keskiviikko 20. tammikuuta 2010

Tuomiokapituli yrittää peittää argumenttinsa

Tuomiokapituli yrittää peittää argumenttinsa piiloon. Minua syytetään siitä, että ilmoitan röyhkeästi tottelemattomuuden piispalle, tuomiokapitulille ja seurakuntaneuvostolle. Totta kai en tottele näitä tahoja, jos minulle esitetään matkustusrajoitteita lomaa varten tai kirjoittamisrajoitteita Venäjää-koskevan kirjan kirjoittamiseksi. Seurakuntaneuvosto ei ole koskaan sellaisia rajoitteita esittänyt!

Kirkon propagandakoneisto on tehostanut työtänsä minua vastaan myös venäjän kielellä. Valitettavasti mainittu propaganda indeksoituu myös venäjänkielisessä yandex-hakukoneessa aivan tärkeimmäksi tai kolmanneksi tärkeimmäksi tietolähteeksi, koska kyseistä sivustoa pitää yllä Suomen ja Itä-Euroopan instituutti sekä Suomen ulkoministeriön tiedotus- ja kulttuuriosasto, päätoimittajana Hannu Hyvärinen.

Siinä valheellisesti sanotaan mm., että tuomiokapituli ei mitenkään olisi keskustellut Rimma Salosen tapaukseen liittyen, tai ortodoksiseen kirkkoon liittyen. Sitä vastoin korostetaan Espoon hiippakunnan ja ortodoksisen kirkon hyviä suhteita. Tosiasiassa Johan Bäckmanin tuomat tiedot pohjautuvat tuomiokapitulin nimittämän tutkinta-asiamiehen Jorma Backin raportteihin. Niissä suoranaisesti viitataan ”rikolliseen venäläiseen naiseen” Rimma Saloseen, jonka ”ortodoksinen kirkko ei ole pyytänyt” Molarin tukea. Niin tuomiokapitulin salaiseksi julistetussa papeissa. Tuomiokapituli julistaa paperinsa tahallisesti salaisiksi, jotta voi leimata nyt disinformaatiolla minua aivan kuin muista asioista! Tämän se tekee yhdessä Suomen ulkoministeriön kanssa.

Ulkoministeriön ja kirkon yhteisessä kihlauksessa nyt valheellisesti sanotaan myös, että ongelmani olisi ”tottelemattomuus” piispa ja tuomiokapitulia sekä seurakuntaneuvostoa vastaan, vaikka seurakuntaneuvoston kanssa ei ole ollut koskaan mitään tällaista teemaa esillä. Sitä vastoin tuo väitetty ”tottelemattomuus” ei koske työtä pappina, vaan oikeuttani vapaapäivinä matkustaa Venäjälle ilman piispan lupaa, oikeuttani kirjoittaa vapaana Venäjästä kirjoja ja artikkeleita!

Myös muilta osin venäjänkielinen tiedote on vastaavalla tavalla petollinen.

Tähän valhekoneistoon pitäisi reagoida, mutta miten?

Minua syytetään, että sanon seurakuntaneuvostoa valehtelijaksi, mutta todellisuudessa olen sanonut tutkinta-asiamiestä valehtelijaksi, koska hän väittää seurakuntaneuvoston todistavan minun saarnaavan enemmän Venäjästä kuin Jumalasta. En saarnaa lainkaan Venäjästä. Alla on tuomiokapitulissa nauhoitettu vastaukseni ja siitä käy hyvin ilmi, ketä kutsun valehtelijaksi tässä asiassa.

Minua syytetään luottamuspulasta seurakuntaneuvoston kanssa, mutta seurakuntaneuvosto ei ole antanut sellaista lausuntoa, vaan tuomiokapituli on itse muotoillut väitteen. Olemme kokoontuneen enemmän kuin tusinan verran viime vuonna. En ainakaan ymmärtänyt viime tapaamisen jälkeen, että se olisi päätynyt konfliktiin, jollaiseksi kapituli julistaa suhteeni vahingoittamistarkoituksessa.

En ole vaatinut Ylen toimittajin kuohintaa, vaan tuomiokapituli seuraa pahailkistä tutkinta-asiamiestä, joka ei tunne kirjalllisuuslajeja, ei kysymysmerkkejä eikä ironiaa. Ylen toimittajat olivat kertoneet ohjelmansa välityksellä tuollaisesta opetuksesta Moskovan patriarkan alaisen seurakunnan opetuksesta, Rimma Salosen seurakunnasta, mutta käänsin – ilmeisen epäonnistuneesti koska tuomiokapitulin sananselittäjätkään eivät ymmärtäneet – provokatiivisen ilmauksen toimittajille tehdyksi kysymykseksi.

Tuomiokapitulista on välitetty myös valheellista tietoa julkisuuteen pelastaakseen suhteita ortodoksiseen kirkkoon. Valheellisen tiedon mukaan Rimma Salosen tapaus ei olisi mitenkään esillä kapitulissa! Todellisuudessa tukinta-asiamies Jorma Back leimaa jyrkin sanoin Anton-pojan äidin "venäläiseksi" "rikolliseksi", joka on toki valittanut hovioikeuteen. Back katsoo, ettei Rimman tukeminen ole mitenkään sopivaa luterilaiselle papille. Edelleen Back kirjoittaa suoraan, ettei myöskään ortodoksinen kirkko ole pyytänyt tukea, joten senkään tukeminen ei ole sopivaa. Siis todellisuudessa Rimma ja ortodoksinen kirkko sekä ”suomalaisperäinen diplomaattinen sotku” – ilmaus, josta Back sai herneen nenäänsä – esiintyvät kaikki tuomiokapitulin tutkinta-asiamiehen raportissa, joka on vain toistaiseksi ei-julkinen.

Tässä ovat viralliset dokumentit jälleen kerran, sillä monet dokumentit ennättivät tulla julkisiksi ennen kuin tuomiokapituli alkoi julistaa niitä ei-julkisiksi:
Kari Silvennoisen tekemä kantelu ja poliisille tekemä tutkimuspyyntö: http://juhamolari.blogspot.com/2009/08/kirkon-tutkinnat-alkoivat-tasta.html
Syyttäjän päätös, ettei tutkimuspyyntö anna aihetta tutkintaan: http://juhamolari.blogspot.com/2009/11/syyttaja-teki-lopun-turhalle.html (huomaa kommenttikentästä erään anonyyminä kirjoittaneen "Jorman" kommentti, joka aivan identtisenä esiintyy myös salaiseksi julistetussa raportissa, jonka on kirjoittanut tunnettu Jorma Back).
Tutkinta-asiamies Jorma Back teki Kari Silvennoisen kantelun perusteella esityksen, että asia pitää saattaa kurinpitoasiamiehelle, mutta tuomiokapituli julisti raportin salaiseksi.
Oma vastaukseni on sitä vastoin julkinen Silvennoisen kanteluun ja Backin raporttiin: http://juhamolari.blogspot.com/2009/12/espoon-hiippakunnan-tuomiokapituli.html

Kaksi päivää Kari Silvennoisen kantelun jälkeen Veikko Saksi (ProKarelia) tekin kantelun (ks. jpg-skannatut kuvat): http://juhamolari.blogspot.com/2009/09/jymyuutinen-prokarelian-veikko-saksi-on.html
Jorma Back teki raportin Veikko Saksin kantelun innoittamana, mutta laajensi sen kaikenlaiseen persoonallisuuteeni, mm. Venäjällä matkustamiseen yms. (ks. jpg-skannatut kuvat): http://juhamolari.blogspot.com/2009/09/lehdistotiedote-tutkinta-asiamiehen.html
Annoin oman vastaukseni Saksin kanteluun ja Backin raporttiin: http://personal.inet.fi/palvelu/molari/VASTINEJuhaMolari2009.pdf

Tutkinta-asiamiehen tekemä tutkinta tuomiokapitulin määräyksestä Rimma Salosen ja Ylen toimittajien tapausta on ei-julkinen kapitulin päätöksestä, vastoin minun tahtoani. Vastaukseni on sitä vastoin julkinen: http://juhamolari.blogspot.com/2009/12/espoon-hiippakunnan-tuomiokapituli.html
Tuomiokapitulissa antamani vastaukset esitettyihin kysymyksiin ovat myös julkisia, mp4-videona tässä (kuva on toisesta yhteydestä, koska videokamera oli taskussani): http://www.youtube.com/watch?v=n6JzBlAH43g

X X X X

Tulin juuri Suomeen Pietarista enkä ole seurannut sen vuoksi Suomessa käytyä tarinointia. Ostin Pietarista kauniin Serafim Sarovilaisen ikonin, jota erityisesti anoppini ylisti mitä tärkeimmäksi ortodoksisen kirkon pyhimyksistä. Kirjoitan huomenna pyhimyksen tarinasta ja merkityksestä enemmän.