keskiviikko 25. elokuuta 2010

Suomen ulkopoliittinen suhde Venäjään siirtynyt kylmän pragmaattiseksi ulkoministeri Alexander Stubbin aikana

Virallisesti Suomen Venäjä-politiikan lähtökohtana ovat toimivat kahdenväliset suhteet Venäjän kanssa ja Suomen EU- jäsenyys. Suomen ulkopolitiikan toimijat ovat lähestyneet kuitenkin näitä kahta tekijää hyvin eri tavalla painottaen. Tuloksena on ollut ulkoministeri Alexander Stubbin aikana ailahtelevana ja poukkoilevana ilmenevä Suomen ulkopoliittinen linja. Poliittisten toimijoiden persoonallisuus ja kokemus ovat myös jättäneet jälkensä Suomen ulkopoliittiseen maineeseen. Venäjällä koetaan, että Suomen tasavallan presidentti Tarja Halonen edustaa selkeyttä ja jatkuvuutta Suomen ja Venäjän hyvällä vuoropuhelulle, kun taas ulkoministeri Alexander Stubb ilmentää vaarallista seikkailupolitiikkaa, joka toki annetaan pitkälle anteeksi Stubbin kokemattomuuden ja Suomen yleisen nauttiman luottamuksen johdosta.

Alexander Stubb on virittänyt ulkopoliittista levottomuutta koko ulkoministerikautensa ajan. Hän on ollut jo alusta alkaen ristiriitoja herättävä henkilö, muistettakoon Stubbin puheita, kun Georgia aloitti Etelä-Ossetiassa ja Abhasiassa kansanmurhan, mutta Stubb nimesi 080808-päivän perusteeksi Suomen tarpeelle liittyä Natoon aggressiivista Venäjää vastaan. Tuollainen ilmaisutapa oli ennennäkemätöntä Suomen ulkoministerille, jollei muista sotien aikaa ja välittömästi sotia edeltänyttä kautta. Stubb liittyi suoraan amerikkalaisjohtoiseen informaatiosotaan Venäjää vastaan. Tämän informaatiosodan luonnetta on A.V. Manoilo selvittänyt onnistuneesti tutkimuksessaan: Yhdysvaltojen psykologiset operaatiot Gruusian hyökkäyssodassa Etelä-Ossetiaa ja Abhasia vastaan” (Манойло А.В., Дипломатическая академия МИД РФ: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ США В ВОЙНЕ ГРУЗИИ ПРОТИВЮЖНОЙ ОСЕТИИ И АБХАЗИИ. Аннотация, 2008). Tutkimustiivistelmä on julkaistu suomeksi kirjassani Venäjästä ilman fobiaa ja russofobiasta, sivulta 358 alkaen.

Alexander Stubbin Venäjä-politiikka väärässä kulmassa

Ulkoministeri Alexander Stubb on teoillaan ja puheillaan pyrkinyt painottaa Suomen EU-jäsenyyttä Venäjä-politiikan lähtökohtana enemmän kuin hänen edeltäjänsä lausuivat. Suomen tasavallan presidentti Tarja Halosen, Suomen pääministerin Matti Vanhasen ja ympäristöministerin Paula Lehtomäen ilmoittaessa myötämielisyyden Nord Stream –kaasuputkelle, ulkoministeri Alexander Stubb reagoi äkäisesti ja moitti ankarasti 2.9.2009 Saksan ja Venäjän ”bilateraalista” sopimusta. Stubbin reaktiota voisi tulkita vihamielisyydeksi presidenttiä, pääministeriä ja ympäristöministeriä vastaan. Stubbin mukaan eurooppalaiselle ”energiaturvallisuudelle” olisi tärkeää pikemmin paneurooppalainen päätöksenteko kuin kunkin valtion ja toimijan tekemät sopimukset Venäjän kanssa. Stubbin moitteet Saksaa ja Venäjää vastaan vaiettiin nopeasti kuoliaaksi arkaluontoisuuden vuoksi, mutta Stubb ei kuitenkaan miehenä muuttunut miksikään. Eurooppa-korostus Venäjä-politiikan hoitamisen mekanismina selittyy vain ennakko-olettamuksella, joka on kielteinen Venäjää vastaan: Suomi tarvitsisi ”Eurooppaa” tueksi Venäjä-politiikan kanssakäymiseen, koska Venäjä on liian iso ja vaarallinen uhka ilman yleiseurooppalaista tukea. Eurooppa-politiikot eivät näe Venäjää mahdollisuutena, jonka hyödystä kukin toimija ja valtio kilpailisivat. Stubbin väärentynyt ennakko-olettamus johtaa menetyksiin Suomen ja Venäjän valtiollisten suhteitten hoidossa.

Äskettäin Alexander Stubb sovitteli sanoja hienostuneesti sen hyväksi, miten Venäjä ja Eurooppa tarvitsevat molemmat toisiaan. ”Oma Venäjä-visioni onkin Euroopan unionin ja Venäjän vahva ja toimiva kumppanuus. Sen taloudellinen perusta, keskinäisriippuvuus, on jo olemassa” (Stubb). Kaikki poliitikot lupaavat tehdä paremman maailman, niin myös ulkoministeri Stubb, jonka Venäjä-politiikka on asettautunut kuitenkin jo lähtökohtaisesti väärään kulmaan. Stubbin lähestymisnäkökulmassa ei ole tähtäyspisteenä suomalaisten etu Suomessa, vaan kuvitteellinen ”eurooppalainen” etu Venäjän uhkan voittamiseksi. Kyseessä on abstraktion ”Euroopan” kautta toteutuva Suomen politiikka: ”EU:n yhtenäinen ja vahva Venäjä-politiikka on Suomen kannalta ensiarvoisen tärkeä. Yksituumainen unioni kykenee vaikuttamaan Venäjään. EU:n jäsenenä Suomi ei voi olla "sillanrakentaja" unionin ja Venäjän välillä. Mutta me voimme - ja meidän pitää - olla aloitteellisia ja rohkeita EU:n Venäjä-politiikan rakentajia. Siten Suomen edut voidaan kestävimmin turvata” (Stubb).

Stubb ei kuitenkaan juurikaan pistä painoa sille, että EU aukeaa moninaisena valtiollisena tilkkutäkkinä, jossa historialliset, taloudelliset, kulttuuriset, poliittiset, maantieteelliset ja monet muut tekijät tekevät kustakin valtiosta ainutlaatuisen suhteessa Venäjään. Yhteinen EU on väistämättä aneeminen toimija, kun toisen valtion intressit eivät suinkaan vastaa Suomen Venäjä-intressejä jne. Keiden joukkoon Suomi myös asemoituisi EU-perheessä: nyt näyttää siltä, että Stubbin aikana Suomi ei ole suinkaan kohottanut asemaansa lähemmäksi EU:n strategisia kumppaneita Venäjän kanssa, kuten isoa Saksaa, vaan pikemmin EU:n lilliputti-rakkikoiria, kuten Viroa. ”EU:n Venäjä-politiikan” asettaminen hyvin hoidetun suomalaisen Venäjä-politiikan tilalle on vain retorinen harhautus suomalaisia äänestäjiä vastaan, jotta nämä eivät tunnistaisi kauhistuttavaa todellisuutta, jossa Suomi on etääntynyt Venäjä-suhteiden hoitamisesta Venäjä-vastaiseen rintamaan.

Kun huhtikuussa 2008 vielä hyvin kokematon Alexander Stubb tapasi Moskovassa virkaveljensä Sergei Lavrovin, Stubb päätti jo heti sanoa ikään kuin Suomea halpahinnalla myyvänä ulkoministerinä, ettei Suomi ole kiinnostunut hoitamaan Venäjä-suhteita, vaan EU:n ja Venäjän suhteet pitäisi modernisoida niin että pääpainoksi muodostuu EU:n ja Venäjän suhteet. Myös Helsingin Sanomat pistivät merkille ulkoministeri Stubbin kokemattomuuden Moskovassa huhtikuussa 2008. Kyseessä ei ole kuitenkaan ilmeisemmin vain Stubbin kokemattomuus, jonka voisi uskoa vaihtuvan kokemukseen vähitellen, vaan paljon vakavampi ongelma: Stubbin jämähtäminen filosofian tohtorin väitöskirjansa luomaan fantasiaan Euroopasta. Stubb kirjoitti väitöskirjansa "Euroopan Unionin joustava yhdentyminen", jota nyt hän toteuttaa turmelemalla Suomen ja Venäjän kahdenvälisiä suhteita.

23.8.2010 Alexander Stubb puhui suurlähettiläspäivillä ja jälleen hän naljaili siitä, miten hän jo vuonna 2008 Georgian sodan varjossa puhui, miten globaalia suurvalta-asemaa tavoittelevat maat Kiina, Venäjä ja Intia janoavat päästä raskaaseen sarjaan. Stubb nosti esille erään suurimmista ulkopoliittisista kömmähdyksistään, mutta antamatta yhtään periksi. Stubbin mukaan näillä valtioilla on kuitenkin ongelmia demokratia- ja ihmisoikeuskäsitysten kanssa. Ulkoministerin mukaan ”kansainvälinen hallintajärjestelmä” on haasteen edessä, kun Kiina, Venäjä ja Intia tahtovat päästä raskaaseen sarjaan.

Alexander Stubb osoitti 23.8.2010 suurlähettiläspäivän puheensa avauslauseessa, ettei hän ei mitenkään hyväksy kritiikkiä, jota hallituksen pääministeri Mari Kiviniemi peräsi, kun pääministeri kasvatti ulkopolitiikkaan käytöstapoja ulkoministeri Alexander Stubbille. Stubbin avaus suurlähettiläspäivillä on tulkittavissa vain uhmakkuudeksi. Stubbin henkilökohtainen psykologia muodostaa uhkan Suomen ulkopolitiikan maineelle.

Alexander Stubbin ilmaisutavan vertaaminen Erkki Tuomiojan, silloisen ulkoministerin, esitelmään humanismin päivillä Helsingissä 29.10.2000 on kiinnostavaa. Tuomioja puhui Suomen ja suomalaisten Venäjä-politiikasta. Tuomioja tuo esille, miten Suomen ja Venäjän suhteisiin on Euroopan integraation myötä tullut kahdenvälisten suhteiden lisäksi myös eurooppalainen ulottuvuus. Tuomioja kommentoi sitä huolta, että jotkut ovat nähneet Suomen keskittyvän Venäjä-suhteissa liikaa Unionin yhteisen politiikan korostamiseen. Hän uskoi, että kyseessä oli kuitenkin suhteellisen lyhyen EU-jäsenyyden aiheuttama näköharha. Sitä vastoin nyt on nähtävissä, että Stubb johdonmukaisena tavoitteena on tuo Unionin yhteisen politiikan korostaminen, joka vielä Tuomiojan aikana kummitteli näköharhana, jota ei haluttu uskoa todeksi. Kummitus on tullut eläväksi Stubbin aikana.


Laatokka-2009 oli vastaus Suomen ulkopolitiikan luomaan luottamuspulaan

Alexander Stubbin toiminta on tuonut epäluottamusta Venäjän ja Suomen välille. Hänen 080808 –lausunto olisi selvä sodan julistus Venäjää vastaan, vaikka tällä kertaa Suomi käy sotaa psykologisesti propagandan välinein. Kun Kokoomus savusti Ilkka Kanervan ulos ulkoministerin tehtävästä tekstiviestikohun avulla 4.4.2008, Stubbia kohtaan esiintyi vielä kovasti luottamusta Suomessa. Venäjällä pidättäydyttiin kaikista negatiivista lausunnoista häntä vastaan. 080808 –lausunto oli kuitenkin käänteentekevä ja paljastava. Venäjän geopoliittinen ja sotilasstrateginen ajattelu joutui uudelleen arvioitavaksi, kun nyt Stubbin luoman luottamuspulan jälkeen tuli mahdolliseksi, että Suomi olisi osa Naton Venäjä-vihamielistä rintamaa. Vuosi myöhemmin – syksyllä 2009 - Venäjän armeija harjoitteli Luoteis-Venäjällä Leningradin sotilaspiirissä ”Laatokka-2009” («Ладога-2009») sitä uhkaa vastaan, joka voisi saapua Suomesta Leningradia vastaan. Nämä sotaharjoitukset olivat suurimmat nyky-Venäjän historiassa. Laatokka-2009 harjoituksiin osallistui noin 30 000 sotilasta, 100 lentokonetta ja helikopteria sekä 20 sota-alusta. Venäjällä tehtiin edellisvuoden aikana huolestuneita päätelmiä Baltian ja Suomen ulko- ja sotilaspoliittisesta asenteiden muutoksista sekä muista syistä, jotta historian suurimmat sotaharjoitukset sijoitettiin nimenomaisesti Murmanskin ja Leningradin alueen turvaksi tälle 2000 km:ä pitkälle matkalle! Puolalainen meppi Tomasz Piotr Poręba teki 14.10.2009 jopa Euroopan parlamentissa kirjallisen kysymyksen Laatokka-2009 –sotaharjoituksesta säikähtäneenä, koska hänen mukaansa ”asiantuntijat” katsoivat yleisesti, ”että Laatokka-2009-harjoitukset valmistelivat mahdollista hyökkäystä Baltian maihin ja Suomeen. Operaatio käsitti kyseisten valtioiden ja Venäjän koko rajalinjan”. Venäjä harjoitteli sitäkin mahdollisuutta, että sen puolustusisku olisi hyvin väkevä, jos Suomen ja Baltian alueelle lähtevistä Nato-joukoista uhattaisiin Venäjän turvallisuutta.

Luoteis-Venäjällä harjoitukset kestivät elokuusta syyskuun lopulle 2009. Harjoituksia johti kenraali Vladimir Boldyrev (Владимир Болдырев). Hän tuli tehtäväänsä elokuussa 2008, kun hänen edeltäjänsä Aleksei Maslov (Алексей Маслов) siirtyi Venäjän edustajaksi Nato-kokouksiin. Boldyrevin mottona on ”kompakti ja liikkuva armeija”. Juuri tätä strategista muutosta armeijan toiminnassa ja hankinnoissa harjoitettiin Laatokka-2009 –sotaharjoituksessa. Leningradin sotilaspiirin kanssa koordinoi osaamista myös maihinnousujoukot, pohjoinen laivasto, ilmavoimat, sisäasiainministeriön luoteisosan joukot ja FSB:n rajavartiojoukot. Kenraalin mukaan suursotaharjoituksen tarkoituksena oli kehittää sotilasviranomaisten toimintaa mahdollisen aseellisen konfliktin neutralisoimiseksi ja kukistaa mahdollisten terroristiryhmien toiminta kyseisellä alueella sekä tällä tavalla varmistaa kansalaisten turvallisuutta. Sotaharjoituksessa käytettiin runsaasti myös erikoiskalustoa: tankkeja, panssaroituja torjunta-ajoneuvot ja tykkejä. Laatokka-2009 –suursotaharjoituksessa toimintakenttä oli noin 2000 km pitkä. Kenraali Boldyrev kertoi lehtihaastatteluissa ennen harjoituksia, että koulutuksen tarkoituksena on kyetä torjua ”lentokoneiden ja helikoptereiden isku” tuolle alueelle.


Harjoitus arvioitiin sittemmin onnistuneeksi. Harjoitukset ulottuivat Barentsin merelle saakka, jossa merisotaharjoitusosuudessa oli mukana mm. 16 sotalaivaa ja 6 ydinaseistettua sukelluslaivaa Pihkovan, Murmanskin ja Leningradin alueen harjoitusten jälkeen todettiin, että vihollinen olisi tuhottu Suomen ja Viron rajojen tuntumassa. Virallisissa lausunnoissa ei kuitenkaan kerrottu, kuka olisi vihollinen, mutta lännestä saapuva vihollinen olisi kärsinyt tappion - nopeammin kuin Napoleon tai Hitler-Ryti -duetto kärsivät tappiot.


Venäjä on havainnut vihamielisten sotilaallisten uhkien lisääntyneen Pihkovan, Murmanskin ja Leningradin alueita vastaan. Kenraaliluutnantti Sergei Skolov (Сергей Скоков) kuvaili Venäjän harjoituksen strategisia ja taktisia tarkoituksia sillä, että vihollinen saattaisi toimia ”hyvin samalla tavalla kuin Yhdysvaltojen asevoimat toimivat sotilasoperaatiossa Irakia vastaan vuonna 2003”. Venäjän sotavoimien harjoittelu muodostuu epäilemättä entistä tärkeämmäksi Luoteis-Venäjän alueella Pohjois-Kaukasian levottomien alueiden ohessa sen tähden, että Naton itälaajentuminen ja Itämeren muuttuminen Naton mereksi aiheuttavat sotilaallisen turvallisuusuhkan Venäjää vastaan. Venäjän sotavoimat valmistautuivat siihen, että vihollinen saattaisi käyttää Suomen lähettyvillä yhdysvaltalaista hyökkäysstrategiaa mm. Leningradin aluetta vastaan. Sellaiseen hyökkäykseen vastaaminen ei onnistu kiinteistä paikoista käsin, vaan tarvitaan eri alueiden ja alojen dynaamista yhteistoimintaa.


Venäjän tiedeakatemian geopoliittisten ongelmien varapuheenjohtaja Vladimir Anohin lausui 20.8.2008 ironisesti haastattelussa, että Viron armeijan laatu on jokseenkin sama kuin Georgian muutamien karkulaisten. Viro voi sekoittaa pikkuasioita, mutta se ei kykene taistelemaan. Hän ihmetteli sitä, että Suomen eduskunnan muutamat henkilöt ovat kovasti ylpeitä tuestaan Virolle.

On uskottavaa, että eversti ja geopolitiikan asiantuntija tietää Viron armeijan vaarattomaksi Venäjän valtion olemassaololle, joten Viron ja Suomen rajalla tapahtuneen Laatokka-2009 –sotaharjoituksen vihollinen on joku muu voima kuin Viron ”armeija”. Venäjä ei pelkää Viroa sotilaallisesti.

Tarja Halonen on luonut vakautta Suomen ja Venäjän ulkopoliittisiin suhteisiin

Vadim Truhachev (Вадим Трухачев) kirjoitti hyvin kunnioittavasti Suomen tasavallan presidentti Tarja Halosesta Pravda-lehteen 17.10.2009. Ilmeisemmin Truhachen ei kirjoittanut vain todellisuuden kuvausta, vaan myös toivekuvan suhteitten kehittämistä varten. Tarja Halosen ulkopoliittinen rooli voisi olla toivottavasti aktiivisempi kuin nykyään, sillä Venäjällä luotetaan Tarja Haloseen toisin kuin Alexander Stubbiin. Nimenomaisesti Truhachev esittää Tarja Halosen Suomen ja Venäjän välisten ulkopoliittisten suhteitten jatkuvuuden ja tasapainon takeeksi, vaikka Suomessa on myös repiviä suuntauksia ulkopolitiikan toimijoiden keskuudessa. Olen kuullut ja havainnut samanlaisia ilmauksia myös muilta Venäjän hallinnon edustajilta, kun olen keskustellut heidän kanssaan Suomen ulkopolitiikasta.

Truhaachev viittasi Suomen ja Venäjän ulkopoliittiseen kanssakäymiseen myös siinä, että Halonen on tavannut vuoden 2009 aikana kolme kertaa Vladimir Putinin ja Dmitri Medvedevin. ”Такое внимание к Финляндии означает, что она стала для нас стратегическим партнёром. Факт для небольшой страны – удивительный. Но если присмотреться к биографии Тарьи Халонен, то становится ясно: этой женщине не раз приходилось делать невозможное".
”Tällainen huomio Suomeen tarkoittaa, että Suomi on tullut strategiseksi kumppaniksi. Tämä on hämmästyttävä fakta, kun kyseessä on pieni maa. Mutta kun tarkastelee Tarja Halosen elämänkertaa, käy selväksi, että tämä nainen on useaan otteeseen tehnyt mahdottomat mahdollisiksi”.

Toimittaja kuvasi seikkaperäisesti Tarja Halosen elämäntarinaa. Yhä uudestaan artikkelissa muistetaan, että Halonen on kyennyt itsenäisiin ja rohkeisiin valintoihin elämänsä aikana. Samanaikaisesti kun Martti Ahtisaari – edellinen presidentti – toimi Kosovossa Venäjän tavoitteita vastaan, Halonen rakensi Suomea Venäjän strategiseksi kumppaniksi. Kun monet Keski- ja Itä-Euroopan maat liittyivät Natoon, Halonen vastusti tuollaista kehitystä. Pravda-lehti toteaa suorasukaisesti, että Halosen kanta oli avain onnistuneiden suhteiden kehittämiseen Venäjän kanssa (И такая её позиция стала залогом для успешного развития сотрудничества с Россией).

Suomen kokemuksista yhteistyöstä Venäjän kanssa voisi olla hyötyä myös EU:ssa, kun tämä rakentaa suhteita Venäjään. Suomelle on tarjolla taloudellista painoarvoa suurempi merkitys EU:n kehittämisessä, koska tasavallan presidentti Tarja Halonen on kyennyt rakentavaan strategiseen kumppanuuteen Venäjän kanssa. Pravda-lehti nosti erityisesti esille Nord Stream –kaasuputken ja Venäjän neuvottelut WTO-sopimuksesta. ”Etelä-Ossetian sodan jälkeen Halonen oli yksi harvoista Euroopan johtajista, joka pidättäytyi kritisoimasta Venäjää. Hän vastusti voimakkaasti pakotteiden määräämistä maatamme vastaan, vaikka sellaista ajatusta oli Baltian maissa, Puolassa, Englannissa, naapurimaassa Ruotsissa ja Suomessakin. Halosen mukaan on mahdotonta toteuttaa pakotteita, koska ’ne johtaisivat noidankehään, josta ei ole ulospääsyä’. Pitkälti hänen ansiostaan Venäjä ja EU ovat välttäneet vakavat yhteenotot”(После войны в Южной Осетии Халонен оказалась одним из немногих лидеров в Европе, воздержавшихся от критики России. Она категорически возражала против введения в отношении нашей страны санкций, с такой идеей выступили страны Прибалтики, Польша, Англия и соседняя с Финляндией Швеция. По мнению Халонен, нельзя идти путём санкций, так как "это ведёт в порочный круг, из которого нет выхода". Во многом благодаря ей Россия и Евросоюз избежали серьёзной конфронтации).

Pravda tietää, että presidentti Halonen on saanut paljon kritiikkiä näiden suhteidensa tähden. Häneltä on kysytty, miksi Venäjä ei kohta hyökkäisi Suomeen, jos Venäjällä on jo sota Kaukasuksella. Eikö Halosen pitäisi etsiä pelastusta Natosta? Juuri tuohon suuntaan ulkoministeri Stubb toimi. Truhachev kirjoittaa ylistäen vastauksen retoriseen kysymykseensä: ”Halonen uskaltaa kuitenkin mennä vastavirtaan jälleen kerran elämässään, puhua suhteiden puolesta eikä hyväksy venäläisvastaisia stereotypioita”. ”Kyky kulkea vastoin virtaa on poliitikon voimavara. Ja Tarja Halonen on toistaiseksi kyennyt. Siksi hän on onnistunut tulla Suomen ensimmäiseksi naispresidentiksi ja rakentaa lähes esimerkilliset suhteet Venäjään” (Способность идти против течения – ценное качество для политика. И Тарья Халонен это многократно доказывала. Потому-то ей и удалось стать первой женщиной-президентом Финляндии и построить практически образцовые отношения с Россией).

Aleksander Tsipko: Venäjä ei elä enää valheellisen liberaalisen romantismin aikaa

Hyvin monella tavalla ansioitunut vaikuttaja, esimerkeiksi 60-luvun Komsomolin keskuskomitean jäsen, Gorbatshovin läheinen avustaja, filosofian tohtori, professori ja Venäjän tiedeakatamien taloustutkimuksen instituutin johtaja, Aleksander Tsipko (Александр Сергеевич Ципко) sanoi vuonna 2007 lehtijutussa, että Putin ”sulki oven liberaalisen romantismin aikakaudelle” (Pravda 26.4.2007). Tsipko on samainen politiikan asiantuntija, joka piti luentoa heinäkuussa 2005 Naši-kokouksessa. EestiPäeväleht 27.2.2009 moitti kovasti Tsipkoa, mikä kertoo toki enemmän sanomalehden heikkoudesta kuin professorista. Tsipko arvioi Putinin puhetta 2007, että 1990-luvulla vallitsi vielä liberaalinen romantismi. Suvereeniutta ei kysytty, Venäjän omaa etua ei suojattu. Turvallisuusongelmat unohdettiin. Vihollisia vastaan ei varustauduttu eikä nähty. Kansainvälisen yhteisön pyydettiin ratkaisemaan Venäjän kaikki ongelmat, sen sijaan että Venäjä ratkaisi itse omat asiansa. Valtio menetti taloudellisen ja sosiaalisen elämänsä. Taloudellisen liberalismin avulla uskottiin ratkaistavan sosiaaliset, moraaliset ja kulttuuriset ongelmat. Tsipko luonnehti kuitenkin Putinin huhtikuista 2007 puhetta nerokkaaksi: Putin piti Venäjää osana Eurooppaa ja eurooppalaista sivilisaatiota, mutta pidätti Venäjällä itsellään kyvyn ratkaista omat ongelmansa. Länsimaiset pyrkimykset rahan avulla sekaantua Venäjän sisäisiin asioihin torjuttiin päättäväisesti. Tsipkon mukaan Putinin sanomana oli, että itsenäisellä maalla on oikeus suojella omaa etuaan ja arvokkuuttaan. Tsipko päätti viestinsä tunteita herättävään vertailuun: Putinin sanoma poikkesi nimenomaisesti Jeltsinin valheellisesta liberaalista romantiikasta. Tsipko on kirjoittanut usein Venäjän suvereenin demokratian kilpailusta kansainvälisillä markkinoilla ja ortodoksisesta perinnöstä. Venäjä on osa Eurooppaa, mutta ei tahdo olla mikään Euroopan sponsori halpana raaka-ainelähteenä.

Kun arvioidaan Venäjän poliittista identiteettiä, tällöin on hyvin ymmärrettävissä, että Alexander Stubbin kaltainen pyrkimys ”eurooppalaiseen interventioon” Venäjää vastaan on tuomittu yhteentörmäyksiin. Stubb tahtoisi kroolata ja myös myös hengittää, vaikka hän ui vähäisillä taidoillaan vastavirtaan suurta koskea. Stubbin hauikset eivät riitä siihen, että hän vaihtaa Venäjän valtiollisen identiteetin vastakkaiseen suuntaan. Yritykset on tuomittu yhteentörmäyksiin.

Münchenissä 10.2.2007 puhui suurvallan presidentti Vladimir Putin

Melkein kolme vuotta sitten (29.12.2007) Pravdan haastattelussa Moskovassa vuonna 1979 kansantaloudesta valmistunut ekonomisti, vuoteen 1985 tieteellistutkimuksellisessa instituutissa (Нау́чно-иссле́довательский институ́т, НИИ) työskennellyt Mihail Leontyev (Михаил Влади́мирович Леонтьев), nyttemmin myös mm. Profil-lehden päätoimittaja, pisti merkille vuodesta 2007, että Venäjä tuli täysin selvästi maailman politiikan näyttämölle eräänä johtavana vaikuttajana. Kun ja jos vuonna 2010 herätetään epäilyä Venäjästä suurvaltana, tällöin täysin asianomaiset epäilijät samentavat sen, mikä oli ilmeistä jo vuonna 2007 julkisissa kommenteissa.

Sanottakoon, että mainittu analyytikko - Leontyev - julistettiin mm. vuonna 2006 Latviassa ja Ukrainassa ei-toivotuksi henkilöksi. Leontyevin mukaan Venäjän kehitys takaisin suurvallaksi ei tapahtunut tässä yhdessä vuodessa, mutta vuosi 2007 oli kyllä merkittävä. Leontyev ennusti vuodelle 2008 Venäjän talousmaantieteellisen integraation jäädyttämistä EU:n kanssa. Tärkeimpinä syinä muuttuvalle politiikalle olisivat Saksan ja Ranskan mahdollinen käytös maailman näyttämöllä. He olivat omaksumassa liian alisteisen asenteen Yhdysvaltojen pyrkimyksiä kohtaan. Leontyevin otaksui, että Lähi-idässä on monta kriisipesäkettä, joita Yhdysvallat provosoi hallitsemattomiin prosesseihin vuonna 2008. Eräs huippukohta Venäjän noususta takaisin suurvallaksi kansainvälisin mittarein oli Venäjän Federaation presidentin Vladimir Putinin puhe Münchenissä 10.2.2007. Tällöin ei puhunut vain omasta mielestään suurvalta tai vain pienen Suomen suhteen aina suurvalta, vaan objektiivisin mittarein kansainvälisessä yhteisössä tunnustettu suurvalta.


Alexander Dugin (Александр Дугин), Geopoliittisen tutkimuslaitoksen johtaja, piti presidentti Putinin puhetta Münchenissä keskeisimpänä tapahtumana vuonna 2007. Puhe muutti mielikuvia geopoliittisesta maailmasta käsin kunkin valtion lopullisia päätöksiä. Aiemmin kaikki olivat tunteneet ja alistuneet siihen, että Yhdysvallat ohjaa yksinapaista maailmaa. Yksinapaisuutta ei asetettu edes kyseenalaiseksi. Putin onnistui keskeyttää hiljaisen alistumisen. Dugin muistutti, että toisaalla vastustajalla on myös paljon kehittyneitä työvälineitä poliittisen tilanteen ohjaamiseksi, esimerkiksi Venäjän sisäisen tasapainon järkyttämiseksi korruptionoituneen eliitin avulla. Dugin otaksui Yhdysvaltojen suhteiden tiivistyvän tämän venäläisen eliitin kanssa. Georgian hyökkäys Abhasiaa ja Etelä-Ossetiaa vastaan ja amerikkalaisten johtama informaatiosota Venäjää vastaan olivat vastahyökkäys, jotta Venäjä heikkenisi eikä voisi säilyttää sitä asemaa suurvaltana, jonka presidentti Putin osoitti puhuessaan Münchenissä 10.2.2007. Suomen ulkoministeri Alexander Stubb osallistui amerikkalaiseen informaatiosotaan Venäjää vastaan ja parhaansa mukaan kutsui Suomen ulkoministeriön tämän sodankäynnin aseeksi.

Stubbin 080808-sekoilu romutti Suomen ulkopoliittisen uskottavuuden

Georgian konfliktista tehdyt intoilut Naton mainostamiseksi olivat Suomessa hyvin vaarallisia.

Pian Georgian hyökkäyksen ja Alexander Stubbin 080808-lausunnon jälkeen Pravda-lehdessä (22.8.2008) eturivin journalisti, Venäjän akatemian geopoliittisten ongelmien («Академия геополитических проблем») varapuheenjohtaja, entinen lentäjä, eversti Vladimir Anohin (Владимир Анохин) arvioi hyvin rajusti Itävallan ja Suomen mahdollista NATO-jäsenyyttä. Jutun otsikko kertoo paljon: НАТО готовит неожиданный "удар" в Европе, ”Nato valmistuu yllättävään iskuun Euroopassa”. Äskettäin olen kysynyt häneltä ja hänen akatemiastaan, että voisinko lähiaikoina tehdä uuden jutun Venäjän ja Suomen geopoliittisista haasteista. Pravdan artikkeli paljastaa, että Suomen ulkopolitiikan luottamuspula alkoi Georgian hyökkäyksen jälkeisestä informaatiosodasta.

Anohin jatkaa otsikon jälkeen kovasti, tietäen nimenomaisen hyvin Suomen ulkoministerin seikkailut informaatiosodassa Venäjää vastaan Georgian hyökkäyksen jälkeen: ”Georgia ja Ukraina eivät ole iso kysymys, mutta sellaiset maat kuin Itävalta ja Suomi ovat”. Ahohinin Pravda-jutussa käytiin läpi Georgian ja Ukrainan Nato-tarpeita, mutta viitattiin lopulta tärkeimpään: Euroopan kohtalo ratkeaa Itävallan ja Suomen kohdalla. Euroopan Nato-maat eivät ole yhtenäiset. Natolla on monia sisäisiä ongelmia, mutta nykyinen kriisi saattaa jopa yhtenäistää Natoa. Kreikka ja Kypros ovat Venäjälle sympaattisia valtioita, vaikkakin mahdollisia Troijan hevosia. Iso joukko Nato-valtioista tukee strategista kumppanuutta. Sitten on maita, joita luonnehtii ”käytännöllinen kumppanuus”: nämä maat ovat Itävalta, Belgia, Bulgaria, Suomi, Unkari, Luxemburg, Malta, Portugali, Slovenia ja Slovakia. Näillä on lähinnä merkittävää liikekumppanuutta Venäjän kanssa (Австрия, Бельгия, Болгария, Финляндия, Венгрия, Люксембург, Мальта, Португалия, Словения и Словакия - это «дружественно прагматичные» страны, готовые вести бизнес с Россией). Suomen suhteet on tässä tapauksessa pudotettu viileämmälle tasolle kuin mitä Ranska, Saksa, Italia ja Espanja harjoittavat Moskovan kanssa. Kylmät pragmaatikot ovat kuitenkin Tšekin tasavalta, Tanska, Viro, Unkari, Latvia, Alankomaat, Romania, Ruotsi ja Iso- Britannia. Näillä on Venäjän kanssa liiketoimintaa, mutta nämä kritisoivat varsin vapaasti Kremliä eivätkä juuri anna myönnytyksiä. Puola ja Liettua ovat jo joutuneet taistelijoiksi ”kylmän sodan” puolelle («Холодные прагматики» - это Чехия, Дания, Эстония, Ирландия, Латвия, Нидерланды, Румыния, Швеция и Великобритания, которые ведут с Россией бизнес, но способны критиковать Кремль и не идти на большие уступки. А Польша и Литва – это «бойцы «холодной войны».).

Valtioluettelon jälkeen alkoi Pravda-lehdessä venäläinen ryöpytys Itävallan ja Suomen Natointressejä vastaan. ”Ensimmäisen Nato-jäsenyys tuhoaa eurooppalaisen puolueettomuuskäsitteen ja toisen avulla NATO rakentaa 1300 kilometrin linjan Venäjän rajalle” (Первая может разрушить понятие европейского нейтралитета, вторая выведет НАТО на границы России протяженностью 1300 километров). Suomi-analyysissa viitataan sekä Risto Penttilään että kenraali Hägglundiin sekä kerrataan lyhyesti Suomen lähentyminen Naton kanssa. Venäläinen sanonta päättää uhkakuvan esittelyn kiväärin laukaukseen:
Kysymys on ajasta. Ensimmäisessä näytöksessä kivääri on seinällä. Viidennessä näytöksessä on välttämättä jo laukaus” (Вопрос времени. Если ружьё висит на сцене в первом акте, то оно обязательно выстрелит в пятом).

Tätä everstin ja Venäjän akatemian geopoliittisten ongelmien varapuheenjohtajan kirjoitusta ei siteerattu suomalaisessa mediassa lainkaan, vaikka siinä arvioitiin suoraan suomalaisia poliitikkoja ja Suomen mahdollista Nato-jäsenyyttä. Vain blogissani ja kirjassani on everstin lausunto havaittu. Suomalaisten toimittajien ja poliitikkojen hiljaisuudessa voi olla kyse Venäjä-osaamisen puutteesta tai ohjelmallisesta vähättelystä, jotta venäläiset näkökulmat eivät tulisi paremmin suomalaisten tietoon. Kyseessä on kuitenkin arvovaltaisen akatemian varapuheenjohtaja, korkea sotilashenkilö, vaikka ei olekaan kenraali. Tämän geopoliittisen strategisen muutoksen voi nähdä vuotta myöhemmin, kun Venäjä järjesti historiansa suurimmat sotaharjoitukset Suomen rajan tuntumassa. Suomen ulkoministeri oli ajanut Suomen luottamuspulaan sen suurimmassa ja tärkeimmässä tehtävässä: sotilaallisissa kysymyksissä ei enää luoteta Suomeen. Ulkoministeri Stubbin "eurooppalainen Venäjä-politiikka" ei ole Ranskan, Saksan, Italian ja Espanjan linjalla strategisen kumppanuuden rakentamista Venäjän kanssa, vaan Stubbin alkuaikojen "käytännöllisen kumppanuuden" tasolta ilmeisemmin jo tipahtanut "kylmän pragmaattisiksi", jossa Suomen seurana ovat mm. Tanska, Viro, Unkari, Latvia, Alankomaat, Romania, Ruotsi ja Iso-Britannia. Suomen imagossa on tapahtunut negatiivinen siirtymä. Anohin ei ole vielä kommentoinut itse, onko tätä siirtymää havaittavissa Stubbin ulkoministerikauden ajalta.

Helmikuun 6. päivä 2010 Anohin kommentoi Venäjän hyväksyttyä sotilasdoktriinia (Утверждена Военная доктрина ; «Актуальные комментарии»). Ydinpelote vuoteen 2020 lähtee siitä, että Venäjä voi käytä ydinaseita, jos joku taho tai valtio uhkaa Venäjän olemassaoloa. Vladimir Anohin kommentoi sotilasdoktriinin päivitystä, että ”uusi oppi on varma askel eteenpäin. - - - Tämän asiakirjan hyväksyminen on kylmä suihku Itä-Euroopan maille, jotka yrittävät saada ohjuksia”. Anohin muistuttaa, että amerikkalaiset tahtoisivat vähentää Venäjän ydinvahvuuksia, minkä tähden venäläisten täytyy ymmärtää, että Venäjää ympäröi useita ydinasevaltioita: Iso-Britannia, Israel, Intia, Pakistan, Kiina jne. Suomi päättänyt äskettäin lisätä Hornet-hävittäjien toimintakykyä puolustuksellisesta aseistuksesta hyökkäysaseitukseen, mikä varmasti pistetään myös merkille Venäjällä, kun arvioidaan geopoliitiikkaa ja sotilasdoktriinia. Suomesta tulee ydinaseen mahdollinen kohdemaa Nato-jäsenyyden myötä.


Anohin kirjoitti joitakin aikoja sitten kriittisen arvion Pro Kareliaa ja Suur-Suomi –henkistä liikehdintää vastaan, jota hän oli nähnyt Suomessa. Hän ilmaisi syvän huolestuneisuutensa, että vallitseva ”suursuomalainen” kampanja tukee samanlaisten saatavien vaatimista kuin Puola, Romania ja Baltian maat esittävät sekä lisäksi provosoi ongelmia Nord Stream –kaasuputken rakentamista vastaan. Jostakin kautta myös Venäjän tiedeakatemian geopolitiikan laitokselle oli tullut tieto Suomessa toimivasta vihamielisestä Pro Karelia järjestöstä ja sen tavoitteista. Anohin kertaa myös Pro Karelia järjestön vaatimuksia siitä, että Venäjän pitäisi vaatimusten mukaan korvata mm. miljardeja euroja Venäjälle omaisuudesta ja kiinteistöstä sekä palauttaa nykyisellä vaihtokurssilla Suomen maksamat sotakorvaukset Neuvostoliitolle. Nationalistien laskelmien mukaan tämä ei olisi 4000 miljoonaa euroa, vaan 30 miljardia euroa, kun Suomen vuosibudjettikin on vain hiukan suurempi. Anohin arvioi kirjoituksessa kriittisesti Kansallisen Kokoomuksen Nato-politiikkaa ja puolustusministeri Jyri Häkämiehen ”Venäjä, Venäjä, Venäjä” –lausuntoa sekä muistuttaa siitä, että Suomi oli Saksan liittolainen – lopulta enemmän kuin vain uskollinen liittolainen. Eversti ja tutkija muistuttaa kansainvälisesti sovituista rajasopimuksista. Hänen mukaansa tulokset eivät ole hyväksi suomalaisille, jos historia tahtoo kaivaa vielä syvemmälle esimerkiksi muistaen, että vuonna 1714 koko Suomi oli Venäjän käsissä. Aleksanteri I ilmoitti kesäkuussa 1808, että hän lupasi Suomelle perustuslait, joten hän piti lupauksensa. Anohin muistuttaa hyvästä syystä siitä, keiden avulla Suomi itsenäistyi. Suomen poliitikkojen pitäisi muistaa ”sata kertaa” ennen kuin puhuvat Venäjästä uhkana, jota varten tarvitaan Nato-pelastajaa. Asiakirjan teksti Suomen itsenäisyyden hyväksi annettiin 18 (31) joulukuuta 1917:
«В ответ на обращение финляндского правительства о признании независимости Финляндской Республики Совет Народных Комиссаров, в полном согласии с принципами права наций на самоопределение, постановляет:
Войти в Центральный Исполнительный Комитет с предложением:
а) признать государственную независимость Финляндской Республики и
б) организовать, по соглашению с финляндским правительством, особую комиссию из представителей обеих сторон для разработки тех практических мероприятий, которые вытекают из отделения Финляндии от России.
Председатель Совета Народных Комиссаров
В.Ульянов (Ленин).
Народные комиссары: И.Штейнберг. Карелин. Сталин.
Управляющий делами Совета Народных Комиссаров
Бонч-Бруевич».Suomen Venäjä-politiikan kipupisteet Alexander Stubbin ja Kokoomuksen aikakaudella (kooste)

Suomi on asettanut itselleen merkittävät haasteet ulkopoliittisten suhteiden onnistumiselle suhteessa suurvalta Venäjään. Suomen ulkoministeriön rakentama luottamuspula on syntynyt erityisen viiden eri kipupisteen tähden. Suomen ja Venäjän suhteille muodostuu haasteita ainakin seuraavien kysymysten äärellä, joita myös ulkoministeri Alexander Stubb on koskettanut uhkia pahentavalla tavalla:
(1) Laajenevat EU ja Nato / kansallistuntoinen ja taloudellisesti jaloilleen nousut Venäjä
(2) Suomen venäläisväestön ihmisoikeustilanne ja Venäjään myönteisesti suhtautuvien kansalaisliikkeiden kiristynyt asema Suomessa (ja Baltiassa)
(3) EU:n ja Venäjän positiivisesta keskinäisestä energiariippuvuudesta siirtyminen Lännen johtamaan politiikkaan, yritykseen rakentaa ”yhteinen eurooppalainen energiapolitiikka”, jota leimaa kasvava energia-aggressiivisuus suhteessa Venäjään ja tahto estää strategisten molemminpuolisten suhteiden syntyminen: tällöin Venäjä oli alistettu pelkäksi raaka-ainetuottajaksi, mistä kiitokseksi Venäjä saisi länsimaisia ”hampurilaisia” high tech –kumppanuuden sijasta.
(4) EU-Venäjä –suhde voivat joutua ongelmalliseksi paikallisten russofobisten intressien tähden (Baltian maat, Kosovo, venäläisvähemmistöt Suomessa)
(5) EU ja Venäjä globaaleina toimijoina voivat löytää yhteistyötä tai vastakkainasettelua ? Esimerkiksi Georgian aggressioiden hillintä, Lähi-itä, YK ja terrorismin vastainen taistelu.

- - - -
Юха Молaри: Домашняя страница – Juha Molari: Kotisivut http://personal.inet.fi/business/molari/