perjantai 23. huhtikuuta 2010

Poliittiset argumentit eivät jää salaisiksi

Kurinpitomiehen vaatimus on vain vaatimus, se ei ole totuus eikä kestäisi korkeammassa hallinto-oikeudessa ainakaan sen käsityksen tähden, jonka mukaan ProKareliaa tulisi käsitellä söpösti ja herttaisesti – vähemmän kriittisesti kuin poliittisia puolueita ja poliitikkoja. Tuo vaatimus on tulkittava poliittiseksi, kyse olisi ProKarelialle myönnettävästä autonomisuudesta tai korottamisesta tabuksi. Sellainen vaatimus on lainvastainen. Pappismiehen näkökulmasta kyse oli myös 1. käskyn rikkomisesta.

Ko. vaatimus ei ole myöskään vielä oikeudellinen päätös, ei myöskään tuomiokapitulin päätös, vaan sitä voi täydellä syyllä arvostella. Tuomiokapitulin tuomion valitusosoitus on Korkein hallinto-oikeus. Tuskin tuomiokapituli edes hyväksyy kurinpitoasiamiehen vaatimusta, koska se on merkittävältä osaltaan lainvastainen. Tuohon vaatimukseen en tule alistumaan sen lainvastaisuuden tähden. Olen kysynyt tämän vuoksi kurinpitoasiamiehen paperin jälkeen , miksi olisi pahatapaista moittia ProKarelian järjestön eetosta ja The Soviet Story –elokuvan esittämistä harhautuneeksi todellisuudeksi (διαστροφή).

En voi myöskään pitää lainmukaisena tulkintana, että ProKarelian pääsihteeriä olisi pidettävä vain yksityishenkilönä, jota tulisi kohdella söpömmin kuin suomalaisia poliitikkoja. Riippumatta tuomiokapitulin päätöksestä kurinpitoasiamiehen vaatimuksen jälkeen, jatkan ProKarelian toiminnan tarkkailua ja tarvittaessa arvostelua sekä The Soviet Story –elokuvan ideologian moittimista perversiksi, harhautuneeksi todellisuudeksi (διαστροφή).

Olen julkaissut kaikkien viiden minua vastaan aloitetun prosessin tiedot blogissani. Tapaukset 1, 2 ja 3 saatettiin nyt kurinpitoasiamiehen osalta päätökseen. Tapauksen 5 käsittelyn tuomiokapituli lakkautti heti antamani vastauksen jälkeen. Tapauksen 4 osalta en ole saanut mitään tutkinta-asiamiehen asiaa koskevaa selvitystä, johon voisin reagoida.
(1) Kari Silvennoisen tekemä kantelu
(2) Veikko Saksin tekemä kantelu
(3) Tuomiokapitulin avaama prosessi Rimma Saloseen liittyvän kirjoittelun johdosta
(4) Tuomiokapitulin avaama prosessi tuomiokapitulissa pitämäni oman puheen julkistamisen johdosta
(5) Tuomiokapitulin vastausvaatimus kirkon salaisten henkilötietojen käytöstä Mustosen kysymysten johdosta
Tärkein osa aineistoa, tutkintamiehen paperit ja vastaukseni ovat seuraavissa linkeissä:
http://juhamolari.blogspot.com/2010/01/tuomiokapituli-yrittaa-peittaa.html
http://juhamolari.blogspot.com/2010/01/kapituli-paasti-salatut-julki.html

Yleisessä keskustelussa on hämärtynyt prosessin poliittinen alkuperä. Prosessi alkoi Kari Silvennoisen tutkintapyynnöstä ja kantelusta, jotka Veikko Saksi välittömästi uutisoi ProKarelian –sivustolla ja Espoon hiippakunta omalla internet-sivullaan. Veikko Saksi säesti kantelijaa omalla kantelullaan. Tuomiokapitulin tutkinta-asiamies keksi kirjoittaa kaikenlaista vihjailevaa ja hyvin poliittista perustelua sen puolesta, että olisin sopimaton pappisvirkaan. Lopulta kapituli avasi myös prosessin Rimma ja Anton Salonen tapauksen johdosta, johon tutkinta-asiamies liitti myös omat poliittiset arvionsa. Tässä on muistin palauttamiseksi prosessin poliittisia argumentteja leikkeinä. Mitään ei unohdeta!Sinänsä kantelijat saattavat kokea poliittista intohimoa, mutta yllättävästi intohimo vain yltyy kapitulin näissä argumenteissa: