perjantai 17. kesäkuuta 2011

Tuen antifasistista globaalia kapitalismia

Ystäväni ovat perustaneet suurta uteliaisuutta herättävän Punakaarti-järjestön, joka tukeutuu marxilaisleniniläiseen tieteelliseen maailmankatsomukseen. En ole järjestöihmisiä enkä ole innostunut yhteisöjen perustamisesta, vaikka sellaiseen on täysin vapaus suomalaisessa kansalaisyhteiskunnassa. Ymmärrän ystävieni perustaman Punakaarti-järjestön vastareaktioksi väärämielistä oikeistolaistumista vastaan. En koe marxilaisleniniläistä katsomusta omakseni, mutta tuen oikeutta ilmoittaa protesti epäilemättä huonosti hoidetulle kapitalismille. Minä tuen antifasistista globaalia kapitalismia, mikä on pidettävä erossa marxilaisleniniläisestä teoriasta ja traditiosta. Kapitalistinen talousjärjestelmä on paras järjestelmä, sikäli kuin jostakin talousjärjestelmästä on saatu kokemusta.

John Lennon - Imagine (Live)
Globaali kapitalismi on saavuttanut niitä hyviä tuloksia, joihin John Lennonin “imagine there’s no countries” ei kyennyt. Kansallisvaltioiden sulkeutuneisuus on vähentynyt. Ihmiset saavat liikkua ja tehdä yhteistyötä entistä vapaammin. Kapitalistinen globalisaatio on luonut antifasistisen prosessin, jossa ihmiset, viestintä, kauppa, investoinnit ja markkinatalous ylittävät yhä paremmin valtioiden rajat. Kapitalistinen globalisaatio vapauttaa meidät rajoista, joita ovat määritelty aseilla ja hirvittävillä sodilla. Globaali kapitalismi on johtanut ajattelutapojemme antifasistiseen vapautumiseen, koska globalisaatio on perustunut meidän arkipäiväisiin tekoihimme. Köyhät ja valtaa vailla olevat ovat voineet parantaa elintasoaan huimasti, jos tullit eivät ole enää rajoittaneet heidän mahdollisuuksiaan ja jos ulkomaiset investoinnit ovat saaneet tehostaa tuotantoa. Uusi valinnanvapaus on ollut antifasistinen, koska pientä ihmistä ei enää jätetä kylän ainoan suurmaanomistajan alaiseksi.

Antifasistinen globaali kapitalismi ei ole suinkaan siirtymistä mihinkään välinpitämättömyyteen. Antifasistinen globaali kapitalismi ei ole myöskään etuoikeuksiaan lobbaavien yrittäjien ja poliitikkojen sekatalous. Globalisoitumisen ansiosta absoluuttinen köyhyys on vähentynyt maailmassa. Vuonna maailman keskivertoihminen ansaitsi 2497 dollaria, vuonna 1998 jo 4839 dollaria inflaatio- ja ostovoimakorjattuina lukuina. Maailman köyhin viidesosa ansaitsi vuonna 1965 vain 551 dollaria, mutta vuonna 1998 jo 1137 dollaria. Venäjällä Neuvostoliiton sortuminen ei tuonut hyperkapitalismia, vaan kansalaisten mahdollisuudet jäivät olemattomiksi, koska heillä ei ollut tosiasiallista omistusoikeutta. 1990-luvulla syntyi oligarkien ryöstötalous, mitä ei pidä sekoittaa globaaliin kapitalismiin. Venäläisen elinkeinoelämän vapauden puute johti 1990-luvun alussa muutaman harvan, poliittisesti vaikutusvaltaisen oligarkin suunnattomaan vapauteen, tullien, lisenssivaatimusten ja mielivaltaisen säätelyn avulla rehottavaan korruptioon. Yritykset olisi pitänyt yksityistää avoimissa huutokaupoissa, jotta kehityksen hyväksi omistajat olisivat pistäneet rahaa modernisointiin ja kasvu olisi päässyt vauhtiin.

Libyan öljyvarojen ryöstäminen Nato-pommituksissa ei ole globaalia kapitalismia, vaan kaikkialla maailmassa ja kaikkina aikoina tunnettua ihmisen rikollisuutta, jota verhotaan erilaisilla argumenteilla. NATO on tappanut 718 siviiliä Libyassa maalis-toukokuun aikana 2011. Kreikan 330000000000 euron velan ja velan säikyttämien pankkiirien pelastaminen EU:n tukitoimilla ei ole globaalia kapitalismia, vaan korruptiota: poliittisen vallan ja harvalukuisten omistajatahojen kietoutumista toisiinsa, kapitalistisen vapauden häirintää.Globaalin kapitalismin riemuvoitto syntyy mahdollisuudesta valita vapaasti ja kilpailusta: voimme valita mahdollisimman halvoista ja hyvistä tavaroista. Vapaakauppa on itsessään reiluinta kauppaa. Kilpailu kehittää tehokkuutta ja laatua, koska kuluttaja valitsee vapaasti ne tuotteet ja palvelut, jotka tuottavat hänelle parhaan arvon. Globaalin kapitalismin tähden ihmisten vapaa liikkuvuus on keskeistä. Vain vapaus ja lisääntynyt maahanmuutto luo edellytyksiä toimivalle elinkeinoelämälle, varmalle hyvinvoinnille ja globaalille oikeudenmukaisuudelle. Avoimuus maahan- ja maastamuutolle on tärkeä elävälle antifasistiselle globaalille kapitalismille. Eristäminen, eristäytyminen ja säätely luovat köyhyyttä ja pitävät köyhät maat köyhinä. Rikkaiden maiden harjoittama protektionismi kehitysmaita vastaan ei ole globaalia kapitalismia eikä antifasistista oikeudenmukaisuutta. Globaalin kapitalismin ylivertaisuus tulee siitä, että palkat nousevat sitä mukaan kun työstä tulee arvokkaampaa, yhteiskunnassa ja elinkeinoelämässä keinotekoisuus ei saa turmella kehityksen näkymiä.

Globaalikapitalismi tukee eri valtioita ottamaan käyttöön uutta ympäristöystävällistä tekniikkaa, ympäristösuojelu paranee rikkauksien ja kehityksen myötä. Paremman elintason jälkeen ympäristön tärkeys ymmärretään. Talouskehitys ei ole ympäristöä vastaan, vaan paremman ympäristön puolesta. Vakavimmat ja haitallisimmat ympäristöongelmat löytyvät kehitysmaista. Yli 2 miljoonaa ihmistä kuolee joka vuosi saastuneen sisäilman takia. Miljoonat ihmiset kuolevat ennenaikaisesti joka vuosi, koska globaali kapitalismi ei ole voinut moninaisten rajoitusten tähden uudistaa tiettyjä kehitysmaita.

Minä olen Suomen köyhälistöä, kun toimeentuloni mitataan millä tahansa mittarilla. Tällä hetkellä ei ole toimeentuloa työelämästä, ei työttömyyskorvausta eikä vielä sosiaalitukeakaan. Jos Suomessa ei olisi kapitalistista oikeutta velkaan, olisin jo menettänyt vähäisetkin toimintaedellytykset. Nyt olen rahoittanut päivittäisiä pieniä ostoksia, metroliput ja muut vastaavat luottokortilla siinä toimeliaassa luottamuksessa, että ansainta järjestyisi muutaman kuukauden kuluessa ihan missä tahansa työssä. Toki olen huolestunut köyhyydessäni, jos sosiaalista turvaa leikattaisiin nykyisestä. En näe tuen leikkaamisen vahvistavan kapitalistisen järjestelmän tehokkuutta, vaan ainoastaan heikentävän ihmisten hyvinvointia, joka voi luoda pystyvyyttä kaikkinaiselle menestykselle. Heikompi henkilökohtainen sosiaalinen turva vie syvenevään masennukseen, ei toimeliaisuuteen työmarkkinoiden hyväksi. Kapitalistinen talous edellyttää siis luovan tuhon sallimisen tehokkuuden parantamiseksi ja samanaikaisesti epäonnekkaiden suojaamista mahdottomilta kohtaloilta. Hyvä kapitalistinen järjestelmä luo voitoilla mahdollisuuksia minun ja vastaavien muiden kurjan kohtalon kokeneiden ihmisten tuelle. Mahdollisuuteni eivät saa rajoittua edes byrokraatin tai poliittisen järjestelmän määritelmiin ahtaista kunta- tai valtiorajoista, vaan globaalin kapitalismin mukaisesti minulla tulee olla reilut oikeudet etsiä ja rakentaa menestystä missä tahansa. Jotta minulla olisi köyhyydessäkin turva, olen globaalin kapitalismin kannattaja. Minun antifasismissa ei ole muuta punaista väriä kuin myötätuntoa tovereille, jotka protestoivat marxilaisleniniläiseen perinteeseen tukeutuen suomalaista vallitsevaa järjestelmää vastaan, joka on itse asiassa liian vähän kapitalistinen ja sen vuoksi sortava.

Kokoomus ja muut "oikeistopuolueet" eivät ole kapitalismin hyviä puolestapuhujia, vaan he ovat häirinneet globaalia kapitalismia monilla tukipaketeillaan ja kansallisilla ratkaisuillaan. Pikemmin kyse on ollut nationalismista kuin globaalista kapitalismista. Suomi tarvitsikin globaalisen kapitalismin puolueen. Mikään puolue neljästä suuresta ei ole suostunut kestävän kansantalouden rakentamiseen. Vastaukseni vallitsevaan vääristymään syntyy siis vastakkaisesta politiikkaa ja taloutta analysoivasta viitekehyksestä kuin ystävilläni, joille marxilainen vallankumous on ratkaisu. Tietenkään päätökseni ei ole syntynyt vain tämän hetken kokemuksen ja köyhyyden hetkellä, vaan ymmärrykseni on kasvanut jo aiemmin vuosia kestäneiden, kansantaloutta koskevien opintojen ja raporttien sekä muun alaan liittyvän perehtymisen johdosta.- - - - - - -No comments in my blog, but you can find my phone number GSM +7911 2970525 (in Russia) +358 44 322 2661 (in Finland) or my email juhamolari-ÄT-gmail.com or juhamolari-ÄT-mail.ru (см. -ÄT- = @). In principle, you could discuss with me in Facebook

Юха Молaри: Домашняя страница – Juha Molari: Homepage http://personal.inet.fi/business/molari/

Juha Molari -mail.ru -blog

Юха Молари: Пресс-Портрет (YANDEX)

СМИ и Юха Молaри (коллекция)