keskiviikko 21. heinäkuuta 2010

Kondratov arvioi Medvedevin ja Halosen tapaamista

Ruslan Viktorovits Kondratov (Руслан Кондратов) on Venäjän duumassa Yhtenäinen Venäjä –puolueen jäsen. Kondratov on duuman varapuheenjohtaja ja duuman ulkoasiainvaliokunnan jäsen. Koulutukseltaan Ruslan Kondratov on valmistunut meriakatemiasta. Kondratov antoi puolueensa kotisivuilla heti kohta lausunnon Venäjän Federaation presidentin Dmitri Medvedevin ja Suomen tasavallan presidentin Tarja Halosen tapaamisen jälkeen. Lausunnossa muistetaan Suomen historiallista yhteyttä Venäjään ja Suomen itsenäistymistä. Lausunnossa muistutetaan myös Venäjän toimia Suomen hyväksi talousasioissa. Sitä vastoin Venäjä nostaa esille huolensa Venäjän kansalaisten asemasta Suomessa. Kondratov uskoo kuitenkin, että Suomi ja Venäjä eivät muuta myönteistä kehitystä epäedullisiksi, vaan tahtovat suhteiden kehittyvän hyvin myös jatkossa. Tällainen Venäjän lähentyminen Suomea kunnioittaen tarjoaa erinomaisen tyylikkäät edellytykset ulkoministeriöllemme kuulla entistä paremmin venäläisen osapuolen huolia kansalaistensa kohtelusta Suomessa. Suhteita ei ole rikottu Suomeen, vaan vallitsevien hyvien suhteiden jatkumista toivotaan ja sen mukaisesti ongelmien ratkaisemista ystävällisessä hengessä.

"Suomen ja Venäjän suhteilla on erityisluonne. Tämä johtuu siitä, että olemme naapureita. Suhteisiin liittyy tiettyjä historiallisia tekijöitä.

Kun katsomme historiaa, haluaisin muistuttaa, että Suomi irtautui Venäjän valtakunnasta kivutonta tietä. Lisäksi Venäjän keisarikunnassa Suomella oli huomattavia etuja ja oikeuksia: suomalaisilla oli parlamentti, heillä oli erillinen lainsäädäntö, perustuslaki, ja Venäjän keisari oli perustuslaillinen hallitsija Suomessa. Suomi ei ollut kuitenkaan itsenäinen valtio.

Tällä hetkellä maittemme välisissä suhteissa syntyy merkittäviä taloudellisia, poliittisia ja kulttuurisia hyötyjä kahdenvälisestä yhteistyöstä. Esimerkiksi Venäjä äskettäin hyväksyi merkittäviä helpotuksia lainsäädäntöön metsätalouden tarpeisiin vastauksena Suomen hallituksen pyyntöihin. On myös muita esimerkkejä siitä, miten Venäjä on antanut tukensa Suomen pyrkimyksille. On myös esimerkkejä, että Suomi on ottanut huomion meidän asiamme.

Viime kuukausien aikana Venäjän ja Suomen suhteita on varjostanut useat kertomukset, jotka liittyvät venäläisten vanhempien kokemiin lastensa menetyksiin, kun nämälapset ovat syntyneet seka-avioliitoissa. Niinpä Venäjän kansalaiselta Inga Rantalalta ryöstettiin (отняли) 7-vuotias Robert-poika, koska äidin väitettiin lyöneen häntä. Lapsiasiamies Pavel Astahovin kanssa käydyssä keskustelussa varmistui, että lapsi jää perheeseen sosiaalityöntekijöiden valvonnassa.

Rimma Salosen asian ympärillä skandaali ei lopu. Rimma Salosta syytettiin oman lapsensa varastamisesta, kun hän vei lapsensa avioeron jälkeen Venäjälle. Hänen ex-mies Paavo Salonen sai myöhemmin 7-vuotta vanhan Anton-pojan itselleen, kun suomalainen diplomaatti toi pojan Venäjältä Suomeen auton takakontissa.

Vaikka vaatimuksia on paljon, uskon, että maittemme välisiä suhteita kehitetään edelleen pelkästään hyvässä hengessä" (Kondratov 20.7.2010).Юха Молaри: Домашняя страница – Juha Molari: Homepage http://personal.inet.fi/business/molari/