perjantai 25. maaliskuuta 2011

Olen hetero enkä alistu homopolitiikalle

Pienten puolueiden vaalitentissä eilen illalla 24. maaliskuuta 2011 jäi epäselväksi, millaisia näkemyksiä Suomen työväenpuolueen eduskuntavaaliehdokkailla on homoseksuaalisten parisuhteiden rekisteröinnistä ja adoptio-oikeuksista sekä muusta asiaan liittyvästä. Puolueessa on varmasti useita erilaisia näkemyksiä, joita toinen toisiaan kunnioittavat uuden ajan työväenpuolueessa. Erityisesti muslimeille on tärkeää, ettei avioliittoa romuteta. Erityisesti voimakeinojen käyttö uskonnollisesti uskovia ihmisiä vastaan järkyttää yhtä hyvin muslimeita ja perinteisesti uskovia kristittyjä.

Suomen työväenpuolueen eduskuntavaaliehdokkaana Helsingin vaalipiirissä ja pappisvirassani (niin kauan kuin siinä saan olla kirkkomme erikoisen murroksen johdosta) voin sanoa omasta puolestani avoimesti, että tuen miehen ja naisen avioliittoa, enkä hyväksy mitään muita variaatioita avioliiton tai parisuhteen rakentamiseksi, en hyväksy rekisteröidyn parisuhteen rinnastamista miehen ja naisen avioliittoon, en hyväksy sukupuolineutraalin avioliittolainsäädännön ja –käsityksen rakentamista. Kutsun homoseksuaalisuutta harjoittavia tai sellaisia viettejä tuntevia ihmisiä rakkauden, kunnioituksen, rukouksen, Jumalan sanan ja muun sielunhoidon avulla Jumalan luomisjärjestyksen mukaiseen eheytymiseen.


Kuvassa kirkkoherra Juha Molari, Venäjän helluntaiseurakunnan johtaja Sergei Rjakhovsky (Сергей Ряховский) ja arkkipiispa Vsevolod Chaplin (Всеволод Чаплин) Moskovassa senaatissa joulukuussa 2010


Uskon yhä 2000-luvulla jKr. arvovaltaiseksi pyhäksi Jumalan sanaksi ja evankelisluterilaisen kirkon ainoaksi oppiperustaksi Kirkkolain 1 pykälän mukaisesti myös sen, minkä Pyhän Apostoli Paavalin Ensimmäinen kirje Korinttolaisille 6 luvussa jakeessa 9 lausuu homoseksuaalisista parisuhteista: ”Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole siveettömyyden harjoittajat eivätkä epäjumalien palvelijat, eivät avionrikkojat, eivät miesten kanssa makaavat miehet, eivät varkaat eivätkä ahneet, eivät juomarit, pilkkaajat eivätkä riistäjät.”. Jos tuollaista varkautta, ahneutta tai seksuaalista vääristymää ilmenee, kutsun yhtäläisesti näitä henkilöä niin kuin jokaista ihmistä apostoli Paavalin opetuksen mukaisesti puhtauteen, pyhyyteen ja vanhurskauteen Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Jumalan Hengen voimassa. Tämän seikan opettamisessa tulee olla hienotunteinen: tarkoituksen ei ole loukata ihmistä, vaan kohdata hänet minä-sinä -suhteessa (ei minä-se -suhteessa).

Jos tästä kristillisestä vakaumuksestani joku toimittaja tai ”pappismies” ei tykkää, tuo tykkäämättömyys ei vaikuta mitenkään vakaumukseeni, opetukseeni tai toimintaani asian johdosta. Rohkenen myös otaksua, että Raamatun ja kristillisen tradition osalta tunnen asian historialliset ja teologiset argumentit huomattavasti perusteellisemmin, olen myös kirjoittanut artikkeleita ja kirjan asian johdosta. Olen koonnut vuosikymmen sitten kirjoittamaani aineistoa blogiini 1. marraskuuta 2009 ja 21. lokakuuta 2010, jolloin käsittelin luonnollista lakia, kultaista sääntöä ja homoseksuaalisuutta kristillisen etiikan näkökulmasta.

Postmoderni fasismi alistaa

Mitä tulee yhteiskunnalliseen ja poliittiseen argumentointiin, katson nämä valintani perustavasti arvovalinnoiksi: arvovalintani mukaan Luoja loi lapsen kasvupaikaksi isän ja äidin välisen avioliiton. Tiedän useista sadoista kastekodeista, että tämä ei toteudu edes lapsen syntyessä. Toteutumattomuus ei merkitse, ettei molemmilla vanhemmilla olisi merkitystä lapsen terveelle psyykkiselle ja sosiaaliselle kasvulle. Katson kahden samaa sukupuolta olevan parisuhteen häiriintyneeksi suhteeksi, joka jo peili-ilmiön ja sosiaalistumisen johdosta saattaa kasvavan lapsen tarpeettomiin psykososiaalisiin riskeihin. Kodin hajottaminen sopii hyvin postmodernille fasismille, joka tahtoo alistaa rikkinäiset sielut.


Psykoanalyytikko Juha Kemppinen kirjoittaa vuona 2003 älykkäästi artikkelissaan ”Yhteiskunnallisen muutoksen häviäjät: Isättömät pojat” (Ystävien kesken 2/2003: 4-9). Kemppisen (2003: 5) mukaan lapset voivat saada isättömyydessä “reiän” sieluunsa. Tämän reiän he täyttäisivät fantasioilla ja demoneilla. ”Kun sellaiset demonit jylläävät sielussa, poika tuntee itsensä hyveelliseksi repimällä alas sen, minkä ’isä’ on rakentanut. Kaikissa kulttuureissa isään liittyvä alkaa merkitä paholaista”. Tällaisesta isättömästä ihmisestä voi kehittyä joukkosielu, joka helposti kiinnittyy ja hukkuu ylimääräiseen emotionaalisuuteen ja joukkotunnelmointiin, otaksuu Kemppinen.

Tuota isättömyyttä syntyy valitettavien elämänkohtaloiden (kuolema, avioero ym.) seurauksena, mutta järjestelmällinen miehen ja naisen kadottaminen lapsen kasvuympäristöstä tuottaa arveluttavia seurauksia, joista tuskin Kemppisen kuvailema joukkotunnelmointiin altis poika on ainoa ikävä kohtalo. Sellainen kohtalo toki palvelee postmodernin fasismin mukaista Alistu-kampanjaa, ja ehkä Alistu-kampanja myös luo sopivia alistuja: ne ruokkivat toisiansa!

Älä alistu!

Olen nuoresta opiskelijapojasta alkaen ollut erittäin hyvissä väleissä Suomen evankelisluterilaisen opiskelija- ja koululaislähetyksen (OPKO), Suomen Raamattuopiston (SRO) sekä Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen (SLEY) kanssa, sekä myös jossakin määrin Suomen Luther-säätiön ja Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kanssa. Tällä hetkellä on massiivinen hyökkäys näitä järjestöjä vastaan. Tähän hyökkäykseen on myös Suomen evankelisluterilaisen kirkon arkkipiispa osallistunut. Pidän hyvin valitettavana arkkipiispan käytöstä.

Nämä järjestöt olivat aloittaneet Älä alistu-kampanjan. Tälle kampanjalle on omat verkkosivut, joita voin kristittynä ja eduskuntavaaliehdokkaana hyvin suositella: http://www.nuotta.com/kampanja En ole mitenkään nyt osallinen kampanjan syntyy tai toimintaan.

Toisin kuin iltapäivälehdistö ja muu julkinen mustamaalaus antavat ymmärtää, tämä Älä alistu –kampanja on erittäin hienotunteinen ja terveesti hartaudellinen. Mielestäni pitäisi olla vähintäänkin oikein, että kristityt saavat rukoilla ja lukea Raamattua myös seksuaalisuuteensa liittyvissä kipukysymyksissä ja kasvutarpeissa.

Kampanja on osoittanut oikeutuksensa sanoissa ”Älä alistu”, sillä siinä rohkaistiin ihmistä siihen, ettei tämä alistuisi ihmisten yrityksiin painostaa elämään Raamatun vastaisesti, ”äläkä anna ihmisten määritellä identiteettiäsi”. Nyt on kuitenkin diktatorinen alistamisohjelma, jossa hyökätään arkkipiispasta ja iltapäivälehdistä alkaen alistumista vastustavaa kampanjaa vastaan. Tämä alistamisen henki on postmodernin fasismin mukainen henki koko suomalaisessa epäterveessä yhteiskunnassamme. Siksi tarvitaan uuden ajan työväenliikettä ja raitishenkistä muutosta postmodernia alistamista vastaan, joka on vallitseva uskonnollispoliittinen ohjelma Suomessamme.

Kampanjan sivustolla lausutaan 24.3.2011 hyvästä syystä, että

on paljon ihmisiä, jotka vakaumuksensa vuoksi pitävät kiinni siitä, että seksi on miehen ja vaimon suhteeseen kuuluva asia. On myös paljon niitä, jotka kamppailevat seksuaalisen rikkinäisyyden kanssa ja etsivät tukea vakaumuksensa mukaiseen elämään. Ja lopulta jokainen ihminen on myös seksuaalisuuden alueella haavoittunut ja keskeneräinen.

Älä alistu! -kampanja on sisällöltään sopusoinnussa kirkolliskokouksen perustevaliokunnan mietinnön kanssa, jossa annetaan tuki Annin kaltaisten kamppailulle. Mietinnössä sanotaan: ”…Osa (homoseksuaaleista) pitää oikeana elää pidättyvyydessä. Jotkut tahtovat pyrkiä vapaaehtoisen terapian ja sitoutuneen vertaistuen avulla sisäiseen muutosprosessiin. Tärkeää on, että ketään ei leimata eikä eristetä, vaan jokaisen oikeutta toimia omantuntonsa pohjalta kunnioitetaan” (Perustevaliokunnan mietintö 4/ 2010). Asiasta puhutaan myös piispainkokouksen selonteossa Parisuhdelain seuraukset kirkossa (10.2.2010, sivut 129-130).


21. maaliskuuta 2011 lanseeratussa Älä alistu! –mediakampanjassa haluttiin rohkaista nuoria pohtimaan itsenäisesti asioita, yleisestä mielipiteestä huolimatta. Nimenomaisesti kampanjan puolesta määriteltiin alusta alkaen, että ”kampanja ei yritä painostaa ketään, vaan antaa välineitä pohtia oman elämänsä kipupisteitä. Kampanja ei yritä olla eheytymiskampanja, vaan tiedotuskampanja. - - - Maassamme on tahoja, jotka haluavat estää moniäänisen seksuaalisuuteen liittyvän arvokeskustelun.”.

Kuva: Iltalehti ei ole rehellinen uutisoinnissaan


Iltalehti väitti 23.3.2011 julkaistussa artikkelissaan kirkon aktiivien rinnastavan homoseksuaalit murhaajiin. Älä alistu! -kampanja on keskustellut Iltalehden toimittajan, toimituspäällikön ja päätoimittajan kanssa ja toivonut uutisen oikaisua. Pyynnöistä huolimatta asiaan ei ole suostuttu.

Heteropappimies tykkää naisista

Viagra-ryhmästä Nadja, Tanja ja Albina antoivat minulle haastattelut kesän 2009 alussa. Kirjoitin heistä myös julkaistun sanomalehtijutun ”Venäjän kuumin ryhmä”. Minä tykkään naisista, mutta en kyllä ymmärrä miehiä, jotka tahtoisivat maata miesten kanssa tai jopa harjoittavat sellaista!

Ole heteromies ja nauti miehenä, että kyllä nainen voi olla ihana!

- - - -

No comments in my blog, but you can find my phone number GSM +358 44 322 2661 or my email juhamolari-ÄT-gmail.com (см. -ÄT- = @). You can discuss with me in Facebook

Юха Молaри: Домашняя страница – Juha Molari: Homepage http://personal.inet.fi/business/molari/

Юха Молари: Пресс-Портрет (YANDEX)

СМИ и Юха Молaри (коллекция)

Ei kommentteja: