maanantai 14. maaliskuuta 2011

SAFKA sanoutuu irti yhtä hyvin radikaaleista väkivaltaisista ’islamisteista’ kuin myös islamfobiasta

Suomen antifasistinen komitea SAFKA on antanut oman vaaliohjelmansa, jossa sanoudutaan hyvin ajankohtaisella tavalla ja selväsanaisesti irti radikaalia väkivaltaista islam-vääristelyä edustavasta Kavkaz Centeristä, mutta samanaikaisesti myös torjutaan koko ajan vahvistuva islam-fobia. Tämä tervehenkinen määrittely kumpaakin äärilaitaa vastaan on hyvin ajankohtainen ilmiö kansainvälisestikin.

Ehdoton ”EI” uusnatseille ja jihadisteille

Kansainvälisesti on tullut hyvin merkittäväksi kansalaisyhteiskunnan olemassaolon kannalta määritellä tervehenkinen suhtautuminen islamiin, mutta sanoutua irti kummastakin äärilaidasta: toisessa äärilaidassa islamistiset radikaalit väkivaltaiset ryhmät tahtovat lietsoa vastakkainasettelua ja toisessa äärilaidassa tietynlaiset oikeistolaiset ryhmät tahtovat rakentaa mahdollisesti ”kristinuskon” nimissä vihaa muslimeita vastaan. Tarkempi tutkimus Kavkaz Centerin toimituskunnasta ja historiasta paljastaa, että edellä mainitut molemmat äärilaidat kohtaavat yllättäen hyvässä sovussa toisensa terroritekoja mainostavalla sivustolla. Uusnatsit (joita joskus kutsutaan nationalisteiksi) ja islamistiset terroristit tahtovat sivilisaatioiden välisiä yhteistörmäyksiä omien likaisten päämääriensä hyväksi. Kumpikaan taho ei tahdo demokratiaa.

Interfax kertoi 14.3.2011, että Moskovan ja koko Venäjän patriarkka Kirill on ilmaissut pelkonsa radikaalien islamistien uhkasta Venäjää vastaan. ”Meillä ei ole ollut mitään uskontosotia tuhanteen vuoteen. Olemme aina asuneet yhdessä, mutta jokainen on säilyttänyt tapansa ja perinteensä. (…) Me elämme edelleen tässä perinteessä, joka on nyt valitettavasti joutunut alttiiksi radikaalien fundamentalististen ryhmien tähden”, patriarkka sanoi Moskovassa lauantaina 12.3. World Economic Forumissa.

Nämä ryhmät ”tulevat Venäjälle ja opettavat seuraajilleen erilaista tyyliä suhteessa ei-muslimeihin”, hän sanoi. ”Kiitän Jumalaa siitä, että yhä ehdoton enemmistö Venäjän muslimeista jakaa perinteen rinnakkainelosta, joka on ollut maassamme satoja vuosia. Teemme kaikkemme turvataksemme tämän perinteen”, Venäjä kirkon johtaja sanoi.
Koemme kiitollisuutta siinä, miten esi-isämme ja isämme uskoivat ja rakensivat uskontojen suhteet, ja haluaisimme jakaa tätä perinnettä, joka on osoittanut toimivuutensa”, Kirill perusteli.

Ihmiset säilyttävät kulttuuriset ja uskonnolliset arvonsa, mutta he kunnioittavat ja auttavat toisiaan keskinäisessä vuorovaikutuksessa".

Suomessa tuetaan russofobian nimissä Kavkaz Centeriä


Suomessa poliittinen lyhytnäköisyys ja russofobia sekä uskonnollinen sivistymättömyys ovat rakentaneet vaarallista radikalismin tilannetta. Kokoomuksen Kimmo Sasi teki aikoinaan jopa eduskunnassa Suomen hallituksen ja Supon toiminnasta kirjallisen kyselyn (808/2004, 22.10.2004), koska Kaukasian terrorismin ja Al-Qaidan sekä uusnatsien toiminnan tukemiseksi syntynyt Kavkaz Center oli joutunut Supon tutkinnan kohteeksi ja suljettu (väliaikaisesti). Kavkaz Centerin synty oli jo vuonna 1999, kun Boris Berezovski ja Movladi Udugov päättivät perustaa terroristien mainoskanavan. Kimmo Sasi intoutui aivan äskettäin 5.1.2011 eduskunnassa taas uudestaan kirjalliseen kysymykseen, tällä kertaa Mihail Hodorkovskin hyväksi.

Suomessa erityisesti Vihreiden keskuudessa on annettu äänekästä tukea terroritekoja mainostavan Kavkaz Centerin olemassaolon oikeuden hyväksi: etunenässä Heidi Hautala ja Mikael Storsjö ovat vaatineet toimintaoikeuksia uusnatsien ja radikaalien islamistien mainossivustolle.


Ruotsalaisessa kansanpuolueessa (RKP) on myös esitetty hämmästyttävän sinisilmäisiä näkemyksiä, mikäli Storsjön asianajan Ulf Månssonin huomautukseen on uskomista: Vantaan käräjäoikeudessa 24. helmikuuta 2011 Storsjön puolesta asianajaja vetosi Astrid Thorsiin (RKP, maahanmuuttoministeri), joka oli pohtinut ”Lex Storsjön” tarpeellisuutta. Kavkaz Centerin toiminnasta vastaava Storsjö on syytettynä törkeästä laittoman maahantulon järjestämisestä.

Suomessa tuetaan islam-fobiaa

Radikaaleille islamisteille annetun tuen kanssa samanaikaisesti on vahvistunut Suomessa islam-fobia, jota erityisesti Kristillisdemokraattien Päivi Räsänen ja Perussuomalaisten sekalainen joukko ovat edistäneet.

Joulukuussa 2009 Päivi Räsänen painotti islamin leviämistä ”vakavaksi haasteeksi” suomalaiselle yhteiskunnalle. Uskonnollisena ihmisenä Räsäsen näkemys sallittakoon, mutta hänen näkemyksensä poliittisen puolueen johtajana on valitettava esimerkki rauhanomaisen rinnakkainelon estävistä asenteista. Äskettäin Räsänen kimmastui uskontoministeri Stefan Wallinin (RKP) rukoustilakommentista, jossa muslimeille olisi sallittu rukoushetken viettäminen kouluissa. Räsänen aiheellisesti huomautti, että kristityiltä on kielletty raamattupiirin ja rukoushetken viettäminen useissa kouluissa välitunnilla. Silti Räsäsen asenteesta ja äänensävystä tuli selvästi ilmi islam-fobia sen sijaan että hän olisi käsitellyt yhdenvertaisuutta ja uskonnollista kunnioitusta.

Äskettäin Kristiina Ilmarinen, Helsingistä Perussuomalaisten eduskuntavaaliehdokas, joutui aiheesta arvostelun kohteeksi ”persujen islamofobiasta”. Suomessa emme tarvitse epäkunnioittavaa suhtautumista muslimeita vastaan, vaan islamistiset jihadistiset ääri-ilmiöt tulee nähdä myös islamin uskoa itseään loukkaavaksi ja Allahia halventaviksi ilmiöiksi. Mielestäni uskonnollinen ja kulttuurinen sivistymättömyys aiheuttaa poliittisissa vaikuttajissa näitä hämmästyttäviä lausuntoja, joissa jonkun ääri-ilmiön (Doku Umarov, Al-Qaida ym.) tähden torjutaan rauhanomaisten muslimien oikeudet.

Kavkaz Center halveksii YK:n päätöstä

Islamististen ääri-ilmiöt eivät ole islam, mutta he toimivat islamin nimissä ja turmelevat rauhanuskonnon maineen epädemokraattisilla ja ihmisoikeuksia loukkaavilla toimillaan. Tällöin syntyy vastareaktiona tietynlaisia ”kristillistaustaisia” oikeistokonservatiivisia ja –radikaaleja ylilyöntejä, joissa koko islam joutuu loukatuksi. Uskontojen välisen kunnioittavan rauhallisen rinnakkainelon sijaan tulee vastakkainasettelu. Jihadistista väkivaltaista islamia mainostava Kavkaz Center kyseenalaisti 12. maaliskuuta 2011 kello 14:40 julkaisemassaan englanninkielisessä artikkelissaan jopa itse Yhdistyneiden Kansankuntien (YK) olemassaolon: ”Private globalist group ’united nations’ names as its enemy Caucasus Emirate’s Emir Dokku Abu Usman”. Kavkaz Center leimaa YK:n vain ”erääksi yksityiseksi globalistiryhmäksi” eikä voi hyväksyä, että YK pakottaa kaikkien jäsenvaltioidensa estää kaikki avustus terroristille Doku Umaroville. Kavkaz Centerin mukaan heidän omien ”kansainvälisen lain asiantuntijoiden” mukaan, joiden nimiä Kavkaz Center ei tietenkään ilmoita, ”ns. ’yhdistyneiden kansakuntien’ globalistiryhmä ei ole yhtään mitään vaan pelkkä yksityisyritys”. Kavkaz Center on ilmoittanut toisaalla, että nämä kansainvälisen lain asiantuntijat ovat eräät sellaiset henkilöt, jotka ovat kansainvälisesti etsittyjä rikollisia. Heille on täten syntynyt mittava kokemus kansainvälisestä lainvalvontatoimesta ja lainsäädännöstä. Nyt tuo tietämys on Kavkaz Centerin käytössä.

Kavkaz Center on luonnollisesti sellainen organisaatio ja verkosto, jonka lopettaminen kuuluu väistämättömiin YK:n antamiin pakotteisiin. Kavkaz Center itse ilmaisee, ettei se tunnusta edes YK:n olemassaoloa. YK:n turvallisuusneuvoston pakotevaatimus velvoittaa Suomen hallitusta ja lainvalvontaviranomaisia Kavkaz Centerin sulkemiseen, palvelimien takavarikointiin ja Kavkaz Centerin koko administraation pidätykseen jatkotutkimuksia varten. Mikäli YK:n päätöksen jälkeen Suomi katsoo kuitenkin oikeudekseen sallia Doku Umarovin hyväksi mainostavan kuoleman kultin ”Kavkaz Centerin” toiminnan esimerkiksi "ilmaisuvapauden" nimissä, silloin Suomi asettuu YK:n jäsenvaltiona erikoiseen joukkoon.

SAFKA:n vaaliohjelma

Suomen antifasistisen komitean (SAFKA) vaaliohjelma eduskuntavaaleissa 2011 poikkeaa edukseen edellä esitetyistä äärilaidoista: SAFKA ei ole sinisilmäinen suojelija radikaaleille islamisteille eikä hyväksy myöskään mitään islam-fobiaa: ”SAFKA haluaa tukea Islamin uskon asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa ja ja tukee islamilaisen Sharia-oikeuden valikoivaa intregroimista osaksi suomalaista sovittelujärjestelmää aluksi kokeiluna. SAFKA pitää Islamia uskontona, joka vaikuttaa myönteisesti suomalaiseen yhteiskuntaan. SAFKA vaatii Islamin uskoa ja islamilaista kulttuuria käsittelevien televisio-ohjelmien, kirjojen ja muun julkisen materiaalin määrän lisäämistä valtion tuella”.
- - - -

No comments in my blog, but you can find my phone number GSM +358 44 322 2661 or my email juhamolari-ÄT-gmail.com (см. -ÄT- = @). You can discuss with me in Facebook

Юха Молaри: Домашняя страница – Juha Molari: Homepage http://personal.inet.fi/business/molari/

Юха Молари: Пресс-Портрет (YANDEX)

СМИ и Юха Молaри (коллекция)