keskiviikko 19. tammikuuta 2011

Abdullah Tammi ja Juha Molari tekevät kantelun Kavkaz Center -tutkinnan torjumisesta

Yleinen ja yksityinen etu vaatii poliisin ahkeraa työskentelyä

Esitutkintalain 2 §:n mukaan poliisin tai muun esitutkintaviranomaisen on toimitettava esitutkinta, kun sille tehdyn ilmoituksen perusteella tai muutoin on syytä epäillä, että rikos on tehty. Poliisi on kuitenkin toistuvasti vuoden 2010 aikana nimenomaisesti ilmoittanut, että he eivät aloita esitutkintaa, mikä tarkoittaa, että poliisi ei myöskään epäile Kavkaz Centerin toimintaa rikolliseksi. Kyse ei ole tällöin siitä, että yksittäisen kansalaisen tulisi esitellä poliisille kaikki mahdolliset argumentit rikoksesta niin että argumentit kelpaisivat oikeuskäsittelyssäkin näyttönä, vaan kansalainen voi tuoda riittävästi tietoja asiaa koskevasta epäilystä. Poliisille maksetaan palkka, että poliisi tekee työnsä. Tietenkään jokainen rikosilmoitus ei johda mihinkään eikä ilmoittaja voi sanella poliisille ikään kuin omana väittämään, missä olisi tapahtunut rikos. Tämä seikka ei ole tietenkään epäselvä. Myöskään en ole epäselvä arvokkaasta syyttömyysolettamuksesta, sillä en ole sanonut kertaakaan Mikael Storsjön tai jonkun muun henkilön olevan "rikollinen" tai "syyllinen": "niin kauan kuin ei ole edes oikeuskäsittelyä, henkilö on syytön", kuten lausuin myös Silminnäkijä-ohjelmaa varten kameran edessä, vaikka kohta ei koskaan tullut lopulliseen dokumenttiin. Moraalisen paheksunnan esittäminen ei lakkaa tai ala tietenkään vasta oikeussalissa, vaan itseäni valheellisesti kuvaileva Kavkaz Center-kirjoittelu ja sen ylläpito oikeuttavat epäilemättä minut tiukkaankin moraaliseen arvosteluun sivustoa vastaan.

Samalla kun arvostelen Suomen poliisin toimettomuutta ja Suomen poliittisen johdon sallivaa hyväksyntää Kavkaz Centeriä kohtaan, en voi olla pelkästään hampaaton ja kritiikitön Venäjää kohtaan. Tietenkään Venäjällä tapahtuvien terroritoimien ja Venäjää vastaan viritettyyn vihapropagandaan puuttuminen Suomessa ei pitäisi olla vain yksittäisten suomalaisten tehtävä, vaan näissä asioissa tulisi venäläisten viranomaisten toimia aktiivisemmin ja näkyvämmin. Kyse ei voi jäädä vain yleisluontoiseksi moraaliseksi paheksunnaksi, vaan tällöin tulisi yksilöidyn aineiston avulla argumentoida myös viranomaismenettelyssä Kavkaz Center-toiminnan vaarallisuudesta ja sopimattomuudesta. Jos Venäjä itse antaa Kavkaz Centerin olla, silloin Venäjä ei itse huolehdi turvallisuudestaan ja maineestaan, joten sen asian huolehtiminen ei voi olla toki suomalaisen yksityisihmisen tehtävä. Suomalaisen yksityisihmisen tehtävä on murehtia omien kotimaisten viranomaisten tehtävien hoitoa.

Poliisi on toistuvasti perustellut Esitutkintalain 4 §:n avulla, että esitutkinta voidaan jättää toimittamatta myös rikoksen johdosta, jos ei ole odotettavissa ankarampaa rangaistusta kuin sakkoa. Niin poliisi päätti, ettei se tutki lapseni nimi mainiten erään suomalaisen henkilön nettikirjoittelua, jossa tämä lupasi lapseni kuoleman omaksi ja kertoi saapuvansa kopistelemaan talon ovia. Myös poliisi perusteli samaisella pykälällä, ettei se tutki useammankin eri henkilön nettikirjoittelua, joissa nämä valheellisesti leimasi minut FSB-agentiksi – ja samasta syystä poliisi ei tutkinut Kavkaz Centerin kirjoittelua, jossa valheellisesti leimattiin minut ja Abdullah Tammi FSB-agenteiksi. Jos kirjoittajille ei tulisi vakavampaa rangaistusta kuin sakkoa, niin poliisi ei tutki!

Esitutkintalain 4 §:n 4 momentin mukaan syyttäjä voi tutkinnanjohtajan esityksestä myös määrätä, että esitutkinta lopetetaan, jos tutkinnan jatkamisesta aiheutuvat kustannukset olisivat selvässä epäsuhteessa tutkittavana olevan asian laatuun ja siitä mahdollisesti odotettavaan seuraamukseen. Doku Umarovin nimissä tullutta sähköpostiviestiä poliisi ei tutkinut tällä perusteella. Lisäksi muistutettiin, että Doku Umarov on ”presidentti”, joten hän tuskin vaivaa suomalaista pappia! Kukaan ei ole väittänyt naivisti, että sähköposti olisi tullut Umarovin omalta kotikoneelta laajakaistaliittymästä, vaan allekirjoitus liitti viestin häneen aidosti tai epäaidosti. Sähköpostin omistaja oli ”Timur Hasiev”. Jollakin tavalla Doku Umarovin viestit ovat tähänkin saakka saapuneet Kavkaz Centerin palvelimille, joten viestintäverkostot ovat olemassa.

Kavkaz Centerin kirjoittelua, jossa minut ja Abdullah Tammi leimattiin tappoa suunnitteleviksi FSB-agenteiksi, ei tutkittu, koska poliisi koki itsensä liian kiireiseksi: kirjoittamisen selvittäminen veisi yli vuorokauden aikaa poliisilta, mikä olisi epäsuhteessa tutkittavan asian laatuun ja seuraamuksiin. Tässä kohtaa herää kuitenkin epäluulo poliisin harkintakyvystä: esitutkintalain 4 §:n 4 momentin lopussa lausutaan esitutkinnan lopettaminen edellyttävän lisäksi, ”ettei tärkeä yleinen tai yksityinen etu vaadi esitutkinnan jatkamista. Esitutkinta on kuitenkin aloitettava uudelleen, jos siihen asiassa ilmenneiden uusien seikkojen vuoksi on perusteltua syytä”. Nythän esitutkintaa ei ole edes aloitettu. Terrorismin tukiverkostojen ja laittoman maahantulon sekä terrorismin yhteiskunnallisen vaarallisuuden tähden olisi arvioita uudestaan, onko päätös oikein harkittu, kun tutkintaa ei edes aloiteta silloin kun terroristisivuston viitekehyksestä käsin ilmaantuu Suomessa lukuisia henkeen kohdistuvia uhkauksia. Kavkaz Center nimesi eräässäkin artikkelissa, että Molari on kamppailussaan Kavkaz Centeriä vastaan ”pahempi kuin Salman Rusdie”, joten tappotuomion saaneen kirjailijan pitäminen pyhänä enkelinä pastori Molariin verrattuna on varsin rajua kieltä, kun ottaa huomioon sivuston uusnatsistinen ja jihadistinen terroristinen aatesisältö.

Kavkaz Centerin "asiakkaat" tekivät konkreettisiakin uhkauksia

Lupaus lapsestani ”kuoleman omana” tuli henkilöltä, joka innokkaasti suhtautuu Kavkaz Centerin markkinoimaan taisteluun Kaukasiassa Venäjää vastaan. Tämä henkilö nimenomaisesti mainitsi Tšetšenian eräänä tekijänä! Poliisi ilmoitti, ettei ota tutkimuspyyntöä vastaan. Kun tutkintapyyntö jätettiin painostaen poliisia tämän vastaanottamiseen Itäkeskuksen poliisilla, niin viikon kuluttua saapui ilmoitus, ettei esitutkintaa aloiteta!

Abdullah Tammi ilmoitti myös poliisin hätäkeskukseen, kun ystävyysseuran varapuheenjohtajan Abdullah Tammen johdolla keskiviikkona 8.9.2010 järjestettiin syysretki Helsingissä, mutta kaksi tšetšeeniä ilmoitti, että Molarin ja Tammen pää katkaistaan ramadan jälkeen. Nämä henkilöt olivat omaksuneet harhaluulonsa Molaria ja Tammea vastaan nimenomaisesti Kavkaz Centerin välityksellä, jonka puolesta he pitivät myös puhetta ja varjostivat ison muun tšetšeenijoukon kanssa Molaria ja Tammea. Tämäkin tieto oli poliisilla, jonka olisi pitänyt arvioida Kavkaz Centerin kirjoittelua tapahtumien kokonaisuudesta käsin. 8.9.2010 tapahtui mainittujen tšetšeenien toimesta myös muuta vastenmielistä, uhkaavaksi koettua fyysistä tarttumista vaatteisiin. Poliisi ilmoitti, ettei heillä ole aikaa saapua paikalle.

Abdullah Tammi joutui marraskuussa 2010 kolmen tšetšeenimiehen hyökkäyksen kohteeksi: nämä pysäyttivät hänen autonsa, huusivat ”Abdullah – suu kiinni” ja työnsivät sitten hänet kumoon, minkä jälkeen lähtivät vauhdilla autollaan. Juha Molarin kotiosoite ja auto ovat olleet turvakiellossa, mutta siitä huolimatta hänen vapaa-ajan liikkeitään, auton satunnaista sijaintia ja rekisterinumeroa on levitetty turvakiellon tietävien ihmisten toimesta sekä internetissä että muiden Molarille saapuneiden viestien avulla. Storsjö on jopa laittanut suoranaisen uhkaavan viestin mielikuvituksensa vainokokemusten varassa: 23.11.2010 kello 3:56:22 aamuyöllä Storsjö lähetti viestin ”Juha Molari vaimoni rauhaan tai hukka perii”.

Kavkaz Center kirjoitti vuonna 2006 ylpeänä, kun KC:n ihanteet menivät todesta suomalaisessa Abu Ibrahamissa, joka yritti päästä Tšetšenian taisteluihin. Suomen poliisi ei silloinkaan ottanut vakavasti kolmen miehen matkasuunnitelmaa, lopulta tämä nimimerkki ”Abu Ibraham” lähti, mutta jäi kiinni Georgiassa. Suojelupoliisi tuntee hyvin tämän kiihkoilijan. Hänestä on toimitettu aineistoa myös vuoden 2010 aikana. Mies on lähettänyt myös moni-ilmeisiä tekstiviestejä mm. Abdullah Tammelle ja Juha Molarille. Joitakin näistä viesteistä on julkaistu myös tässä blogissa aiemmin. Kavkaz Centerillä on selvä yhteys terrorismia tukeviin ja ihannoiviin "jihadisteihin".


Syksyllä 2009 järjestetyn tiedotustilaisuuden jälkeen erityisesti Tammea ja vähäisemmässä määrin Molaria vastaan islamistinen solu kirjoitteli toisilleen jihadistisia tuomiolauselmia. Tämä sähköpostiliikenne on täysin Molarin ja Tammen käsissä – ja poliisin pitäisi ymmärtää nämä osaksi Kavkaz Centerin kokonaisvaikutusta Suomessa. Tätäkin sähköpostiliikennettä on esitelty osittain tässä blogissa.

30.10.2010 tapahtui Finrosforumin ja Kavkaz Centerin yhteishyökkäys Pohjan kirkolle, hyökkäys oli enemmän tunteita varten pikkulasten avulla. Pyrkimyksenä oli häiritä terrorismia vastustavan kirkkoherran viranhoidon mahdollisuuksia. Julkisessa keskustelussa on väitetty erheellisesti, että olisin tehnyt asiasta rikosilmoituksen, jonka aioin tehdä alkuaan, mutta sittemmin seuraavan päivän iltana sain tiedon poliisilta mielenosoitusilmoituksesta, joten en tehnyt rikosilmoitusta. Mielenosoitusilmoituksen oli toimittanut Adam Tumsoev - Kavkaz Centerin administraattori, jota omien julkisten sanojensa mukaan FSB etsii - ja Mikael Storsjö. Tiedon välitti Finrosforumin tiedottaja Kerkko Paananen. Mielestäni olisi hyvin luonnollista, että Suomen viranomaiset vaihtaisivat tietoja kaikista Suomeen tulleista tšetšeeneistä Venäjän turvallisuuspalvelun kanssa, jotta kunkin henkilön todellinen henkilöhistoria ja tausta voitaisiin tunnistaa fiktiivisten sepitettyjen tarinoiden sijasta. Soitin kännykällä sittemmin "Adam Tumsoeville" ja kysyin hänen intressiään tuossa kamppailussa minua vastaan, mutta mies ei halunnut puhua. Olisin voinut tavata hänet kotinsa tuntumilla jossakin sopivassa paikassa tai työpaikan lähellä Bulevardilla, jotta mies vapautuisi Kavkaz Centerin välittämistä valheista. Kyseessä on kuitenkin henkilö, jota on esitelty julkisesti KC:n administraattorina - Storsjön työparina. Niin olisin voinut auttaa oikean informaation tuloon sivustolle ja korjannut törkeät valheet sivustolta.

Sitä vastoin poliisi (KRP ja SUPO) sai kohtuullisesti aineistoa ko. mielenosoituksessa mukana olleiden tiettyjen ulkomaalaisten tai ulkomaalaistaustaisten aikuisten henkilöhistoriasta, joka on vähemmän miellyttävä, osa jopa etsittyjä henkilöitä naapurimaan valvontaviranomaisten toimesta. Näitä tietoja en ole esitellyt blogissani. Paikalla ollut entinen taistelija Dmitri Florin tunnusti omassa blogissaan pari päivää aiemmin, että hän tapasi Helsingissä entisiä militanttitaistelijoita – nämä liikkuvat siis Kavkaz Centerin ympärillä! Tämänkin vuoksi on ihmeteltävää, että Kavkaz Centerin yhteys terrorismiin tahdotaan kaunistaa Suomessa pelkäksi ihmisrakkaudeksi.

Marraskuussa Suomi-Kaukasia –ystävyyssseuran valmistautuessa rekisteröitymisjuhliinsa ja TV 2 -kanavan Silminnäkijä tehdessä dokumenttia, Juha Molari sai kohdata Bulevardilla Doku Umarovin perheväkeä – mies ylisti Doku Umarovia hienoksi mieheksi. Tämä liikehdintä Kavkaz Centerin ympärillä on jo itsessään vahva signaali, jonka tähden esitutkinnan aloittaminen olisi vähintäänkin aiheellista. Tutkinnan kohde on syytön, kunnes tuomioistuin tuomitsee. Perheväkeen kuuluva mies ei ole syyllinen, biologia ei ole synti. Tiedämme, että itse Euroopan tuomioistuin on määrännyt korvauksia Umarovin perheväen hyväksi kovista kuulustelukärsimyksistä. Tilanne muuttuu erilaiseksi, kun tuota väkeä liikehtii Bulevardilla Kavkaz Centerin -ylläpidon ja Storsjön lähettyvillä.

Avoimesti terroristeja tukeva kanava

Kavkaz Centerin ylläpitäjä ja omistaja Mikael Storsjö on omaan blogiinsa tallentamassa mainoksessaan kertonut, että hän kerää rahaa Kaukasian taistelijoille. Kavkaz Centerin ruotsalainen rekisterinimi, Doku Umarovin johtaman ”Ichkerian tasavallan” ”ensimmäinen varatiedotusministeri Isa Dzhabrailov (Иса Джабраилов) on luonnollisesti ollut yhteydessä Storsjön kanssa ja jopa ilmoittanut internetissä tilinumeron rahankeräystä varten. Tiedän, että poliisi on googlettanut Isan nimeä ja pohtinut Isan roolia kokonaisuudessa. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että esitutkinnasta luopuminen ei ole tästä maailmasta, jossa Rikoslain 34a luku on olemassa, vaan se on siitä vanhasta maailmasta, jolloin kyseistä lukua ei ollut Suomen rikoslaissa.

Keväällä 2010 jäi kiinni Pohjois-Kaukasiassa Kavkaz Centerin toimittajan vaimo, joka oli kuljettanut laittomasti rahaa Puolan kautta Doku Umarovin terroristiväelle. Helsingin poliisille toimitettiin tiedoksi myös nämä nimet ja syyteprosessit, mutta poliisi ei ilmeisemmin osaa tai tahdo tehdä kokonaiskuvaa Kavkaz Centeristä terrorismia provosoivana ja tukevana sivustona: kyse ei ole sivustosta, joka raportoi terrorismista, vaan joka tukee terroristien toimintaa. On liian vähän sanoa, että Kavkaz Center julkaisi Moskovan metroaseman iskun jälkeen Doku Umarovin ilmoituksen, vaan Kavkaz Center julkaisi myös vuotta aiemmin 29.3.2009 Doku Umarovin kutsun saapua terroristitaistelijaksi luopioita ja vääräuskoisia sekä ”Putinin koiria” vastaan. Umarovin videossa oli myös kiitos omalle valtiolliselle kanavalleen Kavkaz Centerille tästä mahdollisuudesta. Vielä kesällä 2010 Doku Umarovin kanssakäyminen paikallisten Al-Qaida –taistelijoiden kanssa oli toimiva, jolloin Kavkaz Centerin sivuston yläpalkissa oli myös Al-Qaida –taistelijoiden mainoskuvat, kunnes erimielisyyksien ja terroristien kuolemien vuoksi tuo palkki katosi sivuston mainoskuvana.
Tässä kuvassa on Kavkaz Centerin silloinen yläpalkki manipuloitu helvetin tulien avulla, jotka puuttuivat jostakin syystä alkuperäisestä kuvasta, lähde: Yamartnah


Esitutkinta toimitettava ilman aiheetonta viivytystä

Esitutkintalain 6 § määrää, että esitutkinta on toimitettava ilman aiheetonta viivytystä. Poliisi antaa 10 kuukauden kuluttua vastauksen, ettei esitutkintaa aloiteta. Tänä aikana on syntynyt Kavkaz Centerin sivustolla noin 40 toinen toistaan pirullisempaa parjauskirjoitusta Juha Molaria ja Abdullah Tammea vastaan. Poliisin menettely esitutkinnasta kieltäytymisessä ei varmasti täytä esitutkintalain 6 §:n henkeä ja kirjainta, vaan osoittaa kaikkinaista välinpitämättömyyttä asiassa.

Lisäksi muistutimme poliisia, että Storsjö ei pyynnöstä huolimatta suostu Kavkaz-sivuston ylläpitäjänä poistamaan artikkeleita, joissa Molari ja Tammi leimataan valheelliesti KGB-agenteiksi, jotka uhkaavat hänen henkeään, vaikka kyseinen viesti on mainitun sivuston yhteyksien tähden hengenvaarallinen. Huomautin, että nimenomaisesti poliisin tulee vaatia, että em. viestit poistetaan Kavkaz-sivustolta. Sivuston ylläpito ja vastuu siitä on Storsjön tehtävä.

Kukaan poliisi ei vastannut sähköposteihini, annettu puhelinnumero oli koko 10 kuukautta vain automaattivastaaja (ei ihminen). Jo huhtikuussa Molari ja Tammi kääntyivät myös poliisiylijohtaja Kauko Aaltosen puoleen, jotta poliisin toimissa olisi jotain aktiivisuutta ja vuorovaikutuksellisuutta asian hoidossa. Muistutimme myös, että lapsia ja puolisojakin koskevat valheelliset perhekuvauksemme valheellisten fsb-leimojen kanssa levisivät Kavkaz Centerin yhteyksien vuoksi jopa Al-Qaidaa –ihannoiville suljetuille sivustoille sekä myös Hizbollahin puolesta kiivailevalle suljetulle sivustolle Libanoniin. Poliisiylijohtajalle postittamaan sähköpostiin sain ainoan vastaukseni koko 10 kuukauden aikana, vastaus tuli poliisilta: ”etenee omaa tahtiaan”. Ei mitään muuta. Alle yksi rivi sähköpostissa. Ja eteni – 10 kuukautta, kunnes saapui tutkimatta uskonnon kaltainen toteamus, ettei Kavkaz Center ole terrorismia tukeva sivusto!

Terrorismisivulla leimaaminen tukee terrori-iskuja

Alun perin rikosilmoituksen lähtökohta oli Kavkaz Centerillä julkaistu juttu 2.4.2010. Mikael Storsjön ylläpitämällä Kavkaz-sivustolla oli hänen vähintäänkin hyväksynnässä esitetty artikkeli, jossa venäjäksi väitettiin, että Abdullah Tammi ja Juha Molari olisivat FSB-agentteja. Englanninkielisessä artikkelissaan kirjoittaja – ilmeisemmin Storsjön hyvin tietämä henkilö - kutsui meitä KGB-agenteiksi, jopa terroristijärjestön jäseniksi: ”Molari writes his KGB lies on a website of a certain "Anti-fascist Committee of Finland"; which has close ties to the Russian terrorist and spy organization "The Russian Embassy"” (Kavkaz Center 2.4.2010). Kirjoittaja sijoitti jutun alkuun kuvan verhotusta musliminaisterroristista tai ainakin tappajasta, joka osoittaa aseella lukijaa. Edelleen Kavkaz Center kertoo sivuston omistajan Storsjön ”kovasta kohtalosta”, että hän olisi joutunut itsekin uhkailujen kohteeksi, minkä vuoksi hän etsii suojaa ”FSB:n agentteja” vastaan. Muistutimme rikosilmoituksessa, että sivustolla esitellyt ja sivustoa käyttävät terroristit katsovat FSB-agentit oikeutetuiksi terroritekojen kohteiksi. Juuri muutama päivä aiemmin Moskovan metroasemalla FSB-päämajan luona toiminut itsemurhaterroristi nimettiin Kavkaz-sivustolla nimenomaisesti ”marttyyriksi”, koska hän taisteli FSB:ä vastaan! Islamilaisessa retoriikassa pappeuden ja muslimiuskon kyseenalaistaminen edelleen tukee rohkaisua julmuuksiin em. ”luopioita” vastaan. Juuri pari viikkoa aiemmin – itse asiassa edellisessä Doku Umarovin videossa Kavkaz Centerillä – terroristipäällikkö kehotti tappaa epäröimättä ”luopiot” ja ”Putinin koirat”!

Kavkaz Centerin syntyhistoria ei jätä epäselväksi terroristisivuston ”traditiota”: Maaliskuussa 1999 perustetun Kavkaz-sivuston alullepanija on Tšetšenian silloisena "tiedotusministerinä" esiintynyt Movladi Udugov (Мовлади Саидарбиевич Удугов) Groznyssa. Abdullah Tammi ja Juha Molari perustelivat rikosilmoituksessaan, että tällaisen terroristin perustamalla Kavkaz-sivustolla nimeltä mainittujen Suomen kansalaisten valheellinen leimaaminen FSB-agenteiksi, jopa terroristinaisen uhittelevan pistoolikuvan kanssa, on tulkittavissa vähintään laittomaksi uhkaukseksi, ellei jopa tappotehtäväksi terroristiystäville. Muistutimme myös siitä, mitä itse Suojelupoliisi oli vasta aiemmin opastanut. Suojelupoliisi toteaa Terrorismintorjunnan katsauksessa 2009 nimenomaisesti:
Internet on merkittävä terroristien kommunikointiväline sekä vihapropagandan levittämiskanava. Terroristit käyttävät sitä hyväkseen myös valitessaan terrori-iskujen kohteita.”


Poliisilla olisi ollut riittävästi aineistoa

Lupasimme rikosilmoituksessa, että esitutkinnan alkaessa tulemme näyttämään toteen, että Kavkaz-sivuston terroritekoja ihannoivaa videoaineistoa on käytetty sotilaallista jihadia ihannoivissa islamilaisissa soluissa Suomessa koulutus- ja rekrytointitarkoituksessä. Lisäksi kerroimme eräistä muista seikoista. Lisäksi teimme laajahkon oikeusopillisen katsauksen asiaa koskevaan keskusteluun Euroopassa ja Suomessa.

8. huhtikuuta 2010 täydensimme aineistoa mm. Mikael Storsjön omalla tunnustuksella. Mikael Storsjö, tutkintapyynnön 8010/R/23218/10 kohde, tunnusti 8.4.2010 klo 5:06 työskentelynsä Kaukasian separatistien hyväksi, joten hänen oman tunnustuksensa valossa asiaa olisi sopinut tutkia RL 34a: 4 §:n mukaisesti. Suomen poliisin mukaan tuota yhteyttä ei siis ole. Storsjö on pelkästään ihmisoikeusaktivisti ja liikemies. Poliisille oli toimitettu tiettäväksi, että Kavkaz Centerin eetos tulisi täten omistajansa omilla sanoillakin liitetyksi terroristien toimintaan.
Ei kulu päivääkään ettenkö sinä päivänä auttaisi näitä Putinin politiikan uhreja 1-2 tuntia, ihan kädestä pitäen. En ole asiasta erityisen ylpeä, minusta heikompien auttaminen on jokaisen ihmisen velvollisuus sekä Jumalan että itsensä edessä. Tuen kovasti Pohjoiskaukasian vapaustaistelijoita. Tuen heidän taistelunsa kykyjeni mukaan, ja omat kykyni liittyvät tiedottamisen. Ilman Kavkaccenter.com-sivustoa olisi maailmamassa epätietoisuus siellä tapahtuvista päivittäisistä hirmuteoista. En arvosta Putinia sen kummemmin kuin Hitleriäkään, yhtä komeita tosin molemmat ovat voimansa mahdissa. Luotan siihen, että pahuus saa palkkansa niin ensiksimainitun kuin toiseksi mainitun osalta” (Storsjön kommentti 8.4.2010 klo 5:06 blogissani).

Poliisin mukaan ei ole mitään syytä epäillä Storsjön rehellisyyttä, viattomuutta ja oikeudenmukaisuutta, joten voin erityisesti tästä päätöksesta oppineena harjoittaa vain julkista keskustelua tällä tavalla hienovaraisesti viattomana pidetystä miehestä ja hänen lausahduksestaan.


Tästä eteenpäin?

Kukin yksilö päättää oman toimintastrategiansa. Minulla on tästä lähtien suomalaisen poliisin suhteen puhelakko kunnes Kavkaz Center on lopullisesti suljettu Suomesta. Olen menettänyt puhekyvyn näissä poliisiyhteyksissä viranomaismenettelyissä tai vastaavissa (ei koske poliisia siviiliroolissa). Olen jo aiemmin ollut pettynyt valallisesti valehteleviin ja todistusaineistoa väärentäviin poliiseihin Suomessa.

Teemme Abdullah Tammen kanssa kantelun poliisin laiminlyöntien johdosta. Jos Suomessa saa toimia Kavkaz Centerin kaltainen sivusto rikosilmoituksista ja julkisesta keskustelusta huolimatta, ongelma on silloin suomalaisten lainvalvontaviranomaisten lainvastaisessa laiskottelussa ja välinpitämättömyydessä.

Poliisi tarvitsee tahtoa tutkia, ei lisää resursseja: tulen julkistamaan jossakin vaiheessa pitkän listan poliisin nettisurffailusta, johon poliisilla on jostakin syystä ollut aikaa jopa tuntikausia vuorokaudessa. Sitä vastoin ei ole aikaa haastatella ja puhutella Kavkaz Centerin toiminnasta vastaavaa henkilöä, jotta ilmeisen asiaton viestintä saataisiin pois sivustolta.

Poliisi tarvitsee myös lukulasit, sillä Kavkaz Centerin asenne terrorismia tukevana ja yllyttävänä sivustona ei jää kenellekään epäselväksi, jos henkilö vain lukee sivustoa ja arvioi sivuston asennetta tapahtuneisiin terroritekoihin, olipa kyseessä Pietarin alueen uusnatsien teot tai Kaukasian terroristit. Kavkaz Center ei sanallakaan kommentoinut tai tuominnut Tukholman terrori-iskun yritystä, vaikka iskun tekijä oli Kavkaz Centerin aktiivinen käyttäjä ja Kaukasian asioiden opiskelija ko. terroristisivun avulla. Kavkaz Center välittää ihannoivassa kontekstissa maailman etsityimmän terroristiopettajan Al-Awlakin Al-Qaida-opetuspuheita, vaikka näissä suositellaan siviiliväestön murhaamista ilman mitään epäröintiä. Mielestäni myöskään laillisen esivallan edustajia ei saa surmata!

- - - -

No comments in my blog, but you can find my phone number GSM +358 44 322 2661 or my email juhamolari-ÄT-gmail.com (см. -ÄT- = @). You can discuss with me in Facebook

Юха Молaри: Домашняя страница – Juha Molari: Homepage http://personal.inet.fi/business/molari/

Юха Молари: Пресс-Портрет (YANDEX)

СМИ и Юха Молaри (коллекция)