perjantai 12. elokuuta 2011

Kymmenen pykälää tilintekoa siitä, mitä antifasismi on minulle ja mitä ei ole


Tämä tilinteko on apuväline niitä nettikirjoittajia ja toimittajia varten, jotka ovat toistuvasti erheellisesti määritelleet minun poliittista vakaumustani. Poliittinen vakaumukseni ja persoonani on todellisuudessa hyvin väritön, en ole ollut koskaan kommunisti tai marxilainen, vaikka kunnioitan kommunistin ja marxilaisen oikeutta olla kommunisti tai marxilainen. Olen lukenut nuorena teinipoikana monia Marxin ja Leninin teoksia sekä neuvostoliittolaisia lehtiä, mutta en ole koskaan ollut vakuuttunut niiden pätevyydestä. Tämän tilinteon ajankohtaisuutta lisää vasemmistoaktivisti, juristi Karen Drambjan (57) aseellinen tunkeutuminen ja panttivankien ottaminen Viron puolustusministeriöön. Drambjan oli tullut tunnetuksi venäjäläisten antifasistien Yövartion, Notshnoi Dozor, puolustajana oikeudessa.

1. Pidän lähtökohtaisena, että YK:n tunnustamien valtioiden olemassaoloa kunnioitetaan, myös Viron valtio ja sen instituutiot ansaitsevat oikeuden tulla tunnustetuksi olemassa olevina oikeudellisina tosiasioina, vaikka poliittisesti vallitsisi joissakin tulkinnoissa erimielisyys tiettyjen edustajien kanssa. Antifasistismini periaatteeseen kuuluu valtion, puolustusvoimien, poliisin, oikeuslaitoksen ym. käsitteiden ja tosiasiallisuuden tunnustaminen ja hyväksyminen.

2. Antifasismi ei ole omalakisuutta tai luokkataistelua, vaan perustuslaillisessa ja laillisessa järjestelmässä tapahtuvaa ilmaisuvapautta ihmisarvon kunnioittamiseksi.

3. Antifasismini periaatteeseen kuuluu nollatoleranssi yksityisen kansalainen ja kansalaisryhmän väkivaltaisuudelle. Omavaltainen väkivaltaisuus minkä tahansa ideologian nimissä – antifasismin, fasismin, wahhabismin, paneurooppalaisen nationalismin tms. – on tuomittavaa; virkavallalla on oikeus puuttua kussakin maassa väkivaltaisuutta edistäviin ideologioihin ja toimintatapoihin. Antifasistinen vaikuttaminen on verbaalista vaikuttamista perustuslaillisen ilmaisuvapauden ja sananvapauden myöntämissä ja rajoittamissa puitteissa. Riippumatta hyökkäyksen kohteesta ja hyökkääjän ilmoittamasta poliittisesta taustasta - todellisesta tai julkisivusta -, kansalaisten ja kansalaisryhmien tekemät väkivaltaiset laittomuudet on aina rikollisina toimina tuomittavia. Lainvalvontaviranomaisilla on rajoitettu oikeus voimankäyttöön, väkivallan oikeutta ei ole siviili-ihmisillä tai poliittisilla ryhmäkunnilla. Tuen lainvalvontaviranomaisten valtioiden välisen yhteydenpidon tehostamista väkivaltaisten yksilöiden ja ryhmäkuntien tarkkailemiseksi ja saattamiseksi vastuuseen. Apostoli Paavali eli huomattavasti kauheammassa valtakunnassa kuin Viro tai Norja ovat, menetti jopa henkensä tuon valtakunnan viranomaisten toimittamassa teloituksessa, mutta hän kirjoitti väkivaltaista kapinointia vastaan Kirjeessä roomalaisille: "Joka asettuu esivaltaa vastaan, se nousee Jumalan säätämystä vastaan, mutta jotka nousevat vastaan, tuottavat itsellensä tuomion. - - - Sillä se ei miekkaa turhaan kanna, koska se on Jumalan palvelija" (Room. 13:2, 4). Tämä on Jumalan sana.

4. Pidän mahdottomana tilannetta, jossa marxilaisuus nostettaisiin välttämättömäksi edellytykseksi antifasismille ja kapitalismi samaistetaan fasismiin. Itse asiassa tuen globaalia kapitalismia – markkinataloutta, jossa kukin yksilö, yritys ja valtio tekee omien tarkoitusperiensä mukaan tahtonsa mukaan menestyksen hyväksi laillisessa järjestyksessä. En ole kuitenkaan sokean kapitalismin fanaattinen tukija, joka ei tunnustaisi valtioille suvereenia oikeutta huolehtia omien kansalaistensa edusta oman valtionsa alueella: valtiollinen itsekkyys on sallittua niin kuin kilpailussa itsekkyys on luonteenomaista ylipäätänsä. Suomen on itse päätettävä omasta suvereniteettinsa hyväksi älykkäästi, jotta kaikkea rikkautta ei myydä ulos Suomesta. Tämä on kilpailun perusluonteen mukaista toimintaa.

5. Kansantaloustiedettä tai liiketaloustiedettä ei Aalto yliopistossa (ent. Kauppakorkea), Helsingin yliopistossa tai Pietarin valtiollisessa finanssi- ja ekonomiyliopistossa opeteta marxilaisesta pääomateoriasta ja viitekehyksestä käsin, vaikka historiallisina dokumentteina Marx pitää tenttiä. Onhan marxilaisuus myös teologisessa tiedekunnassa tentittävä aatesuunta muiden uskontojen ja maailmankatsomusten rinnalla tasavertaisesti, mutta ei se tee Marxista tai Raamatusta tieteellistä teosta.

6. En hyväksy, että marxilaisen tai leniniläisen vallankumouksen pyrkimys nostettaisiin antifasismin käsitteistön ja ideologian joukkoon, vaan pikemmin pidän ehdottomana oikeuttani arvostella marxilaista, leniniläistä ja muuta vallankumouksellista pyrkimystä: itse kannatan vähitellen tapahtuvia osittaisia muutoksia, jotta erehdyksen ja mielivallan tuottamat vauriot jäisivät pienemmiksi kuin suurissa mullistuksissa.

7. Pidän mahdottomana tilannetta, että antifasismi samaistettaisiin Neuvostoliiton (jota ei siis enää ole) poliittisen ja taloudellisen järjestelmän sekä yhteiskunnallisten olojen ja historian kokonaisuudessaan puolustamiseen, jopa kritiikittömään. Pidän tällä perusteella myös mahdottomana, että fasismi samaistuisi niihin kirjoittajiin, jotka vastoin oikeaa tietoa tai hyvässä tiedossa arvostelevat Neuvostoliiton poliittisia oloja tai Neuvostoliiton poliittisten olojen apologeettoja.

8. En tunne sympatiaa sellaiselle antifasismille, jossa esimerkiksi venäläiset partnerit tai toverit olisivat lähempänä Venäjän kommunistista puoluetta kuin Venäjän yhtenäisyyden puoluetta; sallin ja suvaitsen, että jotkut kokevat noin tovereidensa löytämisen, mutta en suostu siihen, että sellaiset toverisuhteet ovat ikään kuin määritelmällinen ehto antifasismin aitoudelle ikään kuin suomalaisen ja venäläisen kapitalismin - globaalin markkinatalouden - puolustaminen ei voisi olla antifasismia. Vielä suuremmassa määrin koen vastenmielisyyttä sellaiselle antifasismille, jossa esimerkiksi suomalaiset toverit löytyvät vain eduskunnan äärimmäiseltä vasemmalta laidalta tai vielä tyypillisemmin kansanedustuslaitoksen ulkopuolisista äärivasemmistolaisista ryhmistä, mutta fasismiksi määritellään poliittiset vastustajat, kuten Kokoomus, Perussuomalaiset, Demarit, Keskusta jne.

9. Poliittisesti yksivärinen antifasismi on sopimaton sekä itselleni henkilökohtaisesti henkisesti ja moraalisesti että erityisesti julkisen imagon kannalta: yksiväristä antifasismia voi arvioida leimaavasti, että "he ovat niitä stalinisteja", "marxisteja" tms., mutta monivärinen antifasismi kestää tuon kritiikin paremmin. ”Porvarillinen antifasismi” on aina säilyttävä toiminnassa myös käytännössä, jossa antifasismista ei tulisi poliittista ahdaskatseisuutta.

10. Monivärinen antifasismi mahdollisesti keskittyisi paremmin oikeiden natsien ja fasistien kriittiseen arviointiin sen sijaan että omasta yksivärisestä poliittisesta viitekehyksestä käsin sekaantuu perifeeristen kysymysten tarkasteluun poliittisten vastustajiensa innoittamana. Kaikki vastustajat eivät ole aina fasisteja tai natseja. Oikeita natseja on yhä edelleen runsaasti ja heistä sopisi puhua paljon enemmän kuin tähän saakka on tehty.
- - - - - - -No comments in my blog, but you can find my phone number GSM +7911 2970525 (in Russia) +358 44 322 2661 (in Finland) or my email juhamolari-ÄT-gmail.com or juhamolari-ÄT-mail.ru (см. -ÄT- = @). In principle, you could discuss with me in Facebook

Юха Молaри: Домашняя страница – Juha Molari: Homepage http://personal.inet.fi/business/molari/

Juha Molari -mail.ru -blog

Юха Молари: Пресс-Портрет (YANDEX)

СМИ и Юха Молaри (коллекция)