keskiviikko 3. maaliskuuta 2010

Pohjan seurakunnassa oli henkeä ja elämää vuonna 2009


Päiväjumalanpalvelusten sijasta olemme järjestäneet erityisjumalanpalveluksia kuten perhemessuja toisina ajankohtina, minkä tähden päiväjumalanpalveluksen (kello 10 sunnuntai) tilastoluku näyttää pienemmältä. Sekä vuosina 2008 että 2009 on Pohjassa ollut myönteistä kehitystä jumalanpalveluksiin osallistumisessa verrattuna aiempiin vuosiin. Yhä edelleen sopisi lukujen toki vaikka kaksinkertaistua tai enemmän. Vuosina 2008 ja 2009 jumalanpalveluksiin osallistuminen on nyt liaääntynyt 35-40 % edeltäneiden vuosien ja vuosikymmenen tasosta.

Pohjassa seurakunnasta eroaminen hidastui vuoden 2009 aikana


Mediassa käydyn keskustelun perusteella kirkon jäsenmäärän laskun on pelätty kiihtyneen. Tällöin on vedottu virallisiin tilastoihin ja arvovaltaisiin arvioihin kehitysnäkymistä. Pohjan suomalaisessa seurakunnassa on kuitenkin onnistuttu hidastaa kielteistä kehitystä. Kirkkohallitukselle valmistuneiden tuoreiden tilastojen perusteella on nähtävissä, että Pohjan suomalaisen seurakunnan jäsenmäärä väheni 0,4 % vuonna 2009.

Jäsenmäärän väheneminen oli 21 % pienempi kuin vuotta aiemmin. Lapsia kastettiin 20, seurakuntalaisia kuoli 25, minkä tähden jäsentappio oli 5 henkeä. Kokonaistappio seurakunnan jäsenmäärässä oli 11 seurakuntalaista. Seurakunnan jäsenmäärä oli 2 263.


Pohjan suomalaisen seurakunnan toiminta oli vuonna 2009 vilkasta


Jumalanpalveluksiin osallistui liki 3600 henkeä, mitä on pidettävä hyvänä lukuna, kun kello 10 jumalanpalvelusta tai sunnuntaita varten alueella ole lainkaan bussiliikennettä, vaikka pieni seurakunta on kuitenkin varsin laajalle alueelle levittäytynyt. Vuonna 2010 jumalanpalvelukset ovat pääsääntöisesti kello 12, sunnuntaina 7.3. klo 12 mongolialaisessa jurtassa! Jurtassa vietetään myös ehtoollista.

Vuonna 2009 ehtoolliselle osallistujia oli 1500. Lisäksi kirkollisiin toimituksiin (kasteet, hautajaiset, vihkimiset) osallistui noin 1700 henkeä. Musiikkitilaisuuksiin osallistujia oli 989. Vuonna 2009 järjestettyihin hartaushetkiin osallistui 280 henkeä (15 tilaisuuta). Päiväkerhoihin osallistumisia oli 478, koululaisten toimintaan 119. Rippikoulun kävi 28 nuorta. Seurakunta toteutti 8 seurakuntamatkaa, osallistujia oli yhteensä 94.

Tilastovirheenä on kuitenkin pieni ”unohdus”: em. tilastoista puuttuu maininta keväällä 2009 tehdystä ja Pohjan suomalaisen seurakunnan johtamasta rovastikunnallista matkasta Venäjälle Inkerin kirkon (Kolppanan) vieraaksi.

Seurakunnassa järjestettiin 70-, 75-, 80- ja yli 80- vuotta täyttäville seurakuntalaisille kerran kahdessa tai kolmessa kuukaudessa syntymäpäiväjuhlat. Pyydettäessä seurakunnan työntekijät kävivät myös kodeissa onnittelukäynneillä. Lisäksi seurakunnassa oli muita eläkeläisryhmiä.

Pohjan suomalainen seurakunta on kaksinkertaistanut diakoniatyölle suunnatut avustukset vuosien 2009 ja 2010 budjetteihin verrattuna vuoteen 2008. Konserttien järjestämiseen varatut toimintamäärärahat ovat vuodesta 2008 kymmenkertaistuneet. Nämä lisäkulut on tehty mahdolliseksi pienentämällä mm. kirkkoherran vapaa- ja lomapäivien sijaisuuksia varten sekä koulutusmäärärahoja varten varattua summaa. Vuonna 2009 seurakunnassa toimi kuitenkin kesällä myös kesäteologi.

Postillan diakoniatoimintapisteessä oli 4107 käyntiä vuonna 2009, kun vuonna 2008 käyntejä oli 3859. Postillan toiminta tapahtuu yhdessä Pohjan suomenkielisen ja ruotsinkielisen seurakunnan kanssa. Vuoden 2010 helmikuusta alkaen Punainen Risti on osallistunut merkittävällä panostuksella – työntekijän palkkauksella – em. työn tukemiseen. Lisäksi Julinin säätiö on antanut huomattavan avustuksen Postillan toiminnan hyväksi vuodelle 2010.

Vuonna 2009 lähetystyön kertaluontoisiin tapahtumiin osallistui 372 henkeä. Pohjan suomalaisen seurakunnan lähetyskannatus oli vähän alle 10 000 euroa, josta kolehtien osuus oli noin 1000 €, Kauneimpien joululaulujen 274 €, talousarvioavustus 4920 € ja vapaaehtoisten keräämät varat lähetystyölle reilut 3000 €.