sunnuntai 1. toukokuuta 2011

9 tunnettua valtiota suojaavat yhä natsirikollisia

Kansainvälinen järjestö Simon Wiesenthal-keskus on julkaissut vuosikertomuksen natsirikollisten jäljittämisestä. Näitä epäiltyjä natseja etsitään juutalaisia vastaan tehdyistä rikoksista toisen maailmansodan aikana. 9 valtiossa on asetettu ideologisia rajoituksia tutkimuksille. Natsisotarikollisia vastaan kanteen nostaminen on epäonnistunut puuttuvan poliittisen tahdon tai kansallisen huonon asiantuntemuksen tähden.

Tällaisiksi natsirikollisia suojaaviksi valtioiksi ovat osoittautuneet em. ikävän tutkimuskokemuksen perusteella Syyria, Itävalta, Liettua, Ruotsi, Norja, Kanada, Viro ja Latvia. Unkarissa oli äskettäin entinen kapteeni Sandor Kepiro syytettynä sotarikoksista, joita hän teki vuonna 1942. Bill Shefler kirjoitti asiasta katsauksen Jerusalem Post –lehteen 1. toukokuuta 2011: Jewish group gives 9 countries 'fail' for not hunting Nazis.

Suosittelen Simon Wiesenthal-keskuksen tukemista ja seuraamista myös historiamme väärentämättömän muistin tähden.

Kuva: Venäjän senaatissa 2010 Efraim Zuroff – Simon Wiesenthal Centerin johtaja - ja Juha Molari keskusteievat holokaustista Suomessa


Suomen antifasistien käsityksen mukaan Kavkaz Center kiihottaa viharikokseen juutalaisia vastaan

Suomi ei ole natsirikollisia suojaavien valtioiden häpeälistalla, vaikka Suomi oli natsi-Saksan aseveli. Suomessa on kuitenkin uudempaa natsirikollisuutta suojaava kyseenalainen ilmapiiri, koska terrorismia avoimesti rahoittava ja mainostava sivusto Kavkaz Center on saanut administraatiolleen ja internet-resursseille turvaisan paikan Suomessa (Bulevardi 2). Kavkaz Centerin sivustolla on koko sen historiansa ajan aivan viimeisiin päiviin saakka kiihotettu antisemitistiseen vihaan.

Suomen antifasistit ovat laatimassa asian johdosta rikosilmoitusta, koska näkemyksemme mukaan Kavkaz Centerin ylläpito on syyllistynyt etniseen syrjintään ja kiihottamiseen kansanryhmää vastaan. Rikoslain (39/1889) 11 luvun 10 §:ssä on kriminalisoitu kiihottaminen kansanryhmää vastaan. Kyseinen säännös tulisi myös rajoittaa Mikael Storsjön ja Islam Matsievin ylläpitämän Kavkaz Centerin ”sananvapautta”. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on ratkaisuissaan ottanut kantaa sananvapauden ja niin sanotun vihapuheen väliseen rajanvetoon. RL 11 luvun 10 §:ssä on kriminalisoitu sellaisten lausuntojen tai muiden tiedonantojen levittäminen yleisön keskuuteen, joissa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin kansallista, rodullista, etnistä tai uskonnollista ryhmää taikka niihin rinnastettavaa kansanryhmää.

Lausunto tai tiedonanto on voitu antaa suullisesti, kirjallisesti, kuvallisesti tai elein. Olennaista on, että lausunto tai tiedonanto sisältää lainkohdassa tarkoitettua uhkailua, solvausta tai panettelua.

Rikostunnusmerkistön täyttymien edellyttää, että viestin kohteena on avoin ihmisryhmä. Oikeuskäytännössä on katsottu, että säännöksen tarkoittamaa levittämistä yleisön keskuuteen voi tapahtua myös internetin välityksellä.

Uhkaamisella tarkoitetaan esimerkiksi väkivalta- tai omaisuusrikoksella uhkaamista. Panettelu ja solvaaminen on tunnusmerkistössä rinnastettava kunnianloukkausrikoksen tunnusmerkistöön. Panettelua on se, että kansanryhmän perättömästi väitetään syyllistyneen rikoksiin tai niihin rinnastettaviin tekoihin. Solvauksena pidetään myös harhaanjohtavia lausuntoja, esimerkiksi vahvasti yleistäviä lausuntoja.

Kansallinen, rodullinen, etninen tai uskonnollinen ryhmä taikka niihin rinnastettava kansanryhmä ei ole suinkaan tyhjentävä luettelo. Kavkaz Centerin kirjoituksissa on lukuisia kohtia, joissa suorasanaisesti kiistetään juutalaisten kohtaama antisemitismi ja holokausti, tuo kiistäminen liitetään muuhun halveksuntaan juutalaisia vastaan, mutta lisäksi lukuisia vihatekstejä, joissa jopa kehotetaan juutalaisten tappamiseen omana aikanamme. Toistaiseksi Suomen lainvalvontaviranomaiset ja vähemmistövaltuutettu ovat katsoneet tuota vakavasti antisemitististä vihakirjoittelua välinpitämättömästi ja sallien, vaikka Kavkaz Centerin vihakirjoittelulla on jopa suoranaisia suhteita kansainvälisiin terroristiryhmiin ja niiden rahoitukseen.

Kavkaz Centerin kautta julkaistut väitteet ovat panettelevia ja solvaavia ja antavat tarkoituksellisesti sellaisen kuvan, että juutalaiset kansanryhmänä ja Israel ”juutalaisvaltiona” olisi aiheellista tuhota. Yksittäisten ihmisten kokemat julmat tapotkin ylistetään ikään kuin nyt yksi juutalainen oli saatu onnekkaasti eliminoitua ja maailma olisi sen vuoksi parempi. Kavkaz Centerin administraatio ja sivuston omistava Pro Caucasus –yhdistys ovat tietoisesti sallineet jo useiden vuosien ajan kyseisen loukkaavan materiaalin levittämisen yleisön keskuuteen internetin kautta. Levitetettyä materiaalia voidaan pitää juutalaisia solvaavana ja panettelevana.
Kavkaz Centerin laajaa julkaisutoimintaa tulisi tarkastella myös muilta osin ja kokonaisuutena rikoslain valossa. Sivuston tekstejä on tehokkaasti levitetty venäjäksi, englanniksi, turkiksi ja arabiaksi.- - - -

No comments in my blog, but you can find my phone number GSM +358 44 322 2661 or my email juhamolari-ÄT-gmail.com (см. -ÄT- = @). You can discuss with me in Facebook

Юха Молaри: Домашняя страница – Juha Molari: Homepage http://personal.inet.fi/business/molari/

Юха Молари: Пресс-Портрет (YANDEX)

СМИ и Юха Молaри (коллекция)