torstai 25. helmikuuta 2010

Kirkon uusi viestintästrategia vuoteen 2015

Suomen evankelisluterilainen kirkko on muovannut strategiansa vuoteen 2015.

Kirkkohallituksen yleiskirje 9/2010 ilmoittaa tähän yleisstrategiaan liittyvän viestintästrategian, ”Viemme viestiä”.

Rohkeus puhua ja elää uskon mukaisesti, avoimuus ja läpinäkyvyys korostuvat viestintästrategiassa. Viestintäohje kaitsee myös kirkon työntekijöitä tilanteen mukaiseen kieleen ja aktiiviseen osallistumiseen mediassa käytävään keskusteluun. Jumalasta olisi puhuttava rohkeasti tässä ajassa.

X X X X

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon viestintäohjelma vuoteen 2015
VIEMME VIESTIÄ


Totuudellisuus on kirkon viestinnän perusta
* Puhumme rohkeasti Jumalasta.
* Uskomme ja elämme niin kuin opetamme.
* Pidämme kirkon toiminnan avoimena ja hallinnon läpinäkyvänä.

Lisäämme vuorovaikutusta viestinnässämme
• Hyödynnämme viestimien tarjoamia mahdollisuuksia kohdatessamme jäseniämme.
• Toimimme yhdessä verkkoyhteisöjen ja verkon aktiivikäyttäjien kanssa.
• Käytämme viestinnässämme ymmärrettävää ja tilanteeseen sopivaa kieltä.
• Rohkaisemme kirkon jäseniä henkilökohtaiseen vuorovaikutukseen ja palautteen
antamiseen.
• Lisäämme yhteistyötä kirkon viestijöiden kesken.

Tuemme hengellistä elämää myös median välityksellä
• Tarjoamme median välityksellä hyvin toteutettuja jumalanpalveluksia ja hartauksia.
• Pidämme mediassa esillä kirkollisia toimituksia ja monenlaisia tapoja toteuttaa niitä.
• Tarjoamme verkossa mahdollisuuden kokemukselliseen uskon harjoittamiseen.
Osallistumme aktiivisesti mediassa käytävään keskusteluun
• Pidämme yhteyttä tiedotusvälineisiin ja tuomme julkiseen keskusteluun tärkeitä aiheita.
• Kerromme kirkosta ja sen työstä ajankohtaisesti, monipuolisesti sekä mielenkiintoisesti.
• Tiedotamme myös valmisteilla olevista hankkeista.
• Tuomme esiin kirkon kulttuurisen merkityksen ja sen vuosisataisen hengellisen perinnön.
• Puhumme rohkeasti Jumalasta tässä ajassa.

Lisäämme panostusta uuden median käyttöön
• Osallistumme verkkoyhteisöjen toimintaan ja niiden luomiseen.
• Tarjoamme verkossa palvelujamme.
• Tarjoamme työntekijöillemme sosiaalisen median käyttöön tarvittavat välineet, työajan ja
koulutuksen.
• Rohkaisemme kirkon jäseniä toimimaan myös verkossa kristittyinä.
Kehitämme sisäistä viestintäämme
• Perehdytämme työntekijät, luottamushenkilöt ja vapaaehtoiset kirkon tavoitteisiin.
• Kerromme kirkon työpaikoilla työhön liittyvistä asioista nopeasti ja tasapuolisesti.
• Rakennamme välineitä, joiden avulla kirkon työntekijät voivat pitää yhteyttä ja jakaa tietoa.

Koulutamme keskeisiä toimijoita viestinnän taidoissa
• Liitämme viestinnän osaksi kirkon henkilöstökoulutusta - erityisesti johtotehtävissä toimivien
koulutusta.
• Tarjoamme luottamushenkilöille viestintäkoulutusta kerran valtuustokaudessa.
• Huolehdimme kriisiviestintävalmiudesta jatkuvalla koulutuksella.
• Koulutamme työntekijöitämme tehtävien edellyttämissä vuorovaikutustaidoissa.
• Koulutamme mediaan jumalanpalveluksia ja hartauksia toimittavia ymmärtämään
viestintävälineen vaatimukset.

Kotisivut: Juha Molari http://personal.inet.fi/business/molari/