tiistai 30. maaliskuuta 2010

Tuomiokapitulin tutkinta-asiamies aktivoitui hiljaisella viikolla

Sain tänään hiljaisen viikon tiistaina seuraavan vastausvaatimuksen tuomiokapitulin tutkinta-asiamies Jorma Backilta tuomiokapitulin toimeksiannosta. Toimeksiantohan on tullut jo kauan sitten tutkinta-asiamiehelle, joten mietin nyt, onko tämä ironiaa lähettää toimeksianto hiljaisen viikon tiistaina. Onko Jorma oikeasti niin pirullinen mies? Edelliset vastaukseni sain itselleni jouluaaton aattona. Kirkoissa ei suinkaan aina juhlita, mutta juuri juhlaviikolla Jorma Back aktivoituu. Vuosituhantisessa kirkollisessa kalenterissa hiljainen viikko on erityisellä tavalla omistettu Kristuksen kärsimyksen tutkimiseen – tämä tiistai on omistettu sille, että Jeesus on tutkittavana. ”He lähtivät sieltä kaikki yhdessä, veivät Jeesuksen Pilatuksen eteen ja rupesivat esittämään syytöksiä häntä vastaan” (Luuk. 22:63–23:12). Annoin lyhyen vastaukseni jo tänään sähköpostilla.
Tässä alla on minulle lähetty tutkinta kysymyksineen ja antamani vastaukset.

Jorma Back, Aihe: Tuomiokapitulin toimeksianto

Arvoisa kirkkoherra Juha Molari

Espoon tuomiokapitulin tietoon on tullut, että Te ollessanne 12.1.2010 tuomiokapitulin istunnossa kuultavana Teidän ja Pohjan suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvoston välisistä suhteista ja eräistä muista kysymyksistä olette muiden paikalla olleiden tietämättä mahdollisesti äänittänyt käydyn keskustelun ja kuvannut läsnäolleita henkilöitä.

Tuomiokapituli päätti 4.2.2010 toimittaa asian allekirjoittaneelle tutkinta-asiamiehelle sen selvittämiseksi, oletteko Te toiminut edellä kerrotulla tavalla ja, jos niin on tapahtunut, oletteko menettelyllänne syyllistynyt lain vastaiseen salakuunteluun tai -katseluun tai muuhun laittomuuteen taikka käyttäytynyt tavalla, jota voidaan pitää pappisviran asemaan sopimattomana.

Kopio tuomiiokapitulin toimeksiantokirjeestä 4.2.2010 on toimitettu myös Teille.

Tiistaina tammikuun 12. päivänä 2010 päivätyssä blogissanne "Espoon tuomiokapituli menetti hermonsa kirkkoherra Molarin vastrausten jälkeen" kerrotte nauhoittaneenne ja kuvanneenne kuulemistilaisuutenne tuomiokapitulissa 12.1.2010. Tämän tosiasian selvittäminen ei näin ollen enemmälti ole tarpeellista.

Mainitusta blogistanne ei sellaisenaan käy selville, miksi teitte nauhoituksen ja kuvaamisen ja miksi teitte sen salaa, siis pyytämättä siihen lupaa tai edes ilmoittamatta aikomuksestanne muille läsnäolijoille.

Siksi pyydän Teitä ystävällisesti kahden viikon kuluessa toimittamaan sähköpostilla allekirjoittaneelle selvityksen siitä, missä tarkoituksessa nauhoititte ja kuvasitte tilaisuuden ja miksi teitte sen pyytämättä lupaa tai ilmoittamatta muille läsnäolijoille aikomuksestanne.


Espoossa 30.3.2010

Jorma Back
Tutkinta-asiamies


Juha Molari: VASTAUS

Mitä olen nauhoittanut ja kuvannut? Se on tutkinta-asiamiehen tehtävä selvittää - ei minun, mutta nyt tutkinta-asiamies taitaa taas kirjoittaa totuttuun tapaansa fantasioita. Jos jotakin hämärää on, tutkinta-asiamies voi sen jälkeen kysyä.

Mikä on tarkoitettu minun kuultavaksi, on tarkoitettu siis minun kuultavakseni - enkä siis kysy lupaa asioille, jotka on jo tarkoitettu minun kuultavaksi. Omaan ääneeni on minulla yksinoikeus.

Tutkinta-asiamiehen väärentelevän tutkinta-aineiston tähden minulla ei ole ollut mitään syytä luottaa, että vastauksiani referoitaisiin nytkään luotettavasti, kuten sitten lehdistötiedotteet osoittivat epäilykseni oikeaksi. Lehdistötiedotteiden vääristelevän sisällön jälkeen olen julkaissut omat vastaukseni.

X X X X X

KOTISIVUT: Juha Molari - Юха Молaри http://personal.inet.fi/business/molari/

X X X X X
JALI RAITA KIRJOITTI KOMMENTIN:

Arkkipiispa Jukka Paarma
Piispa Mikko Heikka
vs. lakimiesassesori Ulla-Maija Halme
Espoon hiippakunnan tuomiokapituli


Asia: Espoon tuomiokapitulin päätös pvm 4.2.2010 kirjenro 45/2010 asianro 2009-00205, liite 1.

Motto: Voltaire: "Olen eri mieltä kanssanne, mutta puolustan kuolemaan asti oikeuttanne sanoa niin."

Em. päätöksellään Espoon tuomiokapituli pyytää tutkinta-asiamies Jorma Backia tutkimaan, onko kirkkoherra Juha Molari syyllistynyt lain vastaiseen salakuunteluun tai -katseluun tai muuhun laittomuuteen taikka käyttäytynyt tavalla, jota voidaan pitää pappisviran haltijan asemaan sopimattomana ollessaan tuomiokapitulin istunnossa kuultavana 12.1.2010.

Lähtökohtaisesti kenellä tahansa on oikeus äänittää keskusteluja, joissa hän on itse läsnä. Omista asioistaan saa myös aina kertoa. Mm poliisikuulustelunsa saa äänittää ja käsillä ei ole tuolloin mitään salakuuntelua tai -katselua. En tiedä, onko ennakkopäätöstä siihen, että juuri tuomiokapitulin istunnossa kuultava henkilö ei saisi tallentaa sähköisesti ko kuulemistaan. Voisi kuvitella, että tuomiokapitulin kuulemistilaisuus on julkisempi kuin poliisin suorittama kuulustelu, joten sähköinen tallentaminen on sallittua.

Tuntuu siis tarpeettomalta käynnistää tutkintaa käsillä olevassa asiassa, ainakin kun siihen olisi varmasti löydettävissä sovellettava ennakkopäätös vaikkapa eduskunnan oikeusasiamieheltä tai saatavissa tähän asiaan sovellettava lausunto.
Se, että tutkinta-asiamiehelle on annettu vaatimus tutkia käsillä olevassa asiassa mahdollista lain vastaisuutta, perustuu varmasti sovellettavaan lakiin tuomiokapitulista. Täysin eri asia on, kuinka järkevää tutkinnan käynnistäminen on. Meillä on lain vastaisuuksien tutkimisiin erityisiä viranomaisia, joita kutsutaan esitutkintaviranomaisiksi, ja joihin mm. ns. poliisi kuuluu, ja joilla on huomattavasti paremmat lakiin perustuvat keinot jonkin asian lain vastaisuuden tutkimiseksi kuin esimerkiksi tutkinta-asiamies Jorma Backilla. Käsillä näyttääkin olevan täysin vanhentunut laki tuomiokapitulista, joka juontaa aikoihin satoja vuosia sitten. Laki tuomiokaptitulista tulisikin uudistaa ja sen käyttöä rajoittaa kunnes lakia on modernisoitu.

Olen seurannut ns kirkkoherra Juha Molarin tapausta jonkin verran. Paljolti näyttää siltä, että häneen on kohdistettu suorastaan henkistä vainoa, jonka lopputavoitteena olisi, että hänet voitaisiin sanoa irti virastaan. Kirkkoherra Juha Molariin kohdistuneet moitteet olisivat kaikki lähteneet liikkeelle hänen virkansa ulkopuolella tekemistään lausumista. En ole kirkkoherra Juha Molarin kanssa monestakaan asiasta samaa mieltä tai sanoisin asian toisin. Tämä ei kuitenkaan oikeuta minua ´ristiinnaulitsemaan” häntä kuvitteella tai oikeutuksella, että minä olisin oikeammassa kuin hän. Sama oman käden oikeus ei kuulu myöskään Espoon tuomiokapitulille. Eikö evankeliumin ydinasia, eli Jeesuksen oppi, ole ollenkaan valjennut Espoon tuomiokapitulille? Jeesus Nasaretilainen tuomittiin uskontomme mukaan kuolemaan ”ristiinnaulitse” mielipiteittensä vuoksi eikä tekojensa vuoksi. Samassa jamassa on nyt kirkkoherra Juha Molari.

Jos katsotte kirkkoherra Juha Molarin toimineen rikosoikeudellisesti väärin ja olette siinä asianomistajia, niin antakaa juttu esitutkintaviranomaisille. Muussa tapauksessa lopettakaa hänen vainoamisensa kirkon yleisenkin edun vuoksi. Kirkolla luulisi olevan tärkeämpääkin tekemistä, kun kansakuntamme on taloudellisessa ja henkisessä katastrofissa. Taloudellinen katastrofimme on seurausta henkisestä katastrofista. Henkiseen romahdukseemme syyt ja syylliset juontuvat kirkon toimimattomuudesta. Perinteisesti henkinen peruskivemme oli luterilaisessa opissa, joka edelleen perustui käsityksemme mukaan Jeesuksen oppeihin. Nyt noista on luovuttu, eikä tilalle ole tullut mitään. Otan vain yhden esimerkin. Meidän pitäisi pyhittää lepopäivä, joka olisi sunnuntai. Nyt talouden etuihin vedoten on määrätty, että kaupat voivat olla auki sunnuntaisin kaikkine oheis-, ja haittaseuraamuksineen.
Jeesuksen opista löytyy ratkaisu käsillä olevaan ongelmaanne kirkkoherra Juhani Molarinkin tapauksessa. Kannattaa tutkia Jeesuksen opetusta, joka löytyy kirjoitettuna Raamattu-nimisestä kirjasta ja tarkemmin Evankeliumien sivuilta. Sitä kutsutaan eläväksi sanaksi, joka tarkoittaa sitä, että se itse alkaa puhua ja kertoo lukijalleen opetuksensa sisällön, fantastista eikös vain, kannattaa ainakin kokeilla. ”Kolkuttakaa niin teille avataan, etsikää niin te löydätte”. Ratkaisua Molari-ongelmaan ette löydä, jos sokeina vain laitatte tutkinta-asiamiehen puolestanne etsimään ongelmaan ratkaisua.

Parhain terveisin,

Jali Raita