sunnuntai 20. maaliskuuta 2011

Tiukka EI hengelliselle ylimielisyydelle, painostukselle ja väkivallalle

2. paastonajan sunnuntai (Reminiscere) Rukous ja usko: Saarna Pohjan Pyhän Marian kirkossa 20. maaliskuuta 2010 kello 10.

Evankeliumi Mark. 9: 17-29

Eräs mies väkijoukosta sanoi Jeesukselle: "Opettaja, minä toin poikani sinun luoksesi. Hänessä on mykkä henki. Se ottaa hänet valtaansa missä vain. Se paiskaa hänet maahan, ja hän kuolaa ja kiristelee hampaitaan ja menee aivan jäykäksi. Pyysin, että opetuslapsesi ajaisivat hengen pois, mutta ei heistä ollut siihen."
Silloin Jeesus sanoi heille: "Voi tätä epäuskoista sukupolvea! Kuinka kauan minun on vielä oltava teidän keskuudessanne? Kuinka kauan minun pitää kestää teitä? Tuokaa poika minun luokseni." He toivat pojan Jeesuksen luo. Jeesuksen nähdessään henki heti kouristi poikaa, ja tämä kaatui, kieriskeli maassa ja kuolasi. Jeesus kysyi pojan isältä: "Kuinka kauan hänellä on ollut tämä vaiva?" "Pienestä pitäen", vastasi mies. "Henki on monet kerrat kaatanut hänet, jopa tuleen ja veteen, jotta saisi hänet tapetuksi. Sääli meitä ja auta, jos sinä jotakin voit!" "Jos voit?" vastasi Jeesus. "Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo." Silloin pojan isä heti huusi: "Minä uskon! Auta minua epäuskossani!"
Kun Jeesus näki, että väkeä tuli aina vain lisää, hän käski saastaista henkeä sanoen: "Mykkä ja kuuro henki, minä käsken sinua: lähde pojasta äläkä enää mene häneen!" Henki huusi, kouristi poikaa rajusti ja lähti hänestä. Poika jäi makaamaan elottoman näköisenä, ja monet sanoivatkin: "Nyt hän kuoli." Mutta Jeesus tarttui häntä kädestä ja auttoi hänet jalkeille, ja hän nousi.
Kun Jeesus sitten oli mennyt sisään ja vain opetuslapset olivat paikalla, nämä kysyivät häneltä: "Miksi me emme kyenneet ajamaan sitä henkeä pojasta?" Hän vastasi: "Tätä lajia ei saa lähtemään muulla kuin rukouksella."

Saarna

Jokainen on nähnyt isän tai äidin, joka on huolissaan lapsensa sairauden tähden. Isien ja äitien huolet lapsistaan eivät katoa, jos vaikka lapset kasvavat aikuisiksi. Nyt oli siis eräs vakavasti huolestunut isä, joka tuli Jeesuksen luo.

Jeesuksen luo tuotiin pikkupoikaa, jonka isä oli huolissaan poikansa sairauden vuoksi. Poika kaatuili ja kiereskeli maassa sairauden vuoksi, ei uhmakkuuttaan. Silloisen ymmärryksen mukaan mahdollisesti paha henki olisi mennyt poikaan. Nykyisen ymmärryksen mukaan oireet viittaavat mahdolliseen epilepsiakohtaukseen. Suomessa noin 5000 lasta kärsii epilepsiasta. Epilepsia ilmenee vakavimmissa tapauksissa juuri kaatumisina, sätkimisenä, koko vartalon ja raajojen kouristeluina minuuttien ajan, tai kirkumisena. Usein suusta erittyy myös vaahtoa. Olen muutamia kertoa nähnyt epilepsiakohtauksen rippileirillä, joissa ohjelman tiiveys ja väsymys ovat laukaisseet nuoren rippikoulualisen aivotoiminnassa epilepsiakohtauksen. En tiedä, oliko nyt kyse epilepsiasta kuurossa ja mykässä pojassa.

Tämän päivän evankeliumissa pääasia on oikea rukous. Rukous oli siihen aikaan kova keskustelujen ja määrittelyjen aihe Israelissa. Miten pitäisi rukoilla oikein, jotta rukous olisi voimallinen?

Jeesuksen toiminta herätti kovasti hämmennystä tuossa mainitussa hetkessä niin kuin myös kauan tämän jälkeen, kun evankeliumi oli jo syntynyt ja sitä haluttiin korjata kirkollisten opettajien toimesta juuri tämän kertomuksen osalta. Tarina oli liian yksinkertainen ja helppo: Jeesuksen luo tuotiin lapsi, jolla oli mahdollisesti epilepsia ja joka tulkittiin siihen aikaan pahojen henkien työksi. Pojan isä pyysi apua poikansa puolesta, mutta tunnusti samanaikaisesti epäuskonsa, johon pyysi apua. Pojan isä ei ollut mikään superuskova, joka olisi vakuutellut täyttä varmuutta, vaan hän oli epäuskosta kärsivä hätääntynyt isä, jollaisena isänä hän rukoili apua. Isän rukous eivät siis vahvistaneet mitkään isän suorittamat voimalliset teot ja hartauden osoitukset.

Jeesus käski mykän ja kuuron hengen pois, poika rauhoittui. Ihmiset opetuslapsista alkaen ihmettelivät, miten Jeesuksella oli voima parantaa. Ihmettely jatkui itse asiassa vielä seuraavina vuosisatoinakin kirkollisissa piireissä. Jeesus vastasi, että tätä lajia ei paranneta mitenkään muuten kuin rukouksella.

Jeesuksen vastauksen yksinkertaisuus ei kelvannut sittemmin kirkollisille selittäjille ja opettajille. Jeesus antoi liian yksinkertaisen vastauksen. Tämä tyytymättömyys Jeesuksen liian helpolta vaikuttavaan vastaukseen tulee ilmi, jos luette Markuksen evankeliumin luvun 9 jakeen 29 vanhan kirkkoraamatun perusteella ja vertaatte uuteen kirkkoraamattuun. Vanhassa kirkkoraamatussa lukee, että tätä lajia ei paranneta mitenkään muuten kuin "rukouksella ja paastolla". Uusi kirkkoraamattu kertoo, että tämä parantuu vain "rukouksella". Jeesus antoi tämän vastauksensa, kun oli parantanut epäuskoaan tunnustaneen isän pyynnöstä tämän pojan.

Raamatunkäännösten erilaisuus johtuu siitä, että jo antiikin päivinä kristityt hämmästelivät Jeesuksen liian helppoa vastausta. Me voimme kurkistaa vanhan kirkon sisäpiireissä käytyyn keskusteluun tästä Jeesuksen vastauksesta eräällä erikoisella menetelmällä. Meille on säilynyt kymmeniä ikivanhoja kreikankielisiä kopioita evankeliumista antiikin ja myöhäisantiikin päiviltä. Kreikankielisistä käsikirjoituksista käy ilmi, että pelkästään ”rukous” lukee Lontoon kirjastossa säilytettävässä huikean arvokkaassa Alef-käsikirjoituksessa, joka on syntynyt 300-luvulla jKr. Kun sitä samaa käsikirjoitusta katsoo tarkasti, havaitsee, että Alef-käsikirjoituksen toinen kommentaattori on pistänyt laitaan lisäyksen, että parantaminen tapahtuu rukouksen ”ja paaston avulla”. Myös tuotakin tekstiä arvokkaampi Codex Vaticanus, Roomassa Vatikaanin kirjastossa säilytettävä käsikirjoitus 300-luvulta jKr., mainitsee ainoastaan ja vain ”rukouksen”. Sitä vastoin 400-luvulla syntynyt A-käsikirjoitus, joka löytyy myös samaisesta Lontoon kuninkaallisesta kirjastosta, opastaa rukoilijaa vahvistamaan rukouksen tehoa paaston avulla. Papyros45 on hyvin sirpalemainen papyros, jossa näkyy Raamatun tekstejä. Se on syntynyt edellisiä varhaisemmin 200-luvulla. Siinä on mahdollisesti tuo sama lisäys: ”rukouksella ja paastolla”. Toistaiseksi siis varhaisin käsikirjoitus tähän mainittuun kohtaan viittaa ”paastoon” rukouksen vahvistamiskeinona, mutta siitä huolimatta tutkijat katsovat, että ”paastoa” ei sanottu alkuaan Markuksen evankeliumissa. On epäuskottavaa, että niin huolellisesti kopioinnista ja tekstin siirtämistä huolehtinut Codex Vaticanus olisi unohtanut nämä sanat pois, vaan pikemmin on käynyt päinvastoin: Papyros 45 ja Alex-käsikirjoituksen ensimmäinen kommentaattori ovat kokeneet riittämättömäksi pelkän rukouksen. He ajattelivat, etteikö sittenkin pitäisi edes paastota, jotta rukous olisi väkevin ja vaikuttavin.

Millainen rukous riittää ja on riittävän väkevä?

Tämä kysymys oli hyvin ajankohtainen, kuuma kysymys Jeesuksen ajan Israelissa ja sen jälkeen vuosisatoja Välimeren ympäristössä. Olen kiinnittänyt huomiota siihen, että rukoukselle on esitetty myös yhä edelleen kovia vaatimuksia, joita ei sille pitäisi esittää.

Jeesuksen kotikylän Nasaretin pohjoispuolella oli lähituntumassa eräs kylä, josta oli lähtöisin juuri siihen aikaan juutalainen tekojen mies, sittemmin rabiksi kutsuttu Hanina ben Dosa. Hänestä kerrotaan myös suuria ihmetekoja, jotka liittyvät tietynlaiseen rukouselämään. Valtaosa näistä kertomuksista on syntynyt hyvin epäaidosti vuosisatoja todellisen tilanteen jälkeen juutalaisen synagogan ja kristillisen kirkon kilpailutilanteessa, kun molemmat halusivat esittää oman sankarinsa hyväksi esimerkiksi. Hanina ben Dosa –kertomusten syntyyn vaikutti myös Babyloniassa sassanidien valtaannousu ja juutalaisten kokema ahdinko. Siinä tilanteessa tuli entistä tärkeämmäksi korostaa häiriintymättä oikeaoppista rukouselämää, jotta usko säilyisi vaaroista huolimatta eheänä.

Jeesus paransi pojan yksinkertaisesti Jumalan vahvan sanan vallalla ja antoi neuvoksi turvautua rukoukseen. Pojan isä oli tunnustanut epäuskonsa, mutta pojan isän epäusko ei estänyt Jumalan ihmettä.

Hanina ben Dosan parannusihmeissä oli keskeistä rukoilijan keskittynyt antautuneisuus pyhälle asialle, erheetön hartaus. Rukoilijan piti olla uskossa syvästi pyhittynyt, jotta Jumala kuulisi rukouksen ja suorittaisi ihmeen.

Jeesuksen ihme tapahtuu epäuskonsa tunnustavan isän rukouksen jälkeen.

Tällä erolla on merkittäviä seurauksia myös meidän päiviimme, kun itse kutakin meistä opastetaan tällaiseen tai tuollaiseen rukoukseen, kun itse kukin saattaa joutua myös hengellisen väkivallan tai epäkunnioittavan kohtelun uhriksi. Meidän on säilytettävä kaikissa näissä tilanteissa mielessämme kirkkaana evankeliumin ihanuus: Kristillinen usko ja evankeliumi eivät perustu uskovaisen omaan pyhityselämään, varmaan ja voimakkaaseen uskoon, eivät perustu mihinkään uskonnolliseen ansiokkaaseen suoritukseen tai luonteenlaatuun, vaan armoon, laupeuteen, Jumalan hyvään lahjaan ja rakkauteen meitä kohti Jeesuksen Kristuksen perusteella. Kun joku tulee luoksesi, kun olet heikko ja tarvitset apua, niin säilytä myös silloin levollinen uskosi, ettei kukaan viettele sinua hengellisen väkivallan uhriksi, ettei sinulta vaadita uskonnollisen hartauden tuntomerkkien näyttämistä rukouksen voiman vahvistamiseksi. Muista, että Jeesus kuuli hätääntyneen isän rukouksen, vaikka tämä isä ei voinut vedota vahvaan uskoon, vaan tunnusti epäuskonsa.

Kyse on siitä, mitä on evankeliumi ja Jeesus Kristus meitä varten: Jumala kuullee heikot rukouksemme, hyväksyy epäuskoisten tunnustukset oman ihmisrakkautensa tähden Jeesuksen Kristuksen sovitustyön ansiosta. Jumala kuulee ja katselee Jeesuksen tähden meitä rakkaudella ja laupeudella. Siksi kaikenlaisten rituaalien, mahtitekojen ja muiden esittely Jumalalle ei ole tarpeellista rukouksen vahvistamiseksi, vaan pikemmin ne ovat ihan tarpeettomia. Jeesus riittää rukoilijan voiman lähteeksi. Rukoile Jeesuksen nimessä isot ja pienet rukoukset.

Pohjan suomalaisessa seurakunnassa kannettiin tänään kolehti evankelisluterilaisen lähetysjärjestön Kylväjän työlle Japanissa. Tämä kolehti oli päätetty jo puoli vuotta aiemmin, mutta oli tänään mitä ajankohtaisin. Mahdollisesti vakavien luonnononnettomuuksien jälkeen kristityt voivat auttaa kärsineitä ja järkyttyneitä lähimmäisiä uuden elämän alkuun.

- - - -

No comments in my blog, but you can find my phone number GSM +358 44 322 2661 or my email juhamolari-ÄT-gmail.com (см. -ÄT- = @). You can discuss with me in Facebook

Юха Молaри: Домашняя страница – Juha Molari: Homepage http://personal.inet.fi/business/molari/

Юха Молари: Пресс-Портрет (YANDEX)

СМИ и Юха Молaри (коллекция)