maanantai 13. helmikuuta 2012

Vakava poliittinen este Suomen pyrkimyksille YK:n turvallisuusneuvoston jäseneksi

Suomessa kaikki presidentinvaalien ehdokkaat puhuivat unelmasta, että Suomi pääsisi hetkeksi YK: n turvallisuusneuvoston jäseneksi. Suomen hallitus ja eduskunta ovat puhuneet romanttisesti ja innostuneesti tästä unelmasta.

Mutta Suomessa on vakava ongelma. Mikael Storsjön toimien suvaitseminen sekä kehitysyhteistyöministeri Heidi Hautalan ja ulkoministeri Erkki Tuomiojan erityisavustaja Tarja Kantolan poliittinen tuki noille toimille asettaa merkittävän poliittisen esteen Suomen pääsylle YK:n turvallisuusneuvoston jäseneksi. Kaukasian emiirikunta-Suomi –valtioliitto ei pääse YK:n turvallisuusneuvoston jäseneksi.

Lähiaikoina asiaa koskevia kansainvälisiä arvioita ilmestyy myös englanniksi ja venäjäksi.- - -

Suomi ei ole noudattanut YK: n turvallisuusneuvoston terrorismin vastaisia pakotteita. Al Qaidaa ja Talebania koskeva pakotekomitea on määrännyt estettäväksi kaiken tuen Al-Qaidaan liittyvälle terroristille Doku Umaroville ja terroristijärjestölle Kaukasian emiirikunta. Vasta äskettäin Suomessa uutisoitiin Doku Umarovin ilmoitus Venäjän vaalien osalta ikään kuin Umarov olisi Venäjän ”islamistijohtaja”. Tämä suomalainen poliittinen linja suhtautuu hyväksyvästi YK:n turvallisuusneuvoston pakotekomitean kieltämään nettisivustoon, jonka kautta terroristijärjestö ilmoittaa viestejään ja joka osallistuu terrorismin rahoitukseen. Storsjö, Hautala ja Kantola ovat kaikki olleet kiinteässä kanssakäymisessä tämän sivuston hyväksi.

Nyt on muodostunut erittäin vakava hetki kysyä, voiko Suomi olla tietoisesti välinpitämätön YK: n turvallisuusneuvoston terrorismin vastaisia pakotteita vastaan ilman seuraamuksia?

Kun lisäksi on jo vihdoin saatu sovittua useita kansainvälisiä välineitä, kuten YK: n neuvoston terrorismin vastaiset pakotteet, joita olisi määrä soveltaa terrorismin torjuntaan, niin tarvitaan hyvin paljon suomalaista teeskentelevää tietämättömyyttä, jotta Suomi voisi puolustella uskottavuuttaan jäsenenä turvallisuusneuvostossa.

Todellisuudessa Suomi ei ole valitettavasti noudattanut Al-Qaidaa vastaan määrättyjä pakotteita.

YK:n pakotekomitea ei jätä epäselvyyttä selkeissä sanoissaan "QE.E.131.11. EMARAT Kavkaz ":

"Doku Umarov on julistanut, että [Kavkaz sivusto] on Doku Umarovin Emarat Kavkazin virallinen tiedotusväline. Sivustolla julkaisut ovat venäjäksi, englanniksi, arabiaksi, turkiksi ja ukrainaksi. Pääasiallinen osoite on xxx.com. Lisää verkkoportaalit ovat xxx.info, xxx.net, xxx.net, xxx.uk ja xxx.tv. Sivuston pääasiallinen Internet-palvelun tarjoaja on Tukholmassa, Ruotsissa. Maaliskuussa 2008 sivusto julkaisi artikkelin "islamilaisen valtion käsite".Vuodesta 2007 sivusto on säännöllisesti julkaissut videoita, joissa Doku Umarov ja Emarat Kavkazin johtajat ovat ottaneet henkilökohtaisen vastuun suoritetuista terroriteoista Venäjän alueella, myös Domodedovon lentokentällä (Moskova) 24. tammikuuta 2011".

Mainittu [Kavkaz sivusto] on terroristijärjestön työkalu. Se on rekisteröity Ruotsiin, mutta sivuston riskit on hajautettu ja palvelimet sijaitsevat Ruotsissa, Suomessa ja Liettuassa. Sivuston toimittajat ovat omistautuneet terrorismin edistämiseen. He työskentelevät sivuston hyväksi useissa maissa: Venäjällä, Turkissa, Skandinaviassa, Itävallassa, Baltian alueella ym. Heidän tietämyksensä Islamista on lähes olematon, mutta sivusto levittää vaarallista viestiä, koska Ruotsin, Suomen ja Liettuan uskonnolliset opettajat, media ja poliitikot hyväksyvät hiljaa mainitun [Kavkaz sivuston] pahan sanoman. Tämä [Kavkaz sivusto] on työkalu Doku Umarovin rahoitusta varten, terroristien rekrytointia varten ja väkivaltaisen jihad-tulkinnan edistämiseksi. Sivuston "toimittajia" on jäänyt myös kiinni rahalähetysten välittämisessä terroristijärjestölle ja nämä ovat saaneet terrorismin rahoittamisen tukemisesta vankeusrangaistuksia.

Mikael Storsjö, suomalainen mies Helsingistä, ja mainitun web keskuksen muut administraation henkilöt tarjoavat Internet-palveluja ensisijaisesti Ruotsissa sijaitsevan palvelimen ja internet-palveluntarjoajan välityksellä – toissijaisesti muihin valtioihin sijoitettujen peilien kautta. Storsjön ensisijainen pyrkimys on tarjota terroristien käyttöön Internet-resurssit.

On tunnettua, että Internetistä on tullut taktinen väline terroristeille ja heidän aggressiivisille fanaatikkoklikeille. Internet mahdollistaa suoran ja lähes suojatun viestinnän terrorisolujen välillä, myös moninaiset hyökkäysten valmistelut.

Suomi hyväksyy sekä Mikael Storsjön kyseenalaiset bisnekset että kehitysyhteistyöministeri Heidi Hautalan tuen edellä mainitulle web keskukselle ja sen Venäjä-vastaiselle terrorismille.

Kuva: Heidi Hautala ja Mikael Storsjö

Tarja Kantola, Suomen ulkoministeri Erkki Tuomiojan erityisavustaja, liittyy läheisesti tietysti myös Heidi Hautalaan, mutta myös Mikael Storsjöhön ja Islam Matsieviin (mainitun Kavkaz sivuston webmaster). Matsiev on myös Finrosforumin aktivisti. Tuossa järjestössä Tarja Kantola oli puheenjohtaja aivan viime aikoihin saakka. Hänen edeltäjä puheenjohtajana oli Heidi Hautala. Sihteerinä on toiminut koko ajan Mikael Storsjö. Siitä ei ole kovin kauan, kun Kantola ja Matsiev esittelivät yhdessä näkemyksiään Tšetšeniasta Suomen eduskunnan tiloissa.

Kuva: Islam Matsiev (salanimi: Tumsoev) ja Tarja Kantola

Kuva: Heidi Hautala ja eräät muut antoivat avoimesti tuen terroristisivustolle

Kyseisen [Kavkaz sivuston] omistaa tällä hetkellä Ruotsissa virallisesti rekisteröity "Pro Caucasus” –yhdistys, jonka puheenjohtajana toimii suomalaismies Mikael Storsjö, jonka läheinen kumppani on ministeri Heidi Hautala. Keväällä 2011 Storsjö kutsui Hautalaa myös todistajakseen oikeudenkäyntiin, jossa käsiteltiin Storsjön syyllisyyttä laittomien maahantulojen järjestämiseen. Storsjön toimisto sijaitsee osoitteessa Bulevardi 2, joka on aivan Helsingin ydinkeskustassa. Storsjö on esittänyt televisiokameroille Helsingissä sijaitsevia mainitun sivuston servereitä. Storsjö on verkottunut Suomen poliittisen eliitin kanssa hyvin. Viime aikoina hän viettänyt illallista kotonaan mm. Pekka Haaviston kanssa.

Islam Matsiev toimii webmasterina tässä toimistossa. Hän saapui Turkista Suomeen samaan aikaan Beslanin koulua vastaan tehdystä terrori-iskusta tunnetun terroristin, Shamil Basajevin, siskon ja serkun kanssa. Matsiev työskenteli tämän Kavkaz-sivuston hyväksi jo Turkissa. Tuona aikana Basaevin rahasto IHH maksoi tukea Matsieville Turkissa. Mainitun Beslanin terrori-iskun jälkeen tämä Kavkaz-sivusto siirrettiin Suomeen.

Ruotsissa www keskuksen yhteyshenkilönä on ollut "Isa Dzhabrailov", joka 5 kesäkuuta 2007 osallistui kokoukseen Suomen ex-presidentti Martti Ahtisaaren toimistossa "Crisis Management Initiative" Helsingissä. Dzhabrailov esitettiin Doku Umarovin "varatiedotusministeriksi”. Myös Mikael Storsjö (mainitun terroristisivuston suomalainen ylläpitäjä) ja Heidi Hautala (tunnettu suomalainen poliitikko - nyt ministeri) olivat paikalla. Hautala oli paikalla toki myös "Suomalaisvenäläisen kansalaisfoorumin" puheenjohtajana. Siihen aikaan Storsjö oli sihteerinä foorumissa. Hautala oli paikalla "Venäjä-Tshetshenia ystävyysseuran" jäsenenä, vaikka seura oli kielletty äärijärjestö Venäjällä. Tuo seura oli harjoittanut mm. laajamittaista veronkiertoa.

Storsjö kertoi poliisin kuulusteluissa, että hän siirsi edellä mainittujen klubin – ”ystävyysseuran” Venäjältä Suomen ”rahoitusjärjestelyjä” varten. Amerikkalainen rahasto "NED" on siirtänyt Amerikan valtion budjettirahaa tälle organisaatiolle useiden vuosien aikana.

Mikael Storsjö lähetti tekstiviestin heti 17. huhtikuuta 2009 klo 03:19:56 Isa Dzhabrailoville - Doku Umarovin varatiedotusministerille -, kun islamin Matsiev, aiemmin mainitun pakotekomitean kieltämän terroristisivuston webmaster tai Doku Umarovin "puolustusministerin" Rustam Mahaurin veli Islam Mahauri (ks. jäljempänä hänestä), saapui Suomeen menestyksekkäästi Storsjön avustuksella. Ilmoitus meni ensin Doku Umarov edustajalle Pohjoismaissa!

Kuva: Mikael Storsjön tekstiviesti Isa Dzhabrailoville

Tuolloin Kavkaz-sivuston rekisteröinti oli Ruotissa Isa Dzhabrailovin nimissä, ja administraatio ilmoitettiin Mikael Storsjön toimistoon Bulevardille Helsingissä (ks. kuva). Vuoden 2010 aikana Kavkaz-sivusto alkoi siivota piiloon tätä julkista tietoa ja kätkeä nimiä. Mikael Storsjö ja islam Matsiev kertoivat maahantulon järjestämiseen liittyvissä kuulusteluissa yksimielisesti, että Matsiev toimii mainitun sivuston webmasterina Helsingissä. Viranomaisille työlupaa varten Storsjö ilmoitti, että Matsiev on projektitehtävissä Storjön IT-yrityksessä.

Kuva: Kavkaz-sivuston rekisteröinti Suomessa

Islam Mahauri asuu nykyisin Suomessa, mutta hänen veljensä oli Doku Umarovin ja terroristijärjestö Kaukasian emiirikunnan "puolustusministeri" Rustam Ruslanovich Mahauri (lempinimeltään "Karhu"), CRI:n asevoimien kenttäkomentaja, tunnetun terroristi ”Magas” (Ali Taziev) edustaja ja Doku Umarovin henkilökohtainen turvamies. Rustam vangittiin muutama vuosi sitten Venäjällä.

Islam Mahaurin läheinen kontakti oli Turkissa Musa Itajev, jota luonnehditaan Umarovin ”viralliseksi” edustajaksi Turkissa ja Doku Umarovin serkuksi. IHH-rahaston kautta Islam Mahauri keräsi Musa Itajevin ohjauksessa rahoitusta Umarovin joukoille. Mahaurin omien sanojen mukaan kymmenet tuhannet dollarit olivat vain pieniä rahoja, kun jotkut henkilöt lähettivät tukensa Umaroville Englannista, Ranskasta, Dubaista, Turkista ja Yhdysvalloista. Myös Mahauri kuuluu Storsjön keskeiseen piiriin Suomessa.

Kuva: Islam Mahauri välitti suuria summia rahaa

Aslanbeg Hanchukaev on Storsjön ja Kavkaz-sivuston yksi suojateista. Hän antaa oheisessa kuvassa tv-haastattelu Georgian televisiolle Suomessa asuvien tšetšeenien ”edustajana”. Haastattelu on Storsjön edellä mainitun toimiston yhteydestä kattoterassilta Helsingissä. Aslanbeg Hanchukaev on Interpolin kansainvälisesti etsitty henkilö, epäiltynä kymmenistä rikoksista, kuten murhista, terrorismista, petoksia, ihmissalakuljetuksesta ja järjestyneestä rikollisuudesta.

Kuva: Aslanberg Hanchukaev PIK-TV:n haastattelussa Bulevardi 2:n kattoterassilla

Kuva: Interpolin etsintäkuulutus

Johtopäätös

Kun Suomen poliittiset johtajat antavat joskus taktisesti hiljaista tai ajoittain jopa avoimen tukensa terrorismin viestinnälle ja rahoitukselle, syntyy vakava poliittinen dilemna, miten Suomi voisi saada jäsenyyttä turvallisuusneuvostoon, joka on esittänyt vakavan vaatimuksen lopettaa kaikki tuki Doku Umaroville ja tämän verkostoille.

Niin kauan kuin Kantola ja Hautala voivat nauttia nykyisen asemansa mukaisia etuisuuksia ja Storsjön järjestelyt edellä mainitun Kavkaz-sivuston hyväksi eivät ole johtaneet merkittäviin vastatoimiin Suomen poliittisen johdon ja viranomaisten yhteisellä päättäväisyydellä, Suomen paikka ei ole YK:n turvallisuusneuvostossa.

Suomen antifasistinen komitea (Safka) vaatii YK:n pakotevaatimusten perusteella Suomen valtiolta seuraavia toimia YK:n turvallisuusneuvoston jäsenyysehtoina:

(1) Ministeri Heidi Hautalan on erottava/erotettava hallituksesta
(2) Ulkoministeri Erkki Tuomiojan erityisavustajan Tarja Kantolan on erottava/erotettava tehtävästään
(3) YK:n turvallisuusneuvoston pakotevaatimusten nojalla on Suomen estettävä kyseisen Kavkaz-sivuston administraation toiminta Suomesta käsin, takavarikoitava rikostutkimuksia varten sivuston Suomessa sijaitsevat serverit ja sivuston omistajaa ProCaucasus -yhdistyksen puheenjohtajaa Mikael Storsjötä vastaan on aloitettava riittävät tutkimus- ja oikeustoimet asian johdosta.

Mikäli Suomen valtio ei toimi edellä mainittujen kolmen vaatimuskohdan mukaisesti, Suomen antifasistinen komitea (Safka) vahvistaa kansainvälistä painostusta Suomen hallitusta ja eduskuntaa vastaan YK:n turvallisuusneuvoston jäsenyyden ehtojen määrittämiseksi.- - - - - - -No comments in my blog, but you can find my phone number GSM +7911 2970525 (in Russia) +358 44 322 2661 (in Finland) or my email juhamolari-ÄT-gmail.com or rtmolari-ÄT-rambler.ru (см. -ÄT- = @). You can discuss with me in Facebook

Юха Молaри: Домашняя страница – Juha Molari: Homepage http://personal.inet.fi/business/molari/

RT blogi: It's time, my friend: it's time

Юха Молари: Пресс-Портрет (YANDEX)

СМИ и Юха Молaри (коллекция)