torstai 10. maaliskuuta 2011

Vala käsi Raamatulla

Eduskuntavaaleissa voidaan antaa protesti huonomman tai paremman Venäjä-politiikan puolesta. Minua on törkeästi moitittu Venäjän kätyriksi, mutta rohkenen pistää käteni Raamatulle ja lausua, että en ole minkään vieraan vallan kätyri, vaan tahdon vilpittömästi ja itsenäisenä ihmisenä rauhaa ja ystävyyttä.

Helsingin vaalipiirissä Suomen työväenpuolueen eduskuntavaaliehdokas Juha Molari, teologian tohtori ja BBA, Suomen antifasistisen komitean (SAFKA) aktivisti ja taloustoimittaja, lupaa ja vakuuttaa Suomen valtakunnan luotettavana ja uskollisena kansalaisena, että hän palvelee Suomea rehellisesti sekä parhaan kykynsä mukaan etsii ja edistää sen hyötyä ja parasta. Pahat parjaukset pitäisi jo vihdoin loppua!


Raamatun evankeliumien perusteella on muodostunut hyvin aiheellisesti vakava suhtautuminen valaan. Evankeliumit kertovat, että Jeesus ei hyväksy vanhaa leväperäistä ”vannottelua”, jossa ihmiset vannovat valheidensa ja vääryytensä hyväksi. Puheen pitää olla totta! Myös Uuden testamentin Jaakobin kirjassa on suora kehotus välttää vannottelua (Jaak. 5:12).


Sotilasvala


Kuva: Juha Molari etsii ja edistää Suomen hyötyä ja parasta

Kristillinen tulkintahistoria on pitänyt valan pyhänä. Tästä valan korkeasta arvosta seuraa, että Suomen rikoslaki tuomitsee väärästä valasta vankeutta. Vala on kuitenkin edelleen käytössä: nuorena varusmiehenä vannoin sotilasvalan:
Minä lupaan ja vakuutan kaikkivaltiaan ja kaikkitietävän Jumalan edessä olevani Suomen valtakunnan luotettava ja uskollinen kansalainen. Tahdon palvella maatani rehellisesti sekä parhaan kykyni mukaan etsiä ja edistää sen hyötyä ja parasta.
Minä tahdon kaikkialla ja kaikissa tilanteissa, rauhan ja sodan aikana puolustaa isänmaani koskemattomuutta, sen laillista yhteiskuntajärjestystä sekä valtakunnan laillista esivaltaa. Jos havaitsen tai saan tietää jotakin olevan tekeillä laillisen esivallan kukistamiseksi tahi maan yhteiskuntajärjestyksen kumoamiseksi, tahdon sen viipymättä viranomaisille ilmoittaa.
Joukkoa, johon kuulun, sekä paikkaani siinä, en jätä missään tilanteessa, vaan niin kauan kuin minussa voimia on, suoritan saamani tehtävän loppuun.
Lupaan käyttäytyä kunnollisesti ja miehekkäästi, totella esimiehiäni, noudattaa lakeja ja asetuksia sekä säilyttää hyvin minulle uskotut palvelussalaisuudet. Tahdon myös asetovereitani kohtaan olla suora ja auttavainen. Milloinkaan en sukulaisuuden, ystävyyden, kateuden, vihan tai pelon vuoksi enkä myöskään lahjain tahi muun syyn tähden toimi vastoin palvelusvelvollisuuttani.
Jos minut asetetaan esimiesasemaan, tahdon olla alaisiani kohtaan oikeudenmukainen, pitää huolta heidän hyvinvoinnistaan, hankkia tietoja heidän toiveistaan, olla heidän neuvonantajanaan ja ohjaajanaan sekä omasta puolestani pyrkiä olemaan heille hyvänä ja kannustavana esimerkkinä.
Kaiken tämän minä tahdon kunniani ja omantuntoni mukaan täyttää.


Pidän kaikkitietävän Jumalan edessä annettua valaa pyhässä arvossa: haluan olla Suomen valtakunnan luotettava ja uskollinen kansalainen. Juuri tästä lähtökohdasta käsin en voi hyväksyä flirttailua Naton kanssa, kun tuota flirttailua harjoitetaan suunnitelmallisen informaatiosodan avulla, jossa Venäjästä tehdään alitajuntaamme uhka, uhka, uhka. Tahdon kaikissa tilanteissa puolustaa rauhaa ja laillista yhteiskuntajärjestystä. Muistan, että muutamat varusmieskaverit kokivat valan jopa niin pyhäksi, että he tahtoivat antaa pikemmin vakuutuksen kuin sotilasvalan. Kun olen siis kirjoittanut blogissani korjausvaatimuksia Suomen sotien jälkeisen historiamme epäonnistuneimpaan ulko- ja kauppapolitiikkaan, olen tehnyt korjausvaatimukset Suomen valtakunnan luotettavana ja uskollisena kansalaisena.

Pappisvala

Kuva: Kirkkoherra Juha Molari tahtoo edistää hyvää, rauhallista ja kunniallista elämää, toimia rauhan puolesta sotaa ja sotahenkisyyttä vastaan

Pappisvala pyhittää papin elämään kirkon tunnustukselle. Vannoin pappisvalan toukokuussa 1989 Helsingin tuomiokirkossa, kun piispana toimi Samuel Lehtonen.
Minä Juha Molari lupaan ja vannon kaikkivaltiaan ja kaikkitietävän Jumalan kautta, että minä, toimittaessani Jumalan seurakunnassa saarnavirkaa, jonka nyt olen valmis ottamaan vastaan, olen uskollisesti ja puhtaasti pysyä Jumalan pyhässä sanassa, joka on ilmoitettu Vanhan ja Uuden Testamentin profeetallisissa ja apostolisissa kirjoissa, sekä evankelis-luterilaisen kirkon siihen perustuvassa tunnustuksessa, niin etten julkisesti julista ja levitä enkä salaisesti edistä ja suosi sitä vastaan sotivia oppeja. Minä tahdon myös kaikin tavoin ahkerasti ja uskollisesti harrastaa Jumalan sanan oikeata opettamista sanankuulijoilleni ja pyhiä sakramentteja Kristuksen säätämisen mukaan hoitaa sekä jumalisuuden harjoitusta keskinäisessä rakkaudessa ja kaikin puolin hyvää, rauhaisaa ja kunniallista vaellusta opilla ja esimerkillä vahvistaa ja edistä.
Kaikkea tätä minä tahdon rehellisesti noudattaa, niin kuin oikean papin tulee ja sopii, niin että siitä voin vastata Jumalan ja ihmisten edessä. Tähän Jumala minua auttakoon.


Muistan valaa edeltäneet keskustelut piispan, tuomiokapitulin ja pappisvihittävien kanssa. Keskustelujen ilmapiiri oli sellainen, että tämä pappisvala on ihanne, johon pyydetään Jumalan apua. Olen kokenut alusta alkaen pappisvalan kuvaukseksi siitä mikä on se pyhän uskon sisältö, josta luopuminen edellyttäisi rehellisyyden nimissä johtopäätöksiä papilta pappisviran hoitamisen suhteen. Toimintani on ensisijaisesti ollut hengellinen paimen, kuten Augsburgin tunnustus lausuu "vanhurskauttavan uskon saamista varten". Julkisuudessa ollut yhteiskunnallinen osa on toissijainen osa elämäni päiväjärjestystä ja ajankäyttöä, vaikka julkisuuden avulla mielikuvat väärentyvät.

Olen kokenut pappisvalan tähden pahaa mieltä vallitsevan leväperäisen kirkollisen suhtautumisen tähden, jossa ei enää pysytä uskollisesti ja puhtaasti Jumalan pyhässä sanassa ja evankelis-luterilaisen kirkon Raamattuun perustuvassa tunnustuksessa. Minulle Jumala on oikeasti elävä ja kaikkivaltias - ei vain leikisti! Omalla käytökselläni olen halunnut edistää Jumalan sanan oikeaa oppimista ja pyhien sakramenttien evankeliumin mukaista nauttimista. Olen ymmärtänyt rakkauden, kaikin puolin hyvän, rauhaisan ja kunniallisen vaelluksen edistämisen jossakin määrin samaksi velvollisuudeksi, jonka myös sotilasvala määrittää: meidän tulisi puolustaa rauhaa ja laillista yhteiskuntajärjestystä tuhoavia, väkivaltaisia aatteita ja bandiitteja vastaan.

Todistajan vala

Oikeudenkäynnissä voidaan joutua vannomaan vala, kun olemme oikeudessa todistajan asemassa. Jumalankieltäjät antavat oikeudenkäynnissä vakuutuksen, jossa vedotaan vain kunniaan ja omaantuntoon. Minä antaisin siis tällaisen valan: ”Minä Juha Molari lupaan ja vannon kaikkivaltiaan ja kaikkitietävän Jumalan kautta, että minä todistan ja kerron kaiken totuuden tässä asiassa siitä mitään salaamatta tai siihen mitään lisäämättä taikka sitä muuttamatta”.

Todistajan on puhuttava poliisikuulusteluissa totta. Hänen on puhuttava totta myös oikeudessa todistajana. Mikäli hän paljastuu valehtelijaksi ja totuuden väärentäjäksi, tällöin todistajalle tuomitaan vankeusrangaistus. Totuusvaatimus korostuu todistajan valan muodossa. Odotan mielenkiinnolla lähitulevaisuutta, kun Mikael Storsjö ja Adam Tumsoev vannovat todistajan valan kaikkivaltiaan ja kaikkitietävän Jumalan kautta, jotta he todistavat ja kertovat kaiken totuuden niistä parjauskirjoittajista, jotka ovat kehittäneet nuo hurjat tarinat minusta ja ystävistäni.

Myöhään eilisiltana 9.3.2011 kello 22:09 uusnatsien ja Kaukasian emiirikunta –terroristijärjestön terrori-iskuja ja repivää aatetta mainostava Kavkaz Center –sivusto tunnusti epäsuorasti, että heidän monipäiväinen likainen informaatiosota minua – Juha Molari – vastaan oli perustunut bluffiin. Tämä oli kuitenkin tunnustuksesta huolimatta jo 81 parjausjuttu minua vastaan.

Jevgeni Djakonov (Evgeny Dyakonov, Евгений Дьяконов) seisoskelee jutun kuvassa hyväkuntoisena ja kertoo, että hänellä oli ollut jalka murtuneena. Kavkaz Center ei julkaise luonnollisesti kuvia jalasta eikä lääkärintodistusta asiasta. Kavkaz Center kertoo perustaneen aiemmat tietonsa ”joidenkin venäläisten lähteiden virheelliseen tietoon, että hän oli kuollut”. Kavkaz Center kertoo, että "norjalainen antifasistiryhmä Blitz oli iskenyt toimittajaa vastaan suomalaisen bandiittiryhmän ’Antifasistisen Safkan’ käskystä, ’pastori’ Juha Molarin käskystä, jota epäillään FSB-yhteyksistä” (Kavkaz Center).

Kavkaz Center myöntää, että Djakonov oli juuri ennen saamaansa iskua julkaissut videon, jossa hän oli syyttänyt kaikkia antifasisteja ”pedofiileiksi”. Kavkaz Center julkaisi samassa hengessä kansainvälisenä naistenpäivänä 8.3.2011 kello 23:29 englanninkielisen ”jutun”, jonka mukaan Juha Molari on vakoilija ja KGB-terrorsti, ”antifasistit, kuten Bäckman, Molari ja Tammi, ovat lasten hyväksikäyttäjiä ja pedofiileja. Katso norjalaisen toimittajan Evgeny Dyakonovin (diakonoff) filmi Youtubesta. Filmi ilmestyi muutama päivä ennen kuin KGB tappajat, terroristipastorin ja johtavan eurooppalaisen ’antifasistin’ Juha Molarin, määräämänä hyökkäsivät häntä vastaan Oslossa” ("Anti-Fascists", like Backman, Molari and Tammi, are child-abusers and pedophiles. See the film of Norwegian journalist Evgeny Dyakonov (diakonoff) on Youtube here. The film was shot a few days before KGB killers, instigated by terrorist "pastor" and leading European "anti-Fascist" Juha Molari, attacked him in Oslo", Kavkaz Center 8.3.2011 kello 23:29).

Juuri viime yönä ilmestyneessä jutussa paljastuukin, että suhteellisen terve Jevgeni Djakonov seisoo ja selittää tapahtumien kulkua Kavkaz Centerin sivulla: "poliisi olisi ottanut hänet suojaan" muutamaksi päiväksi, kun hän oli mennyt antifasistien tapahtumaan. Kavkaz Center ei julkaise myöskään poliisin raporttia siitä, ketä nämä suojelivat ja mikä oli Djakonovin ”suojaan ottamisen” varsinainen tarkoitus. Näin Kavkaz Center synnytti lopulta huikean tarinan tappavasta KGB-agentista, joka pappiskiireiden ja rippileirin keskeltä Raaseporista lensi ääntä nopeammalla, tutkissa näkymättömällä agenttikoneellaan Osloon, kävi surmaamassa uusfasistin, ”punaisen tiikerin” Vjatšeslav Datsikin (Вячеслав Дацик) tukimiehen, mutta palasi tämän jälkeen muina miehinä vain pienen hetken kuluttua pidettävän laskiaissunnuntain jumalanpalveluksen pitoon. Tätä juttua Kavkaz Center on levittänyt myös muuhun kansainväliseen mediaan. Sitä juttua on lähetetty monin eri saatesanoin työtovereitteni sähköposteihin.

Minä Juha Molari lupaan ja vannon

Kuva: Kirkkoherra Juha Molarin käsi on Raamatulla

Minä Juha Molari lupaan ja vannon kaikkivaltiaan ja kaikkitietävän Jumalan kautta, että mitään salaamatta tai siihen mitään lisäämättä taikka sitä muuttamatta: olen itsenäinen rehellinen suomalainen mies, joka ei kuulu millään tavalla mihinkään agentti-järjestelmään, en ole fsb:n enkä kgb:n tai mossadan tai Kapon tai Supon tai cia:n toimija, vaikka kunnioitan toki tuon alan viranomaisia erittäin suuresti, vaan tahdon edistää hyviä valtiollisia suhteita itsenäisenä ihmisenä ystävyyden hengessä - siis eri tavalla kuin Suomen ulkopolitiikassa ja mediassa nykyään vallitsevassa kaksinaismoraalissa toimitaan. Internetissä kirjoitetut parjauskirjoitukset loukkaavat minua. Nyt niitä on levitetty myös sähköpostilla ystävilleni ja työtovereilleni. Mielestäni sellainen sopimaton parjaus pitäisi loppua!

Minä en saa mitään ulkomaista tai kotimaista rahoitusta ystävällisten naapurisuhteiden edistämisestä. Haluan, että Kavkaz Center tuhotaan niin ettei sen toiminta voisi jatkua Suomesta käsin; haluan, että Kavkaz Centerin hyväksi palvelevat toimittajat ja muut tutkiverkostot paljastetaan kansalaisyhteiskunnan ja ehkä lainvalvontaviranomaisten tuomiota varten. Rakkauteni ei ole löperöä pehmoilua, vaan vakavaa vastuullisuutta silloin, kun näen vääryyden tapahtuvan keskuudessamme ja jopa suomalaisten hyvällä tuella.

Minua innoittava ajatus on rakkauteni ihmiselämää kohtaan sinänsä: juuri elämän, rauhan ja rakkauden tähden en hyväksy valheellista kirjoittelua ja uutisointia, jossa Venäjä kuvataan pelottavaksi viholliseksi ja niin edistellään Nato-optiota tai muuta poliittista päämäärää. Sellaisia pahoja pahoja juttuja naapuria vastaan ei ylipäätänsä tarvita nykypäivänä – eikä niitä olisi tarvittu myöskään 20- ja 30- lukujen Suomessakaan, vaikka silloinen itäinen naapurimme Neuvostoliitto oli hyvin kaukana nykyisestä naapuristamme Venäjästä, - moniarvoisesta, uskonnon harjoitusta aidosti kunnioittavasta, demokraattisesta, globaalissa markkinatalousjärjestelmässä toimivasta valtiosta. Vallitseva suomalainen väärä politiikka pitäisi korjata terveeksi ja hyväksi yhteistyöksi ja diplomatiaksi. Voin vakuuttaa ja vannoa käsi Raamatulla, että en toimi näissä sanoissani minkään rahoittajan kätyrinä tai käskyläisenä, vaan pelkästään vapaasti ystävällisten suhteiden hyväksi. Olen huolissani poliittisen ilmapiirin romahduksesta, joka on tapahtunut erityisesti viime vuosien aikana Suomen omasta aloitteesta.

Epäonnistunut kauppa- ja ulkopolitiikka muutettava paremmaksi

Suomen hyvinvoinnin ja kansainvälisen imagon tähden olisi erittäin aiheellista muuttaa epäonnistunut kauppa- ja ulkopolitiikka rauhanomaiseksi, ystävälliseksi partnerisuhteeksi. Tämän hetken ennusteiden valossa on jopa pelättävissä, että epäonnistuneen politiikan jälkeen syntyy entistä enemmän vastakkainasettelua rakentava politiikka, huonon politiikan jälkeen yhä huonompaa politiikkaa!

Minä en idealisoi mitään valtiota, en myöskään hyvää naapuriamme Venäjää. Sitä vastoin katson realistiseen mahdollisuuteen. Pohjois-Afrikan kriisien seurauksena yhä selvemmin näkyy, että Venäjä on Euroopan Unionille ja koko maailmalle luotettava ja tärkeä partneri. Maxim Medvedkov (Максим Юрьевич Медведков), Venäjän pääneuvottelija WTO-jäsenyysasioissa, korosti aivan äskettäin nerokkaasti niin kuin Tehran Times kertoi 7. maaliskuuta 2011, että Euroopan Unionin ja Venäjän suhteet voivat vauhdittua taloudellisesti surullisten levottomuuksien (mm. Libya) johdosta. EU-byrokraatit ovat eläneet kauan Venäjää vastustavissa harhoissa, mutta nyt he voivat saada yhtäkkiä herätyksen öljyn ja kaasun toimituksen uhkista Libyan, Algerian ja Egyptin tähden. Venäjä on rauhantahtoinen, hyvä partneri.

Maxim Medvedkov on syntynyt 2. tammikuuta 1957. Hän on valmistunut ekonomiksi Moskovan valtiollisesta kansainvälisiä suhteita tutkivasta maineikkaasta MGIMO-yliopistosta. Tämä yliopisto valmistaa nimenomaisesti kansainvälisten suhteiden akateemisia ammattilaisia. Vuonna 1979 Medvedkov tuli Neuvostoliiton ulkomaankauppaministeriön pohjoismaisen kaupan yliassistentiksi ja vuonna 1982 Neuvostoliiton Sveitsin kaupallisen edustuston pääekonomiksi. Vuodesta 1987 hän toimi ulkomaankauppaministerin talousosaston pääsihteerinä, kun talousosasto rakensi suhteita kapitalistisiin maihin. Vastaavassa tehtävässä hän jatkoi vuodesta 1992 alkaen Venäjän ulkoministeriön palveluksessa. Vuosina 2000-2004 hän toimi Venäjän talouskehityksen varaministerinä sekä Kauppapolitiikkakeskuksen pääjohtajana. Helmikuusta 2001 alkaen hän on johtanut Venäjän valtuuskuntaa neuvotteluissa liittymisestä Maailman kauppajärjestöön WTO.
- - - -

No comments in my blog, but you can find my phone number GSM +358 44 322 2661 or my email juhamolari-ÄT-gmail.com (см. -ÄT- = @). You can discuss with me in Facebook

Юха Молaри: Домашняя страница – Juha Molari: Homepage http://personal.inet.fi/business/molari/

Юха Молари: Пресс-Портрет (YANDEX)

СМИ и Юха Молaри (коллекция)