torstai 5. toukokuuta 2011

Kirkkoherralla ei ole irtisanomisaikaa eikä irtisanomisajan palkkaa

Sain muutama minuutti sitten sähköpostin, josta ilmenee, että Espoon tuomiokapitulin mukaan kirkkoherralla ei ole irtisanomisaikaa eikä irtisanomisajan palkkaa. Tuomiokapitulin kirjelmän viittaus lomapäiviin ja lomarahaan on sekin hiukan teoreettinen tyhjä lause, koska tuo lomaraha on leikattu jo pois, kun huhtikuussa maksettu palkka otettiin jälkikäteen pois leikkaamalla kyseinen summa tuosta odotettavissa olevasta teoreettisesta lomapalkasta. Täten tästä hetkestä alkaen ei ole tulossa yhtään euroa enää kirkolta - eikä yhtään euroa ole menossa kirkolle.

Espoon tuomiokapituli siis kiristi toimillaan papin pois virasta ilman irtisanomisaikaa ja ilman irtisanomisajan palkkaa, kun heitti hänet palkattomuuteen täysin vääristeltyjen syytösten perusteella.

En ole antanut tuomiokapitulille enkä lehdistölle mitään "satiiriin" viittaavia selityksiä, vaan tuollaiset sanat STT:n ja monien lehtien ja televisiokanavien nettisivuilla ovat epäaidosti vain sijoitettu minun suuhuni. Todellisuudessa asian luonne on huomattavasti merkittävämpi.


Kuva: Juha Molari ei ole masentunut, vaan ainoastaan syvästi pettynyt evankelisluterilaisen kirkon tiettyihin toimintaperiaatteisiin Espoon hiippakunnassa.

Ensi viikolla yritän neuvotella Pietarissa (jos saa matkan aikaan Voitonpäivän kunniaksi), saisinko sponsoria Pohjois-Kaukasian terroristeja ja heidän kansainvälisiä suhteitaan käsittelevälle kirjalle. Lisäksi tarvitsen myös keskustella useiden toimittajien ja tutkijoiden kanssa yleissivistyksen laajentamiseksi.

Kuva: Kirja valmistuu kohuaiheesta


ERONI kirkkoherran virasta liittyy kokonansa talousasioiden järjestämiseen. Kun minut pidätettiin virasta 14.4. ja jäin palkattomaksi tuosta päivästä alkaen, lisäksi minulle tuli velvollisuus maksaa takaisin huhtikuun 2011 palkka (kirkkoherran palkka maksetaan etukäteen), niin toimeentuloni oli aivan mahdoton. Irtisanomisella pelastin itselleni lomarahoista osan, joilla saatoin maksaa tuomiokapitulille huhtikuun palkan. Lisäksi virkasuhteisena minulla ei olisi ollut oikeutta muuhun työhön ilman tuomiokapitulin erityistä lupaa ja anomusta. Vain virkasuhteen päättymisen jälkeen olen vapaa muitakin töitä varten.

ITSE ASIOISSA en anna yhtään periksi, vaan vien asiat kokonaisuudessaan hallinto-oikeuteen. Tuomiokapituli on yrittänyt kätkeä perustuslainvastaista poliittista syrjintäänsä.

Esityksissä annetaan ymmärtää oikeusvandalismin innoittamana, että olisin kovastikin rikollinen ja syytettynä. Todellisuudessa rikosilmoituksista ovat tietyt vastustajat kovasti tiedottaneet ja luoneet kuvan minusta rikollisena. Mistään asiasta ei ole syytettä! Poliisi on tehnyt tutkimuksensa Eva Biaudetin ja Jukka Mallisen pyyntöjen mukaisesti, mutta ei itse esitä mitään rikoskuviota syytäjälle jättämässään paperissa. Tutkimus päättyi, syyttäjä harkitsee itse. Heidi Hautalan rikosilmoitus minua ja Suomen antifasistista komiteaa vastaan on edelleen esitutkinnassa.

Lisäksi heidän toimissaan on tarkoitushakuisesti vääristelty tiedot työyhteisön johtajana toimimisesta: kalentereista, ihmisiltä ja resurssihallintojärjestelmistä olisi voitu tarkistaa aivan riittävästi, että olen töissä seurakunnassani, mutta tietoja tarkistamatta piittaamattomasti väitettiin minun asuvan Venäjällä, väitteiden mukaan en koskaan tapaisi kaste- ja hautaus- ja vihkitilanteiden asiakkaita kasvotusten yms. Lisäksi väitettiin, että seurakuntaneuvostojen kokouksiin olisin tullut valmistautumattomana, vaikka todellisuudessa olen kirjoittanut mm. KAIKKI esityslistat valmisteluineen seurakuntakokouksia varten.

Kävin tänään työvoimatoimistossa ja aloitin kirjoittautumisen työttömäksi työnhakijaksi. Kuulin, että Espoossa on mielettömät perustelut ilmeinen "talon tapa". En ole ainoa kovan kohtalon uhri.

X X X X X


Hyvä Juha Molari,

Teille on tuomiokapitulin tämänpäiväisessä istunnossa myönnetty omasta pyynnöstänne ero Pohjan suomalaisen seurakunnan kirkkoherran virasta tästä tuomiokapitulin päätöspäivästä 5.5.2011 alkaen. Kirkkoherran virassa ei ole irtisanomisaikaa.
Teidän 14.4.2011 alkanut pidättämisenne virantoimituksesta päättyy tämän päätöksen tultua lainvoimaiseksi, ellei Teitä koskevien kurinpidollisten asioiden käsittelystä jo sitä ennen muuta johdu.

Teillä on erääntynyttä vuosilomaa lomanmääräytymisvuodelta 2010 – 2011 38 päivää. Raaseporin seurakuntayhtymä suorittaa Teille korvauksen näistä lomapäivistä sekä mahdolliset muut virkasuhteeseenne perustuvat saatavat tuomiokapitulin päätöksestä tiedon saatuaan.

Teille ja Raaseporin seurakuntayhtymälle toimitetaan tuomiokapitulin kirjallinen päätös ensi tilassa. Tämä viesti on ennakkoilmoitus tuomiokapitulin tänään tekemästä ratkaisusta sekä niistä vuosilomapäivistä, jotka tuomiokapitulissa olevien tietojen mukaan Teillä on virkaeropäivään mennessä jäljellä.

Ystävällisin terveisin
Ulla-Maija Halme
vs. lakimiesasessori
09 8050 8839


- - - -
Kuva: Juha Molarin antaman viimeisen virallisen vastauksen 4.4.2011 kansikuva


Olen antanut näiden vuosien aikana useita virallisia vastauksia tuomiokapitulille. Viimeinen vastaukseni on tässä juuri ennen virasta pidättämistä. Tuomiokapituli voi jatkaa tutkimusta kurinpito- ja tutkinta-asiamiehen avuilla, mutta näissä vastauksissani on annettu kaikki tiedot tuomiokapitulin pyörittämiä prosesseja varten. Minulta ei tule enää noita pyörittämiä prosesseja varten mitään kirjallista selvitystä tai keskustelupuheenvuoroa. Hallinto-oikeus on foorumi, jossa keskustelen tuomiokapitulin kanssa.

Aadam ja Eeva tekivät sen virheen paratiisissa, että alkoivat keskustella pirun työtä palvelevan käärmeen kanssa.No comments in my blog, but you can find my phone number GSM +358 44 322 2661 or my email juhamolari-ÄT-gmail.com (см. -ÄT- = @). In principle, you could discuss with me in Facebook, but in this moment my Facebook is not in use!

Юха Молaри: Домашняя страница – Juha Molari: Homepage http://personal.inet.fi/business/molari/

Юха Молари: Пресс-Портрет (YANDEX)

СМИ и Юха Молaри (коллекция)