tiistai 7. helmikuuta 2012

Poistin Paavo Arhinmäen Facebook-ystävälistalta


Kuva: Olen poistanut tänään Paavo Arhinmäen Facebook-ystävälistaltani. En voi hyväksyä tuolla tavalla uussuvaitsemattomasti gay-homosexual -painostusta edistävää kulttuuri- ja urheiluministeriä, joka hyökkää sekä maailman kahden suurimman uskonnon vuosituhantista traditionaalista eetosta että eheytymistä etsivää yksityistä pientä ihmistä vastaan.

Kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki päätti hyökätä perustuslainvastaisesti uskonnonvapautta vastaan. Maailman kahden suurimman uskontokunnan kristinuskon ja islaminuskon toista vuosituhatta jo pitkä traditio joutui itse asiassa Arhinmäen rangaistuksen kohteeksi, kun hän päätti jättää jakamatta Kansanlähetykselle ja SLEF:lle eli Suomen ruotsinkieliselle evankeliumiyhdistykselle valtakunnallista nuorisotyötä tekevien yleisjärjestöjen vuoden 2012 tukea. Ministeri Arhinmäki myönsi kuitenkin tukea Suomen Islamilaiselle neuvostolle 7000 euroa, vaikka myös islamiin kuuluu vuosituhantinen traditio heteroseksuaalisuuden tukemiseksi. "Perustuslainvastaisuus" ei tule Arhinmäen päätöksessä arvioitavaksi, koska avustukset ovat "harkinnanvaraisia", mistä syystä Arhinmäki voi käyttää aatteellista mielivaltaa tahtonsa mukaan.

Keväällä 2011 olivat tietyt kristilliset järjestöt osoittaneet myötätuntoa kampanjalle Älä alistu!, jossa homoseksuaalisuudesta eheytymistä etsiville tarjottiin tukea. Yhtä hyvin kristinuskon vuosituhantinen traditio kuin islamin linja on ollut suvaitseva eheytymistä etsiville ihmisille. Osa homoseksuaaleista ei halua hyväksyä itselleen gayidentiteettiä (ns. non-gay-homosexual). Hän ei halua samaistua gayliikkeeseen eikä toteuttaa tuollaista seksuaalista taipumusta. Nämä henkilöt haluaisivat kasvaa heteroeroottiseen suuntaan. Paavo Arhinmäki tahtoo tuhota kaikki sosiaalisesti tukevat rakenteet muutosta haluavalta ihmiseltä. Älä alistu! –kampanja oli kaikkea muuta kuin ristiretkimäinen hyökkäys homoja vastaan: kampanjan avulla tuettiin suvaitsevaisuutta ja sosiaalista tukevien rakenteiden syntyä ihmisille, jotka etsivät eheytymistä.

"Gay-homosexual state religion"

Suomessa näyttää muodostuneen erityislaatuinen ”valtiouskonto”, jonka pappien ja papittarien uskontunnustuksena – pyhänä salaisuutena - on valitettavasti suvaitsemattomuus miehen ja naisen heteroseksuaalista avioliittoa elämän perusarvona kunnioittavia ihmisiä vastaan. Homoseksuaalisuus on tämän uussuvaitsemattomuuden leimallinen arviointiperuste, jonka avulla määritellään hyväksyttävät tai hylättävät ihmiset ja aatteet: uussuvaitsemattomat ovat hyvin järjestelmällisiä ja aggressiivisia jopa sellaisia yhteisöjä kohtaan, joissa ei avoimesti ilmoiteta innostumista homoseksuaaliselle suhteelle.

Tilanne on erikoinen myös maailman kirkkoyhteisössä marginaaliin ajautuneessa Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa, jonka instituutio ”Kirkon ulkomaan apu” (KUA) toimii ”kirkollisten kehitys- ja humanitaarisen avun järjestöjen yhteenliittymänä”. Kyse on hyvin arvovaltaisesta järjestelystä evankelisluterilaisessa kirkossa. Kirkollisen järjestön lähtökohtiin ei kuitenkaan kuulu kristinusko tai kirkon jäsenyys, vaan homoseksuaalisuus ylittää asiantuntemuksen ja pyhyyden lähtökohtana ateismin sopimattomuudenkin. Pekka Haavisto kuuluu mainitun KUA:n hallitukseen.

Mukana on KUA:n hallituksessa myös Tarja Kantola, jonka kirkollisista ja teologisista ansioista en ole kuullut koskaan mitään kerrottavan, mutta jonka ansioksi on luettu se, että Kantola toimi jonkin aikaa vihajärjestön – terrorijärjestön peiteorganisaation – Finrosforumin hallituksen puheenjohtajana ja toimii edelleen siinä aktivistina. Tarja Kantola järjesti Suomen eduskuntatalolle vuonna 2009 tilaisuutta, jossa hän esiintyi Finrosforumin toisen aktivistin – terroristi Doku Umarovin virallisen äänitorven Kavkaz-Centerin webmasterin Islam Matsievin (nimimerkki ”Islam Tumsoevin”) kanssa.Sano jyrkkä ei uudelle modernille huolestuttavalle trendille, uussuvaitsemattomuudelle, jossa homojen eturintama leimaa kaikki heihin vähemmän läheisesti asennoituvat ihmiset vanhoillisiksi, suvaitsemattomiksi, moralisteiksi tms. Erityisesti Pekka Haaviston vaalikampanjan rinnalla tuotiin uussuvaitsematon tukahduttava painostus enemmän tai vähemmän menestyksellisesti pääkaupunkiseudun henkiseksi asenteeksi, muualla Suomessa painostus on toistaiseksi vähemmän onnistunut.

Älä alistu!

Älä alistu! -kampanjaan liittyivät mm. Suomen evankelisluterilaisen opiskelija- ja koululaislähetys (OPKO), Suomen Raamattuopisto (SRO), Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistys (SLEY) ja Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys. Keväällä 2011 alkanut massiivinen hyökkäys näitä järjestöjä vastaan jatkuu nyt ministeri Arhinmäen päätöksessä. Tähän hyökkäykseen on myös Suomen evankelisluterilaisen kirkon arkkipiispa osallistunut. Pidän hyvin valitettavana arkkipiispan käytöstä. Piispalla ei ole ekumeenista uskottavuutta.

Nämä järjestöt olivat aloittaneet Älä alistu-kampanjan. Tälle kampanjalle on omat verkkosivut. Toisin kuin iltapäivälehdistö ja muu julkinen mustamaalaus antavat ymmärtää, tämä Älä alistu –kampanja oli erittäin hienotunteinen ja terveesti hartaudellinen. Mielestäni pitäisi olla vähintäänkin oikein, että kristityt saavat rukoilla ja lukea Raamattua myös seksuaalisuuteensa liittyvissä kipukysymyksissä ja kasvutarpeissa. Uussuvaitsematon "homokulttuuri" vaatii valitettavasti, että ihminen alistuu valtavirtaan eikä etsi tukea kipukysymyksiinsä.

Kampanja on osoittanut oikeutuksensa sanoissa ”Älä alistu”, sillä siinä rohkaistiin ihmistä siihen, ettei tämä alistuisi uussuvaitsemattomien, gay-ideologiaa markkinoivien ihmisten yrityksiin painostaa tietynlaiseen elämään, ”äläkä anna ihmisten määritellä identiteettiäsi”.

Kampanjan sivustolla lausutaan 24.3.2011 hyvästä syystä, että

"on paljon ihmisiä, jotka vakaumuksensa vuoksi pitävät kiinni siitä, että seksi on miehen ja vaimon suhteeseen kuuluva asia. On myös paljon niitä, jotka kamppailevat seksuaalisen rikkinäisyyden kanssa ja etsivät tukea vakaumuksensa mukaiseen elämään. Ja lopulta jokainen ihminen on myös seksuaalisuuden alueella haavoittunut ja keskeneräinen".

Älä alistu! -kampanja on sisällöltään sopusoinnussa kirkolliskokouksen perustevaliokunnan mietinnön kanssa, jossa annetaan tuki Annin kaltaisten kamppailulle. Mietinnössä sanottiin: ”…Osa (homoseksuaaleista) pitää oikeana elää pidättyvyydessä. Jotkut tahtovat pyrkiä vapaaehtoisen terapian ja sitoutuneen vertaistuen avulla sisäiseen muutosprosessiin. Tärkeää on, että ketään ei leimata eikä eristetä, vaan jokaisen oikeutta toimia omantuntonsa pohjalta kunnioitetaan” (Perustevaliokunnan mietintö 4/ 2010). Asiasta puhutaan myös piispainkokouksen selonteossa Parisuhdelain seuraukset kirkossa (10.2.2010, sivut 129-130). Käytännön toimet kirkossa ja yhteiskunnassa ovat kuitenkin vastakkaiset pöytäkirjoissa julkaistuihin sanoihin nähden.

21. maaliskuuta 2011 lanseeratussa Älä alistu! –mediakampanjassa haluttiin rohkaista nuoria pohtimaan itsenäisesti asioita, yleisestä mielipiteestä huolimatta. Nimenomaisesti kampanjan puolesta määriteltiin alusta alkaen, että ”kampanja ei yritä painostaa ketään, vaan antaa välineitä pohtia oman elämänsä kipupisteitä. Kampanja ei yritä olla eheytymiskampanja, vaan tiedotuskampanja. - - - Maassamme on tahoja, jotka haluavat estää moniäänisen seksuaalisuuteen liittyvän arvokeskustelun.”

Kuva: Iltalehti ei ole rehellinen uutisoinnissaan


Iltalehti väitti 23.3.2011 julkaistussa artikkelissaan kirkon aktiivien rinnastavan homoseksuaalit murhaajiin. Älä alistu! -kampanja on keskustellut Iltalehden toimittajan, toimituspäällikön ja päätoimittajan kanssa ja toivonut uutisen oikaisua. Pyynnöistä huolimatta asiaan ei suostuttu.- - - - - - -No comments in my blog, but you can find my phone number GSM +7911 2970525 (in Russia) +358 44 322 2661 (in Finland) or my email juhamolari-ÄT-gmail.com or rtmolari-ÄT-rambler.ru (см. -ÄT- = @). You can discuss with me in Facebook

Юха Молaри: Домашняя страница – Juha Molari: Homepage http://personal.inet.fi/business/molari/

RT blogi: It's time, my friend: it's time

Юха Молари: Пресс-Портрет (YANDEX)

СМИ и Юха Молaри (коллекция)