tiistai 22. helmikuuta 2011

Espoon tuomiokapitulin mukaan on perusteltua olettaa syyllistymiseni rangaistavaan tekoon toimissani Kavkaz Centeriä ja Finrosforumia vastaanKuva: Pirun palvelijana Kavkaz Center valehtelee myös uutisen tästä kapitulin asiasta (suomennos venäjästä on allekirjoittaneen, logo on vaihdettu myös sivuston mukaiseksi)


Piispa Mikko Heikka ja lainoppinut asessori Ulla-Maija Halme viihtyvät ilmeisesti varsin huonosti Kavkaz Centerin "sankareiden" joukossa, etenkin sen jälkeen kun sivuston sankareiden mainetta arvioidaan viranomaisten keskuudessa toisaalla. Kavkaz Centerin sairas juttu oli jo 72. parjausjuttu minua vastaan tai juttu, jossa nimeni on mainittu: jutut ovat alkuaan ilmestyneet venäjäksi, mutta sitten niitä on käännetty myös mm. englanniksi ja turkiksi.

Olen kertonut siitä, että ensi maanantaina alkaa kirkkoherrojen kokous Naantalin kylpylässä ja aion puhutella Espoon piispaa Mikko Heikkaa ja hänen lainoppinutta apulaistaan Ulla-Maija Halmetta siitä väärämielisestä argumentoinnista ja virheellisistä asiatiedoista, joita he harjoittivat päätöksessään, jonka tuomiokapituli on antanut Finrosforumin aktivistien kantelujen johdosta. Kavkaz Center ennakoi sitä vastoin, että maanantaina olisi isot oikeudenkäynnit! Myöskin Heidi Hautalan merkillistä puuhastelua rikostutkintapyynnön kanssa Kavkaz Center kiittää ikään kuin Hautalan pyynnöstä olisi mitään varsinaista merkitystä tai seuraamusta. Kavkaz Centerin tapauskuvaus on valheellinen, kuten jokainen voi nähdä.

Ihmettelen erityisesti seuraavia asioita tuomiokapitulin menettelyssä, joka on toki toistaiseksi tasokkaampi kuin Kavkaz Centerin "uutisointi":
(1) Tosiasiatietojen kuvaaminen on tehty ilmeisen tahallisesti erheellisiksi, väärät päivämäärät ym.
(2) Tuomiokapituli haluaa estää tutkivan journalismin.
(3) Kun poliisi ei näe mitään "uhkaa", niin kapituli perustaa "uhkasta" mystisen käsitteen, jolla selittää kaikkea.
(4) Kapituli ei lainkaan ota huomioon julkista ja henkilökohtaista uhkailua, jonka kohteeksi olen itse joutunut Kavkaz Centerin kannattajien johdosta. Tämä ei näytä edes kiinnostavan tuomiokapitulia!
(5) Tuomiokapitulin mukaan Kavkaz Centerin lastentappajien ihailua ja kiihkoilijoiden muuta aatesisältöä Kavkaz Centerillä ei saa arvioida "saatanan palvonnaksi", koska sellainen olisi poliittista agitaatiota vastustajia vastaan. Kapitulia ei kiinnostanut, että tuo kritiikkini kohde Kavkaz Center julkaisi 70 eri artikkelia monella eri kielellä, ja noiden artikkeleiden mukaan olisin "saatanan palvoja", "kehitysvammainen", "psyykkisesti sairas", "Venäjän agentti" ym.

Ymmärrän kyllä, että tuomiokapitulissa on stressi näiden 17 eri kantelun jälkeen, mutta pitäisi ymmärtää yhteiskuntaa laajemmin ja lopettaa kantelijoiden yritykset uhata ihmisten työpaikkoja. Siinä vaadittaisiin hyvää selkärankaa. En ole vakuuttunut, että Espoon tuomiokapitulissa on tuota selkärankaa


Päätös on postitettu Mikael Storsjölle 18.2.2011. Minä en ole itse sitä saanut enkä nähnyt, mutta luin päätöksen Finrosforumin sivuilta. Nämä alla olevat kuvat (yhteensä 6 sivua) ovat siis tehty kuvakaappauksena russofobian äänenkannattajan Finrosforumin sivuilta. Itse en ole saanut päätöstä eikä minuun ole oltu mitenkään yhteydessä asian johdosta. Vielä merkillisempää oli, että kapituli ei ollut myöskään yhteydessä minuun kantelukirjelmien saapumisen jälkeen, vaan osallistui muiden kanssa vuoropuheluun kanteluista, joiden olemassaolosta minulla ei ollut mitään tietoa noin neljännes vuoteen.

Tuomiokapituli ilmoittaa, ettei Heidi Hautala ole kannellut tuomiokapituliin, mikä lausuttakoon Hautalan kunniaksi, kun hän ei halua romuttaa ihmisten työpaikkoja poliittisen erimielisyyden tähden. Heidi Hautala on tehnyt rikosilmoituksen, jonka tähden huomenna keskiviikkona on kuulusteltavana Abdulla Tammi, myöhemmin Johan Bäckman, minä olin jo kuultavana. Sellainen ilmaisuvapauden puolestapuhuja on Suomen puolesta Euroopan parlamentissa ihmisoikeusalivaliokunnan puheenjohtaja. Toivottavasti äänestäjät tekevät johtopäätöksiä hänen uskottavuudestaan ja palauttavat hänet pienempiin tehtäviin jonnekin Oulun tuntumaan.


Tuomiokapituli jatkaa siitä, mitä poliisi ei edes tutkinut

Tuomiokapitulin päätöksestä käy ilmi, että poliisi ei ole katsonut syytä ryhtyä mihinkään toimenpiteisiin niiden tutkintapyyntöjen osalta, joita tuomiokapituli oli lähettänyt poliisille. Näitä tutkintapyyntöjä olivat olleet Jukka Mallisen ja Mikael Storsjön kantelut. Tuomiokapituli kaikesta huolimatta pohtii kantelijoiden näkemyksiin liittyen ”vaarasta” ja ”uhkasta”, jota aiheuttaisin, vaikka poliisi ei nähnyt mitään tutkittavaa aiheessa. Tuomiokapituli siis leikkii sittenkin poliisia, vaikka toisaalla kieltää pappia tutkivan journalismin harjoittamisesta, koska yksityiskohtaisten tietojen kerääminen olisi kapitulin mukaan ”poliisin tehtävä”. Tätä kaksinaismoraalia en ymmärrä: jos poliisi ei näe vaaraa eikä uhkaa, niin mikä on kapitulin tarve vielä keksiä tuo ”vaara” ja ”uhka” rangaistusmenettelyn perustaksi. Onko kapitulin asiantuntemus tässä korkeampi kuin poliisilla? Mielestäni tuomiokapitulin ainoa oikea tehtävä olisi viheltää pilliin ja sanoa, ettei Finrosforumilla ole mitään oikeudellista tai asiallista perustetta rajoittaa ilmaisuvapautta ja kansalaiskeskustelua.

Tukeeko Finrosforum terrorismia?

Tuomiokapituli toteaa, että Mallinen, Storsjö ja Ropponen edustavat Molarista eriäviä mielipiteitä ja katsomuksia Pohjois-Kaukasian tilanteesta. Kapituli osaa sanankäänteen, ”eri poliittisten ja yhteiskunnallisten toimijoiden arvostelu, kärkevä ja tunnepitoinenkin, on Suomessa vallitsevissa oloissa sallittua” (kapituli). Sitten kapituli tekee muodonmuutoksen ja kuitenkin rikkonut ”hyvää tapaa” ”epätotuudenmukaisilla väittämillä tai vihjauksilla”.

Kapitulin mukaan ”Kavkaz Centerin toiminnan yhdistämin kirjoituksissa terrorismiin - - - merkitse näiden henkilöiden leimaaminen terroristeiksi tai ainakin terrorismin kannattajiksi, vaikka se tapahtuisi vain vihjauksen- tai epäilyksenomaisesti”. Tältä osalta ihmettelen, miksi Kavkaz Centerin toimintaa ei voisi ja sopisi yhdistää terrorismin???

Kapituli sijoitta samaiseen lauseeseen myös moitteen, että olisin nimeltä mainittuja henkilöitä ilmoittanut Kavkaz Centerin ”toimittajiksi ja kääntäjiksi”. Kapitulin mukaan ”henkilöiden nimien mainitsematta jättäminen ei muuta asiaa”, koska henkilöllisyys on vaivattomasti selvitettävissä muiden kirjoitusten perusteella. Nimenomaisesti nimien mainitseminen tai nimien mainitsematta jättäminen on olennaista! Ei ole suinkaan selvää, että mielikuvituksen varassa sopii ihan mitä tahansa nimeä liittää mihin tahansa yhteyteen.

Olen esittänyt otaksumia – ja myös näyttöä vastineissani kanteluihin - Kavkaz Centerin toiminnan tukemisesta, johon kantelijoista ainakin Ropponen, Mallinen ja Storsjö ovat osallistuneet antaessaan Finrosforumin puitteissa puheoikeutta ja näkyvyyttä Kavkaz Centerin toimijoille. Tuomiokapituli ei sanallakaan viittaa tuohon näyttöön, vaan toteaa vain sopimattoman ”vihjailun”.

Liittyykö Mallinen terrorismin yhteyteen?

Tuomiokapituli moittii, että Mallisen 21.6.2010 julkaistu kuvamanipulaatio ei olisi satirinen, koska kapituli ei havaitse satiiria. Mietittäväksi jää, mitä ylipäätänsä kapituli näkee. Kapituli ei edes ymmärrä absurdia tilannetta, että Helsingin Esplanadilla Doku Umarov istuu maastopuvussa kahvilla. Ilmeisesti kapituli pitää sitä realistisena tilanteena?!

Kapituli jättää pohtimatta sen olennaisen asian, että kuvamanipulaatio on kirjoitettu ”kuvamanipulaatioksi”. Ehkä se olisi helpottanut satiirin ymmärtämisestä, mutta ei helpottanut.

On totta, että liitän ”Mallisen terrorismin yhteyteen” (s. 3), mutta eihän siinä ole mitään kiistettävää: Heidi Hautala ja Jukka Mallinen istuivat pöydän päässä ja johtivat kokousta, kun Kavkaz Centerin olemassaoloa vaadittiin takaisin Suomeen. Kavkaz Centerin virtuaalisen pöydän toisessa päässä istuu Doku Umarov.

Hautala ja Mallinen liittyvät täten ”terrorismin yhteyteen”. Lisäksi olen tuonut ilmi Mallisen omista sanoista ideologisen sisällön, jossa hän vähintään tukee separatistista henkeä alueen järjestyksen järkyttämiseksi. Mallinen on ollut varapuheenjohtajana Finrosforumissa, kun järjestö on hyväksynyt puhujiksi aidosti terrorismin hyväksi tekeviä henkilöitä, joista kaksi lähintä ovat myös järjestön jäseniä: Adam Tumsoev ja Mikael Storsjö. Miksi tämän lausuminen olisi väärin?

Uhkaako Ropposta jotakin asia?

Yhtä uskomatonta on tuomiokapitulin argumentointi sen asian johdosta, että kerron kirjassa käsiteltävän Ville Ropposta. Täten kapitulin mukaan ”Molari on liittänyt Ropposen terrorismin yhteyteen. Menettely sisältää mahdollisesti myös Ropposeen kohdistuvan uhkauksen”. Ensinnäkin on mahdotonta hyväksyä, että kirjassa ei saisi käsitellä ”nimiä”, koska nimen mainitseminen liittäisi nämä ”terrorismin yhteyteen”. Kirjassa lausutaan varmasti presidentti Tarja Halosen nimi, monia muitakin nimiä, mutta tuskin nimen olemassaolo ”liittää terrorismin yhteyteen”. Kapitulin mukaan olisi ilmeisemmin sopimatonta videohaastattelussa lausumani mainita, että Ropposella ”on ollut maahanpääsyongelmia ja viisumikieltoja Venäjälle, koska hän on Marin ja Mordvan alueella tukenut sellaisia ääriryhmittymiä, jotka haluavat luoda kansalliskiihkoa venäläisiä ja muita väestöjä vastaan”. Miksi tämä mainitseminen olisi sopimatonta uhkausta, kun Ropponen on itse mainostanut näistä ongelmiaan? Ropponen on itse kehunut Baškiiri Nuorten Unionia (Союзе башкирской молодежи, СБМ), joten mikä on minun "uhkaukseni", jos tuon julki myös suomalaisväestölle ko. järjestön yhteydet Tšetšenian separatisteihin ja Tšetšenian Pan-islamistisiin arabitaistelijoihin. Kotietsinnässä 10.2.2010 Arthur Idelbaevin (Артур Идельбаев) kodissa tuli jopa ilmi, että liikeen johtaja tykkäsi Osama bin Ladenin kuvasta ja ideologiasta. Onko tämän jälkeen väärin kirjoittaa terrorismia käsittelevään kirjaan Ropposen harrastuksista, jos vaikka Ropposen nimi esiintyisi terrorismia käsittelevän teoksen sivuilla? Miten ihmeessä tuomiokapituli voi etukäteen päättää, että kirjoitukseni on tuomittavaa?

Ja erityisen kummallista on perustelu, jonka mukaan nimen mainitseminen sisältäisi ”Ropposeen kohdistuvan uhkauksen”. (s. 3) Onneksi kapituli ei enää vastauksessaan mainitse viisumiuhkaa, josta Ropponen on kertonut liki kaikissa Itämeren alueen sanomalehdissä vuosikaudet, on sitä käsitelty jopa Suomen eduskunnassa. Uhkan määrittäminen jää kuitenkin nyt täysin avoimeksi. Kapituli kehittää mystisen käsitteen "uhka", jota eivät kuitenkaan määrittele mitenkään.

Yhtä heikosti kapituli selittää, mistä syntyisi ”uhkaus”, jos toivoisin rukousta separatistien saattamiseksi kuulusteluihin. Olettaako kapituli, että rukouksen avulla tuotan myrskytuulen, joka heittää tiettyjä ihmisiä Venäjälle? Olettaako kapituli, että rukous saa aikaan taikavoimana käsiraudat ja konepistoolit, jotta tietyt ihmiset menevät ufo-aluksella lentäen käsirauhoissa Venäjälle, tai enkä enkelien näkymättömässä kyydissä. Tuomiokapituli ei yksilöi, missä muodostuu uhka.

Tuomiokapituli kirjoittaa videotallenteeen päivämäärät täysin virheellisesti

Tuomiokapituli käsittelee 13.9.2010 blogiin sijoitettua videotallennetta, jonka Iltalehti on 15.9.2010 uutisoinut. Tuomiokapituli on ilmeisen tahallisesti väärämielinen ja tosiasioista piittaamaton, sillä en ole todellakaan koskaan sijoittanut mitään videotallennetta blogiin 13.9. Olen kertonut dokumentoidusti s. 29 vastineessa kapitulille, että 13.9. on nimenomaisesti Mikael Storsjön lataama video. Kapituli myös väärentää tahallisesti aikajärjestyksen, kun kertoo, että ”Molari on myöhemmin poistanut tallenteen internetistä, mutta sen julkaisemin on jatkunut Kavkaz Centerin internetsivulla” (s. 4). Tuomiokapituli VALEHTELEE tuossa lauseessaan.

Tosiasiassa en ole ”myöhemmin” poistanut mitään videota, koska koko videota ei ollut minun tallentamanani internetissä - ja sen alkuperäinen Sitz im Leben oli suunnitellusti ihan toisenlaisessa yhteydessä.

10.9.2010 olin tehnyt kesken jääneen videon, jonka myös poistin välittömästi netistä eikä se ollut tällöinkään julkisessa jakelussa. Kapituli ei mainitse sitä, että Mikael Storsjö on itse ladannut videon ja jatkanut sen julkaisemista 13.9.2010 ja sen jälkeen. 13.9.2010 ei ole siis Juha Molarin lataus internettiin, kuten oli hyvin luettavissa kapitulin saamasta vastineesta ja kuvasta.

Tuomiokapituli päättelee pahantahtoisesti videosta: ”Esitykselle ei ole helppo löytää muuta tarkoitusta kuin Mallisen, Ropposen ja Storsön uhkaaminen”. Mistä tuomiokapituli löytää mainittujen henkiöiden uhkaamisen, kun videossa ei mainita Mallisen ja Ropposen nimeä lainkaan, eikä Storsjön nimi ole myöskään uhkaavassa yhteydessä, vaan pikemmin yhteistyömerkityksessä?

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli ei nähtävästi pyri lainkaan tosielämän tapahtumien oikeaan kirjaamiseen, minkä johdosta se katsoo oikeudekseen luoda valheellista historiaa. Olen hyvin jyrkkä tässäa siassa: tästä valheellisen historian välinpitämättömästä kirjaamisesta tuomiokapitulissa tulisi tehdä parannusta, sillä heillä oli täysin selvät tiedot oikeasta kronologiasta. Miksi tuomiokapituli kirjasi väärän kronologian ja kehitti sen jälkeen "seikkailutarinan" väärien päivämäärien avulla. Kun kronologia on täysin keksittyä eikä tapahtumien kulusta välitetä mitään, niin syntyy myös villit tulkinnat, joihin kapituli on sortunut. Ehkä aineiston moninaisuuden tähden virhe on tapahtunut vahingossa, mutta itse korjasin hyvin konkreettisesti tietoja jo vastineessa, mutta sen jälkeen toistettuna tökeröt virheet vaikuttavat jo tahalliselta.

Eksorsismi: onko Kavkaz Center paholaisen asialla?

Tuomiokapituli paheksuu, että olen eksorsismirukouksessa maininnut vastustavani tiettyä organisaatiota (Kavkaz Center) nimeltä. Tuomiokapituli liittää sivulla 5 samassa kappaleessa eksorsismin kuitenkin Mallisen, Ropposen ja Storsjön nimiin ja väittää toimintaani rukoustani sopimattomaksi ”poliittiseksi agitaatioksi”.
Kapitulin mukaan ”lukemansa rukouksen yhteydessä Molari on lausumillaan yhdistänyt poliittisen vastustajansa toiminnan paholaisen toimiin”.

Kapituli itse rakentaa villit yhdistelmät, joita kapituli ei kuitenkaan katso aiheellisesti mitenkään näyttää toteen. Kysymys on siis kapitulissa vallitsevasta mielikuvien maailmasta, jota kapituli pitää totena.

Realiteettina säilyy, että mielestäni Kavkaz Centerin toiminta palvelee Saatanaa. Tämä on selvästi tunnustettava lähtökohta, josta minun vastustajat voivat moittia minua. Jos kapituli ei tätä tunnusta, niin se on kapitulin tietämättömyyden tai häpeällisyyden syytä. Tällöin voidaan toki argumentoida, onko se Saatanan työtä, jos kaikki henkilöt julistetaan tuomittaviksi, jos nämä henkilöt eivät hyväksy väkivaltaista jihadia. Mielestäni sellainen uskonnollinen retoriikka on ilmaista paholaisen työstä, erityisesti toin kapitulille esimerkkejä Anwar Al-Awlakin (Al-Awlaqi) uskonnollisesta opetuksesta. Eikö sellaista saa kutsua Saatanan palvonnaksi? Eikö tuollaista ideologiaa ja uskonnollista häiriintyneisyyttä ihannoivaa terroristien perustamaa sivustoa voi kutsua Saatanan palvonnaksi?

Jos Kavkaz Centerin tappokehotuksiin ja terrorismi-ihailuun paneutuu paremmin, kuten olisi ollut kapitulilla edellytykset toimittamani aineiston perusteella, niin pitäisi syntyä suuri huoli paholaisen toimia vastaan. Se on pappien ja piispojen tehtävä rukoilla tuollaista nimeltä mainittua terrorismin ihailua vastaan. Terrorismin ihailu on paholaisen toimintaa.

Tuomiokapituli haluaa estää tutkivan journalismin

Totta kai olen myöntänyt kerääväni tietoja Mallisen elämästä ja henkilöhistoriasta. Kapituli viittaa myös who is domain –karttatietoihin ja mielenosoituksiin. Kapitulin mukaan Suomessa terrorismin tarkkailu ja torjunta kuuluu vain poliisille ja muille viranomaisille, joilla on sitä varten lailla säädetty toimivalta. Kapituli muistuttaa, että Suomen evankelis-luterilaisen kirkon papilla ei ole tällaista toimivaltaa. Mistä tuomiokapituli edes kuvittelee, mitä tieto on käytössäni ja mitä ehkä saan? Puhelintietoja on hyvin kansainvälisesti saatavana esimerkiksi Berezovskin ja Movladi Udugovin keskusteluista: Udugov on Kavkaz Centerin perustaja. Rahatietoja on saatavana. Sähköpostitietoja olen saanut myös Helsingissä toimivan Islamin aika ry:n viestinvälityksestä. Käsittämätöntä, että jotkut piirit ovat niin vainoharhaisia ja pelkääviä noin vainoharhaisia ja vaativat ennakkosensuuria ikään kuin ihan kaikki koskisia vain ja ainoastaan Finrosforumin toimia!

Kapitulin mukaan Molarin menettelyt ovat siis ”uhkailua kohdehenkiöitä kohtaan” (s. 4). Kapitulin argumentointi on jälleen aivan käsittämätön: kapitulille ei näytä kiinnostavan lainkaan se seikka, että itse en ole ollut Suomenlinnan syysretken järjestäjä ja matkanjohtaja.

Mistä jälleen syntyisi myös ”uhkailu”, johon kapituli viittaa? Suomessa kuuluu jokaiselle yksilölle oikeus yhteiskunnalliseen aktivismiin ja tutkivaan journalismiin. Tuomiokapitulin mukaan vain poliisi saa keskittyä terrorismitietoihin, papin pitäisi olla hiljaa etenkin jos tiedot menevät yksityiskohtaisiksi. Suomessa ei todellakaan ole tutkivaa journalismia eikä kirkko ole siirtynyt vielä edes lööppijournalismin tasolle.

Tuomiokapituli pohtii Jukka Mallisen homoseksuaalisuutta

Espoon tuomiokapitulin mukaan blogikirjoitukseni 23.4.2010 viittaisi Mallisen ja nuoren pojan homoseksuaalisuuteen, kun viittaan Sokrateen ja Faidroksen kokemaan ystävyyteen kesäpäivän helteessä idyllisella seudulla joen rannalla. Itse en viittaa sanallakaan seksuaalisuuteen ja vielä vähemmän homoseksuaalisuuteen, mutta tuomiokapituli yhtyy Jukka Mallisen kokemaan ahdistukseen homoseksuaalisuudesta: ”Tällä tyylillisellä rinnastuksellaan Molari on esittänyt selvän vihjauksen siitä, että artikkelin kirjoittajat olisivat homoseksuaalisia”.

Tuomiokapituli toteaa kuitenkin, että ihmisen seksuaalinen suuntautuneisuus ei ole poliittisessa keskustelussa relevantti seikka. Loppupäätöksenä kapituli toteaa, että ”Molari ei ole tuonut esiin perusteita Malliseen kohdistamalleen homoseksuelliksi leimaamiselle” (s. 5). Ei ole todellakaan tuonut perusteluja homoseksuaalisuudelle, koska en ole perustellut lainkaan homoseksuaalisuutta blogi-tekstissä, vaan kirjoitan nuoremman miehen ja vanhemman oppineen välisestä filosofisesta kiihkeästä etsimisestä ja löytämisestä. Se, että mahdollisesti antiikin filosofit ovat olleet enemmän tai vähemmän homoseksuaalisuuteen liittyneitä, kuuluu kapitulin omien mahdollisten tutkimusintressien piiriin, ei minun tehtävääni tuossa blogissa.

Pakolaisilla yhteyksiä terrorismiin

Edelleen tuomiokapituli toistaa kantelijoiden näkemykset, joiden mukaan leimaisin pakolaiset terroristeiksi tai terrorismin kannattajiksi. Kapituli oli täysin piittaamaton vastauksistani, ilmeisesti ei lukenut niitä lainkaan, vaikka toin selvästi esille ”yhteyden terrorismiin” aiheelliseksi määritellä älykkäämmin ja moniulotteisemmin kuin mitä panettelijat ovat pahantahtoisesti tehneet.

Tuomiokapituli ikään kuin siteeraa lauseitani, mutta ei tee niitä uskollisesti, koska kapitulilla on halu näyttää toteen omat uskomuksensa. Olen todella tuonut ilmi, että pakolaisten keskuudessa on terrorismin kannattajia ainakin siltä osin kuin nämä tukevat Kavkaz Centerin toimintaa. Pakolaisten keskuudessa on myös terroristisiin hyökkäyksin osallistuneita ainakin jossakin määrin niin kuin todistusaineistoa oli tarjolla. Mutta pakolaisten keskuudessa on myös monella muulla profiililla olevia ihmisiä, joiden kärsimyksen liittyvät myös Kaukasiassa kärsittävään terrorismiin. Kysyn ihan vilpittömän röyhkeästi, että onko tuomiokapitulille myös älyllisesti liian vaativaa lukea tämä moni-ilmeisyyttä, kun kapituli on kuitenkin päättänyt yksinkertaistaa todellisuuskuvaa ja sanottavaani?

"Perusteltu aihe olettaa"

Tuomiokapituli päättää täten, että Mallisen, Storsjön, Ropposen ja Koivumäen kantelukirjoitukset se toimittaa Kirkkolain 23 luvun 5 §:n nojalla tutkinta-asiamiehen arvioitavaksi ja valmistavan tutkinnan suorittamiseksi. Mainittu pykälä säätää, että ”jos on perusteltua aihetta olettaa kurinpitovaltansa alaisen papin syyllistyneen virkarikokseen tai sellaiseen menettelyyn, josta voi seurata kurinpitorangaistus, sen on huolehdittava siitä, että asiassa suoritetaan valmistava tutkinta”. Tuomiokapitulin mukaan nyt on toteutunut ”perusteltu aihe olettaa”.Tässä kuvassa on Kavkaz Centerin silloinen yläpalkki manipuloitu helvetin tulien avulla, jotka puuttuivat jostakin syystä alkuperäisestä kuvasta, lähde: Yamartnah

- - - -

No comments in my blog, but you can find my phone number GSM +358 44 322 2661 or my email juhamolari-ÄT-gmail.com (см. -ÄT- = @). You can discuss with me in Facebook

Юха Молaри: Домашняя страница – Juha Molari: Homepage http://personal.inet.fi/business/molari/

Юха Молари: Пресс-Портрет (YANDEX)

СМИ и Юха Молaри (коллекция)