tiistai 21. kesäkuuta 2011

Kavkaz Center kiihottaa halveksuntaan homoja vastaan

Vetoomus saatettu tiedoksi myös Setaan:

toimisto-ET-seta.fi,
paasihteeri-ET-seta.fi,
outi.hannula-ET-seta.fi

Onko Setan ystäväkunta sadistisen sodomian ja perverssien menojen harjoittajia? Niin on, jos on uskomista Suomessa toimitettavaa ja suomalaisen omistamaa Kavkaz Centerin uutisointia tänään 20.6.2011.

Setaa luultavasti kiinnostaa YK:n tuoreen päätöksen jälkeen selvittää, miten Mikael Storsjön ylläpitämä ja johtama internetissä oleva Kavkaz-Centerin sisältö ainakin 20.6.2011 julkaistun kirjoituksen osalta on enää sopusoinnussa rikoslain kiihottaminen kansanryhmää vastaan –rikoksen tai jonkin muun rikoksen tuntomerkistön sekä YK:n päätöslauselman kanssa. Kyseisessä Kavkaz Centerin tekstissä Kavkaz Center kutsuu homoja sodomian harjoittajiksi ja perversseiksi.

Itselläni on ollut työtovereina ja alaisina seksuaaliseen vähemmistöön kuuluvia ihmisiä. He ovat erittäin loukkaantuneita siitä, että heitä verrataan sadistisiin sodomian harjoittajiin ja perversseihin ihmisiin. Sellaisia tylyjä puheita on valitettavasti saanut kuulla useinkin seurakunnan työntekijöiltä homoja vastaan, jopa Pohjan seurakunnassa kokeneilta työntekijöiltä. YK:n tuomiolauselmassa oli ymmärtääkseni kyse huomattavasta ihmisoikeuskysymyksestä, jopa hengen suojaamisesta. Kavkaz Centerin uutisointi on hyvin keskeinen työväline useille uskonnollisille soluille ympäri maailmaa, myös Suomessa. Täten sen sisältöä ei voi pitää tässä kohtaa vähäpätöisenä, kun homot rinnastetaan sadistisen sodomian harjoittajiin.

Vihatekstin sisältö 20.6.2011

Rikoksen ajankohta on Kavkaz Center 20.6.2011 kello 15:43, jolloin Kavkaz Center julkaisi kirjoituksen Записавшая в свои враги Амира моджахедов Кавказа Организация Объединенных Наций защитила «права» половых извращенцев Otsikon tasolla jo Kavkaz Center ilmoittaa, että ”YK puolustaa seksuaalisten perverssien oikeuksia”.

Ensimmäisessä kappaleessa läntisen Euroopan tärkein islamilainen tietotoimisto – Suomesta ja Ruotsista käsin toimitettu ja ylläpidetty – Kavkaz Center lausuu, että YK ilmoittaa ryhtyvänsä toimiin kaikkia maailman uskontoja vastaan, jotka ”tuomitsevat sodomiitit ja sodomian harjoittajat” (что будет преследовать всех верующих за осуждение содомитов и содомии). Edellä kuvattu loukkaava sananvalinta on tarkoitushakuinen yritys halventaa seksuaalisten vähemmistöjen arvoa.

Ovatko Setan käsityksen mukaan YK:n tuoreen päätöslauselman tarkoitusperät ilmoitettu seksuaalisia vähemmistöjä kunnioittavalla ja rehdillä tavalla sanoissa ”seksuaaliset perverssit ihmiset”, ”sodomiitit ja sodomian harjoittajat”?

Onko seksuaalisten vähemmistöjen nimittäminen sadistisiksi ja perversseiksi sodomiiteiksi rikoslain 11 luvun 10 §:n vastaista?

Suomen Rikoslain 1 luvun 6 § (16.8.1996/626) määrittää suomalaisen tekemän rikosvastuun, jota vastuuta ei voi paeta tekemällä, teettämällä tai sallimalla rikoksen tapahtua välillisesti Suomen rajojen ulkopuolella: ”Suomen kansalaisen Suomen ulkopuolella tekemään rikokseen sovelletaan Suomen lakia".

Suomen Sisäministeriö on toistuvasti ilmaissut tarpeen saattaa viharikos rangaistavaksi. 1.6.2011 alkaen on Suomessa kiihottaminen kansanryhmää vastaan ulotettu koskemaan rasististen rikosten ohessa myös sellaisia viharikoksia vastaan, joissa vaikuttimina ovat ihonväri, syntyperä, vakaumus, seksuaalinen suuntautuminen ja vammaisuus. Ylläpitäjä on velvollinen poistamaan lainvastainen aineisto sivustoltaan, vaikka hän ei sitä itse olisi laatinut. Vastuu edellyttää, että ylläpitäjä on tietoinen aineistonsa sisällöstä. Rikoslaki määrittää myös törkeän kiihottamisen kansaryhmää vastaan silloin, kun sivustolla kehotetaan tai houkutellaan vakaviin ihmisoikeusrikoksiin, murhiin tai terroristisessa tarkoituksessa tehtyyn tappoon. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on ratkaisuissaan ottanut kantaa sananvapauteen ja niin sanotun vihapuheen väliseen rajanvetoon. Tuomioistuin on muun muassa todennut, ettei vihapuhe ansaitse ihmisoikeussopimuksen 10 artiklan (sananvapauden) suojaa.

YK:n aivan tuore päätös edellyttää myös hienotunteisuuteen homoseksuaalisten vähemmistön kuvaamisessa, vaikka itse homoseksuaalisuuden syntisyydestä tai sopivuudesta olisikin asianomaisella erilainen näkemys kuin YK:n jäsenvaltioiden enemmistöllä.

RL 11 luvun 10 §:ssä on kriminalisoitu sellaisten lausuntojen tai muiden tiedonantojen levittäminen yleisön keskuuteen, joissa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin kansallista, rodullista, etnistä tai uskonnollista ryhmää taikka niihin rinnastettavaa kansanryhmää. Seksuaalisten vähemmistön ja suuntautumisen leimaaminen on katsottava muuksi ”rinnastettavaksi kansanryhmäksi”; myös Kavkaz Centerin uutinen loukkasi vääristävällä uutisoinnillaan homoseksuaalisten ihmisten kunniaa, kun se selitti päätöksen ”sodomian” sallimiseksi, vaikka itse YK:n tuomio oli moni-ilmeinen päätös väkivalta- ja viharikoksia vastaan.

Suomen Rikoslaki 11 luku 10 § (13.5.2011/511) Kiihottaminen kansanryhmää vastaan

Joka asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää yleisön saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Suomen Rikoslaki 11 luku 10 a § (13.5.2011/511) Törkeä kiihottaminen kansanryhmää vastaan

Jos kiihottamisessa kansanryhmää vastaan kehotetaan tai houkutellaan
1) joukkotuhontaan tai sen valmisteluun, rikokseen ihmisyyttä vastaan, törkeään rikokseen ihmisyyttä vastaan, sotarikokseen, törkeään sotarikokseen, murhaan tai terroristisessa tarkoituksessa tehtyyn tappoon tai
2) muuhun kuin 1 kohdassa tarkoitettuun vakavaan väkivaltaan siten, että teolla selvästi vaarannetaan yleistä järjestystä ja turvallisuutta
ja kiihottaminen kansanryhmää vastaan on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.


Kavkaz Centerin oikeudet

Pro Caucasus –yhdistyksen puheenjohtaja Mikael Storsjö, puh. 045 2624746, email mikael-ET-officehouse.fi

Suomessa asuva Islam Matsiev (käyttää myös nimiä Islam Tumsoev ja Adam Tumsoev) toimii Kavkaz Centerin web masterina, mikäli on uskomista rajavartiolaitoksen kuulustelupöytäkirjoja.

Mikael Storsjö on useissa eri tilanteissa tunnustanut avoimesti, että hän johtaa Pro Caucasus- järjestöä, joka on vastuussa Kavkaz-Centerin sisällöstä ja omistuksesta.
8.huhtikuuta 2010 kello 0:15 Mikael Storsjö kutsui itseään ”Kavkaz-Centerille sananvapautta tuottavan Pro Caucasus-järjestön puheenjohtajaksi”, kun hän kommentoi blogiani.

Helsingin Sanomien vaalimainoksessa 26.10.2008 Mikael Storsjö on käyttänyt itsestään ilmaisua ”tšetšeeni-serverin ylläpitäjä”.

Who is domain –info antaa Kavkaz Center.com –sivustosta tiedoksi, että domainin omistaja on Pro Caucasus –yhdistys, yhteishenkilön puhelinnumero on suomalainen Mikael Storsjölle.

Ilmeisesti Kavkaz Centerin pääpalvelin on Ruotsissa, mutta heillä on myös palvelin Helsingissä Mikael Storsjön toimistossa Bulevardi 2, kuten näkyy TV 2:n televisiokuvasta Silminnäkijä-ohjelmassa.

Näillä perusteella näyttää ilmeiseltä, että Mikael Storsjö ja Islam Matsiev ovat henkilöitä, joiden puoleen kääntymällä Kavkaz Centerin uutisointi sadistisista sodomian harjoittajista tulisi saada korjatuksi – tai heillä on ainakin vastuu sisällön valvonnasta. Valvooko SETA Suomessa ja Ruotsissa ylläpidettävää julkista laajalevikkistä kirjoittelua, jotta meillä ei vastoin YK:n päätöslauselmaa hyökättäisi halvennusta yllyttäen seksuaalisia vähemmistöjä vastaan?- - - - - - -No comments in my blog, but you can find my phone number GSM +7911 2970525 (in Russia) +358 44 322 2661 (in Finland) or my email juhamolari-ÄT-gmail.com or juhamolari-ÄT-mail.ru (см. -ÄT- = @). In principle, you could discuss with me in Facebook

Юха Молaри: Домашняя страница – Juha Molari: Homepage http://personal.inet.fi/business/molari/

Juha Molari -mail.ru -blog

Юха Молари: Пресс-Портрет (YANDEX)

СМИ и Юха Молaри (коллекция)