutta on luonnollista vaatia, jos oma toiminta on epärehellistä ja vääristelevää.

Salaiseksi julistaminen paljastaa paljon tuomiokapitulin toimenpiteistä, jotka eivät kestä läpinäkyvyyttä. Tuomiokapituli vetoaa Suomen lakiin (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta § 24; 21.5.1999/621), jonka mukaan viranomainen voisi julistaa salaiseksi, jos keskeneräisen asian tietojen julkisuus aiheuttaa ongelmia asianosaiselle (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621). Tuomiokapituli kääntää siis lain ylösalaisin ja vaatii salaisuutta, vaikka se suojelee omaa epärehellisyyttään. Toinen syy salaisuudelle voisi olla lain mukaan, että julkisuus vaikeuttaa asian selvittämistä. Tuomiokapituli ei kerro millään tavalla, miten asian selvittäminen helpottuisi salaisen vastauksen avulla. Tuomiokapituli haluaa siis jyrkästi poiketa mainitun lain ensimmäisestä periaatteesta, julkisuusperiaatteesta.

Kirkkoherra Juha Molari sai tänään tämän tuomiokapitulin laatiman vastauksen.