sunnuntai 8. toukokuuta 2011

Venäjällä uskotaan Jumalaan enemmän kuin missään muualla Euroopassa

Venäjällä uskotaan Jumalaan enemmän kuin missään muualla Euroopassa
Venäjältä saapuneet maahanmuuttaja voisivat välittää myös Suomeen hengellisen herätyksen. Tällä hetkellä Venäjällä uskotaan Jumalaan enemmän kuin missään muualla Euroopassa. Sitä vastoin Suomessa kirkko ja kristinusko ovat hurjassa syöksykierteessä, jopa monet papeista ilmoittautuu avoimesti ateisteiksi. Voisiko venäläiset maahanmuuttajat tulla Jumalan siunaukseksi Suomelle?

Suomen kirkot natisevat tuhoutumisensa edessä

Suomessa Jumalaan ei enää uskota eikä Jumalaa kunnioiteta, paitsi joskus. Muistan erittäin hyvin jopa itse ”piruntorjuntajoukkojen” tunnustuksen ateismilleen. Espoon tuomiokapitulin ja hiippakunnan kirkkoherrojen matkan Tallinaan. Söimme illallista, minua vastapäätä istui Helsingin tuleva piispa Irja Askola, joka vasta oli lähtenyt vaalikamppailuun. Vieressäni istui kirkkoherra, joka ilmoitti toistuvasti, että hän ei usko Jumalaan luojana, ei usko Jeesukseen syntien sovittajana eikä anteeksiantamukseen, ei usko Pyhään Henkeen. Irja Askola ei arvioinut mitenkään kiusallista puhetta. Itse osallistuin kyllä apologeettana puheeseen ja sain hämmennystä, kun lausuin uskovani Pyhän Kolmiyhteisen Jumalan uskontunnustuksen mukaisesti. Kyseinen kirkkoherra ei lausunut käsityksiään vain kiusatakseen tai viinipäissään, vaan hän on toistanut sittemmin samoja näkemyksiään. Äskettäin Espoon tuomiokapituli oli kutsunut hänet hiippakunnan synodaalikokoukseen raamattunäkemyksen kommentaattoriksi ja valmisteluryhmään, vaikka miehellä ei ole sanottavaa koulutusta raamattututkimuksesta. Tämän hiippakunnan suurin vuotuinen kysymys on ollut erään ex-kirkkoherran ongelmallisuuden ohessa homopareille kirkollisten seremonioiden järjestäminen.

Kun Suomen evankelisluterilainen kansankirkko natisee liitoksissaan, talousanalyytikot ovat kerta toisensa jälkeen käyneet ennustamassa kirkon päättäjien kokouksessa pian koittavaa täystuhoa, jos vielä syksyn 2010 kirkosta eroamisbuumi saa toistua. Tarvitaan enää yksi iso kirkosta eroamispiikki, niin kirkon barokiaalinen järjestelmä sortuu mahdottomuuteensa, jäsenkato pakottaa merkittäviin muutoksiin organisaatiossa, monien seurakuntien olemassaolo päättyy. Olen ollut useassa tuollaisessa kirkon päättäjien palaverissa, jossa eurojen tarkkuudella pelätään syöksykierrettä ja mietitään leikkauksia yhä useamman seurakunnan olemassaolosta. Esimerkiksi Pohjan suomalainen seurakunta oli Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin lopettamislistalla jo vuonna 2008, mutta Pohjan suomalainen seurakunta päätti säilyttää silloin itsenäisyytensä. Ilmestyskirjan sanat lampunjalasta, joka on siirretty pois, toteutuu.

Venäjällä uskotaan Jumalaan enemmän kuin missään muualla Euroopassa


Venäjällä tilanne on ihan päinvastainen kuin uskosta luopuvassa Suomessa. Venäjä on noussut Euroopan suurimmaksi Jumalaan uskovaksi kansakunnaksi. The Christian Science Monitor on kertonut näistä uusista tutkimustuloksista. Vain 20 vuotta Neuvostoliiton sortumisen jälkeen on tilanne tullut täysin uudeksi: tuoreimman kyselyn mukaan 82 % venäläisistä luokittelee itsensä uskovaiseksi. Venäjällä ei ole usko ”järjestäytynyt” byrokraattisen hallintajärjestelmän mukaisesti, kirkolla ei ole jäsenrekisteriä ja tiettyä systeemiä jäsenyyden vaatimiseksi, vaan ihmiset uskovat ja käyttävät kirkollisia palveluja vapaasti. Itse olin Venäjän ortodoksisen kirkon pääsiäisyön messussa Pietarissa ja luin evankeliumin. Kirkkoväki oli nuorta uskovaista väkeä, joka oli tullut lähes 5 tuntia kestävään palveluun pikkulastensa kanssa. Tämän keskiyön messun jälkeen oli vuorossa vielä juhla-ateria, joka kesti työpäivän alkuun saakka. Uskovaista väkeä riitti noin mahdottomaan aikaan monta sataa. Näin oli myös monissa muissa kirkoissa.

Tällä hetkellä valtaosa venäläisistä uskoo Jumalaan – enemmän kuin missään muussa Euroopan maassa. Kysely toteutettiin huhtikuussa riippumattoman tutkimuslaitoksen voimin. 82 % venäläisistä ilmoitti itsensä uskovaisiksi, vain 13 % ilmoitti itsensä ateistiksi. Tutkimuksessa haastateltiin 1500 henkilöä 44 eri alueella Venäjää. Pohjois-Kaukasian alueilla ei tehty haastattelua, mutta näitä muslimialueita tuskin sopii kutsua ei-uskoviksi, paitsi ehkä Doku ”dokaaja” Umarovin metsäporukkaa. Venäläisten uskoessa Jumalaan, on myös Kreml palauttanut kirkon omaisuutta: kirkkoja, luostareita, tuhansia esineitä.

Venäjä laki tunnustaa neljä perinteistä uskontoa Venäjälle: ortodoksisuuden, islamin, buddhalaisuuden ja juutalaisuuden. Venäjällä on buddhalaisten osuus 1 %, juutalaisten osuus on alle 1 %. Roomalaiskatolisia on noin 7 %.

Venäläisistä 82 % ilmoitti itsensä uskovaiseksi, mutta Euroopan seuraavaksi uskovaisimmat kansakunnat jäivät pitkälle taakse: puolalaiset 51 %, italialaiset 50 %, saksalaiset 27 % ja ruotsalaiset 18 % ilmoittivat uskovansa Jumalaan. Yhdysvalloissa saatujen tulosten mukaan amerikkalaisissa on jopa jossakin määrin enemmän Jumalaan uskovia kuin venäläisten keskuudessa.

Venäjältä saapuneet maahanmuuttaja voisivat välittää myös Suomeen hengellisen herätyksen

Näiden tulosten kannalta ihmetyttää Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa tuettava proselytistinen lähetystuki Venäjällä tehtävälle työlle, joka Venäjällä elävien ja toimivien paikallisten seurakuntapappien mukaan on liian usein ollut todellisuudessa "Baikal-järven turistimatkailua" (käytän erään sikäläisen papin ilmaisua), vaikka Suomessa kerrottavat tarinat ovat hyvin suurellisia ja sankarilisia, siis valheellisia. Lähetystyön ja diakonian tuki Venäjän Inkerin kirkolle on sitä vastoin aivan perusteltua, erityisesti tuki tulisi suunnata suoraan näiden seurakuntien työvoiman palkkakuluihin ja muiden kustannusten maksuihin. Sitä vastoin korkeapalkkaisten suomalaisten Baikal-turistien lähettäminen ei ole mitenkään perustelua. Nämä tekevät ongelmallista proselytistä matkailua, usein heidän viisumiensa merkinnät eivät vastaa heidän matkansa tarkoitusperää. Eräänkin suomalaispapin tiedän kertovan tavoitteekseen kirjoittaa kirjaksi Stalin-juttuja ja miten suomalaissukuiset kansat ovat kärsineet, kun hän matkailee pappistehtävissä Venäjällä. Suomalaisilla ei pitäisi olla myöskään mitään syytä yrittää käännyttää ortodokseja luterilaisiksi, vaan yhden uskontokunnan sisällä tulisi säilyttää kunnioitus paikallista äitikirkkoa kohtaan.

Pappina huomaa hengellisen eron Suomen kirkoissa vallitsevan tylsistyneen tunnelman ja Venäjän kirkoissa koettavan hengellisen herätyksen välillä. Suomeen tarvittaisiin entistä vahvempi panos Moskovan patriarkaatin alaiselle ortodoksiselle kirkolle, joka toki jo toimii mainiosti mm. Helsingissä. Tämä ortodoksinen kirkko ja Suomeen saapuneet maahanmuuttajat voisivat luoda myös tänne sellaisen hengellisen herätyksen, joka tunnetaan jo Venäjällä. Venäjän ortodoksisesta kirkosta tulisi Jumalan siunaus myös Suomeen, mahdollisesti Suomeen saapuneiden monella tavalla lahjakkaiden ja osaavien maahanmuuttajien välityksellä. Jo Raamatusta tiedämme, että hengelliset herätykset voivat siirtyä uusien alueiden siunaukseksi maahanmuuttajien ja pakolaisten välityksellä.
- - - - - - -No comments in my blog, but you can find my phone number GSM +358 44 322 2661 or my email juhamolari-ÄT-gmail.com (см. -ÄT- = @). In principle, you could discuss with me in Facebook

Юха Молaри: Домашняя страница – Juha Molari: Homepage http://personal.inet.fi/business/molari/

Юха Молари: Пресс-Портрет (YANDEX)

СМИ и Юха Молaри (коллекция)