perjantai 2. maaliskuuta 2012

Suojelupoliisin vuosikertomuksen "värvätyt agentit"

Katso video: Ohranan paluu Suomeen


Olen lähettänyt 2. maaliskuuta 2012 kello 11.36 Suomen Suojelupoliisille oheisen sähköpostiviestin. Julkaisen tämän viestin myös blogissa keskustelun vauhdittamiseksi. Lisäksi korjaan tällä kirjoituksellani niitä pimeitä loukkauksia, joita Supon raportin johdosta on terroristisivusto Kavkaz-Center jo ennättänyt kirjoittaa minua vastaan.

Väärien tulkintojen - joita Kavkaz-Center on jo esittänyt - korjaamiseksi on tärkeää myös, että eräiden rakkikoirien räksytys muuttuisi vastuullisemmaksi, vuorovaikutustilannetta kokonaisvaltaisemmin tulkisevaksi.

Onhan se toki toivottavaa, että "värvätyt agentit" viittaisivat Lähi-Idän tai Afrikan alueelta saapuneisiin pakolaisiin sekä heidän tarkkailuunsa Suomessa pikemmin kuin satunnaiseen tapahtumaan, jossa Heidi Hautalan "tutkintapyynnön" tähden juuri samalle kellonlyömälle minut kutsuttiin "kuulusteluihin" Itäkeskukseen(tosiasiallisesti pikemmin urkinta ja muu outo tapaaminen), kun Mikael Storsjöllä ja Shamil Basaevin serkulla oli pakolaisia koskeva oikeudenkäynti Vantaalla. Menin kuitenkin jälkimmäiseen, jossa ennakkoilmoituksen mukaan myös Heidi Hautalan oli määrä todistaa, enkä "kuulusteluihin", joista en saanut postista tietoa ajoissa. Kun lisäksi Kavkaz-Center kirjoitti tuolloin keväällä 2011 tapahtuneen johdosta, että olisin ollut ikään kuin värvättynä agenttina paikalle, niin on syytä epäillä, että Suojelupoliisi on todella omaksunut terroristijärjestön sairaan tulkinnan.
_ _ _ _


Suomen Suojelupoliisi on juuri julkaissut vuosikertomuksen vuodelta 2011. Vuosikertomus on hyvin lyhyt ja tiivis eikä siinä näin ollen paljon sanota. Siksi korostuvat vähäiset sanomiset ja vaadittava vastuullisuus. Lisäksi herättää huomiota ne seikat, mistä vaietaan.

Lukemisen perusteella Suojelupoliisin vuosikertomus ei vaikuttaisi noudattavan vastuullista sanomista ja asiantuntevaa tuntemusta. Virolaisten kollegojen Kapon poliittinen diskriminaatio ja yhtäällä vainoharhainen mutta toisaalla ylimielinen toimintakulttuuri näyttäisi jalkaantuneen Pohjanlahden yli Suomen Supoon. Yleisesti tunnettua on, että Kapo ja Supo ovat tiiviissä vuorovaikutuksessa. Tuskin on sattumaa, että Supon tutkija haastatteli Abdullah Tammea juuri edellisenä päivänä, kun seuraavana päivänä Kapo ja Viron sisäministeriö julistivat Tammelle kymmenen vuoden maahantulokiellon. Yhteisistä tapaamisista kyber-asioiden ja saunapalavereiden puitteissa puhutaan julkisesti.

Suurin ihmetykseni koskee Suojelupoliisin täydellistä vaikenemista YK:n turvallisuusneuvoston Al-Qaida – ja Taleban –pakotekomitean velvoituksista jäsenvaltioille lopettaa kaikki tuki Doku Umaroville ja Kaukasian emiirikunta –nimiselle terroristijärjestölle. Turvallisuusneuvoston pakotekomitea nimeää tällöin myös Kavkaz Centerin ja sen peilit suljettaviin asioihin. Suojelupoliisi ei mainitse vuosikertomuksessaan mitenkään Suomea koskevaa kansainvälistä pakotetta, vaikka Kavkaz-Centerin toiminnalle keskeinen paikka sijaitsee vain 500 metrin päässä Suojelupoliisin rakennuksesta. Miten Suojelupoliisissa arvioidaan tätä vaikenemista ja laiminlyöntiä?Toinen ihmetykseni koskee Suojelupoliisin raportin ilmaisua "pakolaisvakoilu", jonka toimittajiksi Supo nimeää ulkomaisten tiedustelupalvelujen lisäksi ”värvätyt agentit”, mikä lauseyhteyden tähden viittaa epäilemättä suomalaisiin henkilöihin. Millaiset kansalais- ja ihmisoikeusaktivistit Supo nimeää vieraan valtion ”värväämiksi agenteiksi”? Kapo käyttää tuota leimaavaa menetelmää, kun leimaa järjestelmällisesti Venäjään ystävällisesti, rakentavasti suhtautuvat kaikki ihmiset "värvätyiksi agenteiksi". Nyt on kyse myös YK:n turvallisuusneuvoston pakotekomitean reflektiosta tai sen puuttumisesta Suomessa, joten en voi hyväksy mitään eteläisten kollegojenne tapaa leimata luonnollista aktiivista yhteiskuntakeskustelua "värvättyjen agenttien" toiminnaksi.

Koska julkisuudessa on käyty keskustelua tiettyjen pakolaisten yhteydestä oman lähtömaansa kumoukselliseen ja jopa YK:n turvallisuusneuvoston pakotekomitean vastaiseen toimintaan lähinnä pelkästään minun (Juha Molari) ja ystävieni toimesta, niin Supon epämääräinen, erittelemätön väite on jo herättänyt törkeästi valheellisen, loukkaavan mielikuvan ikään kuin toimisimme vieraan vallan ”värvättyinä agentteina”.

Pyydän Suojelupoliisia tarkentaa pahatapaisesti leimaavaa ilmaisuaan, joka on aiheuttanut harmia ja vahinkoa synnyttämiensä valheellisten mielikuvien johdosta. En tule hyväksymään missään muodoin tuollaista leimaavaa valheellista imagoa itselleni, vaan jos sellainen on ollut Supon tarkoituksena, tällöin ryhdyn moninaisiin vastatoimiin Supoa vastaan paljastaen Supon toiminnasta erinäisiä asioita ja arvioiden edellä mainittua raporttia kriittisesti kansainvälisesti.

Pyydän ystävällisesti vastausta esittämiini kriittisiin näkökohtiin.

Vastaamattomuus ei estä minua kirjoittamasta asian johdosta uutisia englanniksi ja venäjäksi.


- - - - - - -No comments in my blog, but you can find my phone number GSM +7911 2970525 (in Russia) +358 44 322 2661 (in Finland) or my email juhamolari-ÄT-gmail.com or rtmolari-ÄT-rambler.ru (см. -ÄT- = @). You can discuss with me in Facebook

Юха Молaри: Домашняя страница – Juha Molari: Homepage http://personal.inet.fi/business/molari/

RT blogi: It's time, my friend: it's time

Юха Молари: Пресс-Портрет (YANDEX)

СМИ и Юха Молaри (коллекция)