tiistai 10. tammikuuta 2012

Talvitie tahtoisi muuttaa Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin suomalaiseksi infosodaksi Venäjän mediaa vastaan

Tänään on julkaistu Heikki Talvitien tekemä, Opetus- ja kulttuuriministeriön selvitys Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin kehittämisestä: "Instituutista toimintakeskukseksi - Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin asemaa ja tehtäviä koskeva selvitys" (Opetus- ja kulttuuriministeirön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2012:1). Se säilyisi viranomaisena, mutta painopiste keskittyisi venäläisten ”kotouttamiseen” Suomessa, ei venäläisten "kunnioittamiseen" Suomessa.

Talvitie ei lähtökohtiensa tähden osaa havaita tai ainakaan ilmaise sitä ongelmaa, että lähtökohdiltaan ja suomalaisen järjestelmänä - ehkä viattomalta kuulostava - "kotouttaminen" on imperialistinen, vaikka sinänsä Suomen kielen, lainsäädännön ja kulttuurin tuntemus eivät tietenkään ole pahoja maahanmuuttajalle. Mielestäni kotouttamisen sijasta tulisi löytää käsite ja järjestelmä molemminpuoliselle kunnioittamiselle ja ymmärtämiselle: ei niin, että venäläinen sopeutuu ja useimmiten alistuu suomalaisiin, vaan myös suomalaisten tulee sopeutua kunnioittaen venäläisiin. Venäläisten äitien protestilista suomalaisia tuotteita vastaan on juuri seuraus "kotouttamisen" karmeasta todellisuudesta, joka ilmenee pahimmissa tapauksessa de-russofikaationa. Ei ole mikään häpeä, että venäläisellä on kaksi kotia: oikea koti Venäjällä, ja lain määrittämä kotikunta Suomessa.

Muistettakoon instituutin johdosta Henrik Lax. Tämä valtiomies tunnetaan toivottomista Venäjä-näkemyksistään. Talvitie toteaa, että instituutti on jo aiemmin luopunut tieteellisestä työstä. Jonkin verran on ollut hankepalveluja venäjänkielisen väestön kotouttamisessa. Myös instituutti tuottaa yhdessä ulkoministeriön kanssa russo/Kreml-fobista info-finlandia.ru –sivustoa. Miten näillä henkilöresursseilla ja asenteilla voisi instituutti toimia venäläisiä maahanmuuttajia kotouttavana viranomaisena?

"Kotouttamisella" selvitys tarkoittaa orientaatiota, integraatiota ja identiteetin ylläpitoa. Sivulla 8 määritellään mielenkiintoisella tavalla ilmeisemmin kehittämistarve tai -haaste vallitsevan tilanteen kuvauksen avulla:

Suomen venäjänkielinen väestö käyttää pääasiallisimpina informaatiokanavinaan Venäjän mediaa. Tämä koskee niin tapahtumia kuin niiden uutisointia Venäjällä ja Suomessa. Siten Suomen venäjänkielinen väestö saa myös Suomen tapahtumista Venäjän median välittämän näkökulman. Tämä johtuu ennen kaikkea siitä, että Suomen media ei tarjoa juuri mitään ajan tasalla olevaa ja laadukasta venäjänkielistä uutis- ja ajankohtaisohjelmistoa.”

Haasteen kuvaamisen merkitys korostuu senkin vuoksi selvityksessä, että tuo Talvitien kirjoitus on liitteineen vain 17 sivua pitkä. Lisäksi vastaus edelliseen haasteeseen on määritelty jo pian hyvin selvästi sivulla 10 lauseessa ”toimintakeskus Suomen venäjänkieliselle väestölle”. Kyse on hienostuneesta yrityksestä tarjota suomalainen informaatio venäläisen informaation sijaan tälle maahanmuuttaja väestölle. "Kotouttaminen" tarkoittaa suomalaisen median näkökulmaa tapahtumiin, Henrik Laxin ja Hanni Hyvärisen merkillisten aatteellisten näkemysten mukaista aivopesua, jotta näkökulmat eivät rakentuisi venäläisen median avulla maahanmuuttajien keskuudessa.

Toimintakeskukselle kaavaillaan uusia tiloja. Talvitie nimeää tavoitteelliseksi tehtäväksi ”venäjänkielisen väestön luottamuksen saavuttamisen”. Tavoite osoitta, että Venäjän ja Itä-Euroopan instituutti ei nykyisellään ole voittanut luottamusta. Epäonnistumisessa voi hyvin katsoa peiliin.

Ideana on siis, että toimintakeskus vahvistuisi lakisääteisen "kotouttamisen" toimintapisteenä – työmarkkinatuen edellytyksenä maahanmuuttajalle – jolloin mainittu tehtävä suomalaisen näkökulman aivopesemisestä maahanmuuttajiin venäläisen median antaman informaation sijaan toteutuisi ehkä viattoman näköisenä, mutta rahan pakkoon sidottuna ”myyrän työnä” (myyrän työn nimi ei ole Talvitien selvityksessä, vaan info-finlandia-ru –sivuston päätoimittajan Hanni Hyvärisen käsitteistöä toisesta yhteydestä).- - - - - - -No comments in my blog, but you can find my phone number GSM +7911 2970525 (in Russia) +358 44 322 2661 (in Finland) or my email juhamolari-ÄT-gmail.com or rtmolari-ÄT-rambler.ru (см. -ÄT- = @). You can discuss with me in Facebook

Юха Молaри: Домашняя страница – Juha Molari: Homepage http://personal.inet.fi/business/molari/

RT blogi: It's time, my friend: it's time

Юха Молари: Пресс-Портрет (YANDEX)

СМИ и Юха Молaри (коллекция)