torstai 12. tammikuuta 2012

Patriarkka Kirill, TV-ohjelmassa ”Pastorin sana”, 8. tammikuuta 2012


Kuva: Moskovan ja koko Venäjän patriarkka Kirill kertoi 8.1.2012 ohjelmassa "Pastorin sana", miten Kristuksen syntymäjuhla voisi uudistaa ihmistä ja yhteiskuntaa

Huomenta, rakkaat katsojat!

Sydämellisesti iloitsen ja onnittelen teitä! Valoista Kristuksen syntymäjuhlaa!
Tänä päivänä on erityinen tunne Jumalan armosta, eikä sattumalta, sillä juhla kunnioittaa Jumalan ilmestymistä elämässämme, meidän ihmiskuntamme historiassa.
Juhlan erityinen ilmapiiri, jumalanpalvelus, ihanat laulut tuovat meidät lähemmäksi jumalallista mysteeriä, tekevät siitä osalliseksi, ja siksi niin iloisesti uskova sydän kokee tämän tapahtuman.

Kristuksen syntymäjuhlan yhteydessä saimme muutamia kysymyksiä, joihin yritän vastata.

"Teidän Pyhyytenne! Joulun troparionissa lauletaan "nousi maailmaan järjen valo”, että maailmassa on alkanut loistaa järjen valo. Mitä meillä on mielessä, millainen järki? Onko tämä käännös virheellinen? Anna anteeksi tietämättömyyteni. Jumalan pavelija Zoe Moskovasta”.

Kysymys, jonka esität – on oikea. Todellakin, ”järjen valo nousi maailmaan” – maailma näkee järjen valon Kristuksen syntymän yhteydessä. Tämä tarkoittaa, että Vapahtajan syntymässä maailmaan tuli järki. Joku kysynee, mitä ovat olleet merkittävät viisaat ennen Vapahtajan syntymää? Eikö ihmiskunnassa ollut syvää viisautta? Eikö ollut tiedettä ja taitavuutta?


Kaikkea tätä oli, ja Rooman valtakunta eli erityistä kukoistuksen aikaa, jolloin ihmiskunta koki edistystä kaikilla aloilla, mukaan lukien intellektuaalisissa asioissa. Pakanalliset viisaat, suuret filosofit koskettavat yhä nykyihmisen mielikuvitusta huomattavien logiikan taitojen, ajatuksen voiman ansiosta. Millaisesta järjestä pitäisi siis puhua? Se on jumalallinen järki.

Herra ei tuonut inhimillistä viisautta, vaan Jumalan sanan. Hän on tuonut elämäämme jumalallisen älyn. Tämä tarkoittaa, että henkilölle annetaan tietty totuuden kriteeri. Jokaista ihmistä voidaan arvioida erityisesti siinä, mikä on suhde elämään ja elämänarvoihin.

Jos tarkastelemme lähemmin kriisejä nyky-yhteiskunnassa, voimme nähdä, että ne liittyvät jotenkin suunnan (orientaation) menettämiseen. Tietoa on paljon, mutta ei ole suuntaa.

Monia ajatuksia, mutta todellista kriteeriä, joka mittaa totuuden, ei ole.
Niin monta päätä – niin monta myös mieltä. Tästä johtuu tietty ihmisten tunne. Jos ”monta päätä – monta mieltä”, silloin jokaisella on mahdollisuus ja oikeus omaan viisauteensa, ei ainoastaan julkisesti esittää toisille, vaan myös johtaa muita.
Tänään jokainen ihminen on informaatiokulun voimakkaan vaikutuksen ala, jota on kudottu ihmisoikeuksien inhimillisestä näkökulmasta. Yksinkertaisimmillaan, kuten me sanomme, se kohtaa maallikot erityisen voimkkaana vaalikampanjoiden poliittisten konfliktien aikoina. Ja miten kaiken voisi ymmärtää? Kyse ei ole vain siitä, miten ymmärtää politiikkaa, vaan miten tehdä elämästä järkevä. Miten ei menettäisi tietä, joka johtaa tarpeelliseen ja asianmukaiseen tarkoitukseen?

Emme koskaan menetä tietämme, ja jopa menetetyn me löydämme, jos me elämme jumalallisen järjen valossa. Hän kirkastaa meille tien, koska jumalallinen järki on totuuden kriteeri. Hyläten kaiken mikä ei vastaa Jumalan sanaa ja eläen tämän sanan mukaan, se on ainoa oikea tie elämässä.

Niin Kristus Vapahtajan syntymän jälkeen avautui uusi aika, uusi aikakausi. Ei ole sattumaa, että meidän ajanlasku alkaa siitä päivästä, koska se on järjen aikakausi. Monella tavalla, oivallukset, myös intellektuaaliset, rationaaliset näkemykset ovat tulleet Jeesuksen Kristuksen syntymän jälkeen ja lopulta johtaneet tieteen ja taiten kehitykseen, josta kaikesta on tullut modernin ihmisen omaisuutta. Ne kaikki ovat peräisin Jumalan järjestä, joka loisti yli koko maailmankaikkeuden. Koska niin monet ihmiset saavat johdatuksen tästä Järjestä, elämän eri alueilla, niin elämä vie varmasti oikeisiin päämääriin.

Tänään on meillä sanat ”Troparionista”, joihin olette viitanneet kirjeessänne – se on oikeastaan eräänlainen muistutus, johtotähti, majakka, joka auttaa vetämään pois pimeydestä, pimeyden tieltä, jossa ihmiset kulkevat. Ja on usko, että yhä useammat ihmiset ovat alkaneet ymmärtää noiden sanojen merkityksen, joita me nyt selitämme. Antakoon Jumala, että meidän maassamme, Isänmaassa, Venäjän koko historiassa seurattaisiin Jumalan järkeä, ei koskaan tukahdutettaisi. Silloin voimme välttää monet menneisyyden virheet.

Ja toinen kysymys: "Kerro minulle, oletteko samaa mieltä sanoja kuin Paavi Benedictus XVI, jonka mukaan Kristuksen syntymäjuhlasta on tulossa pelkkä loma ja kaupallinen tapahtuma? Vai onko tämä tapahtumassa yhä vain Lännessä? Ystävällisin terveisin, Tatjana Khromova Moskovasta”.

Tietenkin Lännessä joululoman kaupallistuminen on saavuttanut mielikuvitukselliset mittasuhteet. Tarkasti ottaen loman merkitys on hukkunut, monet ihmiset eivät halua ajatella ja toivoa sitä, koska kaikki energia menee kaupoissa käyntiin.

Tänä aikana myynti ja kaupankäynti käyttävät ihmisten luonnollista halua ostaa lahjoja, tuoda iloa läheisilleen, ja tekevät tämän niin, että ajanhetki olisi paras kaupankäynnille. Ja me tiedämme, mitä tapahtuu – viihdekeskuksista, suurista kauppakeskuksista on tullut Kristuksen syntymäjuhlan aattona pyhiinvaelluskohteita.

Olemme hieman paremmassa asemassa siitä syystä, että Kirkko elää vanhan juliaanisen kalenterin mukaan. Me juhlimme Kristuksen syntymää uuden vuoden jälkeen, ja meidän ostosten huippu sattui läntisen joulun aikaan. Ja sitten, kun kaikki ovat täynnä ostoksiaan, juhliaan, haukanpitoaan, tulee Ortodoksisen joulu, jonka kohtaamme huomattavasti rauhallisempana kuin muissa maissa, joissa ei ole tätä kalenterin antamaa eroa.

Mutta myös meidän Isänmaassamme, meidän modernissa kulttuurissamme joulun ajanjakson kulutus liittyy kaupallistumiseen, ja tämä on erittäin huonoa ja erittäin vaarallista. Juhlan ei pidä menettää henkistä ja historiallista ulottuvuutta, joulusta ei pidä kadota ihmisten mielissä pyhän historian tuntua. Jos ihmiset muistavat ja tietävät, miksi itse asiassa ovat nämä juhlat, silloin väistämättä ajatukset kääntyvät juhlailon lähteeseen – Jumalaan itseensä, joka tahtoi tulla ihmiseksi, olla meidän kanssamme, kulkea meidän kanssamme elämän matkaa.

Ei yhdessäkään muussa uskonnossa mitään tällaista. Mitkään uskonnot eivät tarjoa ihmisten nähtäväksi Jumalaa, Kaiken Luojaa, joka saapuu elämän kautta sinua lähelle. Kristus Vapahtaja kulki kärsimyksen tien. Hän tavoitti kaikkia – vauraita, iloisista lapsiaan rakastavia ihmisiä, katkerasti väärinymmärrettyjä yhteiskunnassa. Hän tunsi vihaisten ihmisten kateuden ankarimmalla mahdollisella tavalla. Hän oli todella ihmisten syntien uhri, otettiin vangiksi, häväistiin, kulki viimeisen aterian, kidutettiin ja lopulta tapettiin.

Ei kukaan uskovasta väestä, tietäen Vapahtajan hankalan polun - viatonta, jossa ei olisi ollut syntiä, jotta toi pelastuksen hyvän sanoman ihmisille ja tuli tuhotuksi ihmisten käsien kautta – ei kukaan tiennyt tästä kaikesta, ei voi nurista elämästään, erityisesti nurista Jumalaa vastaan koettelemuksissa, joita kohtaa elämänsä aikana. Ja itse asiassa, onko tuskamme ja surumme suurempi ihmiseksi tulleen Jumalan suru ja tuska? Ei lainkaan.

Joulun tämä syvempi merkitys voi luoda iloa ja rauhoittaa epätoivoista ihmistä – vihaista, surevaa, elämäänsä tyytymätöntä, joka on todella kovasti stressaantunut, miestä jolla ei ole mitään toivoa. Mutta tämä toivo ilmestyy pelkässä ajatuksessa, että synnitön Jumalihminen kärsii jonkun hyväksi - enemmän suhteessa kuin minä omassa elämässäni. Ja jos niin – eikö synnitön Jumala, minun Vapahtajani? Ja voisinko hänen kanssaan voittaa tuskan ja surun, joka valtaa minut? Ja uskova uskon kokemuksen syvyydessä vastaa tähän kysymykseen myönteisesti: ”Kyllä, voin”. Ja hän saa tukea ei ainoastaan hänen ajatustensa tästä logiikasta, vaan myös hengellisestä kokemuksesta, joka avautui rukouksessa ja Jumala-yhteydessä.

Kristuksen syntymä on täynnä elämää vahvistavaa suurta voimaa, joka voi todella muuttaa ihmisten elämää. Salli Jumalalle, että Kristuksen syntymän tämä suuri arvo, hänen pelastustyönsä suuri tunne ei koskaan katoaisi huomiostamme, jotta kaupat ja ateriat eivät kykenisi tuhoamaan juhlan ydintä.

Mutta toisaalta ihminen jää todella ihmiseksi. Iloa koetaan ystävien kanssa, hyvä ystävällinen ateria aina liittyy juhlaan. Täytyy yhdistää juhla ja ne, jotka tuovat suuren hengellisen merkityksen – ja tämä tapahtuu useimmissa uskovissa perheissä. Suokoon Jumala että tämä juhla toteutuisi samoin myös koko yhteiskunnassamme. Silloin tiedämme varmasti ja luotamme, että jotain ensisijaisen tärkeää toteutuu elämässämme – jotain, joka voi muuttaa meidän koko elämämme paremmaksi, elämän joka on joskus niin monimutkainen ja täynnä murheita.



- - - - - - -



No comments in my blog, but you can find my phone number GSM +7911 2970525 (in Russia) +358 44 322 2661 (in Finland) or my email juhamolari-ÄT-gmail.com or rtmolari-ÄT-rambler.ru (см. -ÄT- = @). You can discuss with me in Facebook

Юха Молaри: Домашняя страница – Juha Molari: Homepage http://personal.inet.fi/business/molari/

RT blogi: It's time, my friend: it's time

Юха Молари: Пресс-Портрет (YANDEX)

СМИ и Юха Молaри (коллекция)