torstai 29. heinäkuuta 2010

Seliger 2010 oli kansainvälinen innovatiivinen tapahtuma


Tverin alueelle Seliger 2010 -tapahtumaan saapui nuoria aikuisia ympäri maailmaa kaikista maanosista, yli 80 eri valtiosta. Minä en ole ollut mukana leirillä, joten olen täysin riippuvainen informaatiosta, jota järjestäjät kertovat ohjelmasta. Jututan heitä tarkemmin viikon kuluessa.

Monipuolinen viihde ja urheilu sekä raittiit elämäntavat tukivat osallistujien viihtymistä ja kehittymistä energisiksi vaikuttajiksi. Nykyiset johtajat tapasivat tulevaisuuden johtajia. Tähtäyspisteenä oli energinen, innovatiivinen johtajuus. Venäjän Federaation keskeiset poliitikot osallistuivat tilaisuuksiin ja muutamat onnelliset saivat tavata heitä aivan kasvotusten. Järjestäjät itse ilmoittavat osuvasti, että Seliger 2010 tarjosi ainutlaatuisen mahdollisuuden älykkäiden ja kunnianhimoisten nuorten vuorovaikutukseen ympäri maailmaa. Osallistujat saivat opetusta yritysjohtamisen tarpeista globaalisessa liikemaailmassa. Tapahtumassa oli mukana vahva pyrkimys myös tekniseen osaamiseen ja innovaatioihin. Moninaiset erilaiset keksinnöt mitä hienoimmista roboteista olivat näytteillä. Lukuisat yritykset olivat luomassa verkostoja ja sidosryhmäsuhteita. Tapahtuman tarkoituksena oli viestiä ja kasvattaa siihen parempaan tulevaisuuteen, ettei tämän vuosituhannen kehitys voi syntyä vain itseään rakastavan, räyhäävän ja komentavan johtajan uhkailujen avulla. Tapahtuma kokosi yhteen ja valmensi yritystoimintaan myönteisesti ja rohkeasti asennoituvia nuoria, jotta heillä olisi täynnä luovaa energiaa kehittää uusia ideoita, käynnistää uusia hankkeita ja tehdä intellektuaalisia läpimurtoja. Tapahtuma kokosi ihmisiä kaikkialta maailmasta, yhtä hyvin Yhdysvalloista, Kanadasta, Brasiliasta kuin Intiasta ja Indonesiasta sekä lukuisista muista valtioista.


Kasvatuksellista osiota varten monien eri valtioiden luennoitsijat saivat pitää esitelmänsä ja saada välittömästi palautteen. Kanavat jakaantuivat kuuteen eri teemaan: maailman politiikka, liiketalous ja innovaatiot, media, yhteiskunta, ympäristö ja kestävä kehitys sekä taiteet ja muotoilu (design). Maailman politiikan kanavassa kysyttiin itse kunkin vastuuta ja osallisuutta: ”You do Matter”. Liiketalouden ja innovaatioiden kanavassa kysyttiin muutoksen haasteita.

Seliger 2010 valmisti tällä tavalla parempaan tulevaisuutta varten pikemmin kuin flirttaili jonkinlaisen menetetyn menneisyyden perään. Yhteiskuntaa käsittelevässä kanavassa (civil society) käsiteltiin globaalia kansalaisuutta (Art of Global Citizenship) Valtavaan kansainväliseen tapahtumaan mahtui erilaisia isompia ja pienempiä poliittisia ryhmittymiäkin. Näin suuressa tapahtumassa on mahdollista, että ehkä jotkut yksittäiset ryhmät ja yksilöt eivät yhtä selvästi asennoituneet innovatiivisen energisen paremman tulevaisuuden rakentamiseen kuin järjestäjien linjaus oli.


Keskustelin tänään puhelimessa Seliger 2010 –venäläisen virallisen erään vastuuhenkilön kanssa, joka järjestää minulle joitakin tapaamisia ensi viikolle Pietariin asian tiimoilta. Tykkään aina tavata järjestäjiä itseään ja kuunnella aidosti, mitä he kertovat tapahtumasta. Hän muistutti, että Seliger oli todellakin kansainvälinen tapahtuma, jossa oli varmasti monella eri tavalla ajattelevia poliittisia ryhmittymiä. Hän piti erittäin kiinnostavana sitä, jos voisin kirjoittaa liiketalouden ja innovaatioiden näkökulmasta tapahtumasta Venäjän kauppatie –lehteen, jota jaetaan kuitenkin lukusille yrittäjille, jotka tekevät Venäjällä kauppaa. Sitä jaetaan myös valtakuntiemme rajat ylittäville matkustajille, konsulaateissa vieraileville ihmisille, messukeskuksissa jne. Yritykset tarvitsevat energisiä näköaloja tulevaisuuteen.

Onko Suomessa nähty kokonaisuus? Helsingin Sanomat uutisoi (25.7.2010) maailmanlaajuisesta Seliger-2010 nuorisofoorumista, että ”Putin-nuoret rinnastavat suomalaistuomarin natseihin”. Vastaavaa kovasanaista uutisointia tapasi Suomessa monissa eri kirjoituksissa. Onko metsä nähty yksittäiseltä puukepiltä? Seliger ei todellakaan ollut ”venäläisen” nuorison protestitapahtuma, vaan globaali innovatiivinen tapahtuma, joka ei pelottele suomalaisia tai jonkun muun maan kansalaisia. Eräänä teemana oli jopa globaalin kansalaisuuden oppiminen maailmassa, jonka ei sopisi olla enää ahdashenkisesti nationalistinen: kansallinen kiihko virittää väestöryhmien välisiä jännitteitä, jopa ihmiselämää uhkaavaa separatismia, väärämielinen nationalismi vaikeuttaa rakentavan kehityksen edellytyksiä. Edellä mainittu väärähenkinen nationalismi tulee pitää erillään tervehenkisestä oman isänmaan arvostamisesta ja sen hyväksi tehtävästä työstä. Venäläinen voi kuunnella rakkaudella ja kunnioituksella kansallishymninsä, suomalainen voi vaikka yhtyä ylpeästi Maamme-lauluun: oman isänmaan ja kansallisuuden tervehenkinen kunnioittaminen eivät ole esteitä kansainväliselle ystävälliselle, kunnioittavalle kohtaamiselle ja yhteistyölle.

Vietän ensi viikon Pietarissa ja olen sopinut Seliger 2010-järjestäjien kanssa, että teen tarkemman haastattelun suuresta tapahtumasta tällöin. Valitettavasti olen viranhoidon tähden niin kiireinen, että jälleen kerran tuo suuri tapahtuma jäi vain tällä tavalla jälkikäteen toteutuvien tapaamisten ja arviointien varaan.

Katso lisää: http://www.varastoduunarit.com/forum/index.php/topic,2221.0.html

Юха Молaри: Домашняя страница – Juha Molari: Homepage http://personal.inet.fi/business/molari/