perjantai 8. tammikuuta 2010

Mielenosoituksia, dokumentteja, lehtijuttuja pastori Juha Molarin ja nationalistien kamppailustaTiedonantaja 8. tammikuuta 2010

MIELENOSOITUKSIA ERI PUOLILLA EUROOPPAA JA ESPOOSSA


Kansainvälinen lehdistötilaisuus kello 10.30 Helsingin keskustassa hotelli Seurahuoneen Keltaisessa kabinetissa, Kaivokatu 12 00100 Helsinki (Lisätietoa mielenosoituksesta ja lehdistötilaisuuden paikasta: Johan Bäckman, 040 503 5474).

Mielenosoituksia on tulossa Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin sortoyrityksiä vastaan Venäjällä Suomen suurlähetystöjen edustalla Pietarissa, Moskovassa ja Muurmanskissa, sekä Tukholmassa, Kööpenhaminassa ja Lontoossa sekä Espoon tuomiokapitulin edustalla (Kirkkokatu 10, 02770 Espoo) tiistaina 12.1.2010 klo 11:30. Espooseen saapuu ystäviä ja tukijoita eri kansalaisjärjestöistä (mm. Suomen antifasistinen komitea, Viron antifasistinen Yövartio-järjestö Ночной Дозор ja muut) Suomesta, Venäjältä, Virosta ja Latviasta.

Asiantuntija-seminaari kello 15:30:(russofobia-konferenssi Helsingin Seurahuoneen kabinetissa 36, Kaivokatu 12, 00100 Helsinki).

Liity tukiryhmään Facebookissa!

MEDIASSA TÄHÄN SAAKKA

Turun Sanomat haastattelivat eri osapuolia ja kirjoittivat tapauksesta laajan uutisen. Turun Sanomat:
Myönteisessä lehtijutussa oli kuitenkin se virhe, jonka ilmeisemmin Jorma Back oli saanut ujutettua, että minun väitettiin olleen pappispuvussa Putinia tukevassa mielenosoituksessa Tampereella. Tosiasiassa Tampereella olin siviilivaatteissa The Soviet Story -elokuvaa vastustavassa tapahtumassa.

Espoon hiippakunnan piispa Mikko Heikka ja lainoppinut asessori Pekka Leino olivat vastassa, kun nämä halusivat puhutella minua tiistaina 7.4.2009. Sain melkoisen määrän kieltoja kirjoittamista, matkustamista ja muuta toimintaa kohtaan, mutta tulkitsin kiellot perustuslain vastaisiksi. Kantelut tulivat minua vastaan kaksi viikkoa myöhemmin ProKarelian toimesta, mutta kapituli julkaisi välittömästi kantelijoita sympatiseeraavan lehdistötiedotteen asiasta.

Kerroin minua vastaan aloitetusta kantelu- ja tutkintaprosessista heti sen jälkeen, kun ensin ProKarelia ja Espoon tuomiokapituli olivat tiedottaneet ”sopimattomasta käytöksestäni” kotisivuillaan: tässä ensimmäinen lehdistötiedotteeni.

Tuomiokapitulin julkaiseman lehdistötiedotteen jälkeen villiintyi huhut meikäläisen työtavoista ja vastasin niitä varten Etelä-Uusimaa –lehteen toukokuussa 2009, mutta tämä blogikirjoitus on hiukan pitempi versio samasta lehtikirjoituksesta. Elokuun lopussa 2009 kerroin venäjänkielisessä blogikirjoituksessani, että olen avoin uusia työpaikkojakin kohtaan: http://juhamolari.blogspot.com/2009/08/blog-post.html. Tämä blogikirjoitus havaittiin vain muutaman tunnin kuluttua sekä Interfaxissa että Virossa: syntyi valtaisasti sanomalehtikirjoituksia asiani hyväksi Venäjällä. Venäläiset lehdet kirjoittivat ProKarelian ja tuomiokapitulin keskenään kuhertelevasta hyökkäyksestä minua vastaan laajasti jo elo- ja syyskuussa 2009. Moskovalainen diplomaattisen akatemian professori laittoi ystävällisen kirjeen syyskuussa 2009, kun kapituli ja ProKarelia kiristivät hyökkäyksiä meikäläistä vastaan, sain myös syyskuussa eräiltä seurakuntalaisilta ihania kortteja. YLE Svenska Nyheter käsitteli myös lyhyesti tapaustani. Venäläinen sanomalehti «Русский Обозреватель» julkaisi venäläisen historiallista muistoa arvostan tutkimussäätiön (“Фонд Историческая память”) kansainvälisten suhteitten johtajan Olesja Orlenkon (Олеся Орленко) artikkelin 27.10.2009. 6. lokakuuta 2009 Elina Laiho kirjoitti Länsi-Uusimaa -lehteen, että Pohjan pappi vastasi tuomiokapitulille.

Media on kertonut kirkollisesta oikeudenkäynnistä Venäjä-mieliseksi moitittua kirkkoherraa vastaan runsaasti myös vuoden vaihteen tuntumassa: Suomessa ja Virossa muutamat suositut blogikirjoittajat ovat kirjoittaneet tammikuussa 2010; mm. Venäjällä, Yhdysvalloissa, Ukrainassa, Tshetsheniassa, Virossa ym. ovat useat useat kymmenet televisio- ja radiokanavat, viralliset instituutiot ja suuret sanomalehdet kertoneet toistamiseen tapauksestani joulukuussa 2009. Lokakuussa 2009 kirkollinen Kotimaa-lehti lipsautteli asian johdosta, mutta päätoimittaja Mari Teinilän kanssa keskusteluni jälkeen erinomaisesti suostui vastineeseeni. Em. joulukuun venäläisen luettelon jälkeen on mm. pari kiinnostavaa venäläistä blogia kirjoittanut asiasta: Алексей Михайлов kysyy joulukuussa: Народ, что за Юха Молари? Что за священник? ja Санкт-Петербургский Католический Информационно-просветительский Центр 'MILITIA DEI' kertoo tapauksestani.

Yle 2 -alueuutiset kertoivat tapauksestani 7.10.2010. Evgenia Hilden-Järvenperä kirjoitti tapauksestani lokakuussa 2009. Leena Hietanen kirjoitti tammikuussa 2010 blogissaan Suomessa ilmenevästä ideologisesta vainosta, "puhdistuksesta", jossa mm. Venäjään myönteisesti tulkittavia henkilöitä ajetaan ulos töistään ja tehtävistään. Käymälässä-blogissa esitetään osuva mystikon näkökulma kirkolliseen oikeudenkäyntiin: "Hyvä piispa Mikko Heikka, kukaan ei tietenkään odota kirkolta instituutiona muuta kuin hyvää näytelmää. Kirkkoherra Molarin kohteluun liittyen täytyy kuitenkin kysyä onko suomen evankelisluterilainen kirkko ytimeltään naamio pakanallisille Kristusta pilkkaaville uhrimenoille?" ja muistettiin myös "Dostojevski-saarnaa", kun kyse on kuitenkin tuomiossa viranhoidon vakavista rikkeistä!

VIRALLISET DOKUMENTIT

Kanteluprosesi alkoi tästä Kari Silvennoisen Tamperen poliisille ja Espoon tuomiokapitulille jättämistä kanteluista.

Kihlakunnansyyttäjä Heidi Ukskoski antoi 20.11.2009 päätöksen ja sama venäjäksi, ettei Kari Silvennoisen nostamaa rikostutkintapyyntöä tutkita Tampereen poliisissa, mutta Espoon hiippakunnan tutkinta-asiamies seurakuntaneuvos OKT Jorma Back (71v, kokoomus) teki kuitenkin virallisessa raportissaan tämän jälkeen ehdotuksensa asian siirtämisestä muiden tapausten lisäksi kurinpitoasiamiehelle (ks. Kirkkolaki 23 luku, § 4 ja 6; Kirkkolaki ja kurinpitoasiamies), eli virasta määräajaksi tai pysyvästi erottamisen.

Jorma Back on Valamossa syntynyt vanha mies, joka on toiminut aktiivisesti Valamo-seurassa, kirjoittanut ja toimittanut aihetta romantisoivia kirjoja, eikä henkilökohtaisen taustansakaan vuoksi voi hyväksyä pappia, joka moittii perversseiksi - ajanmukaisesta todellisuudesta harhautuneiksi - niitä tahoja, jotka elävät menneisyytensä Karjalan tai Valomon palautusharhoissa.

Lähde: Lakimiesmatrikkeli 2007.

Hallituksen esityksessä vuonna 2003 (HE 121/2003) perusteltiin, että jo tutkinta-asiamiehen käyttö ja tarve kertoo poikkeustilanteesta:
23 luku. Kurinpitomenettely
4 §. Tutkinta-asiamies ja «kurinpitoasiamies». Pykälän otsikkoon ehdotetaan lisättäväksi maininta tutkinta-asiamiehestä. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 1 momentti, jonka mukaan tuomiokapituli määräisi hiippakunnassa suoritettavaa kurinpitoasian valmistavaa tutkintaa varten tutkinta-asiamiehen neljäksi vuodeksi kerrallaan. Tutkinta-asiamiehen tarve on ilmeinen vaikeissa ja mutkikkaissa viranhaltijoiden epäillyissä virkavelvollisuuksien rikkomistapauksissa, joita tosin on lukumääräisesti verrattain vähän. Tuomiokapitulin viranhaltijat eivät esteellisyyden vuoksi voi suorittaa valmistavaa tutkintaa ainakaan papiston osalta, koska jatkotoimenpiteet tapahtuvat tuomiokapitulissa. Momentissa säädettäisiin tutkinta-asiamiehen kelpoisuudesta. Uuden 1 momentin johdosta nykyiset 1 ja 2 momentti siirtyisivät 2 ja 3 momentiksi. - - - 5 § Valmistava tutkinta. Jos 3 §:ssä mainitulla viranomaisella on perusteltua aihetta olettaa kurinpitovaltansa alaisen papin tai muun viranhaltijan syyllistyneen virkarikokseen tai sellaiseen menettelyyn, josta voi seurata kurinpitorangaistus, sen on huolehdittava siitä, että asiassa suoritetaan valmistava tutkinta. Tutkinnan suorittaa hiippakunnan tutkinta-asiamies. Tutkinnan valmistuttua viranomaisen on, jos tutkinta antaa siihen aihetta, toimitettava tutkinta-aineisto viralliselle syyttäjälle tai kurinpitoasiamiehelle taikka pantava vireille kurinpitomenettely.


Minun tapaukseni on nyt piispan johdolla tuomiokapitulissa tulkittu, että olisi "perusteltu aihe olettaa" minun syyllistyneen virkarikokseen tai vastaavaan, että tämä olisi "ilmeisen vaikea ja mutkikas virkavelvollisuuksien rikkomistapaus", jota kapitulin jäsenet eivät voi tutkia estellisyyden vuoksi, mutta Valamo-seuran romantikko voi!

Tuomiokapitulin ja tutkinta-asiamiehen raportti saapui kirkkoherralle jouluaaton aattona 23.12.2009. Juha Molarin virallinen vastaus 26.12.2009 (2009 – 00204/diaari 531; 2009-00402/diaari 439) esityksiin erottaa hänet määräajaksi tai pysyvästi pappisvirasta, koskien myös Veikko Saksin ja Kari Silvennoisen kanteluja sekä Rimma Salosen tapausta: tutkinta-asiamies oli erityisen tuohtunut, koska kutsuin Rimma Salosen tapausta en ainoastaan "perhetragediaksi", vaan myös "suomalaisperäiseksi diplomaattiseksi sotkuksi". Tällä tavalla sanoin, kun tutkinta-asiamies kysyi erityisesti asiaa minulta ja kerroin samansuuntaisesti myös televisiohaastattelussa sekä blogikirjoituksessani, mutta en kirkossa tai saarnavirassa. Espoon tuomikapituli on alusta alkaen – jo huhtikuussa 2009 – tiedottanut kirkkoherra Molarin ”sopimattomasta käytöksestä”, vaikka asiaa ei ole tukenut mikään tutkimus tai ulkopuolinen näyttö tämän yhden kantelijan väitteen lisäksi. Kapituli ei ole huomautuksista huolimatta täydentänyt tiedotustaan sittemmin, kun asiasta huomautettiin poliisin ja syyttäjän päätöksen perusteella.

Tuomiokapituli aloitti Kari Silvennoisen kantelun sijasta selvittää ensin Karin ystävän ProKarelian pääsihteeri Veikko Saksin kantelua, joka lähetettiin pian asianajajan tekemän kantelun jälkeen. Jorma Back kirjoitti tutkimusraporttinsa Saksin kantelun perusteella.

Annoin oman vastaukseni Jorma Backin ensimmäiseen tutkintaraporttiin: vastaukseni julkaisin 3.10.2009 asiassa perjantaina 2. lokakuuta 2009 2009-00205, ja moitin erityisesti raportin perustuvan asiakirjojen ja lausuntojen väärentämiseen, rakentuvan Venäjä-vihamieliseen syrjintään työntekijää vastaan sekä yritykseen kantelun käsittelyn sijasta koota kaikenlaista kontekstistaan irrottua mainettani pilaavaa fantasiaa, kuten kysymyksiä venäläisistä tulonlähteistä ym. Jorma Back antaa oman todisteensa sen puolesta, että saarnaisin enemmän Venäjästä kuin Jumalasta kirkossa: Back viittaa yli kolme vuotta vanhaan joulusaarnaani, jossa silloinen Malmin seurakunnan seurakuntapastori viittasin Fjodor Dostojevskiin. Kaikki saarnani ovat luettavissa internetistä hänen kotisivuiltaan. Syytöksen alainen saarnani on tässä. Back harhautti minua kuitenkin ”suutahtamaan” vastauksessani enemmän kuin tarpeellista, sillä Back kirjoittaa ikään kuin seurakuntaneuvosto olisi sanonut, että saarnaan ”enemmän Venäjästä kuin Jumalasta”, mutta tosiasiassa seurakuntaneuvosto ei käytä tällaista ilmaisua, vaan alkuperäisissä dokumenteissa puhui syksyisten saarnojen käsittelevän myös yhteiskunnallisia oloja. Veikko Saksin tekemä kantelu on tässä.