tiistai 31. toukokuuta 2011

Pauli Saarinen kirjoittaa roskaa Venäjän kansalaisuuden saamisesta

Eläkeläinen Pauli Saarinen jatkaa vihatoimintaa Venäjän valtiota ja Venäjän kansalaisia Rimma ja Anton Salosta vastaan uudessa blogissaan. Hän myös välittää erheellistä tietoa siitä, miten lapselle annetaan Venäjän kansalaisuus. Todellisuudessa Venäjän laki tuntee kaksoiskansalaisuuden: voimassa oleva Venäjän laki on säädetty vuotta ennen kuin Suomen laki kaksoiskansalaisuudesta. Kun Suomessa syntynyt tyttö tai poika saa toisen maan kansalaisuuden, esimerkiksi Venäjän, tällöin ei luonnollisesti Suomen viranomaisilla ole asiassa mitään sananvaltaa eikä edes toinen kansalaisuus tule Suomen viranomaistietoihin. Suomessa näkyy toinen kansalaisuus vain silloin, kun toisen maan kansalainen hakee rinnalle myös Suomen kansalaisuutta luopumatta entisestä kansalaisuudesta.

Minä kirjoitin joulukuussa 2009 byrokratian vaatimuksista, kun Suomessa syntynyttä lasta halutaan rekisteröidä Venäjällä. En siis kirjoita Venäjän kansalaisuuden hakemisesta.

Byrokratia vie tavattomasti aikaa Venäjällä. Yhtä viranomaista varten piti kääntää kaikkiaan 40 asiapaperia suomesta venäjäksi asianmukaisin leimoin lapsen rekisteröintiin liittyvissä asioissa, miliisi ei sitä vastoin tarvinnut passistakaan käännöstä vaan oli loukkaantunut sellaisen olemassaolosta, mutta kolmannelle viranomaiselle eivät kelvanneet Suomessa tehdyt 40 virallisen kääntäjän käännöstä joissa oli Venäjän suurlähetystön vahvistukset, sillä tuo viranomainen olisi hyväksynyt vain Venäjällä tehdyt viralliset käännökset joissa on Venäjällä pistetty notaarin vahvistus. Nyt jopa passini olisi pitänyt käännättää Venäjällä ja vahvistaa notaarilla. Nämä jälkimmäiset paperit jäivät keskeneräiseksi.

Olen kirjoittanut asiasta myös toukokuussa 2009.
Venäjän konsulaatti antaa lapsesta merkinnän Venäjän kansalaisen passiin sekä asiaa koskevan asiapaperin, joka täytyy lapsen vanhempien vielä Venäjän federaation OVIR:n toimistoon, jossa kerrotaan useita vaadittavia lisätoimenpiteitä Suomessa syntyneen lapsen rekisteröimiseksi Venäjän federaation kansalaiseksi. - - - Kansan suussa ja toimittajien kirjoituksissa kansalaisuus ja OVIR:lla tapahtuva rekisteröinti sekoittuvat usein.

Eläkeläinen Pauli Saarinen sekoittaa kirjoitukseni ihan toiseen oikeustoimeen ja tämän jälkeen hän sijoittaa minun sanani ”todisteeksi” ikään kuin Rimma Salonen ja Johan Bäckman olisivat antaneet erheellisen todistuksen.

Kuva: Eläkeläinen Pauli Saarinen kirjoittaa dis-informaatiota

Tilanne on juuri päinvastoin! Tunnen hyvin Rimma Salosen kohtaaman byrokraattisen kierteen. Rimma synnytti poikansa, kun hän ei ollut naimisissa suomalaisen miehen kanssa. Täten hänen synnyttämänsä poika on Venäjän lain mukaan oikeutettu Venäjän kansalaisuuteen pelkästään äidin tahdon perusteella. Myöhemmin sovittu yhteishuoltajuus ei enää rajoita Rimman pojan oikeutta Venäjän kansalaisuuteen, koska oikeus määritellään syntymähetken perusteella. Pauli Saarinen myös sekoittaa tarkoitushakuisesti valheellisella väitteellä, ettei Venäjä tunnustaisi kaksoiskansalaisuuden olemassaoloa. Venäjä tunnustaa kaksoiskansalaisuuden – voimassaoleva laki on hyväksytty jo aiemmin kuin Suomen vastaava laki. Mutta Suomen ongelma on, että Suomessa viranomaiset puuttuvat oikeudelliseen asemaan, joka ei ole Suomen viranomaisten päätettävissä: Suomessa viranomaiset ovat kiistäneet Venäjän kansalaisuuden vastoin Venäjän ulkoministeriön ja suurlähetystön selkeää ilmaisua. Mahdollisesti Suomen viranomaiset pahantahtoisuudessaan tai osaamattomuuttaan eivät tunne Venäjän lainsäädäntöä ja oikeusprosessien kulkua.

Olen kirjoittanut vuonna 2003 selonteon Venäjän laista kaksoiskansalaisuuden saamiseksi (О гражданстве Российской Федерации. Федеральный закон. Собрание законодательства Российской Федерации, 2002. № 22, ст. 2031.) suomalaisvenäläiseen verkkolehteen Datsha.com.
Venäjän federaation kansalaisuuslaki tuntee kaksoiskansalaisuuden. Laissa Venäjän kansalaisuudesta (19.5.2002) säädetään pykälässä 6, että Venäjän kansalaisella voi olla myös toisen maan kansalaisuus, vaikkakin Venäjän federaatio käsittää henkilön aina oman maansa kansalaiseksi. Pykälässä 12 säädetään Venäjän kansalaisuuden saamisesta, jotta lapsi saa Venäjän kansalaisuuden, jos molemmat vanhemmat ovat Venäjän kansalaisia. Tällöin ei ole merkitystä, missä maassa lapsi syntyy. Pykälässä 14 säädetään, että lapsi voi saada myös Venäjän kansalaisuuden, jos vain toinen vanhemmista on Venäjän kansalainen, vaikka lapsi olisi syntynyt toisessa valtiossa (esim. Suomessa). Tuolloin täytyy saada suostumus siltä vanhemmalta, joka ei ole Venäjän kansalainen.

Molemmat lapseni ovat saaneet jo pian syntymänsä jälkeen Suomessa Venäjän kansalaisuuden, kun veimme tietyt paperit Venäjän suurlähetystöön. Tässä tilanteessa tarvittiin myös minun käyntini suurlähetystössä, koska lapseni syntyivät avioliitossa ja minä olen Suomen kansalainen. Sitä vastoin Rimma Salosen poika ei syntynyt avioliitossa, jolloin syntynyt lapsi saa Venäjän kansalaisuuden ilman isältä kysyttävää suostumusta. Joka tapauksessa Venäjän suurlähetystö palveli kansalaisuuden saamisessa hyvin erinomaisesti: dokumentit lapsen kansalaisuudesta olivat valmiit varsin ripeästi ja palvelu oli Venäjän suurlähetystössä erittäin hyvää.

Kesäkuussa 2009 haastattelin Venäjän suurlähetystön edustajaa Helsingissä ja tein lyhyen seikkaperäisen esityksen, mitä Venäjän kansalaisuuden saamiseksi tarvitaan Suomessa. Lisäksi halusin poistaa tarpeettomia pelkokuvia, että kasvava poika lähetettäisiin siis Suomesta asepalvelukseen kauas Venäjän Siperiään ja Pohjois-Kaukasiaan, jossa toki tarvittaisiin tunnollisia Suomessa kasvaneita poikiakin kamppailemassa wahhabilaisia vastaan. Tämän jälkeen heillä olisi varmaan paljon sanottavaa suomalaista kaksinaismoraalia vastaan, kun tietyt tahot tukevat noita wahhabilaisia bandiitteja. Sitä paitsi pidän moraalisesti merkittävänä palvelukseen oton helpotuksista huolimatta, että pojat kasvatetaan puolustamaan äitinsä kotimaata Venäjää, kotia, perhettä ja lopulta äitiäkin.

Pidän hyvin vahingollisena, että Venäjän kansalaisuuden saamisesta välitettään toistuvasti erheellistä tietoa Suomessa. Saarinen on eräs harmiton eläkeläinen, joka ei voi tietää asioiden oikeaa luonnetta, sillä ilmeisemmin hänellä ei ole edes venäläistä heilaa, joka voisi kertoa lapsen saamiseen ja kansalaisuuden saamiseen liittyvistä toimista vanhenevalle miehelle. Sitä vastoin olen joutunut huomauttaa muutama vuosi sitten Suomen ulkoministeriötä, jonka nettisivuilla oli asiaa koskevaa erheellistä informaatiota. Nämä ottivat palautteeni ystävällisesti vastaan ja ilmeisemmin poistivat väärät väitteet Venäjän lain sisällöstä. Tämän lisäksi on sanottava, ettei Venäjällä lueskella Venäjän kansalaisen mahdollista Suomen passia, vaan Venäjän kansalaisuus ja Venäjän passi riittää kaikkeen.

Venäjällä tapahtunut byrokraattinen operaatio koskee aivan toista oikeustoinat, joka ei ole enää kansalaisuuden hakemista, vaan sen rekisteröintiä Venäjällä olevien viranomaisten tietokantoihin. Olen epäilemättä sitä mieltä, että tietyt juridiset prosessit tapahtuvat Venäjällä tarpeettoman byrokraattisesti ja hitaasti. Nämä byrokraattiset prosessit ovat onneksi nekin uudistumassa ja ovat kehittyneet koko ajan paremmiksi.

Erityisesti olemme oppineet Rimma Salosen tapauskertomuksesta, että Venäjän viranomaiset ovat koko ajan avustaneet Paavo Salosta asianmukaisesti, jotta Paavo löytää poikansa ja saa käydä tarvittaessa oikeutta. Niin toimii oikeusvaltio. Voisi odottaa, että Suomessa kunnioitetaan myös Rimma-äidin yhdenvertaisia oikeuksia vanhempana. Suomen puolella näyttäisi olevan merkillinen ongelma.- - - - - - -No comments in my blog, but you can find my phone number GSM +7911 2970525 (in Russia) +358 44 322 2661 (in Finland) or my email juhamolari-ÄT-gmail.com or juhamolari-ÄT-mail.ru (см. -ÄT- = @). In principle, you could discuss with me in Facebook

Юха Молaри: Домашняя страница – Juha Molari: Homepage http://personal.inet.fi/business/molari/

Juha Molari -mail.ru -blog

Юха Молари: Пресс-Портрет (YANDEX)

СМИ и Юха Молaри (коллекция)

Ei kommentteja: