keskiviikko 13. tammikuuta 2010

Vuorokausi tuomiokapitulin tuomion jälkeen

Johannes Heinonen, taideteos:


X X X X

Espoon tuomiokapituli kuunteli eilen 12.1.2010 suljetussa istunnossa kirkkoherra Juha Molaria. Molari videoi tapahtuman salaa ja julkaisi omat vastauksensa mp4-videona. Tapahtuman jälkeen tuomiokapituli antoi tuomion, jonka mukaan Molari saa rangaistuksen. Tuomiokapituli lähettää Molari-tapauksen toiselle viranomaiselle, joka päättää rangaistuksen suuruudesta. Suomen lain mukaan tämä ”kurinpitoasiamies” työskentelee vain, jos on kyseessä vakava rikos tai virkarikos, jonka tähden pappi menettänee ammattinsa ainakin määräajaksi. Toki hän voi antaa lievempiäkin rangaistuksia, mutta silloin asian siirtäminen tälle viranomaiselle ei ole aiheellista.


Espoon tuomiokapituli ilmoitti näistä asioista lehdistötiedotteella sekä lehdistölle että Juha Molarille. Lehdistötiedote oli hyvin emotionaalinen, värikäs ja loukkaava. Totta kai viestinnän hyvien sääntöjen mukaisesti tuomiokapituli ”puolustaa pyhää käytöstä” ja vastustaa pahaa käytöstä. Lehdistötiedotteen rehellisyys ja vääristely ei ole pyhyyden mukainen. On harmi, että minun täytyy käyttää niin voimakkaita sanoja kuin ”valehtelu” ja ”vääristely”, koska en löydä muita sanoja asian kertomiseksi. On syytä muistaa, että Espoon tuomiokapituli julkaisi jo huhtikuussa 2009 lehdistötiedotteen, jonka mukaan ProKarelia on kannellut Molaria vastaan, koska Molari on käyttäytynyt pahasti. Todellisuudessa ei ole ollut mitään kyseistä käytösvirhettä – poliisi ilmoitti että he eivät halua aloittaa edes tutkimusta Molaria vastaan, televisiokamerat kertoivat hyvin kantelun väitteet vääriksi. Kirkko menetteli toisin! Nyt tuomiokapituli toistaa samaa menettelyä.


Espoon tuomiokapituli moittii lehdistötiedotteessa sitä, että käytän kirkon joistakin tahoista ilmaisua ”valehtelee”. Tuomiokapitulin istunnossa toistin sen, että se on valehtelua, kun minun väitetään saarnaavan kirkossa enemmän Venäjästä kuin Jumalasta, koska en saarnaa kirkossa ollenkaan Venäjästä. Kaikki saarnani ovat 6 vuoden ajalta julkaistu internetissä! Neljä vuotta sitten käytin saarnassa esimerkkinä Dostojevski yhdessä Bachin ja Lutherin kanssa. Se ei ole Venäjästä saarnaamista!

Espoon tuomiokapituli kirjoittaa, että haluan kastroida Ylen toimittajat. Tuomiokapituli tahallisesti vääristää. Todellisuudessa Ylen toimittaja tekivät televisio-ohjelman, joka väitti, että Rimma Salosen Moskovan patriarkan alainen seurakunta antaa opetusta, jonka mukaan venäläisten naisten pitäisi kastroida suomalaiset miehensä. Lisäksi siinä oli muitakin hurjia valheita. Minä tein vastakysymyksen ironisesti, että pitäisikö näiden Ylen toimittajien kastroida itsensä, jotta heistä tulisi kesympiä, sillä nyt he kirjoittavat liian halveksivasti Moskovan patriarkan alaista seurakuntaa ja Rimma Salosta vastaan!


Lehdistötiedote on lyhytsanainen. Salaiseksi julistettu tutkintaraportti Molaria vastaan väittää, että Molari toimii sopimattomasti, koska hän ”puolusti rikoksesta tuomittua venäläistä Rimma Salosta”. Rimma Salonen määritellään raportissa nimenomaisesti venäläisenä. En ymmärrä, miksi ihmiselle ei saisi antaa tukea, kun hänen asiaansa tutkittiin? Myös tuomion jälkeen on papillista antaa tukea tuomitulle. Raamatun mukaan Jeesus käskee käydä jopa vankilassa tuomittujen luona. Salaiseksi julistettu tutkintaraportti moittii Molari myös siitä, että käyttää Rimma Salosen tapauksesta ilmaisua ”ikävä perhetragedia ja suomalainen diplomaattinen sotku”. ”Suomalainen diplomaattinen sotku” on tuomiokapitulin perustelun mukaan sopimatonta kirkkoherralle.


Espoon tuomiokapituli kirjoittaa, että en tottele piispan ja tuomiokapitulin määräyksiä. Mistä määräyksestä on kyse? Olen kertonut julkisesti ja yksityisesti piispalle, että en kysy häneltä lupaa matkustaa Venäjälle lomallani. En kysy häneltä lupaa kirjoittaa Venäjästä kirjoja ja artikkeleita. Tuomiokapitulin mukaan on väärin, kun en tottele kaikissa asioissa sen piispan tahtoa.

Espoon tuomiokapituli kirjoittaa, että käytän alatyylistä kieltä ja moitin ala-arvoisesti ProKareliaa. Käytän ilmaisua ”sadistinen perverssi tendenssi”. Selitin tämän tuomiokapitulille 12.1.2010, mutta he loukkaantuivat. Perverssi-sana tulee englanninkielestä ja tarkoittaa psykoanalyysissä nykytodellisuudesta pois eksymistä. Tämä ei ole vain seksuaalinen harha, vaan harhautumista reaalisesta valheelliseen objektiin. Nyt ProKarelia löytää sellaisen valheellisen perustan elämäänsä varten Tarton rauhasta ja romanttisista kuvitelmista sen yhteydessä. Sadismia on väkivaltakuvien toistuva suosiminen ja esittäminen: ProKarelia esittää kymmenissä eri kaupungeissa The Soviet Story elokuvaa. Siinä näytetään verisiä teloituksia ja ruumiskasoja kymmeniä minuutteja. Sellaisen esittäminen on sadismia, koska elokuva samaistaa nuo ruumiskasat Vladimir Putiniin ja Venäjän valtioon, jotka ovat elokuvan mukaan tuon pahan jatke. Edelleen siinä soitetaan kansallishymni, jonka aikana näytetään teloituksia. Minun mielestäni sellaisen elokuvan esittäminen on sadismia, joka ei ole nykyaikainen tapa rakentaa hyvä suhteita naapurien kanssa. Tuomiokapituli tuomitsee lehdistötiedotteessa minut, koska kutsun em. syiden perusteella ProKareliaa ”vihaa provosoivaksi lahkoksi”. Täytyy muistaa, että luterilainen piispa Erkki Kansanaho on kielletyn Akateemisen Karjala-seuran ainaisjäsen. Hän sanoi 20 vuotta sitten, että ProCarelia pitää perustaa Akateemisen Karjala-Seuran jatkoksi, koska vanha yhdistys lopetettiin Pariisin rauhansopimuksen nojalla.

Helsingin Sanomat uutisoi asian etukäteen hyvin oikein, kun sanoi pappia syytettävän Stalinin uhrien halventamisesta. Hesarilla oli käytössä sellaista lähdeaineistoa, jota monella ei ole. Kari Silvennoisen kantelusta alkaen moitittiin stalinismista.

Tuomiokapituli väittää, että minulla on ”luottamuspula” seurakuntaneuvoston kanssa. Mihin väite perustuu? Tuomiokapitulin mukaan eräs entisen seurakuntaneuvoston jäsen on lausunut tuolla tavalla Espoon tuomiokapitulissa. En voi tarkistaa, pistääkö tuomiokapituli tämän naisen suuhun omia asioita. Missä määrin yhden ihmisen mielipide on koko seurakuntaneuvoston koko mielipide? Mihin seikkaan luottamuspula perustuu? Totta kai luottamukseen tulee ongelmia, kun tuomiokapituli sallii nationalistien häiritä seurakunnan toimintaa, jos ja kun pelkäämme ikävien ihmisten mielipiteitä.

Tuomiokapituli sanoo, että kutsun sitä ”äärimmäisen hulluksi”. Missä minä muka sanon niin? En missään. Minä olen vastannut, että tuskin tuomiokapituli toimisi äärimmäisen hullulla tavalla ja yhtyisi ProKarelian agendaan.

Tuomiokapituli sanoo, että haluan entisen presidentin hirttämistä! En sano niin. Kirjoitin esitelmän Dietrich Bonhoefferistä, jonka Hitler tappoi. Kysyin blogikeskustelussa, ”miksi maailma on epäreilu, kun Bonhoeffer hirtettiin, mutta Ryti vältti hirsipuun ja Rytiä yritetään palauttaa kunniaan”. Risto Ryti oli sotasyyllinen. Jo vuodesta 1918 alkaen hän puhui ja toimi verisesti kommunisteja ja Neuvostoliittoa vastaan, halusi väkivallan voimalla tuhota naapurivaltio. Tästä on paljon dokumentteja. Totta kai ilmaus on provokatiivinen, mutta Suomen voimassaolevan oikeuden mukaan Risto Ryti oli sotasyyllinen. Sotaan syyllistyneet ihmiset usein hirtettiin, mutta nyt Suomessa hänet halutaan nostaa kunniaan, hänelle rakennetaan patsaita jne.

Mitä tämän jälkeen?


Minulla ei ole mitään muutettavaa sanotuista, vaan jatkan samalla linjalla, olipa seuraus seurakunnassa ihan mikä tahansa. Luonnollisesti eroan kirkosta, mikäli tuomiokapituli langettaa rangaistuksen – virasta erottamisen -, koska arvostelen kaikista em. moitteista huolimatta ProKareliaa myös tulevaisuudessa varsin jyrkkäsanaisesti. En myöskään lopeta Venäjää koskevien blogikirjoitusten, lehtiartikkeleiden ja kirjojen kirjoittamista, vaikka piispa tai tuomiokapituli sanoisi ihan mitä tahansa. Jos menetän ammattini ja toimeentuloni, sitten velka-Lexus menee myyntiin ja saatavilla senteillä yritän maksaa muut velat pois. Tämän jälkeen mietin uuden tutkinnon opiskelua, koska kyllä sitä tahtoo tehdä elämästään mielekästä tämänkin jälkeen.


Ps. oletteko muuten käyneet katsomassa NordStream-kaasuputkea häiritsemään suunnitellusta kaivaushakemuksesta asianosaisten nimet? Se on mielenkiintoista luettavaa.