keskiviikko 17. elokuuta 2011

Kirkollisverojen romahdus tuhoaa Suomessa kansankirkon vuoden 2013 loppuun mennessä


Kuva: Juha Molari vaatii, että Suomen evankelisluterilaisen kirkon on nopeasti riisuttava silkkihansikkaat ja hylättävä piispan hassut myssyt, kultaiset sauvat ja kaikki parokiaaliset kultaiset lusikat. Nyt on päästettävä vapaaksi Jumalan valtakunta, jonka kirkko vangitsi itselleen väkivalloin, valtarakenteiden, rekistereiden ja politiikan avulla. Jeesus julisti Jumalan valtakuntaa, kirkko anasti Jumalan valtakunnan vuosisatojen ajaksi, mutta nyt edessä väistämättömyys: kirkon aika on tullut romahtaa, jotta syntyy uusi aika. Niin näemme jo pian edessä, että evankelisluterilainen kirkko-organisaatio ei omista yksinoikeudella Jumalan valtakuntaa, rukousta ja Jumalan sanaa. On tullut ihmisen aika ja Jumalan valtakunnan aika.

Suomen evankelisluterilaisen kirkon talouden ja hallinnon näkymät ovat katastrofaaliset vuodelle 2012. Yritykset ja yhteisöt maksavat valtiolle tilivuoden voitostaan yhteisöveroa. Jos voittoa ei tule, ei kerry yhteisöveroakaan. Osa verosta tilitetään kirkolle. Vuonna 2008 valtio jakoi luterilaiselle ja ortodoksiselle kirkolle yhteisöverosta yhteensä 1,75 prosenttia. Vuosiksi 2009–2011 kirkon yhteisöveron osuus on ollut 2,55 prosenttia. Osuus ei kasva enää, vaan pikemmin päinvastoin: Vihreät ovat puolueena kovasti vastaan yhteisöveron kohdentamista kirkon tukeen. Kunnat ovat vaikeuksissa yhteisöveroon suunniteltujen leikkausten tähden, minkä tähden kirkkojen osuutta ei kyetä vahvistaa.

Yhteisöveroa kertyi vuodelta 2009 noin 4,3 miljardia euroa, vuoden 2008 tuotto oli vajaat 5,5 miljardia euroa. 2000-luvun toistaiseksi tuottoisin vuosi yhteisöverolle oli vuosi 2001, jolloin yhteisöveroa kertyi 7,5 miljardia euroa. Nokian osuus oli reilu miljardia euroa. Nyt Nokialla menee heikosti, mikä tiedetään kansainvälisestikin huolestuttavina lukuina. Yhteisöveroa ei kerry muutoinkaan huomattavasti yritysten talousvaikeuksien tähden. Vuoden 2012 yhteisöveroa on hallitus näiden mainittujen vaikeuksien lisäksi sopinut laskevan prosenttiyksilöllä 26:sta 25:een yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi ja työpaikkojen luomiseksi. Ei ole siis suinkaan varmuutta, että vuonna 2012 yhteisöveroa kertyisi 3,5 miljardia euroa enempää. Odotettavissa onkin, että vuonna 2012 evankelisluterilaisen kirkon yhteisöverokertymä jää alle 80 miljoonan euron. Tämä olisi jopa 30 miljoonaa euroa vähemmän kuin esimerkiksi vuonna 2010 (112 miljoonaa euroa). Hautaustoimen, väestökirjanpitoon ja kansallisen kulttuuriperinnön ylläpitoon liittyvien tehtävien kulut olivat noin 128 miljoonaa euroa vuonna 2010.

Yhteisöveron romahduksen lisäksi kirkollisverotulot ovat romahtaneet jo viime vuonna: vuonna 2010 kirkollisverokertymä oli 842 miljoonaa euroa, mutta vuonna 2009 kertymä oli 859 miljoonaa euroa. Romahdus oli kirkollisveroissa 17 miljoonaa euroa. Heikentyneet talousnäkymät ja kirkosta eroamisen voimakas vauhti antavat otaksua, että vuonna 2012 kirkollisveroa ei kertyisi 820 miljoonaa euroa. Kirkollisveron ja yhteisöveron kertymä jäisi alle 1000 miljoonan euron vuonna 2012, mikä on vähemmän kuin pelkät toimintakulut vuonna 2011. Rahaa ei jäisi kiinteistöihin lainkaan. Nykyisen henkilöstön jatkaessa tehtävissään, menot jatkanevat kasvua runsaan prosenttiyksikön, kuten vuonna 2010 kasvoi vuoteen 2009 verrattuna. Tällöin kirkollisvero ja yhteisövero riittäisi vaivaisesti pelkästään henkilön palkkoihin, mutta sähköt jäisi maksamatta, kiinteistökuluja ei voisi suorittaa, toimintamäärärahoja ei olisi työmuodoille ja avustuksia varten! Samanaikaisesti evankelisluterilainen toteuttaa muutaman erittäin kalliin tietojärjestelmähankkeen, joiden on laskettu aiheuttavan kuluja ensimmäisten viiden vuoden aikana huomattavasti enemmän kuin vanhat järjestelmät tai uuden järjestelmän käytöstä saadut hyödyt.

Yhteisöveron väistämätön romahtaminen noin 30 miljoonaa ja kirkollisveron romahtaminen noin 20 miljoonalla merkitsevät 50 miljoonan euron romahdusta kirkon tuloissa. Samanaikaisesti vallitsevan työvoiman ja kiinteistömassan vallitessa kulut kasvat muutamia prosentteja. Tämä merkitsee potkua yli 1000 työntekijälle evankelisluterilaisessa kirkossa vuosien 2012-2013 aikana. Kirkko on ajautunut sisäiseen ongelmaansa: ongelman syynä on kirkon organisaatio- ja hallintajärjestelmä, joka on käynyt mahdottoman kalliiksi säilyttää. Kirkko on menettänyt teologisen uskottavuutensa ja kosketuspintansa väestöön jumaluusopillisissa seikkailuissaan, minkä tähden se kykenee entistä heikommin torjumaan talousvaikeuksien vauhdittaman syöksykierteen.

Vuoden 2011 tietojen valossa valtaosa (61 %) evankelisluterilaisen kirkon seurakunnista on talousvaikeuksissa jo tämän orastaneen nousukauden aikana; vuoden 2012 verotulojen odotettava huomattava romahdus merkitsee pohjakosketusta valtaosalle seurakuntia. Suurimmat menot ovat henkilökulut ja kiinteistökulut. Jos henkilöstöä pistää pois menojen vähentämiseksi, vallitsevan kirkollisen käytännön mukaan moni toiminta myös lakkaa. Kirkolla on huomattavan vaikeaa pistää seurakunnan ainoaa pappia ja diakonia pois, jolloin karsinta koskee julmasti lapsi- ja nuorisotyötä, jotka eivät nauti kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä erityistä suojelua. Kirkko ei kykene säilyttää rukoilemista ja Jumalan valtakuntaa muutoin kuin verotulojen ja rahan avulla. Laki asettaa myös rajoitteita irtisanomisille ja virkojen lakkauttamisille silloin kun olisi tarpeellista. Esimerkiksi tuomiokapitulilaitos on kallis turha järjestelmä. Toimintakulut kasvoivat vuonna 2010 kolme prosenttia 1019 miljoonaan euroon. Henkilöstömenojen osuus toimintakuluista oli 61 prosenttia, kasvua 1,3 prosenttia. Seurakuntien yhteenlaskettu tilikauden tulos painui kahteen miljoonaan euroon edellisvuoden 24 miljoonasta eurosta. Vuodelle 2011 ei ole odotettavissa seurakuntien yhteenlasketuksi tulokseksi plus-merkkistä tulosta, vuoden 2012 yhteenlaskettu tulos painuu jo huomattavasti negatiiviseksi: edes rikkaammat seurakunnat eivät kykene elättää köyhiä seurakuntia, joita on jo selvä valtaosa seurakunnista.

Kauheat ennusteet eivät ole pahan manaamista, vaan myös myönteinen asia, väistämättömän muutoksen merkkejä. Kalliit rakenteet katoavat. Työ jatkuu enemmän muilta perusteilta kuin ihmisten nimi- ja sosiaaliturva- sekä osoitetietoon perustuvan rekisteröinnin ja rahankeruun avulla. Papit voivat mennä siviilityöhön ja hoitaa veloituksetta rukoilemiset ja puheet. Jumalan valtakunta ei maksa, valtiokirkko maksaa aivan liikaa.


- - - - - - -No comments in my blog, but you can find my phone number GSM +7911 2970525 (in Russia) +358 44 322 2661 (in Finland) or my email juhamolari-ÄT-gmail.com or juhamolari-ÄT-mail.ru (см. -ÄT- = @). In principle, you could discuss with me in Facebook

Юха Молaри: Домашняя страница – Juha Molari: Homepage http://personal.inet.fi/business/molari/

Juha Molari -mail.ru -blog

Юха Молари: Пресс-Портрет (YANDEX)

СМИ и Юха Молaри (коллекция)