keskiviikko 2. maaliskuuta 2011

Aleksandr Novik paheksuu Suomen kaksinaismoraalia terrorismin vastaisissa toimissa

Kuva: Aleksandr Novik paheksuu Suomen kaksinaismoraalia (Peacekeeper 1.3.2011)

Arvostettu analyytikko Aleksandr Novik on kirjoittanut kriittisen artikkelin Suomen asenteista terrorismia mainostavaa verkkosivustoa Kavkaz Centeriä kohtaan. Hänen mukaansa ”Venäjällä ei ole ajateltu, että Suomen, Englannin tai muun Euroopan maan johto avoimesti tai virallisesti tukisi kansainvälistä terrorismia, mutta käytännössä käy ilmi, että Suomen ja Iso-Britannian valtion rakenteissa toimitaan kaksinaismoraalisesti, kun arvioidaan toimia kansainvälisiä terroristeja vastaan, holhotaan tahallaan tai tahattomasti näiden sekaantumista Venäjän alueella tapahtuvaan toimintaan”.

Aleksandr Novik muistuttaa, että Kavkaz-Center –verkkosivusto – ns. Kaukasian emiirikunnan tietolähde – ”ei ole löytänyt turvapaikkaa demokraattisesta Euroopasta. Kun Virossa, Liettuassa ja Ruotsissa tulivat kiellot, niin terrorismin pyhäkkösivusto toimii Suomessa, jonka viranomaiset eivät ole löytäneet syytä arvioida Kavkaz Centeriä terroristisivustoksi ja ovat kieltäytyneet aloittamasta rikosoikeudenkäynnin sen artikkeleiden johdosta. - - - Kuten näemme, Suomen lainvalvontaviranomaisten lausunnosta, että Pohjois-Kaukasian terroristien tietoresurssit hoidetaan Suomesta käsin, mutta tällöin puhutaan Venäjää kohtaavasta uhkasta eikä heidän (Suomen) kohtaamasta uhkasta. - - - Edellä mainitut esimerkit osoittavat selvästi Euroopan yksittäisten maiden poliitikkojen arvioinnissa kaksinaismoraalia, kun arvioidaan Kaukasian terroristien toimintaa ja tämä kaksinaismoraali tekee heistä osasyyllisiä terrorismiin heikentäen terrorismin valvontaa maailmanlaajuisesti”.

Kyseisessä artikkelissa on pieniä ongelmia päivämäärissä, mutta ne eivät ratkaise itse asiaa.

Ruotsista ja Norjasta hyviä uutisia

Aleksander Novikin kriittisen arvion kanssa samanaikaisesti on tullut hyviä uutisia lainvalvontaviranomaisten ja terrorismin vastaisen toiminnan onnistuneesta yhteistoiminnasta Ruotsissa ja Norjassa, joissa on kyetty tietojen vaihtoon Venäjän kanssa. Tällä hetkellä Norjassa odottaa ilmeisemmin useamman sadan tšetšeenin palautus takaisin Venäjälle. Luultavasti pohjoismainen ja eurooppalainen viranomaisyhteistyön käytäntö kehittyy myös Suomessa, jossa toistaiseksi poliittisilla painostusryhmillä ja medialla on ollut hyvin häiritsevä vaikutus ilmiön asiantuntevaa käsittelyä vastaan. Mahdollisesti Mikael Storsjön – Kavkaz Centerin palvelimet varanneen henkilön – oikeudenkäynti törkeän laittoman maahantulon järjestämisestä luo vielä uutta ymmärrystä lehdistölle ja viranomaisille verenvuodatusta ihannoivan verkkosivusto kyseenalaisista ulottuvuuksistakin.

1. maaliskuuta 2011 ilmestyneen Kavkaz Centerin jutun mukaan Suomen oikeus olisi todennut, mitä oikeus ei ole suinkaan todennut, että Johan Bäckman on "FSB:n hullu agentti", ”psyykkisesti epänormaali” (психически ненормальный). Kyseisessä jutussa minut leimataan myös ”psyykkisesti epänormaaliksi”. Kavkaz Center väittää, että ”putinistipappi Molari, joka kirjoittaa jatkuvasti eri juttuja Kavkaz Centeristä, on myös FSB:n agentti. Pappi on kärsinyt vakavista mielisairauksista ainakin vuodesta 2009 alkaen (Поп страдает тяжкой душевной болезнью по крайней мере с 2009 года), jolloin ilmestyivät hänen ensimmäiset suomenkieliset blogikirjoituksensa”.

Valitettavasti eräät vakavasti otettavat henkilötkin ovat poliittisen ennakkoymmärryksensä tähden valmiit uskomaan nuo rajut leimat psyykkisesti vakavasti sairaista Molarista ja Bäckmanista; tuota erheellistä väitettä toistetaan myös lukemattomasti. Eräs merkillisen oikeistolainen kirkkoherra halusi äskettäin ”puhua” kanssani, hänen mukaansa Bäckman turmelisi Suomen mainetta Venäjällä ja toimintani ei osoittaisi psyykkistä tasapainoa, kun sitä vastoin Adam Tumsoevista ja Mikael Storsjöstä olisi saatu huomattavasti oikeampi ja eheämpi kuva Helsingin Sanomien laajan haastattelun perusteella. Hänellä oli täysin päinvastainen kuva myös Venäjän median ammattitaidosta ja asiantuntemuksesta kuin minulla. Niin mies tahtoi itse huomauttaa, että olisin psyykkisesti epävakaa, kun kirjoitan Kavkaz Centeriä vastaan! Kyseiselle kirkkoherralle oli jäänyt kuitenkin ymmärtämättä, että Helsingin Sanomien kuva Storsjötäkin kohtaan on sittemmin jo vihdoin alkanut tarkentua, kun oikeudenkäynti on alkanut törkeän laittoman maahantulon järjestämisestä.

Ihmettelen kylläkin, että Suomessa poliisi ei tutki Kavkaz Centerin kirjoittelua, ei kunniaa loukkaavia valheellisia väitteitä eikä terrorismin ihailua, mutta Hautalan yleinen rikosilmoitus Suomen antifasistista komiteaa vastaan (ei siis mitenkään yksilöidysti minua [Juha Molari] tai jotakin muuta henkilöä) vastaan synnytti jopa esitutkinnan! Aivan yhtä paljon ihmettelen, mitä Heidi Hautala tekee Euroopan parlamentin ihmisoikeusalivaliokunnan puheenjohtajana, sillä siihen tehtävään pitäisi valita ilmaisuvapauden, demokratian ja ihmisoikeuksien puolesta aktiivisesti toimiva henkilö.

Tiedän erittäin hyvin ja yksilöidysti, että Suomen poliisi lukee tarkkaavaisesti tämänkin blogikirjoituksen. Siksi Suomen lainvalvontaviranomaisten ja poliittisen johdon on aiheellista tiedostaa virkavallan poliittisen halvaantumisen pahat seuraukset Suomi-imagolle: virkavaltamme toimintahaluttomuus Kavkaz Centerin kirjoittelua vastaan tulee arvioiduksi monissa kansainvälisissä yhteyksissä osana likaantuvaa Suomi-kuvaa aina niin kauan kunnes Kavkaz Center on täysin puhdistettu terrorismia mainostavasta sisällöstä.


Tässä kuvassa on Kavkaz Centerin silloinen yläpalkki manipuloitu helvetin tulien avulla, jotka puuttuivat jostakin syystä alkuperäisestä kuvasta, lähde: Yamartnah- - - -

No comments in my blog, but you can find my phone number GSM +358 44 322 2661 or my email juhamolari-ÄT-gmail.com (см. -ÄT- = @). You can discuss with me in Facebook

Юха Молaри: Домашняя страница – Juha Molari: Homepage http://personal.inet.fi/business/molari/

Юха Молари: Пресс-Портрет (YANDEX)

СМИ и Юха Молaри (коллекция)