tiistai 19. huhtikuuta 2011

Kirkollinen media ja päätöksentekijät eivät uskalla puhua avoimesti Suomessa

Saako pappi arvostella Kavkaz Centeriä ja sen tukijoita tiukasti?

Erimielisyys koskee sitä, miten pappi saa arvostella Kavkaz Centeriä. Tutkinta-asiamies Jorma Back tulkitsi kasvotusten sitä linjaa, joka tuomiokapituli on tehnyt: hänen mukaansa pappi voi edetä virkamiehenä vain viranomaistietä. Paljon ei auttanut sanoa, että olen jättänyt tutkimuspyyntöjä Kavkaz Centerin toimintaa vastaan poliisille, mutta poliisi ei toimi. Kavkaz Centerillä on poliittinen hyväksyntä Suomessa.

Tuomiokapitulille ja kirkon medialle olisi erittäin terveellistä tunnustaa myös julkisesti se aatesisältö ja ne argumentit, jotka valmistelevat paperit lausuvat avoimesti. Esimerkiksi Tuomiokapituli määrittää (10.2.2011 § 3 s. 10) tässä riita-asiassa sananvapauden rajaksi vain viranomaismenettelyn ilman julkista tiukkaa keskustelua:
Molari arvostelee Kavkaz Center –nimistä organisaatiota terroristien tiedotuskanavaksi. Organisaation palvelin toimii Suomessa Storsjön yrityksen tiloissa, ja Storsjön mukaan organisaation toiminta on todettu Ruotsissa lailliseksi. Tuomiokapitulin toimivaltaan ei kuulu Kavkaz Centerin toiminnan laillisuuden arviointi. Koska tietoon ei ole tullut, että Suomen viranomaiset olisivat kieltäneet organisaation toiminnan tai puuttuneet siihen, on lähtökohtana pidettävä, että toiminta on laillista" (tuomiokapituli).

Em. lause on liki sanatarkka kopio Kavkaz Centerin servereiden omistajan Mikael Storsjön kantelukirjeestä, jossa hän vaatii hyväksyntää Kavkaz Centerille, koska järjestelmä on meillä laillinen. Olen julkaissut valtaosan kantelu- ja asiapapereista blogissani, joten itse kukin voi nähdä, mistä on ollut koko ajan kyse: Kavkaz Centeristä ja sen tukiverkostoista.

Oliko papin sopimatonta rukoilla Beslanin koulutragedian muistohetkessä?

Kiistahan on koko ajan koskenut sitä, että onko kritiikkini Kavkaz Centeriä vastaan ollut sopimatonta. Tuomiokapitulin mukaan "eksorsistinen rukous" Kavkaz Centeriä vastaan on "rukouksen sopimatonta käyttämistä poliittisia vastustajiaan vastaan". Rukouksessa en maininnut kenenkään henkilön nimeä, mutta kapituli luki rukouksen tarkoittavan kuitenkin tiettyjä ihmisiä. Rukousta en toimittanut virkatehtävissä Pohjan kirkossa tai sen jumalanpalveluksissa, vaan uskontojen välisessä Beslanin koulutragedian muistohetkessä!

Loukkaako Jukka Mallisen kunniaa, kun hänet rinnastaa Sokrateen kanssa?

Toki kapituli on keksinyt matkan aikana moninaisia sivupolkuja pääteeman ympärille. Esimerkiksi Jukka Mallinen on ollut hyvin loukkaantunut siitä, että liitin Sokrateen ja Mallisen suurina opettajina rinnatusten, koska Mallisen mukaan Sokrates olisi ollut homo. Tähän näkemykseen myös tuomiokapituli yhtyy. Itse en tiedä klassisesta antiikista ja sen jälkeisestä kirjallisuudesta mitään merkittävää lähdettä, jossa olisi edes tuollaista ajateltu Sokrateen seksistä. Itsekään en ajatellut seksiä. Niin tuli ”perusteeton leimaaminen”.

"Sopimaton uhkaava kirjoittelu" tuli esimerkiksi siitä, että muistutin monin tavoin Ville Ropposen viisumikiellon perusteista ja läheisyydestä Kavkaz Centerin toimintaan Finrosforumin välityksellä, Mallisen historiallisesta ja jatkuvasta tuesta Kavkaz Centerin olemassaololle jne. Nämä mainitut henkilöt olivat tätä ennen leimanneet minun toimintaani perusteettomasti.

Kyse on tuomiokapitulin ja kantelijoiden russofobiasta

Tutkinta-asiamies Jorma Back piti pitkän palopuheen kasvotusten sen hyväksi, että Kavkaz Center olisi syntynyt jo vuosisatoja sorretun tshetseenikansan äänenkannattajana. Hän halusi opettaa asiassa ”harhautunutta pappia”. Tuon palopuheen jäljet näkyvät yhä edelleen Backin raportista, jossa on toki koko lailla epätarkkuuksia – liki jokaisessa lauseessa. Tällaisen palopuheen piti myös Tuomiokapitulin lainoppinut asessori, Kauniaiaisten kirkkoherra, kun papit ja tuomiokapituli oli Naantalissa koulutuksessa. Hänen viestinsä oli, että Johan Bäckman on paha ystävä, niin ei saa turmella Suomen mainetta Venäjällä, ja että Venäjällä ei ole toimittajien vapautta. Ymmärrettävästi tuollaisista lähtökohdista syntyy kirkossamme vaatimus Kavkaz Centerin sananvapauden kunnioittamisen puolesta! Säälittävää!

Perusteettomasta leimaamisesta pitäisi mennä itse kiistakysymyksiin

Tuomiokapitulin rakentama julkinen viestintä on sellaista poliittista kiemurtelua, jossa lausutaan rumia ikään kuin viattomasti, mutta ei sanota mitään itse asioista. Kyseessä on siis mitä suuremmassa määrin perusteetonta leimaamista minua vastaan. En katso mitään hyötyä käydä mitään keskustelua kapitulin ja sen edustajien kanssa asian johdosta. Vastaukseni ovat jo hyvin luettavissa: niitä on useita satoja sivuja. Jorma Back lausui itse, ettei ole edes lukenut asiapapereita. Miten tutkimusta voi tehdä, jos asiapapereita ei lue?

Kirill ei ole esittänyt mitään suoraa kutsua

Kotimaa-lehdessä epätarkkuus jatkuu. Siinä toimittaja Simo Alastalo väittää 19.4.2011 perusteettomasti, että ”Juha Molari kertoo Venäjän ortodoksisen kirkon patriarkka Kirillin pyytäneen häntä liittymään Venäjän ortodoksiseen kirkkoon”. Toimittaja kirjoittaa, että tämä tieto tulisi ikään kuin minun sanana.

Toimittajan perusasia olisi ollut viitata asiaa koskevaan lähteeseen, joka on niinkin merkittävä kuin valtiollinen tietotoimisto. Lähteeksi olisi pitänyt sanoa Interfaxin tieto, josta käy ilmi, että Kirillin johtama yhteisö on ilmoittanut solidaarisuutensa. En ole koskaan sanonut, että Kirill olisi esittänyt henkilökohtaisesti mitään kutsua, vaikka hän johtaakin ko. organisaatiota.

Itse kirjoitin, että Kirillin johtama organisaatio on esittänyt kutsun. Intefaxin tieto olisi ollut kuitenkin oikea lähdetieto. Siksi ei pitäisi puhua meikäläisen "väitteestä". Yksityiskohdaltaan tarkin tieto olisi tässä asiassa tutkimusjohtaja professori Roman Anatolevits Silantev. Toivon, että Kotimaa-lehti korjaa uutisointia oikeaksi.

Kavkaz Centerin arvostelu virasta pidättämisen keskiössä?

Kotimaa-lehden jutussa annetaan ymmärtää, että venäläinen Russian today -tv-kanavan haastattelu olisi esittänyt "väitteen virasta pidättämisen syyksi" ikään kuin perusteettomasti ja väärin, kun televisiokanava sanoi, että Molari on arvostellut Kavkaz Centeriä. Toimitus käyttää ilmaisua "väite", millä on suomen kielessä kielteinen sävy.

Miksi lehdistömme ei kerro, että Mikael Storsjö - Kavkaz Centerin omistaja - on kantelijoita yhdistävä taho: hän on myös itse kantelija. Storsjö ja hänen avustajansa Kavkaz Centerin webmaster "Islam Tumsoev" järjesti "onnistuneen" mielenosoituksen, jonka seurauksena seurakunnan työntekijät närkästyivät pappiinsa ja alkoi sisäinen kampanja kirkkoherraa vastaan. Miksi sanomalehti ei tiedä kertoa taas kerran Kavkaz Centerin osallisuudesta tähän? Itse asiassa Storsjö on jopa Pohjasta oman kylän poikia, mikä muistetaan myös päätöksenteossa kovin hyvin.

Missä vaiheessa lehdistömme uskaltaa katsoa tosiasioita silmiin ja kirjoittaa niistä avoimesti? Miksi lehdistö ei saapunut viime torstaina lehdistötilaisuuteen, jossa olisi voinut kohdata avoimesti nämä asiat rinnatusten venäläisen median kanssa? Miksi suomalaista mediaa ei ollut juurikaan paikalla Storsjön oikeudenkäynnissä perjantaina, vaan oma toimitustyö jäi olemattomiin asian johdosta? En ole suomalaista mediaa vastaan sinänsä, vaan tahdon parempaa tutkimustyötä, jossa asiapapereiden yksityiskohdatkin selvitetään, jos mahdollista. Pelkkä lehdistötiedote on vasta työtehtävän alku.

Kotimaa-lehti jatkaa kirkkopoliittista epätarkkuutta myös toisessa jutussa, joka koskee virantoimituksesta pidättämistä.

Näin kapituli selittää julkisesti:

Kanteluiden johdosta antamassaan päätöksessä tuomiokapituli on katsonut Molarin käyttäneen epäasiallista kieltä, joka on sisältänyt sopimattomia ja vihamielisyyttä osoittavia ilmaisuja sekä ollut tyyliltään uhkaavaa ja kohteitaan ilman perustetta negatiivisesti leimaavaa. - - -

Nämä ovat välipäätöksiä. Lopullisia ratkaisuja ei ole tehty, painottaa vs. lakimiesasessori Ulla-Maija Halme Espoon hiippakunnasta.
- Virantoimituksesta pidättäminen on turvaamistoimenpide, tämä ei ole rangaistus. Kurinpitoasiamies ja tutkinta-asiamies selvittävät nyt, miten asia etenee, hän sanoo.


Tämän jutun jälkeen eräs perässähiihtäjä vaatii kirkkoa korjaamaan venäläiselle medialle, että Molari oli oikeasti paha, eivät Storsjö, Hautala, Mallinen, Ropponen ym.

KOTIMAA-lehti: Venäjän media uutisoi asiasta vainona Molaria kohtaan, venäjänvastaisuuden osoituksena ja terroristien suojelemisena Suomessa. Esimerkiksi täällä Britanniassa näkyvän Russia Today -kanavan uutisten mukaan Suomen luterilainen kirkko on nyt yhdessä valtion kanssa liittynyt Molarin vainoon ja terroristien suojelemiseen. Ja asiantuntijaääntä käyttää kuka muu kuin kiistanalainen, "Finnish-Caucasus Friendship Societyn" puheenjohtajana esiintyvä Johan Bäckman. Tällainen uutinen sattui vain silmään TV-kanavia selaillessa. Ehkä tällaisia tietoja olisi kirkon hyvä oikaista kansainväliselle medialle, jos oikaisuntarvetta on. Tässä vielä linkki: http://rt.com/news/finnish-priest-defrocked-terrorists/ (ja: http://rt.com/news/finnish-priest-umarov-molari/)

Kavkaz Centerin ja Pro Karelian samankaltainen perverssi sadistinen tendenssi

Tuomiokapitulin ajatuksena näyttäisi olevan, että olisin perusteettomasti negatiivisesti leimannut, kun olen arvostellut mainittua Finrosforumin nelikkoa sekä heidän russofobista ohjelmaansa, ml. Kavkaz Centerin toimintaa. Toki viekkaudessaan kapituli ei mainitse enää Kavkaz Centeristä yhtään mitään, kun kirjoittaa lehdistötiedotteen. Kapituli vaikenee kokonaan lehdistötiedotteessa siitä asiasta, josta on ollut erimielisyys.

Sama taktiikka oli onnistunut kapitulissa Pro Karelian kanteluiden käsittelyssä pari vuotta sitten: olin arvostellut, että Pro Karelian esittäessä The Soviet Story -elokuvan, tuo ilmensi perverssiä sadistista tendenssiä, koska rajojen siirtoa tavoitteleva klubi esitti elokuvan, joka samaisti Venäjän nykyisen johdon ja duuman natseihin ja Staliniin sekä pisti taustakuviksi manipuloituja ruumiskasoja. Olen edelleen samaa mieltä asiasta. Tuomiokapituli vastasi, että pappi on käyttänyt "sopimatonta kieltä", mutta ei maininnut enää päätöksessään, mitä olin arvostellut ja missä yhteydessä. Arvostelu oli siis tapahtunut elokuvaa käsittelevässä asiantuntijafoorumissa siviilivaatteissa tutkijan ominaisuudessa (ei pappisvirassa eikä pappispuvussa kirkossa). Nyt Kavkaz Centerin tapauksessa jälleen kapituli häivyttää piiloon itse kiistan, vaikka valmistelevissa papereissa moittii ankarasti näkemystäni Kavkaz Centeristä, koska kapitulin mukaan tuo on köyhän kansan äänentorvi!

Itse mietin myös jännittyneenä, mikähän oli se "turvaamistoimenpiteen" tarkoitus, ja että palkan ja työn poisottaminen "ei ollut rangaistus". Kuten sanottua, kaikki tulee julki!

Venäläisellä medialla on ollut käytössä myös valmisteluaineisto ym., ei ainoastaan epämääräinen lehdistötiedote.

Mikä on tuleva työpaikkani?

Luonnollisesti kunnioitan Venäjän ortodoksista kirkkoa, jonka valtava uskovien yhteisö voisi tarjota moninaisia tehtäviä. Kaksi poikaani on kastettu myös Moskovan patriarkaatin kirkossa. Luonnollisesti lähennyn myös Venäjän patriarkaattia, mutta en sano, että mitään työtä olisi vielä tarjolla. Hyväksyn toki tarjoukset, sitten kun ne konkretisoituvat.

Ehkä jotakin olen jossakin keskustellut ja pohdiskellut, vaikka en ole keskustellut kirkon kanssa, mutta luotan siihen, että johdatus ("hyvä kohtalo") vie tulevaisuuteen, jota en tänään ehkä tunne. Ehkä en koskaan kerro uudesta työstäni blogissani, koska en halua, että samat häiriköt turmelisivat senkin työn minulta. Nythän seurakuntaneuvoston jäsenet, työtoverini Pohjassa ja tuomiokapituli saivat virallisten kirjeiden lisäksi paljon törkypostia minua vastaan. Niin myös suomalaisvenäläisen sanomalehti, johon kirjoitin, sai tuota postia minua vastaan. Lisäksi ovat eräät ystäväni saaneet tuota törkypostia minua vastaan. Olen myös iloinen siitä, jos kesä on vapaa, saan istua auringossa ja lukea kiinnostavaa kirjallisuutta sekä erityisesti urheilla. En kiistä, että olen tottunut uutteraan työntekoon leivän ansaitsemiseksi (Jumalan luomiskäskyn mukaisesti).

Kärpäsenä katossa

Toki tiedän kärpäsenä katossa, että Espoon tuomiokapitulissa on kaikista vakuutteluista huolimatta aiheuttanut kovaa levottomuutta tämä julkisuus, johon he joutuivat virastapidättämisen johdosta. Vihdin seurakunnasta käsin on tätä julkista kohua kovasti dokumentoitu viime päivien aikana.


Nyt hiljentyy blogini pääsiäislevolle: Hyvää pääsiäistä!


- - - -

No comments in my blog, but you can find my phone number GSM +358 44 322 2661 or my email juhamolari-ÄT-gmail.com (см. -ÄT- = @). You can discuss with me in Facebook

Юха Молaри: Домашняя страница – Juha Molari: Homepage http://personal.inet.fi/business/molari/

Юха Молари: Пресс-Портрет (YANDEX)

СМИ и Юха Молaри (коллекция)

Молари, Юха — Википедия
- - - -

No comments in my blog, but you can find my phone number GSM +358 44 322 2661 or my email juhamolari-ÄT-gmail.com (см. -ÄT- = @). You can discuss with me in Facebook

Юха Молaри: Домашняя страница – Juha Molari: Homepage http://personal.inet.fi/business/molari/

Юха Молари: Пресс-Портрет (YANDEX)

СМИ и Юха Молaри (коллекция)

Молари, Юха — Википедия