sunnuntai 13. joulukuuta 2009

Jumalan siunausta arkkipiispaksi valintaa varten

Avoin kirje, jonka lähetin sähköpostilla professori Miikka Ruokaselle 13. joulukuuta 2009.

Arvoisa professori Miikka Ruokanen,

vaatii suunnattomasti Jumalan kutsun vahvistamaa rohkeutta, että uskaltaa tänä aikana arvioida kriittisesti homoavioliiton sopivuutta kristillisestä näkökulmasta. Te teitte tällaisen arvion Kotimaa-lehdessä, kun perustellusti ja tyylikkäästi arvioitte piispa Mikko Heikan esittämiä näkökohtia. Teidän arvionne merkitystä korostaa myös se, että ette sortuneet ylilyönteihin ja tyylittömyyteen, jota joskus esiintyy argumentoinnin yhteydessä. Olen kiinnittänyt huomiota siihen, että tämä tapaus ei ole ainoa hetki, jolloin olette osoittaneet sitoutuvanne uskollisesti Jumalan evankeliumin mukaiseen kutsumukseen. Tämä rohkaisee tavallista pappia, joka jää aivan liian yksin tämän päivän kirkossa. Mielestäni piispan ja erityisesti arkkipiispan kautta voisi tulla ihana siunaus seurakunnille, jos piispa itsekin esimerkillisesti eläisi ja uskoisi Jumalan sanan, pitäisi Jeesusta Kristusta esillä eikä möisi Jumalan valtakuntaa aivan kaikenlaisen poliittisen hetkellisen pelin alttarille. Tällä hetkellä tuki jää hyvin niukaksi papille, jos tahtoo tukeutua pyhään Raamattuun, vaikka välttäisikin äärimmäiset fundamentalistiset ylilyönnit ja kiihkoilun raamatullisuudessaan. Tämän vuoksi toivotan siunausta ja menestystä piispan vaalissa Teille! Olette minulle mieluisin ehdokas, vaikka en voikaan äänestää Espoon hiippakunnan pappina.

Ps. homoavioliittoja olen esitellyt Aslan ry:n tilaamassa kirjassa vuonna 1995, joka on pdf-tiedostona myös julkaistu internetissä kotisivuillani:
http://personal.inet.fi/atk/molari/JuhaMolariHomoavioliitto.pdf
Kunnioittaen,
Juha MolariKirkollisessa Kotimaa-lehdessä 10.12.2009 s. 13 oli Miikka Ruokasen erinomainen mielipidekirjoitus Heikan perustelujen johdosta. Myös Suomen ekumeenisen neuvoston opillisten kysymysten jaoston ortodoksijäsenet TL Pekka Meso ja TT Mikael Sundkvist arvostelivat samaisella sivulla hyvästä syystä, että Heikan työryhmän toistuvat viittaukset ortodoksisen kirkon kahden ystävän liittoon, adelfopoiesis, ovat harhaanjohtavia ja rakentuvat heikosti perusteltuun kyseenalaiseen marginaalitulkintaan. Lisäksi valitettavasti samanaikaisesti Heikan työryhmä vaikeni ortodoksisen kirkon kaikista virallisista kannanotoista ympäri maailmaa. Ortodoksinen kirkko on suhtautunut johdonmukaisen torjuvasti samaa sukupuolta olevien liittoihin.