perjantai 1. heinäkuuta 2011

Arabivaltiosta pelokas mies soitti ja pyysi Suomen Amnesty Internationalin apua

Tänään eräästä arabivaltiosta soitti hätääntynyt ihminen ja pyysi Suomen Amnesty Internationalin apua. Hän luuli, että työskentelen Amnestyssä. Kerroin joka tapauksessa, että saatan avunpyynnön Amnestyn tietoon. Mies osasi suomen kieltä, ilmeisemmin oli maahanmuuttajiamme, joka oli kohdannut erittäin kriittisen tilanteen tietyssä arabivaltiossa. Hänen mukaansa kyse oli hätätilanteesta.

Lupasin välittää pyynnön mukaisesti miehen puhelinnumeron Amnestylle. Amnesty Internationalin Suomen osaston tiedottaja Anu-Elina Autio vastasi kännykkäänsä (Puhelin: +358 40 833 1532), mutta kertoi, ettei Amnestyn toimenkuvaan kuulu yksittäisten ihmisten auttaminen. Kerroin miehen vakavasta hädästä ja avunpyynnöstä Amnestylle. Myöhemmin olin kaupassa ja juuri kassan jälkeen pakatessani ruokia tämä mies soitti uudelleen. Amnestystä ei otettu yhteyttä häneen. Pahoittelin tilannetta.

Tulin erityisen vakuuttuneemmaksi siitä, että Maailma ilman natsismia –ihmisoikeusliikkeen verkostoon tai muuhun vastaavaan pitäisi rakentaa avustavaa ihmisoikeustoimintaa, jossa myös yksityinen ihminen on merkityksellinen, häntä autetaan ja kansainvälisen verkoston avulla etsitään ratkaisuja. Ihmiset tarvitsevat ongelmissaan ratkaisuja - ei vain maailmanlaajuisia kampanjoita "yleisistä asioista". Ihmisoikeustoiminta ei saisi olla sellaista kampanjatoimintaa kuin poliittisesti ohjelmoidut vanhat ihmisoikeusjärjestöt ovat harjoittaneet. Näiden vanhojen järjestöjen ylivoimaisuus on toki siinä, että he ovat voineet rakentaa jo kivitalonsa ja saavuttaa vakiintuneet asemansa, koska heillä on rikkaat rahoittajansa: Reaganin säätiöt, Soros, NED, Nato, Yhdysvaltain budjetti jne. Antifasistisella ihmisoikeustoiminnalla ei ole toistaiseksi rahoitusta, joten mittavan toiminnan rakentaminen olisi vaikeaa. Tänä päivänä miehen puhelinsoitto oli minulle näyn ja hätähuudon paikka: jotakin pitäisi tehdä, että antifasistinen ihmisoikeustoiminta muodostuisi järjestäytyneemmäksi, organisoiduksi työmuodoksi. Tiettävästi Johan Bäckman on auttanut tai ohjannut avun piirin lukuisia lapsi- ja perheasioissa syrjittyjä ihmisiä. Muutama tapaus on tullut julkisuuteenkin. Myös eräät muut antifasistit ovat olleet tukihenkilöitä ihmisoikeuskysymyksissä. Minä olen saanut näitä tai toisenlaisia puhelinsoittoja yhtä hyvin Suomesta kuin rajojemme ulkopuolelta viikoittain. Valtaosa on ollut maahanmuuttajia, jotka ovat pyytäneet apua yksinkertaisissa arkipäivän asioissa. Heistä ei ole puhuttu koskaan julkisuudessa. Olen tukenut useampaa maahanmuuttajaa voitollisesti papereiden täyttämisessä, kun heidän käännytys- tai karkotuspäätös on kumottu. Useampi vanhempi on kertonut tuskaansa, kun heidän lapsensa on otettu huostaan. Näitä tapauksia ei ole kerrottu julkisuudessa. Liian moni pieksetty nainen on kuitenkin jäänyt ilman tukea, kun toimintamekanismi on puuttunut ihmisoikeustoiminnalle. Ehkä antifasistien tulisi luoda järjestäytyneempää ihmisoikeustoimintaa, jossa yksityinen ihminen otetaan vakavasti. Sellaiselle toiminnalle on tarvetta.

En tietenkään ole mitenkään vastaan näitä vanhoja isoja ihmisoikeusjärjestöjä. Amnestyn 50-vuotissyntymäpäivä lauantaina 28.5. kokosi yhteen satojatuhansia ihmisiä ympäri maailman erilaisiin tapahtumiin juhlimaan ihmisoikeuksia. Suomessa Amnesty juhli Maailma kylässä-festivaaleilla Helsingin Rautatientorilla klo 18 alkavassa massatempauksessa. Ilmapallot vapautettiin ihmisoikeuspuolustajien puolesta. Suomen Amnestyllä on ollut myös pysyviä kampanjoita ihmisoikeuksien puolesta. Venäläinen ihmisoikeuspuolustaja Anna Politkovskaja murhattiin Moskovassa seitsemäntenä lokakuuta jo puolivuosikymmentä sitten (2006), mutta Anna on Suomen Amnestyn pysyvä kampanja, joka tahtoo kertoa, että toimittajien työ on vaarallista Venäjällä. Amnesty International on kiinnostunut suurten kansainvälisten poliittisten teemojen ohessa puolivuosikymmentä sitten kuolleista toimittajista ja heidän sielujensa kuolemanjälkisestä elinvoimaisuudesta näissä kampanjoissa Amnestyn myynninedistämisen hyväksi.

Amnesty kalastaa valtamerillä niin isoa saalista, etteivät pienet yksittäiset tapaukset kiinnosta. Amnesty Internationalin Suomen Venäjä-maakoordinaattori, Vihreiden politiikkaankin osallistuva Laura Rantanen väitti Amnesty International (5/2008) lehdessä, että Venäjällä rajoitetaan kansalaisyhteiskunnan toimintaa. Erityisesti Laura oli huolissaan kansalaisjärjestölaista ja rikoslainpykälästä 282. Rikoslain 282 ensimmäinen ja toinen momentti on tässä venäjäksi (rangaistusasteikon luettelo on jätetty pois). Sen jälkeen se on suomeksi.

Статья 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства
1. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации, -

2. Те же деяния, совершенные:
а) с применением насилия или с угрозой его применения;
б) лицом с использованием своего служебного положения;
в) организованной группой, -

Epävirallinen käännös:
1. Toimet, joiden tarkoituksena on yllytys vihaan tai vihamielisyyteen, samoin kuin ihmisarvon alentamiseen jotakin henkilöä tai henkilöryhmää vastaan, sukupuolen, rodun, kansallisuuden, kielen, alkuperän, uskonnollisten asenteiden, samoin kuin sillä perusteella, että kuuluu johonkin yhteiskunnalliseen ryhmään. Jos nämä teot on tehty julkisesti tai joukkoviestimiä käyttäen,
---
2. Samoista teoista tuomitaan:
a) henkilö, joka käyttää väkivaltaa tai sen uhkaa sen käytöllä;
b) joka käyttää omaa virka-asemaansa
c) joka toimi järjestäytyneessä ryhmässä

Kampanjoiden ohella Amnestyn Suomen osasto tekee pitkäjänteistä vaikuttamistyötä sekä kansainvälisesti että kotimaassa. Amnesty ei tietenkään ennätä vastata Suomeen saapuneen yksittäisen pienen maahanmuuttajan hätähuutoon, koska järjestö tekee maailmanpolitiikkaa: he toimivat niin sanoakseni eri bileissä kuin pieni avuton ihminen. Suomalaisvenäläisen kansalaisfoorumin (FINROSFORUM) ja Venäjällä tuomioistuimen päätöksellä kielletyn Venäläis-tsetsenialainen ystävyysseuran tiedottaja Oksana Chelysheva lähetti 9.3.2007 kiinnostavan sähköpostin Mikael Storsjölle ja PEN-klubin aktivistille Iida Siimekselle. Oksana ehdotti että FINROSFORUM järjestäisi laittomasti maahan tsetseeniryhmän valheellisen esiintymiskiertuekutsun varjolla. Iida Simes innostui asiasta heti ja kysyy Storsjöltä: "Järjestetäänkö mimmeille konsertti?" Iidan viestin perusteella suunnitelmaa oli tarkoitus hioa seuraavana päivänä Suomen Amnestyn puheenjohtajan Frank Johanssonin vaalibileissä.- - - - - - -No comments in my blog, but you can find my phone number GSM +7911 2970525 (in Russia) +358 44 322 2661 (in Finland) or my email juhamolari-ÄT-gmail.com or juhamolari-ÄT-mail.ru (см. -ÄT- = @). In principle, you could discuss with me in Facebook

Юха Молaри: Домашняя страница – Juha Molari: Homepage http://personal.inet.fi/business/molari/

Juha Molari -mail.ru -blog

Юха Молари: Пресс-Портрет (YANDEX)

СМИ и Юха Молaри (коллекция)