lauantai 18. kesäkuuta 2011

Venäjän kansanrintama luo avarat uudistavat näköalat


Kuva: Koko Venäjän kansanrintama (Общероссийский народный фронт) sai 17.6.2011 oman symbolin

Koko Venäjän kansanrintama (Общероссийский народный фронт) uudistaa poliittista johtajuutta. Venäjän pääministeri Vladimir Putin havaitsi, että suuren valtion kehittyminen edellyttää myös luovuuden ja poliittisen uudistuvan johtajuuden vahvistamista. Poliittisen vallan voittaneet tahot kietoutuvat luonnollisesti kaikenlaisiin hallintotehtäviin ja säilyttävät jo pian omaa asemaansa sen sijaan että löytäisivät uudistavia tekijöitä yhteiselämän parantamiseksi. Venäjän kansanrinta on Venäjän yhtenäisyyden puolueen sisältä syntynyt, puoluerajat ylittävä uudistava prosessi, jonka Vladimir Putin käynnisti.

Kansanrintaman nimestä on huomattava ilmaus "Koko Venäjän" tai "Kaikkien Venäjän kansalaisten"(Общероссийский), mikä ilmentänee koko valtakuntaa ja sen kansalaisia eheyttävää suvaitsevaa ja yhdistävää tahtotilaa, sen sijaan että joissakin liikkeissä yritetään hajottaa ja luoda vastakkainasetteluja.

Perjantaina 17.6.2011 Koko Venäjän kansanrintaman symboli hyväksyttiin. Siinä näkyy tyylikkäästi Venäjän Federaation värit, mutta isänmaallisuus ei ole raskasta ja tukahduttavaa, vaan keveää, valoisaa, niin kuin lentoon lähtevä lintu mahdollisesti symbolisoi, että kansanrintamassa syntyy tulevaisuutta varten tervehdyttävä uudistava liike ja avarat näköalat. Tämä on hyvää uudistavaa politiikkaa, josta menestys koituu lopulta sekä koko Venäjän kansan että kansainvälisessä politiikassa koko maailman parhaaksi.

Suomessakin toivoisin poliittisen kentän uudistumista. Hallitusneuvottelut eivät lupaa uudistumista, vaan poliittisen toiminnan surkastumista vallanpitäjien privilegioiden keskinäiseksi jakamiseksi.

Nikolai Fjodorov, Sosioekonomisen ja poliittisen tutkimuslaitoksen johtaja, on luonnehtinut Koko Venäjän kansanrintamaa epämiellyttäväksi sellaisille henkilöille, jotka ovat tottuneet pitämään taattua paikkaa duumassa. Kansanrintaman tarkoitusperänä on hänen mukaansa lisätä kilpailua.

Luultavasti kautta aikojen paras shakinpelaaja Anatoli Karpov on kutsunut Venäjän kansanrintamaa erittäin mielenkiintoiseksi liikkeeksi. Hän kutsuu liikettä kaiken kaikkiaan erittäin hyödylliseksi asiaksi, vaikka on valmis esittämään myös kritiikkiä.

Toisin kuin ulkomailla julkisuutta saaneet Toinen Venäjä –ryhmän vähälukuiset häiriköt, Koko Venäjän kansanrintama on hyvin uskottava uudistusliike, joka toimii demokraattisessa järjestelmässä ja kantaa vastuuta Venäjän Federaation ja sen koko kansan menestyksestä. Koko Venäjän Kansanrintama edistää myös puolueeseen sitoutumattomien ihmisten mahdollisuutta osallistua demokraattisen työskentelyyn ja päätöksentekoon.

Tällaisenä periaatteellisesti puolueeseen kuulumattomana ihmisenä kuin minä olen, kaipaisin Suomeenkin realistista mahdollisuutta osallistua demokraattiseen toimintaan puolueeseen sitoutumattomana, ja koko poliittisen kenttämme uudistumista. Erityisesti sellaisissa valinnoissa kuin presidentin valinta tulisi voida osallistua kannatustoimintaan leimautumatta tai liittymättä tietyn puolueen jäsenyyteen: tämä vapaus puolueesta tulisi tällaisessa tapauksessa koskea sekä koko kansan presidenttiehdokasta että kannattajia.

Sanomattakin lienee selvää, että osallistuisin Koko Venäjän kansanrintaman toimintaan, jos siihen olisi mahdollisuus, mutta en ole Venäjän kansalainen, joten seuraan kehitystä myönteisin odotuksin. Katsoin kansanrintaman sivustoja ja sen toimintaan ilmoittautumista, mutta valitettavasti ilmoittautuminen ei ollut todellakaan mahdollista Suomen kansalaiselle. Toiminta on ymmärrettävästi rajatumpaa: "Koko Venäjän kansanrintama", ei koko maailman rauhanliike.

- - - - - - -No comments in my blog, but you can find my phone number GSM +7911 2970525 (in Russia) +358 44 322 2661 (in Finland) or my email juhamolari-ÄT-gmail.com or juhamolari-ÄT-mail.ru (см. -ÄT- = @). In principle, you could discuss with me in Facebook

Юха Молaри: Домашняя страница – Juha Molari: Homepage http://personal.inet.fi/business/molari/

Juha Molari -mail.ru -blog

Юха Молари: Пресс-Портрет (YANDEX)

СМИ и Юха Молaри (коллекция)