lauantai 18. kesäkuuta 2011

YK:n päätöslauselma 17.6.2011 tuomitsee sukupuoliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin perustuvan syrjinnän

Yhdistyneet Kansakunnat antoivat eilen perjantaina 17.6.2011 päätöslauselman, jossa tuomitaan sukupuoliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin perustuva syrjintä. Päätöslauselman puolesta äänesti 23 valtiota, vastaan 19 valtiota. Kolme valtuuskuntaa pidättäytyi äänestämästä. Päätöslauselmaa vastaan äänestäneet valtiot ovat hyvin tyypillisesti kristilliseen tai islamilaiseen etiikkaan rakentavia valtioita: Angola, Bahrain, Bangladesh, Kamerun, Djibouti, Gabon, Ghana, Jordania, Malesia, Malediivit, Mauritania, Nigeria, Pakistan, Qatar, Moldova, Saudi-Arabia, Senegal, Uganda ja Venäjä. Sitä vastoin päätöslauselman puolesta äänestäneet ovat lähinnä jälkikristillisiä tai uskonnollisesti sekavia valtioita: Argentiina, Belgia, Brasilia, Chile, Kuuba, Ecuador, Etelä-Afrikka, Ranska, Guatemala, Unkari, Japani, Mauritius, Meksiko, Norja, Puola, Etelä-Korea, Slovakia, Espanja, Sveitsi, Filippiinit, Thaimaa, Iso-Britannia, Yhdysvallat ja Uruguay. Länsiafrikkalainen Burkina Faso, Kiina ja Sambia pidättäytyivät äänestyksestä. Kirgisian edustaja oli poissa ja Libyan edustajalta oli riistetty äänioikeus Nato:n miehitysoperaation tarpeiden johdosta.

Barach Obaman Amerikka ei luota Jumalaan

Amerikan Yhdysvaltojen virallinen motto In God We Trust on nyt ihmisoikeusimperialismin tarpeissa menettänyt merkityksensä ja uskottavuutensa.

Julkisessa tiedotuksessa YK:n päätöslauselmassa on kiinnitetty huomiota homo-, lesbo-, bi- ja transseksuaalisten ihmisten kokemiin väkivallantekoihin. Vuonna 2008 George W. Bushin hallinto ei vielä tukenut vastaavaa julistusta YK:ssa, jonka aloitteen teki tällöin Ranska. Bushin politiikkaa vastaan voidaan toisaalla olla hyvin kriittisiä, mutta hänelle "In God we trust" oli eettisenä lähtökohtana luovuttamaton, kun Amerikan Yhdysvallat vastusti aiemmin vastaavaa aloitetta Venäjän, Kiinan, Vatikaanin ja islamilaisten valtioiden kanssa. Sitä vastoin Barack Obaman aikana Yhdysvaltojen moraalinen sidonnaisuus kristillisiin ja raamatullisin perusteisiin on ohentunut nopeasti. Homoista on tullut Yhdysvaltojen ulkopoliittisen informaatiosodan työväline. YK:n hyväksytty päätöslauselma perustuu YK:n ihmisoikeusneuvoston suorittamaan tutkimukseen joulukuulta 2010. YK:n ihmisoikeusvaltuutettu Navi Pillay varoitti toukokuussa 2011, että viharikokset lesboja, homoja, biseksuaaleja ja transseksuaalisia ihmisiä vastaan ovat lisääntyneet ympäri maailmaa. Homofobia ja transfobia on erityinen osa rasismia ja muukalaisvihaa.

Venäjän islamilainen ja ortodoksinen kristillinen arvopohja ei salli homoseksuaalisuuden rinnastamista heteroseksuaalisuuteen hyväksyttävyydessä: homous on syntiä taipumuksena ja harjoitettuna tekona. Koraanin ja islamilaisen opetustradition sekä Pyhän Raamatun opetukset ovat varsin ymmärrettäviä. Apostoli Paavali peri itseään edeltävältä apostoliselta heprealaiselta alkuseurakunnalta tunnustuksen, jonka mukaan homoseksuaalista seksuaalista suhdetta harjoittavat ihmiset eivät peri Jumalan valtakuntaa. Paavalin Ensimmäinen kirje Korinttolaisille ei ole ainoa asiaa koskeva kristillisen etiikan perusta, vaan myös Roomalaiskirjeen ensimmäinen luku tekee selväksi kristityille, että yhtä hyvin miehet kuin naiset, jotka harrastavat sukupuolista kanssakäymistä samaa sukupuolta olevien partnereiden kanssa, ovat tuomitut Jumalan vihan alle niin kuin myös ne henkilöt, jotka osoittavat hyväksyntää Jumalan luomistyön vastaiselle toiminnalle. Lisäksi pyhä apostoli katsoo, ettei Jumalan tuomion alainen syntisyys ilmene pelkästään näiden ihmisten teoissa, vaan myös heidän luonnonvastaisissa haluissaan ja taipumuksissaan. Myös evankeliumien mukaan Jeesus itse nosti esimerkiksi Jumalan tuomiosta Sodoman kohtalon. Uusi testamentti ei ilmoita mitään hyväksyntää väkivaltaisuuksille homoja vastaan, ”negatiivinen syrjintä” on erotettava ”positiivisesta syrjinnästä”, joka on moraalista ohjausta, julkista ja yksityistä vakaumuksellista kasvatustyötä.
Venäjällä rikoslaki ei määritä homoseksuaalisia suhteita tuomittaviksi. Täten Venäjän moite ei kohdistu siihen, että YK torjuu väkivallan homoja vastaan. Niin menettelee myös Venäjä.

YK:n julistuksen epämääräinen kohta 5 ”häirinnästä”, ”leimautumisesta” ja ”ennakkoluuloista” voi johtaa kansallisia valtioita ja uskonnollisia tunnustettuja yhteisöjä vastaan uskonnon autonomisuuden ja kansallisen eetoksen rajoittamiseen tavalla, johon ei ole mitään objektiivista perustetta, vaan ainoastaan ulkoa ohjautuva ihmisoikeusimperialismi. ”Ennakkoluuloiksi” ihmisoikeusloukkauksen tuntomerkkinä saatetaan nostaa erityisessä ihmisoikeuksien tuomioprosessissa objektiivisesti katsottuna perusteettomat, ihmisoikeusimperialistien ihanteet, joilla on vain yksinkertaisesti riittävän monen jäsenvaltion tuki.

Helsinki-ryhmä

Amerikkalaisjohtoinen Venäjä-vihamielinen Helsinki-ryhmä on toistuvasti hyökännyt Venäjän itsenäisyyttä vastaan viittauksilla seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin. Mahdollisesti Helsinki-ryhmä teki sananmukaisesti karhun palveluksen, kun se nosti homot ihmisoikeusimperialisteina ulkopoliittisten tarpeiden mukaiseksi hyökkäysvälineeksi Venäjää vastaan. Helsinki-ryhmän seurannan tulos vuodelta 2007 oli melkein identtinen rakenteellisesti YK:n eilispäivän julistuksen kanssa. Helsinki-ryhmä tällöin tuomitsi tiukasti venäläisen yleisen suvaitsemattoman mielipiteen homoja ja lesboja vastana. Tutkimusten mukaan valtaosa venäläisistä koki tuolloin, että homojen ja lesbojen pitäisi piilotela muilta suuntautumistaan sen sijaan että kaduilla järjestetään julkisia homoparaateja ja homot suukottelisivat puistoissa. Helsinki-ryhmä hyökkäsi nimeltä mainiten myös Venäjän ortodoksista kirkkoa vastaan, joka ei tue homoseksuaalisten suhteiden myönteistä markkinointia kouluissa ja tiedotusvälineissä. Hyökkäyksen kohteeksi joutui myös mm. Komsomolskaja Pravda, joka oli Helsinki-ryhmän ihmisoikeusimperialistien mukaan välittänyt väärää tietoa ja loukannut siten homojen ja lesbojen ihmisarvoa. Erityisenä moitteena oli, ettei Venäjän rikoslaki tunne seksuaalista suuntautumista kiellettynä syrjintäperusteena. Lopulta Helsinki-ryhmä tuomitsi Moskovan kaupungin hallituksen päätöksen kieltää seksuaalivähemmistöjen mielenosoitus vuonna 2007, ns. Gay Pride. Näistä taustoista käsin oli odotettavissa, että YK:n julkilausuma on tulkittavissa Venäjän kokemuksista käsin yritykseksi hyökätä valtiossa vallitsevia moraalisia ihanteita ja perusteita vastaan, vaatimuksena tuoda tietynlainen liberaali suvaitsevaisuus kasvatus kouluihin ja venäläiseen mediaan, vaati oikeus julkisille gay-installaatioille ja –demonstraatioille, jotka Venäjän oman kansan tunteista käsin vaikuttavat hyvin perversseiltä häiriöiltä.

Vsevolod Chaplin (Всеволод Чаплин) luonnehti 23. toukokuuta 2011 Gay –paraatia ”perversiksi propagandaksi”, jollaisia röyhkeitä pyrkimyksiä vastaan ei pidä pelätä vastustaa. Marssien järjestävät uskovat, että ulkomaiset voimat ovat vahvempia kuin Venäjän oma kansa. Chaplin oli vakuuttunut, että Venäjän kansan ylivoimainen enemmistö – lähes kaikki – paheksuvat tuollaista hirvittävää moraalittomuutta.

Lauantaina 28. toukokuuta 2011 järjestettäväksi yritetyn Moskovan Gay Pride –marssin propagandasotaa tutkiessa tuli hyvin pian ilmi, että homoparaatin tavoitteena oli määritellä Venäjän mainetta kansainvälisesti. Newyorkilaisesta Human Rights First –organisaatiosta syrjinnän vastaisen ohjelman johtaja Paul Legendre tuomitsi voimakkaasti Venäjän, mutta samainen Legendre osallistuu myös kaikkiin muihin hankkeisiin, joissa Venäjää vastaan hyökätään. Hänen järjestönsä Human Rights First on erityisen tunnettu Venäjä-vihamielisyydestään. Eipä yllättävää, että järjestön rahoittajat ovat George Soros ja hänen instrumenttinsa Open Society Institute sekä maailman suurin aseteollisuuden konserni Lockheed Martin. Human Rights First on myös rahoittamassa ja toteuttamassa amerikkalaista kansanmurhaa Libyaa vastaan informaatioteknologisen tuen muodossa, mutta ei sanallakaan ole puuttunut siihen, että Nato tappaa Libyassa siviilejä. Human Rights First oli myös 5. kesäkuuta 2007 tapaamassa Kavkaz Centerin edustajia, Doku Umarovin ”varatiedotusministeriä” ja Martti Ahtisaarta Helsingissä.

Homojen informaatiosota teki karhunpalveluksen

Venäjän homojen kannalta kuvatut Gay Pride –propagandaiskut ja Human Rights First –järjestö tai Helsinki-ryhmä ovat tehneet karhunpalveluksen, koska homokampanja on nyt perustellusti tulkittavissa ihmisoikeusimperialismiksi. Venäjä on seksuaalisesti riemullisen vapautunut ja eroottisesti myönteisesti latautunut valtio ja kansakunta, joka on torjunut väkivaltarikokset homoja ja lesboja vastaan. Myöskään ihmisten yksityistä seksuaalista elämää ei ole kriminalisoitu. Suomessa katsotaan usein enemmän kaksinaismoralistisesti jalkojen väliin ja mietitään, millaisia mahdollisia suhteita kullakin ihmisellä on toistensa kanssa. Poliittisen ja uskonnollisen imperialismin edellytykset YK:n tuoreessa julkilausumassa herätti epäluuloa lähes puolessa äänestykseen osallistuneista valtioista.

YK:n päätöksen puolesta tehty homopropaganda luo vaikutelman länsimaisesta kaksinaismoralistisesta tarkoitushakuisuudesta. 90-luvulta alkaen on Suomessa hyvin suuren luulevaisuuden vallassa viritetty paheksuntaa venäläisiä ja virolaisia naisia kohtaan, jos nämä katsovat suomalaisia miehiä "sillä silmällä". Muistan lukuisat tyrmistyneet viestit, jotka sain sen jälkeen kun olin tehnyt lehtijutun venäläisistä viehättävistä laulajattareistä "Viagra" ikään kuin eroottisuus olisi sopimatonta. Miksi sitä pidetään paheksuttavana, jos nainen on "hot", mutta homoparaatit pidetään YK:n päätöslauselman tasolla välttämättöminä? Venäläisten naisten lyhyisiin hameisiin, korkeisiin kantoihin ja pitkiin sääriin on kiinnitetty kovasti mediassa huomiota - moraalista paheksuntaa, nuo naiset olivat aivan liian "hot" seksuaalisesti. Miss Moskova -kilpailuun joskus osallistunut Yana Lapikova sai valokuvaamista varten harjoittelupaikan Vladimir Putinin tiimissä. Nuoren naisen viehättävä ulkonäkö herätti kuitenkin paheksuntaa länsimaisessa lehdistössä. Minun mielestäni on jotenkin merkillistä, että venäläisen naisen kauneutta paheksutaan moralistisesti - ja vielä suuremmat tuomiot saa, jos jopa katsoo kaunista naista - joka itsekin tahtoo olla "hot" - "sillä silmällä" ihaillen hänen vartaloaan, kaunista liikehdintäänsä ja hurmaavaa käytöstään. Kesällä 2010 istuin Nevski Prospektilla kolmen venäläisen ystäväni kanssa: yhdellä heistä oli paidassa robottinainen kuva, hän varustautui mustiin aurinkolasiin, jotta voi rohkeasti silmäillä auringonpaisteessa käveliä pietarilaisia kaunottaria. Naapuripöydässä espanjalaiset miehet nousivat jopa seisomaan ja kuvasivat videokameralla näitä kaunottareita. Liian moni paheksuu ja leimaa tällaista heteroseksuaalista iloa, kun taas homojen paraateille ollaan kuitenkin ajamassa oikeuksia!

YK: n julistus sukupuolisesta suuntautumisesta ja sukupuoli-identiteetistä, 17.6.2011 (epävirallinen suomennos)

Meillä on kunnia antaa tämä selitys ihmisoikeuksien, seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuoli-identiteetin puolesta [...]
1. Vahvistamme yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistuksen, jonka 60 juhlavuotta vietetään tänä vuonna. Artikkelissa todetaan, että "kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan";
2. Vahvistamme, että jokaisella on oikeus nauttia ihmisoikeuksista riippumatta rodusta, ihonväristä, sukupuolesta, kielestä, uskonnosta, poliittisesta tai muusta mielipiteestä, kansallisesta tai yhteiskunnallisesta alkuperästä, omaisuudesta, syntyperästä tai muusta asemasta, niin kuin vahvistetaan 2 artiklassa yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistuksessa ja 2 artiklassa kansainvälisessä yleissopimuksessa, kansalaisoikeuksista ja poliittisista, taloudellisista, sosiaalisista ja sivistyksellisistä oikeuksista ja 26 artiklassa kansainvälisessä yleissopimuksessa kansalaisoikeuksista ja poliittisista oikeuksista;
3. Vahvistamme syrjimättömyyden periaatteen, jonka mukaan ihmisoikeuksia sovelletaan yhtäläisesti kaikkiin riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta tai sukupuoli-identiteettistä;
4. Olemme syvästi huolissamme ihmisoikeuksien ja perusvapauksien tähden sukupuolisesta suuntautumisesta tai sukupuoli-identiteettistä;
5. Olemme myös huolestuneita väkivallasta, häirinnästä, syrjinnästä, syrjäytymisestä, leimautumisesta ja ennakkoluuloista näitä henkilöitä vastaan heidän sukupuolisen suuntautumisensa tai sukupuoli-identiteetinsä tähden, ja että tällaiset käytännöt ja hyökkäykset heikentävät niiden kohteeksi joutuneiden koskemattomuutta ja ihmisarvoa;
6. Tuomitsemme ihmisoikeusloukkaukset, jotka perustuvat sukupuoliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin, kun esiintyy erityisesti kuolemanrangaistus tältä pohjalta, laittomia, summittaisia tai mielivaltaisia teloituksia, kidutusta ja muuta julmaa, epäinhimillistä tai halventavaa kohtelua tai rangaistuksia, mielivaltaisia pidätyksiä tai vangitsemista ja puuttumista taloudellisiin, sosiaalisiin ja sivistyksellisiin oikeuksiin, kuten oikeutta terveyteen;
7. Muistutamme viidenkymmenenneljän maan hallituksen pyynnöstä vuonna 2006 tehdystä ilmoituksesta ihmisoikeusneuvostoon, joka antaa mahdollisuuden keskustella rikkomuksista neuvoston istunnoissa;
8. Kiitämme huomiota, että näihin kysymyksiin on kiinnitettävä huomiota ihmisoikeusneuvoston ja sopimusten erityismenettelyssä, ja kehotettava niitä selvittämään ihmisoikeusrikkomukset, jotka perustuvat sukupuoliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin;
9. Olemme tyytyväisiä päätöslauselmaan AG / RES. 2435 (XXXVIII-O/08) aiheesta "Ihmisoikeudet, sukupuolinen suuntautuminen ja sukupuoli-identiteetti" istunnosta 38, 3 kesäkuuta 2008;
10. Kehotamme kaikkia valtioiden ja asianomaisten kansainvälisten ihmisoikeuksien mekanismeja sitoutuvat edistämään ja suojelemaan ihmisoikeuksia kaikille ihmisille, riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta ja sukupuoli-identiteettiin;
11. Kehotamme valtioita ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimiin, erityisesti lainsäädännöllisiin ja hallinnollisiin, että seksuaalinen suuntautuminen tai sukupuoli-identiteetti ei voisi missään tapauksessa olla perusteena rikolliseksi rankaisulle, erityisesti surmatöille, pidätyksille ja vangitsemisille.
12. Kehotamme jäsenvaltioita varmistamaan, että sukupuoliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin perustuvat ihmisoikeusloukkaukset on tutkittu ja syylliset oikeuden eteen ja syytteeseen;
13. Kehotamme jäsenvaltioita varmistamaan riittävän suojan ihmisoikeuksien puolustajien hyväksi, jotta heidän työtä ihmisoikeuksien ja seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuoli-identiteetin hyväksi ei estettäisi.


- - - - - - -No comments in my blog, but you can find my phone number GSM +7911 2970525 (in Russia) +358 44 322 2661 (in Finland) or my email juhamolari-ÄT-gmail.com or juhamolari-ÄT-mail.ru (см. -ÄT- = @). In principle, you could discuss with me in Facebook

Юха Молaри: Домашняя страница – Juha Molari: Homepage http://personal.inet.fi/business/molari/

Juha Molari -mail.ru -blog

Юха Молари: Пресс-Портрет (YANDEX)

СМИ и Юха Молaри (коллекция)