keskiviikko 3. maaliskuuta 2010

Ranskan, Belgian ja Hollannin venäläisten vetoomus

Hollannissa, Belgiassa ja Ranskassa toimivat Venäläinen talo –nimiset yhdistykset (Russisch Huis – Maison Russe) ovat vedonneet demokratian ja ihmisoikeuksien puolesta ProKarelian pyrkimyksiä vastaan. Vetoomuksessa liitytään pariisilaisen Venäjän kulttuurikeskuksen vetoomukseen Juha Molarin puolesta. Lisäksi vetoomuksessa muistutetaan Suomen ja Venäjän välisestä monivaiheisesta pitkästä historiasta sekä viimeisen 20-vuoden aikana – Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen - tapahtuneesta ikävästä revansistisen nationalismin noususta.

Russisch Huis – Maison Russe: Обращение ко всем
Обращение к русскоязычным, проживающим в Европе. Обращение к русскоязычным, проживающим в Бельгии
Russisch Huis – Maison Russe –yhdistyksen yleisenä tavoitteena on toimia vuorovaikutusfoorumina ja edistää entisen Neuvostoliiton kansalaisten keskinäistä avunantoa ilman syrjintää, joka perustuisi esimerkiksi etnisiin, poliittisiin tai uskonnollisiin syihin. Yhdistys edistää myös Venäjän kulttuuria ja venäläistä kulttuuri-identiteettiä. Syrjinnän vastustaminen on keskeisessä roolissa yhdistyksen toiminnassa. Yhdistys järjestää myös koulutusta ja tiedotusta, kursseja, seminaareja, konferensseja, foorumeita. Yhdistys auttaa venäjänkielisiä pääsemään paremmin tietoyhteiskuntaan ja tukee täten kansalaisten aktiivista osallistumista. Yhdistys edistää kansojen välistä solidaarisuutta ja parantaa toisten kunnioittamista.