torstai 10. kesäkuuta 2010

Четыре журналиста из ”Финрусфорум”

Микаел Стурше, Юкка Маллинен, Вилле Роппонен, Керкко Паананен , Хенрик Лалс и Хейди Хаутала принадлежат к анти-российской группе ”Finrosforum” (Финрусфорум), которая также близка к официальной медиа Доки Умарова ”Кавказ центр”.

Четыре журналиста из ”Финрусфорум” (Юкка Маллинен, Вилле Роппонен, Керкко Паананен, Микаэль Стурше), которые близки также с ”Кавказ-центром” , написали сегодня 10.06.2010 г. открытое требование к государсвенным властям, чтобы те лишили антифашистский комитет Финляндии (Йохан Бекман, Юха Молари, Лена Хиетанен, Ристо ”Абдуллан” Тамми, Петри Крохн, Янне Нуммела) права говорить и писать о несоблюдении прав человека в Финляндии (например: Римма Салонен; Инга Рантала; Ром, Эрика, Мариа и Евгений Линд; Гульмира Хейккинен; Артем и Эмилия Мещерякова), и об отношениях между Россией и Финляндией. По мнению этих журналистов антифашистский комитет настроен слишком положительно по отношению к политике Кремля и Путину, что является большой угрозой для Финляндии.

Профессор Вихавайнен высказался даже очень глупо в 08.06.2010 г, что Бекмана следует рассматривать как "врага народа" в Финляндии! Он призывает к жесткой государственной борьбе с антифашистами.

Финляндия хочет лишь использовать богатства России, но не хочет стратегической дружбы. Это не дружба, а двойной стандарт.


X X X X X X


Eilen oli serkun häät ja tämän viikonlopun venäläinen ystäväpariskunta kyläilee kodissamme. Keskustelimme tänään Finrosforumin hyökkäyksestä eurooppalaista sananvapautta, ihmisoikeuksia sekä Suomen ja Venäjän välisiä suhteita vastaan. En ennätä kirjoittaa nyt uusia juttuja ystävien kyläilyn tähden, mutta käännän suomalaisten lukijoiden iloksi em. venäjänkielisen tiedotteen, johon on jo eräs venäläinen televisiokanava reagoinut. Perästä kuuluu enemmän... Ajattelen, että teksti on hyvä kääntää suomeksi, sillä googlen kääntäjä antaa eräänkin tyypin nimeksi "Yucca Mullin"
Mikael Storsjö, Jukka Mallinen, Ville Ropponen, Kerkko Paananen, Henrik Lax ja Heidi Hautala kuuluvat anti-Venäjä -ryhmittymään Finrosforum, joka on myös läheinen Doku Umarovin virallista tiedotuskanavaa Kavkaz Center.Finrosforumin neljä toimittajaa (Jukka Mallinen, Ville Ropponen, Kerkko Paananen ja Mikael Storsjö), jotka ovat siis myös lähellä Kavkaz Centerin toimintaa, kirjoittivat tänään 10.6.2010 yleisen vaatimuksen valtiollisille toimijoille, että nämä rajoittaisivat Suomen antifasistisen komitean (Johan Bäckman, Juha Molari, Leena Hietanen, Risto "Abdullah" Tammi, Petri Krohn, Janne Nummela) oikeutta puhua ja kirjoittaa Suomessa tavattavista ihmisoikeusongelmista (esim. Rimma Salonen, Inga Rantala; Rom, Eric, Maria ja Jevgeni Lind; Gulmira Heikkinen; Artem ja Emilia Meshcheryakova) sekä Suomen ja Venäjän suhteista. Näiden toimittajien mukaan Suomen antifasistinen komitea asettuu liian myönteiseksi Kremlin ja Putinin politiikalla, mika olisi suuri uhka Suomelle.

Professori Timo Vihavainen ilmaisi myös hyvin typerästi 8.6.2010, että Johan Bäckmania on pidettävä kansakunnan vihollisena Suomessa! Hän vaati ankaria valtiollisia toimia antifasisteja vastaan.

Suomi haluaa vain käyttää Venäjän rikkauksia, mutta ei halua strategista ystävyyttä. Se ei ole ystävyyttä, vaan kaksinaismoraalia.

Юха Молaри – Juha Molari: Домашняя страница http://personal.inet.fi/business/molari/