keskiviikko 11. marraskuuta 2009

Venäläinen radikaali vasemmistoKUVA: Talvi Kontulassa marraskuussa 2009

Teen tällä hetkellä perusteellista kriittistä selvitystä venäläisestä radikaalista vasemmistosta ("Левые радикалы") ja äärivasemmistosta (крайний левый). Minä pidän äärivasemmistoa ja heidän tapaansa romantisoida kommunismia tai yrityksiä etsiä ratkaisua anarkismista, surullisena sielullisena ongelmana. Itse olen kristitty luterilainen mies, joka lukee Raamatun luomiskertomuksesta, että miehelle annettiin tehtäväksi otsa hiessä hankkia elanto perheelle, viljellä ja varjella maata. Em. Raamatun etiikka ei tue eskapismia eikä anarkismia, jollaisia harhautuneita ajatuksia provosoi antiikin aikoina silloinen syrjäytymistä tukeva epäreilu yhteiskunta, vaan vastuullisuutta, yhteistoimintaa ja reaalista maallista elämää. Kuvaavaa, että Martti Luther laittoi kristillisen lähimmäisrakkauden toteutumisen oikeaksi paikaksi avioliiton, perheen ja työnteon, kun aiemmin eskapismi oli toteutunut luostareissa. Max Weber teki aivan oikeat johtopäätökset, kun kirjoitti tutkimuksen "Protestanttinen etiikka ja kapitalismin henki". En kiistä Weberin tulkinnan ongelmia, mutta korostan myös tärkeää havaintoa, jota ei pidä sivuuttaa: Weber löysi yhteyden protestanttisesta kutsumuksesta ja lähimmäisrakkauden uudesta tulkinnasta länsimaissa toteutuneeseen taloudelliseen toimeliaisuuteen ja yrittäjyyteen. Itse korostaisin hiukan myös juutalaisen oppineisuuden näkemystä tämän järkevän yhteiskuntaetiikan taustana. Maimonides opetti oikein: lähimmäistä pitää rakastaa siten että tämä lähimmäinen oppii huolehtimaan itsestään. Näistä edellä mainituista lähtökohdista ei synny anarkistista äärivasemmistoa, vaan työläisyyttä, jossa rehellisesti ja ahkerasti ansaitaan elanto itselle ja lähimmäisille.

Käsittelen kohta - sunnuntaina tai maanantaina - valmistuvassa kirjoituksessa 8-9 pientä ja suurempaa äärivasemmistolaista ryhmää, joista monet olivat toteuttamassa laitonta mielenosoitusta 7.11.2009 Moskovassa. Heidän teemansa oli "meidän modernisaatiomme - sosialismi".

Marraskuun 7 päivänä 2009 venäläinen äärivasemmisto jälleen kerran vaati Moskovassa laittomassa mielenosoituksessaan Medvedevin ja Putinin eroa. Radikaali vasemmisto lauloi tunnuksenaan: "Meidän isänmaamme - CCCP". Tunnusomaista radikaalille vasemmistolle on, etteivät he kutsu Pietaria Pietariksi, vaan yhä Leningradiksi. Oppia haetaan Marxlta, Engelsiltä, Leniniltä, Stalinilta, Mao Tse-Tungilta, Ernesto Che Guevaralta, Carlos Morigellalta ja Richard Kosolapovilta ym. Sergei Udaltsov on radikaalin vasemmiston venäläinen koordinaattori, ja nyt ilmeisemmin pidätettynä. Hän aika nuori oikeustiedettä opiskellut mies, vuonna 1977 syntynyt, joka oli vasta nuori teinipoika, kun Neuvostoliitto hajosi ja hänen oli etsittävä paikkansa 90-luvun sekavissa oloissa Venäjällä. Sen jälkeen hän on haaveillut takaisin "lapsuuden uskoa". Hän johtaa "Punaisten nuorten avangard" (AKM) nimistä ryhmää, jolla on lukuisia aluetoimistoja, oman kertomansa mukaan 4000-6000 nuorta ja nuorta aikuista toiminnassaan sekä monipuoliset kansainväliset suhteet jopa Suomea myöten. Pahimmat ryhmät radikaalista vasemmistosta ovat maanalaisia, jopa terroritekoihin syyllistyneitä ryhmiä. Esimerkiksi "uusi vallankumouksellinen vaihtoehto" on tehnyt pommi-iskuja FSB:n tiloja vastaan.

Näen venäläisen äärivasemmiston anarkistisuudessa eskapismia, todellisuuspakoisuutta. Tämä todellisuudesta vieraantuminen johtaa kuvitelmiin, joiden tähden ei hyväksytä nykyistä Venäjää, romantisoidaan Neuvostoliittoa, pahimmassa tapauksessa jopa Leniniä ja Stalinia tavalla joka ei ole mitenkään enää kohtuullista, mutta uskonnolliseen mystiikkaan taipuvaisissa tahoissa pako tapahtuu yksinkertaisesti arkisesta työstä ja velvollisuuksista. Tällaisen romahtisoidun häivähdyksen saa anarkistisen äärivasemmiston uskonnollisesta ja venäläismielisestä mystiikasta, kun lukee esimerkiksi ökyrikkaan aatelissuvun jälkeläisen, vasemmistolaiseen ja metafyysiseen idealismiin höynähtäneen N.A. Berdjajevin artikkelit "Venäjän kohtalo" (Н.А.Бердяев "Судьба России", 1914-1917), "Venäläisen kansan psykologia. Venäjän sielu" ("Психология русского народа. Душа России"), "Venäläinen idea" (“Русская идея”), "Venäläisen kommunismin alku ja merkitys" ("Истоки и смысл русского коммунизма”); ks. erityisesti ФИЛОСОФИЯ НЕРАВЕНСТВА (ПИСЬМО ДЕСЯТОЕ ОБ АНАРХИЗМЕ) ja wikisitaatit. Raamatun paras neuvo olisi sitä vastoin, että miehen pitää ansaita elanto perheelleen otsa hiessä, mikä oli oman isäni neuvo meikäläiselle. Vasemmistolainen eskapismi ei ole siis ratkaisu. Se synnyttää elättejä, joita aina joku elättää, vähän samaan tapaan kuin vanha luostarilaitos, joka harvoin selvisi omilla ansioillaan, vaan tuli mahdolliseksi vain muiden työtätekevien ihmisten hyväntahtoisuudesta. Berdjajevin mainituissa artikkeleissa äärivasemmiston uskonnollinen mystiikka syntyy Tolstoin ja Dostojevskin avulla. Fanaattinen harhautuneisuus todellisuuden rehellisestä tunnustamisesta ja kansallisuskonnollinen mystiikka näkyvät ko. äärivasemmistolaisen anarkismin oppi-isän seuraavista liioitteluista:

"Venäjä - eniten epävaltiollinen, kaikkein anarkistisin valtio maailmassa. Ja Venäjän kansa - kaikkein epäpoliittisin maailman kansoista; he eivät koskaan tunne, miten pitäisi järjestää omaa maatansa. Kaikki aito venäläisyys - kansalliset kirjailijat, ajattelijat, toimittajat - on ollut epävaltiollista, eräänlaisia anarkisteja. Anarkismi on ilmiö Venäjän hengestä, erityisesti anarkismi liittyy meidän äärivasemmistoomme ja myös meidän äärioikeistoomme" (Россия - самая безгосударственная, самая анархическая страна в мире. И русский народ - самый аполитический народ, никогда не умевший устраивать свою землю. Все подлинно русские, национальные наши писатели, мыслители, публицисты - все были безгосударственниками, своеобразными анархистами. Анархизм - явление русского духа, он по-разному был присущ и нашим крайним левым, и нашим крайним правым.) (N.A. Berdjajev).

"Venäjän ihmiset eivät halua vain vapautta valtiosta, vaan erityisesti vapautta maallisista huolista" (Русский народ как будто бы хочет не столько свободного государства, свободы в государстве, сколько свободы от государства, свободы от забот о земном устройстве.)(N.A. Berdjajev).

On aivan selvää, ettei kukaan vastuullinen suomalainen mies tai nainen voi lausahtaa ottavansa oppinsa venäläisestä radikaalista vasemmistosta, venäläisessä radikaalissa vasemmistossa ei ole suomalaisille mitään esikuvallista ja ihailun aihetta, - paitsi valitettavasti ehkä sellaisessa tapauksessa, jos ei tunne lainkaan venäläisen radikaalin vasemmiston 8-9 suurinta ryhmittymää ja niiden toimintaa. Näissä ryhmissä ei ole mitään sellaista ihailun aihetta, että voisin tukea heitä tai heidän suomalaisia kannattajiaan. Kun tulen Suomeen sunnuntaina, kerron arvioni seikkaperäisemmin johtopäätösten kera.